KLIMATHOTET - Mänskligheten har aldrig haft det bättre, var är klimathotet?

VERKLIGHETEN OM KLIMAT- OCH KOLDIOXIDHOTET:

Världen har bevisligen blivit mycket, mycket bättre efter den iskalla 500-åriga lilla istiden upphörde år 1850.

Klimathotet är en primitiv hjärntvätt av ”nyttiga idioter” på dagisnivå.

”Tror du inte på vad jag säger, och gör du inte det jag har bestämt, då kommer koldioxidtrollet och äter upp dig”.

Det finns inte en enda människa/forskare som vet ett dyft om framtiden, inte ens vad som händer i morgon.

Nobelpristagaren Nordhaus m fl forskare, med ref till IPCC, visar att en temperaturökning om 3-4 grader är optimalt.

Det är odiskutabelt att, sedan 1850-talet när istiden upphörde, och då man uppfann metoder för industriell olje- och gasutvinning, samt dynamit för kolbrytning i stor skala, har världen blivit mycket, mycket bättre.

Vilka är så faktaresistenta och lättlurade att de tror på fåtalet klimataktivistiska forskares ”domedagsgissningar” om framtiden? Döm själv:

Utsläpp av livets gas, koldioxid, grunden för vår överlevnad har enl NASA givit oss en mycket grönare planet

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

På 1800-talet, 1 miljard människor, 80 % var extremt fattiga.

I dag är vi 8 miljarder (för många). Fortfarande är 0,8 miljarder extremt fattiga, men nu 10 %.

Vi vet att lilla istiden 1350-1850, med iskalla perioder, påverkade hela världen, brutalt dödande missväxt, svält, pandemier, krig och enormt elände, ca 10 miljoner barn/vuxna frös ihjäl varje år.

Det är ofattbart att klimataktivistforskare, politiker, massmedier m fl har börjat ”drömma” om en ny istid, den tidens plågor? Varför vill ”gröna” att det skall bli iskallt igen?

Dagens kyla dödar 17 ggr fler barn/vuxna, ca 5 miljoner/år, de gröna tycks inte bry sig om alla dessa döda, varför? Värme dödar 0,3 miljoner/år

Få verkar glädjas åt fakta:

- att 5 ggr fler dog av luftföroreningar under 1950-talet jämfört med idag, trots att förbränningen av fossilt har fördubblats sedan 1950-talet.

- att klimatdödsfall har minskat under 100 år, från ca 500 000/år till mindre än 50 000/år, att väderkatastrofer minskat https://www.emdat.be/ världens största, äldsta och främsta naturkatastrofforskningsinstitut.

- att skogsbränder minskar https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2015.0345

- att medellivslängden under 1800-talet var 38 år.

- att den har fördubblats till 80 år, och ökar varje år dess mer fossilt vi använder.

- att inkomsterna sedan 1850-talet har 15-dubblats/capita, tack vare fossil energi.

- att förr tvingades, fattiga och svältande människor kriga och bygga meningslösa slott till sina ”herrar”, och snabbt dö.

- att dagens rika är rika på ”pappersaktier”, i nyttiga företag, som ger människor liv, arbete och höga inkomster.

- att man förr bodde i byar eller i fruktansvärt nedsmutsade städer.

- att i dag lever de flesta med god hygienisk standard.

- att nu kan t ex Greta och andra resa runt i världen och alla kan kommunicera med alla.

- att tack vare fossil energi har all teknik, medicin mm utvecklas så att vi blivit friskare, utbildade, och lever mycket, mycket bättre än någon gång i historien.

Gretas generation borde ödmjukt tacka oss för det fantastiskt behagliga liv de får leva.

Visst är det märkligt att det finns klimataktivistiska forskare, politiker och andra som kämpar för att våra barn skall få en kallare, fattigare och sämre värld, en ny istid, varför?

Trots fossil- och koldioxidrekord har temperaturen sedan 2016 gått ner http://climate.nasa.gov/  

De flesta människor, samt 97 % av alla forskare, tror att mänsklig aktivitet påverkar klimatet, men ingen vet hur, eller hur mycket, ingen vet ens om detta är positivt eller negativt.

