Ni kan vi fånga koldioxid i en "fälla", klimathotet är löst!

Finally, we can save our world.

You'll never more, have to worry about climate change.

A new sensational "trap" captures the carbon dioxide from the air.

Nature, water, animals, millions of people and children, are hit by climate change. 

But now you'll never more need to worry about your life, your kids, or our world.

The whole World's, and Your Company's dream has now come true.

Human-made carbon dioxide-free air, e.g. reduced from 400ppm to 300ppm.

Finally, we can save our world. No need to worry anymore, about fossil energy.

All "Good Green Organizations," Love and Applauds, of course, this Innovation.

The sketch shows HyMeAirs carbon dioxide "trap," which with the help of wind and graphene filter directly, captures CO2 and N2O from the air. ("Molecular size 44").

A fantastic innovation which means that CCS-technology, will become simple, cheap and very efficient. HyMeAir has begun a collaboration with a research group lead by Professor, a foremost specialist in graphene filter at the KTH, Royal Institute of Technology, to quickly give you and the whole world a bright, clean future.

Soon, we can use this technology to reduce the greenhouse gasses to the level deemed appropriate by the Paris Agreement of the United Nations.

That will save the world from the perils of global climate change.

Climate change cost? The IMF has estimated that all costs, such as support for wind power, solar power, biofuels and batteries, indirect and direct subsidies, certificates, allowances, numerous targeted punitive taxes against fossil energy and carbon footprint, and climate change itself, amounted to $5,600 billion in 2014.

The costs are obviously much higher today, estimated to be much more than $7,000 billion. An average of $1,000 per year per person in the world

With the HyMeAir unique greenhouse gasses "trap," the whole world can continue to use unlimited amounts of fossil energy, without affecting the climate. All people in the world will also, on average, get $ 1000 in additional net income every year. (According to IMF figures.)

Under tre år studerade jag på heltid klimat- och energifrågor. När sanningen blev skrämmande uppenbar, att vind, solstrålar, ved och batterier "förnybara, hållbara, fossilfria energikällor" inte har någon som helst möjlighet att lösa våra klimat- och energiproblem, att de i stället utgör vårt värsta klimathot, tvingades jag att ägna min tid under två år att försöka finna en lösning, en ny energikälla.

När sanningen blev skrämmande uppenbar, att vind, solstrålar, ved och batterier "förnybara, hållbara, fossilfria energikällor" inte har någon som helst möjlighet att lösa våra klimat- och energiproblem, att de i stället utgör vårt värsta klimathot, tvingades jag att ägna min tid under två år att försöka finna en lösning, en ny energikälla.

Min drivkraft var att jag har sex barn och sju barnbarn, självklart ville jag att de skall överleva och få en bra framtid.

Med tanke på den fossila energimängd som vi gör av med varje år var jag tvungen att finna en enormt stor, helt ny energikälla. Så småningom "hittade" jag detta - luften vi andas!

I luft finns små mängder energigaser, vätgas och metangas. Mängden energigaser per kubikmeter luft är så liten att jag inledningsvis bortsåg från denna energi. Efter ett antal beräkningar insåg jag dock att det, med rätt teknik, var möjligt att tillvarata denna energi, det finns ju enorma mängder luft.

En kraftkälla var givetvis nödvändig, luftens vind är en sådan. Medelvinden i vissa lägen kan vara tio meter per sekund. Vinden är en enorm kraft, den driver tunga vindkraftverk som genererar energi.

Till denna kombination, luft och vind, behövdes ett filter. Nanoteknik är ny, grafenfilter hade t ex redan börjat användas för vattenrening. En patentansökan blev därmed möjlig.

Min innovation klarar inte bara av att ta tillvara energigasernas molekyler, den kan också ta tillvara växthusgasernas molekyler, likaså gasen vattenånga. Samma grundteknik, samma innovation, kan därmed lösa världens tre största och mest problematiska bekymmer, helt enkelt rädda oss från en snar undergång:

 

1. Oändlig tillgång till förhållandevis ren och väsentligt mycket billigare energi än vi har idag,

och därmed lösa mänsklighetens energiproblem, för alltid.

2. Ta tillvara klimatgaserna för att på sedvanligt sätt deponera klimatgaserna i berggrunden.

Sänka ppm-halten från 400ppm till 300ppm och före 2030 ha löst klimatkrisen, för alltid.

3. Oändlig tillgång till rent och billigt vatten för alla människor och därmed lösa vattenbriser runt om i hela världen, t o m på avlägsna platser utan tillgång till el.