IPCC-metarapporter, deduktionsforskning (gissningsforskning)

Grunden för all forskning är att ifrågasätta all tidigare forskning.

Vem litar på det fåtal som kallar sig ”klimatforskare”, ”galningar” som påstår att de vet någonting om framtiden?

Postulat: ingen människa vet ens vad som händer i morgon.

Fakta:

Forskare har i ”Nature” nyligen konstaterat att tusentals klimataktivistiska forskare och i stort sett alla okunniga journalister använt den enda fullständigt osannolika delen av en mycket udda IPCC-studie, RCP 8.5, som t o m IPCC själva högljutt varnar för.

IPCC presenterar alltid tre/fyra alternativa gissningar om framtiden inom varje forskningssektor. Gissningarna omfattar allt från ”troligt utfall” till ”fullständigt osannolikt”.

Det finns tyvärr gott om extrema och mycket livsfarliga ”klimataktivistiska” forskare, samt de flesta massmedier (katastrofer säljer klick, men dödar vår och våra barns framtid) som av ekonomiska skäl hellre hänger sig åt domedagsprofetior än om seriös forskning och därför alltid använder ”fullständigt osannolikt utfall”, det ”betalar” sig bättre. 

https://www.nyteknik.se/miljo/klimatmodellen-har-anvants-felaktigt-i-tusentals-studier-6986171?source=carma&utm_custom[cm]=302908508,33270&=

Detta har inneburit att det mesta som okunniga journalister och de vanliga sensationslystna massmedierna har rapporterat, sedan 2014, ”Parisavtalet” mm bygger på grovt vilseledande fantasier/påhitt.

De flesta människor konstaterar att massmedier, för att öka sin försäljning, alltid väljer att överdriva ”klimathotet”, med ”katastrofer”, trots att allting bevisligen ständigt blir bättre och bättre.

Massmedier älskar att framställa alla normala klimatförändringar, glaciärer, permafrost, koraller, koldioxid, havsnivån m fl, just name it, som ”katastrofer” för mänskligheten.

Tidsaspekten 30-100 år innebär att ”klimatforskare”, massmedier, politiker, klimataktivistiska domedagsprofeter och andra kan göra detta utan någon som helst risk.

(När alla dess lögner spricker måste vi dock påbörja ett slags Nürnberg-rättegångar, dock inte med dödsstraff, men däremot t ex att beslagta hela förmögenheterna från alla som har informerat felaktigt, för att ge till de som drabbats.)

Frågar man aktuella ”klimatforskare” svarar de, sedan 1972, ja ända sedan gubben Noa tid, med standardfrasen, som alla domedagsprofeter och charlataner använder, ”det är inte för sent för omställning, men det är bråttom och kostar mycket pengar”.

Med ”omställning” menar man att världens befolkning skall sluta använda fossil energi. Följden av att sluta använda fossil energi blir att världens befolkning svälter ihjäl.

Att försörja sig på att vara domedagsprofet har varit mycket populärt och extremt lönsamt redan sedan gubben Noas tid, tack vara att världen består av så många okunniga ”nyttiga idioter”..

T ex rubrik, Dagens Nyheter 25 jan 1972 ”FN:s miljövårdschef varnar:

”Vi har tio år på oss att hejda katastrofen” .

Efter 1972 har nya ”10-årsvarningar” återkommit varje år, under 48 år!

”Vargen kommer……”, och det finns alltid mängder av ”nyttiga idioter” som tror på vad domedagsprofeter säger.

Varför skall då dessa sluta med nutidens mest lukrativa geschäft?

Om FN/IPCC:s metarapporter och forskares låga trovärdighet.

Grunden för all forskning är att en forskare alltid skall ifrågasätta all tidigare forskning.

Utan denna grundsats skulle vi inte behöva någon forskning överhuvudtaget.

Jorden hade då t ex allmänt ansetts vara platt, för all framtid.

Om man bortser ifrån FN/IPCC:s politiska sammanfattning och i stället ägnar tid åt IPCC:s vetenskapliga konklusion, som i sig är en meta-rapporter, sammanställda utifrån ett mycket stort antal enskilda forskningsrapporter ser man att IPCC inte har någon bestämd uppfattning om någonting, vilket hedrar IPCC.

IPCC faktiska metaforskningsrapporter, inte de politiska sammanfattningar, gissar alltid på 3-4 olika scenarier:

”om vi utgår ifrån detta scenario kanske detta blir följden”,

”om vi utgår ifrån ett annat scenario kanske detta blir följden osv.

Klimataktivister, domedagsprofeter, massmedier, Greta m fl brukar regelmässigt ”klistra sig fast vid” det scenario som är det ”värsta tänkbara”, t ex IPCC-studie, RCP 8.