”Lyssna på forskningen” vilken? Sverige har 65 000 och världen har 30 miljoner forskare, samt en miljard forskningsrapporter, alla är olika.

Sedan istidens kyla upphörde har temperaturen gått upp med obetydliga 1 grad, trots att vi sedan 1850-talet (170 år) via fossila bränslen släppt ut enorma 4000 miljarder ton koldioxid.

Den ökande koldioxidhalten tycks inte ha ökat, den naturliga temperaturhöjning, som naturligtvis sker efter en 500 årig istid.

Havsnivån stiger oregelbundet med några mm varje år, den har gjort sedan 10 000 år tillbaka http://climate.nasa.gov/  

 

Klimatförändringar har ständigt skett under 4 miljarder år, sedan något 1000-tal år är de försumbara.

Självklart innebär de eviga små temperaturförändringarna att livet för t ex flyttfåglar, trädgräns, isbjörnar, människor m fl ständigt förändras en aning.

Journalister m fl tycker att de pyttesmå vardagsförändringarna är ”nyheter”, varför?

Faran är för lite koldioxid, under 180 ppm, då dör alla växter, och därmed allt liv på jorden.

Koldioxid är ”livets gas”, av detta skäl 3-dubblar man koldioxiden i t ex växthus till 1200 ppm, eftersom detta ger mycket större skördar.

Idealet var den höge värmen för några 1000 år sedan:

https://historiska.se/upptack-historien/artikel/hur-var-klimatet-under-forhistorien/

En naturlig del i människors och djurs liv, för positiv utveckling, har alltid varit att flytta runt, lokalt och i världen, i samklang och harmoni med naturens ständiga förändringar.

Efter domedagsprofeten Gubben Noas misslyckande har nu nya klimataktivistiska forskare via Orwellikt nyspråk öppnat Pandoras ask, de har släppt ut en okontrollerbar påhittad ”klimatdjävul/domedagsidioti” för att grundlura ”nyttiga idioter”. Sannolikt blir resultatet upplopp och krig inom 5 -20 år som kan förstöra vår och våra barns framtid.

”Klimatkrisen” har blivit en ”religion” fylld av ”nyttiga idioter”, en plattform för politiska maktdespoter, gigantiska överföringar av skattepengar till världens företag, många tusentals miljarder kr/år. Vi blir snabbt fattigare, och de redan rika blir nu ännu rikare.

T o m vänsterns överstepräst Michael Moore har nu genomskådat klimatbluffen:

https://www.svd.se/de-sager-det-som-inte-far-sagas-om-miljobluffen

Megabluffen ”100 % förnybar fossilfri energi” existerar naturligtvis inte, ens vattenkraft.

Vem tror på utopin att människor kan eliminera klimatförändringar, på galna påståenden om att världen skall bli ”koldioxidneutral”? Kom igen, inte ens en ”gud” kan förändra klimatet.

Den globala indoktrineringen, masspsykosen, är historiens mest omfattande och farliga. 

Varför tro på charlataner, aktivistforskare och Gretas sagor om framtiden, deras ständiga skrik sedan 80-talet: ”Vargen kommer…”?

För vår framtid måste vi våga tro på vårt sunda förnuft, verkligheten och hoppas på att det blir några grader varmare.

FAKTA: DET FINNS INTE ETT ENDA EVIDENS OM ETT KOLDIOXIDHOT.

Vill vi verkligen offra vår och våra barns framtid via uppenbar galenskap, domedagsprofeter?

De sju dödssynderna borde kanske kompletteras med ”naiv”.

Anm:

Självklart har världen problem, inte klimatet, utan främst att vi nu är 8 ggr fler människor som konsumerar ca 130 ggr mer än under 1800-talet.

Detta har t ex inneburit skövling och undanträngning av andra arter samt vattenföroreningar.

