Klimatet har förändrats lite varje dag sedan jordens födelse

Klimatet har förändrats lite varje dag sedan jorden föddes.

Forskning om klimatet är mycket varierad. Massmedier har dock slutat att kritiskt granska FN/IPCC:s fåtal forskare, slutat redovisa politiskt obekväm forskning och fakta, varför?  Är inte hela sanningen viktig för våra barns framtid? Grundlurad?

Många tror att havsnivån ökar mer än "vanligt", att glaciärer smälter mer än "vanligt", att temperaturen går upp mer än "vanligt" och att koldioxidhalten och temperaturens mätvärden följs åt.

Fanatiska klimataktivister: forskare, politiker, massmedier m fl krossar numera våra barns framtidstro: https://www.youtube.com/watch?v=7x3Qh3_27Xk

https://www.abc.net.au/news/2019-05-03/students-strike-around-the-country-for-climate-action/11077022

1. FOSSIL FÖRBRÄNNING adderar ca 40 miljarder ton gaser varje år, vilket utgör ca 9 % av de utsläpp, över 600 miljarder ton, som naturen själv släpper ut per år.

Självklart påverkar våra utsläpp klimatet, detta förstår nästan 100 % av alla människor, även 97 % av alla klimatforskare, men ingen vet hur eller hur mycket eller om det är bra eller dåligt.

Klimatet är inte vetenskap, FN/IPCC konstaterade i sin rapport redan 2001 att klimatet är kaos med hundratals faktorer, forskare kan därför inte ens göra hypotesprövningar.

Uttalanden från fanatisk extremväster aktivistforskare är ofta "politisk taktik" för att få ökade anslag, inte vetenskap. Vi känner fragmentariskt till historiska mätvärden, men ingen vet någonting om framtiden, inte ens vad som händer i morgon.

2. HAVSNIVÅN har stigit sedan stora istiden upphörde 10 000 år tillbaka. Inledningsvis ca 12 mm/år, nu är höjningen enl NASA m fl nere på 1,8 mm/år under de senaste 100 åren, lägsta ökningen någonsin. http://climate.nasa.gov/

FN/IPCC, NASA m fl manipulerar dock regelmässigt de faktiska havsnivåmätningar som skett under hundratals år i hundratals hamnar genom att i stället för verkligheten hänvisa till hemmasnickrade och bekräftat oseriösa ”datamodeller”.

Havsnivån verkar ha minskat I Australien 1914 till 2019: https://youtu.be/9mjOmsqIibk (?)

Havsnivån går ännu att kontrollera tack vare pegeluppgifter från Tyskland, 50 års medelvärde från: Nordsjön: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012 Östersjön: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022 Det syns ingen acceleration, tvärt om en naturlig periodicitet.

Många av våra svenska främsta klimatforskare "tror inte alls på klimathotet": https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/svensk-obemannad-ub%C3%A5t-mot-antarktis-11154029 , (Uttalandet klipptes givetvis bort, censurerades, av SVT.)

Det ligger dock i tiden, för vissa, att inte ens tro på vad man faktiskt ser och kan fysiskt mäta.

3. GLACIÄRER. Havsnivåökning beror främst på smältande glaciärer. Nivåhöjningen har minskat från 12 mm/år 10.000 år tillbaka, till 1,8 mm mm/år – vilket innebär att glaciärernas smältning avtar. http://climate.nasa.gov/

4. TEMPERATUREN har sedan år 1900 gått upp 0,99 grader. Merparten av höjningen beror på att den lilla istiden, 1450-1850, upphörde. Efter en istid går givetvis temperaturen upp några grader under några hundra år, vilket en del klimataktivistiska forskare och andra förnekare vägrar att ta till sig, varför? Sedan 2016 har temperaturen gått ner från 1.02 till 0,99 grader, trots enorma rekordökning av fossil förbränning och utsläpp sedan 2016.

Mellan 1940-1980 (40 år) stod t ex temperaturen stilla trots ständig ökning av fossil förbränning och koldioxidhalt, ingen vet varför: http://climate.nasa.gov/

Klimatprofessor Michal Mann FN/IPCC, “uppfinnaren” av ”Hockey stick” har nu blivit avslöjad av Kanadensisk domstol (Likt Al Gores film som blev dömd i Engelsk domstol 2009). Professorn förlorade och tvingas bland annat betala rättegångskostnaderna. ”Hockey stick”-bedrägeriet utgör hela grunden till FN/IPCC:s påståenden om klimatförändringar: https://www.wnd.com/2019/08/court-rules-against-hockey-stick-climate-change-graf-creator/

5. KOLDIOXIDHALT vs TEMPERATUR. Jämför man kurvorna för ökade koldioxidhalt med temperaturkurvan ser man att kurvorna inte alls följer varandra. http://climate.nasa.gov/

6. FORSKARE. Världens forskare har olika tolkningar om klimatets orsakssamband. Ingen forskare vet vad som händer i morgon. Sverige har 65.000 och världen 40 miljoner forskare. FN/IPCC:s 91 forskares snäva metarapport 2018 , https://www.ipcc.ch/sr15/