Detta är den mest sensationella och ”förskräckliga”, trots att detta i IPCC:s rapporter alltid framhålles som helt osannolik: https://www.nyteknik.se/miljo/klimatmodellen-har-anvants-felaktigt-i-tusentals-studier-6986171?source=carma&utm_custom[cm]=302908508,33270&=

Metarapporter, t ex IPCC:s, är ur vetenskaplig synpunkt alltid felaktiga.

Var och en förstår att genomsnittsvärde utifrån mängder av olika rapporter aldrig kan bli ens i närheten av att vara korrekt.

Vetenskap har inte ett dugga att göra med demokrati, vetenskap kan naturligtvis aldrig någonsin uppnå konsensus.

Världens ”nyttiga idioter” hade tidigare t ex konsensus om att jorden var platt. Nu har det återuppstått ett stort antal nya ”nyttiga idioter” som påstår att ”jorden är klimatplatt”.

Det finns bevisligen ingen ”klimatforskning” som konstaterat att världens forskare är överens. Den som påstår något sådant är i bästa fall fullständigt okunnig eller i värsta fall ljuger, helt enkelt inte bryr sig, offrar vår och våra barns framtid, varför?

Hur utbrett och enormt ”forskningsfusket/felen” är framgår tydligt i detta enkla exempel där forskare på Rise gjort en enkel kontroll av 100 olika forskares LCA-rapporter om elbilen Nissan Leaf, alla forskare fick olika resultat:

”Elbilen Nissan Leaf kan släppa ut mellan 13 och 243 gram koldioxid per kilometer, beroende på hur man räknar. En livscykelanalys är ett kraftfullt verktyg, men kan visa nästan vad som helst”

konstaterar forskarna hos Rise:

https://www.nyteknik.se/premium/darfor-sparar-debatten-ur-om-elbilarnas-utslapp-6959450?source=carma&utm_custom[cm]=302908508,33270&= 

Utsläpp om 243 g/km är dubbelt så högt som de genomsnittliga EU-utsläppen var 2018 för framförallt bensin/dieselbilar ca 120 g/km.

Självklart är de verkliga utsläppen minst 243 g/km, eftersom de klimatfanatiska forskare som av olika skäl vill visa låga värden, kanske för att få höjda anslag, ideologi, flera uppdrag etc, utelämnar utsläppskällor, vilket man kan göra i en vetenskaplig rapport - om man inledningsvis specificerat parametrarna/definitionerna.

(Vilket i praktiken innebär att man kan påstå och ”forska fram” vilka resultat man vill.)

Det är däremot inte så lätt att hitta på obefintliga utsläppskällor i en LCA utan att detta omedelbart skulle kritiseras och uppmärksammas.

Om dessa 100 forskares rapporter skulle ha används i en metarapports ”medelvärde” om t ex 121 gram, liknande FN/IPCC-metarapporter, vet man att resultatet blir ett garanterat felaktigt vetenskapligt värde.

Alla beräkningar om t ex litiumbatteriernas utsläpp och enorma giftspridning är kraftfullt underskattad.

Man har t ex inte ens tagit hänsyn till de enorma utsläpp som uppstår vid alla olika typer av gruvbrytning gällande själva åverkan på jordskorpan, enorma mängder avfall/spill med enorma utsläpp under många, många år, giftutsläpp, biosfärskador osv.

(Jmf t ex plöjning alt vall, fast mycket, mycket värre vid gruvbrytning, jämfört med plöjning)

Man har givetvis inte heller räknat in destruktion/skrotning av Litiumbatterier, trots att detta kommer att orsaka stora utsläpp men framförallt en enormt negativ miljöförstörelse.

Klimathysterins tillskyndande aktivister skyr inga som helst medel för att dölja verkligheten för att uppnå sin ”naturfantasi”.

För att nå sina "mål" drar man sig inte ens för att "lagstifta" sig bort från verkligheten, helt enkelt ritar om kartan så att den överensstämmer med sin ideologi.

”Lagstiftning” riktad mot verkligheten rör numera det mesta som klimatmarodörerna påstår är bra för klimatet.

Man undrar hur länge denna livsfarliga masspsykos i strid mot sunt förnuft och seriös forskning skall tillåtas fortsätta?

Albert Einstein:

"No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong."

Ett medelvärde av ”diverse hopkok” av olika forskningsrapporter kan aldrig bli vetenskapligt korrekt, vilket på ett brutalt sätt vidimeras av The Lancet chef:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Referentgranskning :

”Ett misstag är naturligtvis att tro att referentgranskning skulle vara något mer än ett grovt sätt att avgöra acceptansen för - inte giltigheten av - en ny upptäckt.

Redaktörer såväl som forskare vidhåller referentgranskningens centrala betydelse.

Vi presenterar referentgranskning för allmänheten som vore det en närmast helig process som bidrar till att göra vetenskapen till vår mest objektiva metod att söka sanningen.

Men vi vet att referentgranskningen är partisk, orättvis, oansvarig, ofullständig, enkel att bemöta och manipulera, ofta kränkande, oftast okunnig, ibland dum, och inte sällan felaktig”