Anm:

Klimathysterin har inneburit att en del forskare/politiker, som ”tröstgodis” påstår att det finns ”100 % förnyelsebara fossilfria energikällor”. Det finns inte en enda sådan, förutom i sagor.

”Väderkvarnar och solstrålar m fl”, kräver varje år enorma indirekta och direkta skattestöd ”certifikat”, malus- bonussystem etc, som människor tvingas att betala.

Merparten, just nu ca 10 % av världens BNP, ca 80 000 miljarder kr/år, dina skattepengar, ca 10 % av hela din inkomst, hamnar numera i de redan rika företagens fickor.

Omfattande neutral forskning har visat att optimal temperatur för liv på planeter är 5 grader högre än jordens: https://www.nyteknik.se/popularteknik/24-planeter-med-storre-chans-for-liv-an-jorden-7002713?source=carma&utm_custom[cm]=302908508,33270&=

Skogsbränder minskar: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2015.0345

Enkelt diagram bränder USA: https://photos.google.com/share/AF1QipPjiCOGiyyduMdyFaQHCLfguqJvONPhMDr1khrwQU2OWkuFPQn2qyoMHPK2Zwt4pQ?key=WG0xWkU0OGhiNU1SNFlGaldTS2ZVTk1tVVVQVnNB

Väderkatastrofer/dödsfall ständigt minskar enl världens, största, äldsta och främsta naturkatastrofforskningsinstitut: https://www.emdat.be/

Här kan vi se hur ”små söta osynliga tomtar” bygger ett naturromantiskt vindkraftverk som ger ett mycket litet nettoenergitillskott under sin korta livstid

Efter 15-20 år kommer det ännu sötare destruktionstomtar som skrotar och försöker eliminera allt farligt och giftigt material: https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10PA64-mMIRyit01lzWMj2tRUFYz7XPEDK-3Ab0xFWIf2YdYRVEdnVPZQ

Den brutala sagan om vindkraft, solenergi och batterier:

https://www.prageru.com/video/whats-wrong-with-wind-and-solar/?utm_source=Main+Mailing+List&utm_campaign=50f21f798c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_09_06_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f90832343d-50f21f798c-179704613

Korallrevslögnen, några av många exempel, professor Peter Ridd avskedad för att ha berättat sanningen Australiens domstol fördömer korallrevslögnen och ger honom mångmiljonskadestånd: https://www.youtube.com/watch?v=dy9MFIg98F4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WYu4GPzx4S-v99F4SofjhEd8apoN4CsRWvpiVWhQr8CVzU0OIpXbpPUs

Solpaneler kommer att bli världens värsta miljöförstörelse, och då har vi inte ens räknat med vidkraftverk: https://jennifermarohasy.com/2020/10/half-the-corals-dead-but-not-in-real-life/?fbclid=IwAR2n2vyhix2v5NjG5Sr63EkR9vTtpnyWoAeyke3uwwKRFwHISzIoZeATy3g

Professor Anna Wåhlin, en av världens främsta forskare på Antarktis, Sveriges största projekt med egen ubåt osv, varnar för glaciärhysterin, det är mycket, mycket bättre idag än förr. Hon tillhör de forskare som tror att vi är på väg mot en ny istid: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ7kz_gaiNc&fbclid=IwAR0OIit-G1kwNeMbJ55dtfl85inJlc1QfxrRR6d4uX6nwBuxfKHXSuqBDYU

Dubai är först ut av oljestaterna med ett nytt gigastort kolkraftverk 2,4 GWh, 21 TWh motsvarar Sveriges alla ca 4200 vindkraftverk. Utsläppen blir ungefär 15 miljoner ton koldioxid per år, 3-4 st motsvarar Sveriges alla utsläpp. https://www.nsenergybusiness.com/projects/hassyan-coal-fired-power-plant-dubai/#

Elbil nästan 3 ggr dyrare, 11 000 kr att köra t ex  Stockholm-Nice, jämfört med diesel 4 000 kr, Teknikens Värld har testat: https://teknikensvarld.se/nyheter/konsument/dyr-resa-med-elbil-sa-mycket-kostar-elbils-semestern/