KINA INDIEN m fl kolkraftverk

Nu genomförs en enorm ökning av kolkraftverk runt om i världen.

”Parisavtalet” medger att Kina, Indien och många andra länder får bygga hur många kolkraftverk de vill fram till 2030.

Enbart Kina har officiellt aviserat en utbyggnad i första omgången till 1,3 TWh effekt, vilket innebär närmare 12 000 TWh energi per år, samt ökade utsläpp med ca 7 miljarder ton per år.

(Ungefär 140 ggr större utsläpp än Sveriges totala utsläpp, enbart för dessa nya kolkraftverk.)

Det är sannolikt att Kina om några år kommer att utöka utbyggnaden till det dubbla.

Kina tillsammans med Indien och en mängd andra länders nya kolkraftverk, även länder som Japan, Dubai m fl kommer att öka utsläppen i världen 2030 till det dubbla, jämfört med idag.

Hysterin och masspsykosen inom Sverige, EU och en del andra länder, beträffande utsläpp, befinner sig sålunda i verkligheten på samma nivå som i sagan om Alice i Underlandet.

Självklart ser nämnda länder vad naiva ”nyttiga idioter” inom Sverige, EU m fl håller på med.

Dessa länder passar nu därför på att genomföra ett världsomfattande systemskifte, helt enkelt ta över världsherraväldet.

Vi människor i Sverige och EU kommer runt 2030 bli, ännu mer fattiga, helt enkelt rejält mycket fattigare, jämfört med de länder som just nu gasar på för fullt med användning av fossila bränslen.