VILL VI VERKLIGEN SVÄLTA OCH FRYSA IHJÄL?

 

Billig fossil energi står för 86 % av den energi mänskligheten behöver för att överleva.

(Vind- och solenergi för drygt 2 %)

OM VI AVSTÅR FRÅN FOSSIL ENERGI TORDE MÄNSKLIGHETENS LEVNADSSTANDARD MINSKA MED CA 86 %!

Vill vi verkligen att jordens befolkning skall bli extremt fattig, sakna mat för dagen?

Hur mycket kommer medellivslängden minska, till 50 år?

Hur mycket kommer temperaturen minska om vi slutar använda fossil energi, 0,1 eller 0,5 grader, ingen vet, evidens saknas.

Idag dör ca 17 ggr fler människor av kyla (5 miljoner) jämfört med värme samt naturkatastrofer (0,3 miljoner)

De flesta människor, samt 97 % av en del forskare, tror att vår förbränning av fossilt påverkar klimatet.

Ingen människa eller forskare vet dock hur, eller hur lite, fossil energi påverkar klimatet, eller om det är bra eller dåligt, evidens saknas.

FN, EU, Miljöpartiet och andra klimataktivister anser att vi omedelbart bör sluta använda (fossil) energi, att vi bör börja leva som vi gjorde fram till 1850-talet, när över 90 % av världens människor var så extremt fattiga att de knappt hade mat för dagen, då när medellivslängden var 38 år, då när vanligaste dödsorsakerna var svält och kyla.

Om vi skall minska vår energianvändning måste vi givetvis få exakta angivelser om hur mycket vår levnadsstandard kommer att minska, kommer vi att svälta ihjäl?

Dagens fantasier, lögner och sagor om att energi från väderkvarnar, solstrålar, ved och vätgas kan rädda oss, tycks ha grundlurat en hel del ”nyttiga idioter”.

Verkligheten är givetvis att dessa extremt dyra, medeltida energikällor, inte kommer ens i närheten av att producera den energi vi människor behöver för att överleva, 50 miljarder liter eq. olja varje dag.

Idag står vind, sol och biobränslen för drygt 4 % av all energi vi använder, trots 100 000-tals miljarder i diverse skattestöd mm över hela världen under 2000-talet, vi skulle knapp märka om dessa försvann i morgon.

FN, EU, länder har via lagar och manipulationer hittat på sagor, ”tröstgodis” om att det finns nya ”förnybara, fossilfria energikällor”, sådan energi existerar givetvis inte.

 

”Kretslopp” finns endast i helt orörd natur.

 

Värsta utsläppen, mer än fossilt per kWh, ger vindkraft, solenergi, biodrivmedel, allra värst är vätgas.

Vindkraftverk inkl vägar mm förstör en kvadratkilometer mark, se här hur skräck-bygget av ett ”förnybart” vindkraftverk går till: https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s

Vindkraften behöver naturligtvis också väldiga gruvor, fabriker mm till dussintals råämnen.

Efter livslängden om 15–20 år måste det giftiga vindkraftverket skrotas.

Alla bör kolla 5 minuter bra video: https://www.youtube.com/watch?v=RqppRC37OgI

 

Ett barn, som inte skolstrejkar, förstår att EU m fl inte kan ”lagstifta” bort utsläppen, det går inte att rita om verkligheten till en fantasikarta och limma fast kompassnålen, utsläppen finns likafullt kvar.

Ett barn, som inte skolstrejkar, förstår att om vi ersätter fossila bränslen med väderkvarnar, solstrålar, ved och vätgas kommer vi snabbt att svälta och/eller frya ihjäl.

Sannolikt kommer vi också att börja döda varandra i brist på mat och livsnödvändigheter.