FN / IPCC - bluffen

FN/IPCC KAN KONSTEN ATT MANIPULERA HELA VÄRLDEN, VIA POLITISK ”KONCENSUS-VETENSKAP”.

IPCC, c/o WMO, Schweiz, 13 anställda.

FN, EU m fl har lagt världens hela framtid i FN och meteorologers händer, samt smaksatt ”grytan” med sagor om obefintliga, förnyelsebara, fossilfria, energikällor.

Den vanvettiga planen är att vi inom några år skall få den gudalika förmågan att fixa att världen får X % CO2 i atmosfären samt en temperatur om Y grader och att vi därefter skall leva stabilt och lyckligt i alla våra dagar, på energi från väderkvarnar och solstrålar.

FN/IPCC bryr sig inte om att det är för kallt, 5 miljoner människor fryser ihjäl/år, av värme och naturkatastrofer dör endast 0,3 miljoner/år.

De utvalda klimatpanelerna består av 100–300 personer, de bedriver inte forskning. De väljer ut ett fåtal ”IPCC-lämpliga” forskningsrapporter, 5 000–15 000, som ”alibi” för politiska uttalande.

IPCC:s politiska uppdrag är att varna för ett ”klimathot”, dogmatiskt grundat på att mänsklighetens utsläpp av ”livets gas”, CO2, ger upphov till en ”klimatkatastrof” - i framtiden.

De enskilda rapporterna uttalar dock stor osäkerhet om hur och hur mycket den mänskliga påverkan är på klimatet, eller om påverkan är bra eller dåligt.

Evidens saknas.

Vi vet att värme ger liv, kyla ger död.

Alla kan läsa forskningsrapporterna och se hur IPCC väljer att vantolka dem.

När klimatpanelen samsats om en text samlar man de länder som vill delta i förhandlingar om hur man skall ändra texten - så att alla länder blir nöjda.

I denna omförhandling, bakom lyckta dörrar, ändrar man IPCC:s dokument så att länderna når enighet om varje detalj - motsatsen till vetenskap!

Varje land har en röst oavsett folkmängd - motsatsen till demokrati!

En medborgare i ö-staten Tuvalu har t ex 140 000 ggr mera röstmakt än en i Kina.

Anm. I världens enda demokratiska klimat-folkomröstning, Schweiz 2021, förlorade klimataktivisterna.  

I AR6, aug 2021, har man utökat gissningarna om framtiden från fyra till fem, må så vara, det är ju gissningar.

Anmärkningsvärt är att man nu inkl väderleksrapporter i klimat. Tidigare definition: Klimat beräknas utifrån en period om 100 år.

Har FN/IPCC blivit desperata?

Viktigt, det som IPCC och massmedier undviker, vad säger världens främsta forskningsinstitut:

Temperaturen i världen har t ex gått ner sedan mars 2016 till idag (5 år) trots rekordökning av CO2 +3% och fossilförbränning +7%, UAH Global Temperature Report.

Naturkatastrofer har minskat och döda/år har minskat markant, till en 10-del under de senaste 100 åren, trots explosiv befolkningsökning, EM-DAT.

Skogsbränder i världen minskar, The Royal Society, trots att fanatiska klimataktivister börjat anlägga bränder runt om i världen.

Värmerekordet är från 1913 i Nordamerika, 56,7 grader, när CO2-halten var låg, 280ppm, SMHI/WMO

En del av de ca 195 länderna som skrivit under ”Parisavtalet” är demokratier, en majoritet av länderna är auktoritära och/eller skurkstater.

Många länder försöker under alla förhandlingar få ekonomiska stöd och/eller slippa minska sina utsläpp.

Detta innebär att världens folkrikaste länder, Kina, Indien m fl får släppa ut hur mycket de vill, för att man skall få dessa att enas om ett ”avtal”.

Det finns länder som åtar sig mer än de behöver, Sverige leder denna liga.

När länderna enats om vad IPCC:s klimatpanel får säga publiceras detta.

Massmedier slickar i sig det värsta de hittar, för att återigen basunera ut den, sedan 1972 år välkända katastrofrubriken: ”Vargen kommer….”, förlåt, skall vara:

”Vi har tio år på oss att stoppa katastrofen!”

(Underrubrik, ”lyckas vi inte, brinner vi upp”.)

Alla med förnuft vet att vi har fått det mycket, mycket bättre för varje dag som gått sedan 1850-talet. Kortfattat:

Medellivslängden har ökat från 38 år till 80 år, Greta-generationen kanske uppnår 100 år.

På 1800-talet var över 90 % av världens befolkning extremt fattiga, svältgränsen, de flesta som dog, dog av kyla och/eller svält. Idag är färre än 10 % extremt fattiga.

Klimataktivisternas problem, människor vägrar att bli fattiga, vägrar att förlora 86 % av sin levnadsstandard, den som fossil energi ger oss.

Av detta skäl har man via lagar och manipulationer hittat på sagor, ”tröstgodis” om att det finns nya ”förnybara, fossilfria energikällor”, sådan energi existerar inte.

”Kretslopp” finns naturligtvis endast i helt orörd natur.

Värsta utsläppen, mer än fossilt per kWh, ger vindkraft, solenergi, biodrivmedel, allra värst är vätgas.

Vindkraftverk inkl vägar mm förstör en kvadratkilometer mark, se: Quantum Tech HD Wind Turbine, hur skräck-bygget av ett ”förnybart” vindkraftverk går till: https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s

Det behövs också väldiga gruvor, fabriker mm till dussintals råämnen.

Efter livslängden om 15–20 år måste det giftiga vindkraftverket skrotas.

Alla bör kolla, 5 minuter: What's wrong with wind and solar prageru? https://www.youtube.com/watch?v=RqppRC37OgI

Ett barn, som inte skolstrejkar, förstår att EU m fl inte kan ”lagstifta” bort utsläppen, det går inte att rita om verkligheten till en fantasikarta och limma fast kompassnålen, utsläppen finns likafullt kvar.

Profeter har sedan 10 000-tals år utnyttjat okunniga människors rädsla och samvete för det okända, för att uppnå sina syften, makt och/eller pengar.

FN/IPCC och massmedier har på rekordkort tid skapat en masspsykos, en ny ”religion”.

FN/IPCC:s politikpanel, massmedier m fl vågar aldrig ställa upp på seriösa debatter mot kritiska forskare m fl, på lika villkor, trots att grunden för all vetenskap är att den alltid skall utsättas för hård kritik.

”Klimathotet” får absolut inte granskas, eftersom då kommer den extrema vänsterpolitiska lögnen och korthuset omedelbart rasa.

Claes Persson

Egenfinansierad, oberoende forskare och innovatör inom klimat- och energikällor sedan 2009