Lögnen om kor/metan samt ekoodling

FAKTA OM KOR OCH KÖTT- KOR MINSKAR GIVETVIS UTSLÄPPEN REJÄLT.

Grundlurad av aktivistforskare, Miljöpartiet och klimatfanatiker om kor, kött och ekomat mm?

Kor utgör det perfekta kretsloppet vad gäller utsläpp.

En ko, som i solsken och/eller regn, betar gräs eller annat som vanligtvis inte är ätbart för människor, bidrar till att minska CO2-utsläppen med ca 3 kg koldioxid per dygn, 1 ton per år!

Av oförklarlig anledning har gröna naiva naturromantikerna, "domedagsprofeter" och "nyttiga idioter" snöat in på just kor?

De flesta vet att vallodling för betande kor bevisligen minskar utsläppen markant, jämfört med t ex spannmålsodling, eftersom man inte plöjer vall mer än ca vart 4 till 5 år.

Ekomat behöver upp till dubbelt så stora ytor vilket ökar utsläppen markant till men för klimatet.

Metanhalten i atmosfären har ökat med ungefär 150 % sedan 1700-talet.

Inom åtta-tio år omvandlas alltid alla utsläpp av metangas till koldioxid och vatten.

Perioden år 2000-2008 var metanhalten i atmosfären konstant, inga forskare vet varför.

Metangas bildas vanligtvis vi omvandlig av syrefattig förruttnelse av gräs, grönska och skog, oavsett om detta sker naturligt eller via omvägen genom en ko.

Världen består av osannolikt stora mängder träd och växter som varje år ruttnar och då släpper ut ca 600 miljarder ton metangas, koldioxid och andra gaser. (Fossil förbränning släpper ut ytterligare ca 40 miljarder ton koldioxid varje år.)

Den verkligt extremt stora mängd gräs/växter, som världens kor INTE äter, omvandlas således genom förruttnelse till metangas och/eller koldioxid.

En ko kan ju inte producera kol/metan/koldioxid eller annan energi av luft, kon skulle då vara en perpetuum mobile och skulle då vara världens främsta energikälla. https://www.nyteknik.se/industri/studie-positivt-med-industrins-metanutslapp-6988172?source=carma&utm_custom[cm]=302908508,33270&=  

https://www.nature.com/articles/s41586-020-1991-8

Faktum är att utsläppen blir lägre när en ko äter gräs och grönt eftersom en stor del av gräsets energiinnehåll omvandlas till kons värme- och rörelseenergi.

Som vi lärde oss i skolan utgör denna energi ca 1 watt per kilo kroppsvikt, ca 15 kWh per dygn, och minskar utsläppen för en ko med ca 3 kg per dygn, drygt 1 ton per år.

Sveriges kor bidrar t ex med att minska utsläppen med drygt 0,5 miljoner ton koldioxid varje år. Förutom detta tillkommer energi från all den mjölk och gödsel som en ko producerar varje dag.

Den senaste, mest omfattande forskningen någonsin, visar dessutom att rött kött inte påverkar hälsan mer negativt än annat: https://nyheter24.se/nyheter/933480-ny-forskning-rott-kott-ar-kanske-inte-sa-daligt-som-man-trott

Tyvärr är det nästan alltid oseriös Kalle Anka-forskning som ger rubriker, här en Svensk seriös forskare som kritiserar charlatanforskningen inom rött kött  https://www.svd.se/fakta-torteras-tills-den-samarbetar

Ät ditt kött med gott samvete, du bidrar till det perfekta kretsloppet, gräscirkulation, och även till en hel del minskade utsläpp av "växthusgaser".

Vegetarianer/veganer/de farliga Miljöpartisterna samt rabiata djurrättsaktivister driver en ständig populistisk, känslostyrd propaganda mot kött vilket innebär en kraftfull informationsslagsida.

Anm. Som i all produktion skapar dock en del människor missförhållanden, slöseri och ineffektivitet.

ÄR DU OCKSÅ GRUNDLURAD OM MJÖLK?

Att- Mjölk är nästan åtta gånger så näringstät som havredryck i förhållande till sin klimatpåverkan och dubbelt så näringstät som sojadryck i förhållande till sin klimatpåverkan.

Att- En stor del av våra gräsmarker är knutna till mjölkproduktionen. Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige, det vill säga över 1000 stycken, är beroende av öppna och trädbärande gräsmarker för sin överlevnad.

