Överbefolkningen vårt största problem

 

VÄRLDENS KRIS ÄR BEFOLKNINGSÖKNINGEN – ABSOLUT INTE KLIMAT OCH KOLDIOXID.

Jordens ständiga klimatförändringar har inte mycket att göra med koldioxidmängden i atmosfären.

Koldioxid är i själva verket ”livets gas” och har enl NASA kraftfullt ökat jordens grönska: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

Vi kan inte få för mycket koldioxid, men med för lite dör växtligheten och därmed alla människor.

Världens minsta problem är koldioxid, vi kan bevisligen inte få för mycket koldioxid.

Om man trots dessa fakta har blivit oroad och livrädd:

https://www.youtube.com/watch?v=7x3Qh3_27Xk

https://www.abc.net.au/news/2019-05-03/students-strike-around-the-country-for-climate-action/11077022

av den hysteriskt vänsterpolitiska klimataktivismen är befolkningsminskning, via human barnbegränsning, det överlägset mest effektiva sättet enl forskning och sunt förnuft att minska mänsklighetens koldioxidutsläpp:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta

Befolkningsminskning är dock i allra högsta grad viktigt, av helt andra skäl än koldioxidminskning:

Att införa ett lämpligt humant begränsningssystem, till 2 barn per person/par, ger en snabb och kontrollerad befolkningsminskning och ett påtagligt minskat tryck på jordens resurser och miljö.

År 1, Jesus födelse, var världens befolkning blygsamma 300 miljoner. Befolkningen ökade sakta under 1.850 år till 1 miljard, +0,4 miljoner per år 

Efter påbörjad storskalig utvinning av olja, gas och kol under mitten av 1800-talet har befolkningen ökat från 1 miljard till 7,8 miljarder, + 6,8 miljarder fler människor under endast 170 år, + 40 miljoner per år.

Nu har takten ökat till 80 miljoner per år, 200 ggr snabbare än tidigare. Överbefolkningen är världens stora katastrof, inte klimat- och koldioxidförändringar, hur skall detta sluta?

Samtidigt har årsinkomsterna/konsumtionen genomsnittligt ökat från 1850-talets USD 600, till dagens USD 10 000 per person, 17-dubblats per capita. (I omräknat penningvärde.)

Räknar man om konsumtionsökningen till en fiktiv folkökning baserat på konsumtion motsvarar det en ökning från 1 miljard på 1850-talet till 130 miljarder människor, under en så kort tid som 170 år.

Kina, som enda land, har sedan 40 år aktivt tagit tag i befolkningsproblemet.

Stater som t ex GB och USA försöker också göra något åt den skadliga befolkningsökningen:

https://www.project-syndicate.org/commentary/family-planning-universal-access-benefits-by-bjorn-lomborg-2019-10?mc_cid=e939c26ad2&mc_eid=6b67c3d511

FN gör absolut ingenting åt befolkningsökningen, annat än att hysteriskt och aktivt oroa och hetsa upp människor för befolkningsökningens KONSEKVENSER.

För att vi överhuvudtaget skall kunna överleva måste vi omedelbart börja åtgärda dagens och morgondagens vatten- och energibrist, vår enorma miljöpåverkan, mängden människors undanträngning av djur och biosfär, vår stora konsumtion av råvaror.

I FN:s agenda om 17 mål fram till år 2030 är befolkningsökningen, världens i särklass största hot, tillsammans med kärnvapenhotet, inte ens nämnt, varför?

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

FN:s ledning borde omedelbart lära vad som absolut är en akut kris, befolkningsökningen, och vad som absolut inte är någon kris, jordens ständiga och långsamma klimatförändringar.

Klimat och koldioxid, är en påhittad megabluff som mänskligheten vare sig kan, eller behöver göra ett enda dugg åt för att försöka förändra.

Fakta: Vår värld, människor, djur och natur mår mycket, mycket, bättre om det t ex blir varmare.