7. TEMPERATUREN i dag är alldeles för låg. Ca 17 ggr fler människor dör av kyla, kontra värme

The Lancet : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62114-0/fulltext

Svensk forskning , https://medicinskaccess.se/nyheter/antalet-hjaertinfarkter-oekar-vid-kyligt-vaeder/ . https://www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning, (Se artikelns länkar)

Efter Fukushima ökade dödsfallen p g a kyla markant eftersom energipriserna gick upp p g a stängda kärnkraftverk. Forskning: https://www.nber.org/papers/w26395 Många tusentals flera döda av kyla än det fåtal själva olyckan förorsakade. Världen tycks uppenbart vara alldeles för kall enligt forskningen.

Idealet var värmen för 1 000 och 5 000 år sedan med mycket högre temperaturer än i dag.

Historiska museet: https://historiska.se/upptack-historien/artikel/hur-var-klimatet-under-forhistorien/

8. Gubben NOA, han för 10 000 år sedan, föregångaren till FN, som katastrofvarnade att med att havet stiger. Alla andra DOMEDAGSPROFETER Rockström, Kuylenstierna m fl fanatiska forskare  samt andra klimataktivisters fantasifulla hot om "tipping point" har aldrig inträffat, naturen har för många motverkande faktorer. Massmediers dagliga och helt felaktiga domedagsrubriker är livsfarliga för våra barns framtid. Grundläggande fakta kanske förvånar, t ex:

Skogsbränder minskar , https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2015.0345

Dödsfall på grund av klimatrelaterade dödsfall har minskat från 500 000 per år till 20.000 per år under de senaste 100 åren och väderkatastrofer minskar enl FN:s https://www.emdat.be/ som är världens, största, äldsta och främsta väder- och naturkatastrofforskningsinstitut.

FN har frågat i hela världen om 10 miljoner människors uppfattning om 16 olika prioriteringar. Klimatåtgärder kommer allra sist, även bland ungdomar. http://data.myworld2015.org/?fbclid=IwAR2e8jcfx-K8Om_yzrB4VWFtIJGI-x3XbmR00ki9RFDKl8tE963y8Of4-T0

Även i denna Gallup USA kommer klimatet på absolut sista plats: https://news.gallup.com/poll/316751/americans-cite-covid-important-problem.aspx

SOM-Institutet Sverige, endast 4 % anser att klimatfrågan är viktigt, 16 % att miljöfrågan är vikigt vilket är 4 ggr fler än klimatfrågan (SOM-forskarna tycks dock inte förstå de stora skillnaden mellan klimat, miljö, väder etc): https://www.gu.se/nyheter/som-undersokningen-2018-klimatfragan-vinnare-i-dystopiernas-kamp?fbclid=IwAR0ciBtvbn57ZPu8mml6nsm9My9h0ahO50vTAOHUM-U7wNgWveHiHV4_yd4

SOM har också konstaterat att det inte finns någon mätbar ”Gretaeffekt”.

9. FN KATASTROFVARNAR VARJE ÅR, NUMERA VARANNAN MÅNAD.

FN enda uppgift är att katastrofvarna. FN är en hammare som ständigt försöker hitta nya spikar.

Tyvärr vimlar det av ”nyttiga idioter” som alltid tror på FN-dravlet.

FN/IPCC har alltid haft fel. Vem tror numera på FN?:

FN katastrofvarnade under 60-talet för en ny istid

FN katastrofvarnade under 70-talet att all olja är slut år 2000, världen har nu 2020 mångdubbelt större oljereserver än någonsin tidigare.

DN 1972: "FN:s miljövårdschef varnar: Vi har tio år på oss att hejda katastrofen".

AP 1989 A senior U.N. environmental official says: "Entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000."

https://apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

10. FN:s MEGABLUFF "EN MILJON ARTER KAN FÖRSVINNA". 2019 katastrofvarnade FN/IPBES att en miljon arter kan försvinna. Denna megabluff avslöjades omedelbart och FN/IPBES har på ett pinsamt oseriöst sätt försökt förklara varför de grundlurade världens befolkning. FN manipulerade världens främsta art- institut IUCN, deras uppgift om att ca 30 000 arter är rödlistade, vilket endast utgör någon promille av världens arter. https://www.iucnredlist.org/, ledare SvD https://www.svd.se/fns-dubiosa-larmrapporter

Enligt SLU finns det 5 till 100 miljoner olika arter i världen. Endast 1,8 miljoner har katalogiserats.

I en vetenskapsrapport till president Jimmy Carter 1980, “Global 2000”, varnar forskarna att mellan en halv miljon och två miljoner arter kommer vara utrotade år 2000. Utfallet blev enligt IUCN röda lista, 872 stycken. Lögn och domedagsretorik tycks vara FN/IPCC:s främsta "vapen" mot mänskligheten. 

Ordförande i FN/IPBES är Robert Watson som tidigare varit chef för FN/IPCC. Är Watson FN:s "hitman", med rätt att utfärda spektakulära katastrofvarningar och hot, inom alla slags områden?

