Vindkraft och solenergi kräver upptill 10 ggr fler arbetare

Arbetsbluffen.

”Grön energi ger flera människor arbete”, torde vara ett av historiens mest galna uttalande.

Den som någonsin sagt eller trott på detta är helt enkelt fullständigt korkad.

T o m en lågstadieelev förstår att detta är fullständig galenskap, att det inte kan vara en ”framgång” om det skulle behövas 10 ggr flera människor för att t ex odla potatis.

Det är konstaterat att för t ex vindkraft och solenergi krävs mångdubbelt fler människor som arbetar för att producera energi, inräknat gruvbrytning, ämnesförädling, bygge, elnät, drift, underhåll, skrotning och destruktion av giftiga ämnen, jämfört med hur många människor som behövs för att producera samma mängd fossil energi.

Vindkraft och solenergi minskar inte heller utsläppen. Se här enbart uppförandet av ett vindkraftverk som har en livstid om höst 20 år: https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10PA64-mMIRyit01lzWMj2tRUFYz7XPEDK-3Ab0xFWIf2YdYRVEdnVPZQ

Ett ”bortglömt faktum” är att varje arbetstimme kräver ca 3 kWh och ger ca 0,6 kg koldioxidutsläpp i enbart mat och vattenproduktion..

”Gröna naturromantiska galningar” anser att många fler måste arbeta för att producera energi är en framgång för världen: ”Vi får fler arbetstillfällen med grön energi”.

Äkta ekomat är ett exempel. ”Äkta” eftersom idag är fusket inom ekomat standard, t o m reglerad standard. Äkta, men lika giftig ekomat, kräver dubbelt så stor areal och dubbelt så många människor för att uppnå samma mängd mat som vid konventionell produktion.

För att vi människor skall överleva krävs energi till allt vi konsumerar som mat och vatten, prylar, transporter, ja allt i våra liv.

Att ens behöva förklara att det är en katastrof att det krävs mycket mer arbetskraft för att producera ”grön energi”, innebär att många redan har tagit steget in i ”Dårarnas Paradis”.

Att alla kommer att drabbas mycket hårt, kraftigt minskade nettoinkomster och minskad samhällsservice, framförallt den hälft av jordens befolkning som redan nu är mycket fattiga.

Världens genomsnittsinkomst per individ är under 100 000 kr/år. Av detta åtgår ca 40 000 kr för grundläggande offentliga utgifter som rättsväsende, skolor, sjukvård, infrastruktur mm.

Världen producerar idag helt enkelt för lite för att alla 8 miljarder skall kunna ta del av ett värdigt liv, tillräckligt med mat, vatten, el, toaletter och andra grundläggande förnödenheter. Det är mycket få barn i världen som lever på samma lyxiga standard som t ex Greta.

(Att inkomstfördelningen är ojämn är m a o ett helt annat problem.)

Det är omöjligt att förstå att grön vänster, Greta och andra, med berått mod, kämpar stenhårt för att göra fattiga ännu fattigare och de allra rikaste ännu mer rika, varför?

Vad är avsikten, att grundligt förstöra framtiden för världens alla barn?