KLIMATHOTET - Lögnen om biodrivmedel och biobränslen

ÄR DU OCKSÅ GRUNDLURAD AV KLIMATAKTIVISTISKA FORSKARE, POLITIKER, INDUSTRIN OCH MASSMEDIER OM PLANTERAD SKOG, BIODRIVMEDEL OCH ”KRETSLOPP”?

Etanol, HVO m fl ger mycket höga koldioxidutsläpp, upp till 3 ggr högre utsläpp än bensin, som inte ingår i något ”kretslopp”. Biodrivmedel är 8-10 ggr dyrare att producera än bensin.

Den enda form av ”kretslopp” som existerar är naturligtvis när urskog och/eller annat grönt får cirkulera, växa, dö och ruttna osv, utan någon som helst inblandning av människor.

När människor odlar skog och grönt kostar detta enorma mängder energi och ger stora utsläpp av koldioxid som ligger helt utanför alla naturliga ”kretslopp”.

Att som Naturvårdsverket, klimataktivistiska forskare, Energimyndigheten, politiker, massmedier, industrin, klimathysteriker m fl ange utsläppen för t ex biodrivmedel till noll är ett grovt bedrägeri.

Denna typ av ”klimat- och koldioxidbedrägerier” är mycket farliga för vår och våra barns framtid.

En ”energikälla” som kräver mer energi än den förmår att producera är naturligtvis ingen ”energikälla”, den är en energikonsument.

Vem som helst klarar av att kolla verkligheten och sanningen:

AA: Var och en förstår att det krävs en mycket stor energiåtgång, med stora fossila utsläpp, för människor att producera ved/träd, "från ax till limpa": Transporter och arbetskraft under 70-100 år.

Ta fram frö, plantskola, markberedning, plantering, maskiner, bränsle, skogsvård och räntekostnader mm under 70-100 år, samt slutlig avverkning, transporter och industriell beredning av träd/ved. 

Enbart arbetskraften kräver t ex 3 kWh och ger 0,6 kg koldioxidutsläpp, per arbetstimme.

Ingenting av detta ingår i någon form av ”kretslopp”.

Det tar minst 30 år innan träden börjar ta upp nämnvärd koldioxid och minst 80 år innan all koldioxid tagits upp (år 2100).

Svensk skogsbruk/industri använder närmare en 5-del av all energi, och enbart våra kalhyggen står för en 5-del av våra utsläpp, ca 11 miljoner ton koldioxid/år.

Det är inte bättre att odla vete eller annat grönt.

BB: Att odla vete och/eller andra grödor kräver mycket stora kostnader/energi/utsläpp för plöjning (plöjning ger enorma metan-, koldioxidutsläpp), konstgödsel (produktion av kväve fosfor, kalium), utsäde, sådd, skördning, bearbetning, bränsle, transporter, maskiner, arbetskrafttimmar mm.

Ingenting av detta ingår i någon form av ”kretslopp”.

Vi kan m a o konstatera att all mänsklig odling och avverkning ger enorma energiförluster och utsläpp av koldioxid, som inte ingår i något ”kretslopp”.

Som om inte detta vore nog har några ”galningar” hittat på bluffen om att vi skall omvandla ved och andra grödor till biodrivmedel, för att få ”gröna bränslen”.

Här följer ett exempel, men det blir ungefär samma fruktansvärda kalkyl vilket biodrivmedel man än ta med i en kalkyl:

  1. För att producera 1 kg Etanol krävs ca 5 kg torkad ved med ett energiinnehåll om ca 20 kWh, vilket ger ca 9 kg koldioxidutsläpp, som ingår i ”kretsloppet”.

 

  1. 1 kg Etanol har ett energiinnehåll om endast 8 kWh, energiförlusten blev hela 12 kWh, i själva verket högre eftersom processen att producera 1 kg Etanol också kräver energi.

 

  1. Man måste givetvis också som energiförlust lägga på odling och avverkning, se punkt AA, vilket innebär att den totala energiförlusten blir omkring 22-24 kWh samt koldioxidutsläpp om 6-8 kg som inte ingår i något ”kretslopp”. (Ibland tar man tillvara t ex lignin.)

 

  1. 1 kg bensin innehåller mycket energi, 12 kWh, ger ett minimalt utsläpp om högst 4 kg koldioxid inkl produktion, raff och frakt (Av dessa 4 kg utgör produktion, raff och frakt ett utsläpp om 1 kg koldioxid)

 

  1. 1 kg bensin ger 1,5 ggr mer energi jämfört med 1 kg Etanol. Man behöver m a o 1,5 kg Etanol för att köra lika långt som man kan köra på 1 kg bensin vilket innebär att Etanol släpper ut 9-12 kg koldioxid som inte ingår i ”kretsloppet”, bensin släpper endast ut 4 kg koldioxid som inte ingår i ”kretsloppet”, för samma körsträcka. Etanol släpper m a o ut uppemot 3 ggr mer koldioxid som inte ingår i ”kretsloppet”.

Biomassa/biodrivmedel är tyvärr också det farligaste vi kan använda: Upp till 100 ggr farligare än t ex olja/gas när det gäller de livsfarliga gaserna kväveoxid, koloxid, NM-VOC, PAH.

Ved/biobränslen ger dessutom 10-100 ggr fler mikropartiklar. Förutom att dessa är mycket farliga att andas in, särskilt för barn, lägger sig de svarta mikropartiklarna ovanpå glaciärer, glaciärerna smälter. (Himalayas och Grönlands glaciärer är ett aktuella exempel)

Biodrivmedel kräver dessutom 70 ggr mer vatten att producera jämfört med olja enl UNESCO-IHE.

Att biomassa/biodrivmedel är ”grön” energi tillsammans med fantasierna om att vindkraftverk och solpaneler är ”gröna” utgör ett av mänsklighetens mest galna påhitt, "Alice i Underlandet".

Ofattbart många människor älskar tydligen att bli grundlurade av vänsterns klimataktivister, varför?

Vänstern är i sin tur grundlurad av industrin som tar hand om alla stöd, certifikat bonus- malus mm, som idag beräknas utgöra 10 % av världens BNP ca 80.000 miljarder kr per år, det är dina pengar och skattepengar, de ”gröna stjäl” idag ca 10 % av din inkomst, samtidigt som alla ”100 % förnybara fossilfria energikällor” ökar utsläppen.

Vindkraftverk, solpaneler, biodrivmedel batterier, vätgas mm är alla gröna sagor, mycket allvarliga katastrofer för mänskligheten.