11. FN/IPCC:s FULLSTÄNDIGT MISSLYCKADE "KLIMATMODELLER" som "förutser" framtidens klimat är de mest pinsamma och farliga överdrifter som FN har presenterat. Det finns ca 100 st CMIP5 m fl. klimatmodeller https://www.svt.se/opinion/i-tider-av-klimatlarm-hall-fast-vid-vetenskapen. Ingen av dessa har kommit ens i närheten av att visa rätt framtida mätvärden. Modellen som lyckats bäst är ryska INM-CM4, som inte tar hänsyn till koldioxid. För den som kontrollerar fakta är det ofattbart att FN:s klimatforskare får fortsätta presentera "framtidsmodeller" som alltid visats sig vara rena fantasier.

12. 100% FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR EXISTERAR INTE. Även här har klimataktivistiska forskare, massmedier, politiker m fl grundlurat oss. Sanningen är att EROEI (Energy Returned On Energy Invested) för vindkraftverk, solpaneler och biobränsle är katastrof, endast ca 10-20% energi netto. Sanningen är att energiöverskottet, från ca 5 vindkraftverk endast klarar av att bygga ett enda vindkraftverk (livstid 20 år). Om vi t ex ersätter all billig fossil energi med vindkraftverk måste i stort sett hela världens befolkning arbeta med vindkraft.

13. ENERGI. Grundlurad?

Nästan all energi mänskligheten använder för att överleva är fossil, 86 %, och som ständigt rekordökar.

Vilka energikällor kan ersätta eq 50 miljarder liter olja per dag?

Energianvändningen 2018 ökade 2,9 %, dubbelt så mycket som 2017, varav fossilt stod för 2,2 %.

Fossilt ökade m a o dubbelt så mycket som världens befolkningsökning under 2018.

Fossil energi ökade 5 ggr mer än vind och sol och 35 ggr mer än biodrivbränslen:  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

Trots 20 års utveckling med minst 100 000 miljarder kr i enorma skattesubventioner, samt tillgång till billig fossil energi för bygge och drift (från gruva till skrotning) stod vindkraft endast för 0,8 % och solenergi för 0,3 % av världens totala energikonsumtion

Vind- och solenergi är inte bara stora utsläppskällor, de är även Ebberöds bank.

ALL världens vind- och solenergi stod endast för hälften av enbart ÖKNINGEN av fossil energi under 2018.

Världen skulle knappt inte ens märka om vind- och solenergin försvann i morgon.

14. KLIMATHYSTERIN. Om vi värnar våra barn framtid måste vi sluta tro på sagor.

Världen måste genast börja göra seriösa konsekvensutredningar rörande energikällor och utsläpp:

En livscykelanalys är ett kraftfullt verktyg, men kan visa nästan vad som helst, konstaterar Rise.

https://www.nyteknik.se/premium/darfor-sparar-debatten-ur-om-elbilarnas-utslapp-6959450?source=carma&utm_custom[cm]=302908508,33270&=

Naturvårdsverket är bedragare: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Riksrevisionen-har-granskat-Klimatklivet-/

Massmedier måste sluta presentera oseriösa/okunniga forskares politiskt anpassade domedags-rapporter. Massmedier måste börja kritiskt granska.

Vi måste börja tala sanning, utan politiska och ideologiska förtecken.

Sanningen är att det f n inte finns någon ersättning till 85 % fossil energi, utan den energin blir vi alla mycket fattiga.

Det finns givetvis inga "100 % förnybara, fossilfria energikällor". ådant ”Orwellskt nyspråk” används som ”tröstgodis” för ”nyttiga idioter”, samt för att olika grupperingar skall tjäna pengar på skattebidrag, andra makt och inflytande, massmedier för att sälja lösnummer/klick. ”Förnybara fossilfria energikällor” släpper tyvärr ut väsentligt mer koldioxid per kWh än fossila bränslen, biodrivmedel släpper t ex ut ca 5 ggr mer koldioxid än bensin.

Global klimatpanik spridd via Internet är mycket farligare än de dagliga, sedan jordens uppkomst, ständiga klimatförändringarna.

Fattigdom startar hat och krig. Världen riskerar, kanske före 2030, att bli en krigszon i strid om energi, råvaror, mat och vatten.

Albert Einsteins fyra teorier 1906 blev hårt motarbetade av den tidens vetenskapsmän t ex i boken:

”Hundra författare mot Einstein”. Detta var den tidsepokens ”jorden är platt - syndromet”

Vetenskap kan aldrig skapas utifrån politiskt framförhandlat koncensus av några få tusen av världens närmare 30 miljoner forskare (Sverige 65 000 forskare)

Om FN/IPCC m fl hade funnits på Einsteins tid hade hans relativitetsteorier aldrig accepteras av FN.

Vår tidsepoks ”koncensus” är det mest livsfarliga världen någonsin upplevt.

Albert Einstein: “Simplicity is the root of all genius. Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction.”