Att- Igenväxning är det största hotet mot de rödlistade arterna och riskerar påverka ca 2000 rödlistade arter negativt!

Att- Vattenavtrycket för en liter mjölk är globalt ca 1 000 liter vatten per liter mjölk, den absolut största delen av detta utgörs av regnvatten. Motsvarande siffra för 1 kg pasta är ca 1 800 liter och för 1 kg choklad 17 000 liter, kranvatten inte regnvatten.

Att- Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgas per kg mjölk jämfört med världsgenomsnittet.

Att- Utsläppen av växthusgaser från svensk djurhållning och växtodling har minskat med 16 procent sedan 1990. Svenska mjölkproducenter värnar om miljön.

Kossan är en klimathjälte, ingen miljöbov!

FAKTA OM EKO-MAT, EN KATASTROF FÖR VÄRLDEN.

Vill du vara "säker på att förgifta" ditt barn börja då med eko-mat.

Eko-ägg innehåller t ex ca tre ggr så höga halter av de livsfarliga gifterna dioxiner och PCB, jämfört med vanliga ägg osv. https://www.expressen.se/nyheter/ekologiska-agg-ar-tre-ganger-sa-giftiga/

1. Det åtgår upp till dubbelt så mycket areal att odla eko-mat för att erhålla lika stor skörd, samt  upp tll dubbelt så stora utsläpp p g a ökad markbearbetning.

2. Det åtgår upp till mer än dubbelt så många jordbruksarbetare för produktion (”Äkta” eko-odlare kan naturligtvis inte använda traktorer och liknande)

3. Odlad eko-mat innehåller mängder av naturens egna farliga gifter, bakterier, svampar mm, som inte avlägsnas med ut-testade bra bekämpningsmedel. Eko-mat kan därför vara farligare än konventionell mat. Vem vill ge sina barn okontrollerad mat?

4. Eko-maten har väsentligt kortare hållbarhet, vilket mångdubblar risken för matsvinn samt ökar risken för matförgiftning.

5. P g a alla problem som eko-mat utsätts för, samt eko-matens högre pris, har många börjat "fuska" med själva grundsatsen "eko", man använder många olika sätt och olika medel, faktorer som minst av allt är "eko". Eftersom det är nästan omöjligt för konsumenten att kolla om maten är eko-odlad förekommer givetvis ständigt fusk, säljaren får ju mycket bättre betalt om säljaren kallar maten "eko".

6. Även eko-odlarna fuskar och man har börjat anpassa ”reglerna” så att eko-mat de facto inte längre är äkta eko-odlat.

7. Svensk domstol dömde nyligen COOP för att man framhöll eko-mat som "bättre". Domstolen förbjöd omedelbart COOP att påstå det man inte kunde visa.

8. Världens matförsörjning skulle omedelbart klappa ihop om hela världen gick över till eko-mat. Jorden skulle inte räcka till. Gifter, insekter, bakterier och svampar mm skulle spridas med blixtens hastighet. Alla har läst historia hur pest, matförgiftning och åkommor härjade förr i världen, när det endast fanns eko-mat. Ibland slogs upp till en tredjedel av världens befolkning ut.

9. Fattigdomskatastrofen, den som ger sitt barn en eko-banan, minskar omedelbart försörjningen för ett annat barn i världen. Vi vet att idag är 2 500 miljoner människor är fattiga eller extremt fattiga, de kan sakna mat, el, toaletter, rent vatten samt andra basala livsförnödenheter. Vi vet att över 10 000 små barn svälter ihjäl - varje dag! Och vi vet att över 1 000 små barn dör - varje dag - av otjänligt vatten.

10. Med ovan information förstår man att ekomat också ökar utsläppen markant eftersom eko-mat kräver väsentligt större resurser, vilket givetvis ger mycket större utsläpp.

LIVET ÄR VÄLDIGT ENKELT. NÄRINGSKEDJAN ÄR SOLKLAR.

Det finns fyra kategorier.

Människor är det enda djur som själv kan välja vilken kategori man vill tillhöra, hög eller låg.

Vilken kategori väljer du?

Nummer 1: Allätare, kött och växer, som exempelvis merparten av oss människor.

Nummer 2: Köttätare, exempelvis lejon.

Nummer 3: Växtätare, exempelvis kaniner.

Nummer 4: Fotosyntesen, växter.