Läs även kapitel 14: 

Brunkol är jämfört med biobränslen en ren "smekning" för klimat och lungor.

Varför ljuger journalister om biobränslen, varför så grymma mot våra barn?

 

 

 

Klimatförändringar?

 

Dagens Nyheter 25 jan 1972, för 46 år sedan,

FN varnade oss första gången.

FN:s "miljövårdschef varnar:

"Vi har tio år på oss att hejda katastrofen"

 

Varje år sedan 1972 har FN/IPCC varnat oss, 46 gånger.

"Om tio år är det för sent", senast i oktober 2018!

"Vargen kommer......"

Hur många år skall vi människor tillåta att FN/IPCC skrämmer och vilseleder oss så fruktansvärt grovt?

Mycket, mycket värre katastrofer än den långsamma klimatförändringen är nu på väg att hända!

Är vi inte längre intresseerade av vår och våra barns framtid?

Den helt missriktade, och totalt misslyckade, "kampen mot klimathotet" kommer tyvärr endast att påskynda mänsklighetens undergång.

Världens människor utsätts nu för en "hjärntvätt av bibliska proportioner".

Man tillåts faktiskt inte längre att kritiskt granska uppenbara osanningar från fanatiska klimataktivister, utan att bli misstänkliggjord som nazist.

Det kan verka ofattbart men svenska staten betalar numera sådan "forskning", du som vågar kritisera FN/IPCC kan numera bli stämplat som högerextrem elt nazist.

Vågar du läsa om de uppenbara lögnerna och de enkla sanningarna?

 

Det är skrämmande mycket som inte stämmer!

Vare sig du är oroad, intresserad eller inte tror på klimatförändringar är jag säker på att du, under den halvtimme det tar att läsa detta, får mer information om sanningar och lögner om klimatförändringarna än du någonsin tidigare fått.

Författare av hela denna textfil är Claes Persson.

Vi anser att denna information samt informationen om hur innovationen som via helt ny extremt billig CCS-teknik kan eliminera klimathotet kan ha så stort så stort värde för mänskligheten att vi nya ägare har valt att behålla denna text trots att Claes Persson för några veckor sedan överlåtit denna hemsida till oss. Vi kommer så småningom publicera andra textfiler från olika källor.

Kapitel 1

 

KLIMATAKTIVISTER, MÄNSKLIGHETENS SNARA UNDERGÅNG ELLER RÄDDNING?

 

Med dessa inledande rubriker kanske du tror att jag är en "klimatförnekare".

Ingenting kan vara mera fel, men jag är absolut inte heller en "klimataktivist".

Jag har gått en helt annan väg - den rätta vägen - jag försöker lösa problemen.

När mänskligheten drabbas av problem har vi alltid, förr eller senare, lyckats lösa svårigheter med olika former av teknik, inte via politik eller "tro".

 

Läs om det smutsiga politiska spelet mellan "aktivister" och "förnekare".

Att "förnekare" bestrider "koncensus" vet vi, men varför ljuger "aktivister"?

Varför har naturvetenskapliga klimatförändringar och teknik blivit politik?

 

Om man på allvar bryr sig om vår och våra barns framtid, måste man själv bemöda sig om att ständigt kritiskt granska omvärldens allvarliga faror.

"Livet och friheten kan njutas endast av de människor som har förmågan att vinna dem på nytt varje dag." (Ur Goethes Faust)

Detta är inte någon lätt uppgift, det finns ingen färdig "innehållsförteckning".

 

Vem har hittat på att de långsamma klimatförändringarna, 100-tals år t o m enligt FN/IPCC, är en större fara än mycket värre och omedelbara och riktigt allvarliga hot ÖVERBEFOLKNING (+ 80 miljoner fler människor varje år), KÄRNVAPEN, eller 2000-talets globalisering som innebär en uppenbar akut fara i FN:s extremt svaga ledning av världens nationer?

 

Världens människor överlever tack vare tillgång på billig energi och rent vatten. Vi kan idag se att minskade tillgångar och befolkningsökningen snart kommer att förorsaka brist på billig energi och vatten. Världen måste därför snabbt hitta helt nya metoder att producera enorma mängder billig energi samt vatten, och något system som stoppar befolkningsökningen.

 

Påståenden om "100% förnybar energi", vindkraftverk och solpaneler, är en megabluff, "100% förnybar energi" finns inte. Den forskare som påstår annat bör omedelbart lämna forskaryrket. (Se mer om "100%" förnybar energi" i några av följande kapitel.)

 

Insikten om att "förnybar energi" i form av vindkraftverk, solpaneler och ved inte kan klara energiförsörjningen, och att dessa påhitt endast är ett "opium för folket" tvingade mig att fundera på hur vi kan finna andra energikällor, så enormt stora att de kan ersätta fossila bränslen.

Efter år av funderande med idéer och kalkylerande, t ex att välkänd geotermisk energi, bergvärme, kunde vara en lösning.

Problemen med just denna energikälla är kända, utvinningen av geoenergi är helt enkelt för dyr, nästan i paritet med extremt dyr vindkraftverk och solpaneler.

Jag kunde inte finna nya metoder för att förbilliga åtkomsten av geotermisk energi.

Jag har m a o ägnat många års heltidsarbete och mycket av mina sparade pengar åt att ta fram en innovation som kan bli meningsfullt, i bästa fall bidra till att rädda mina 14 barn och barnbarn, samt människors framtid - inte för att tjäna pengar.

Jag fann slutligen en sannolik räddning, genom att vända min blick uppåt.

Nikola Tesla konstaterade för över 100 år sedan att atmosfären innehåller all energi som mänskligheten behöver, på den tiden fanns dock inte nanofilter.

 

De flesta, oavsett om man är "klimatförnekare eller klimataktivist" vill nog avlägsna de 40 miljarder ton koldioxid och gaser som vi människor via fossil förbränning förorsakar varje år. (Av världens utsläpp är Sveriges utsläpp endast några promille, fullständigt betydelselöst, ingen i världen bryr sig om Sverige.)

Min innovation kan med stöd av vindens enorma kraft, mot stora runda torn omsvepta med nanofilter, filtrera bort all koldioxid ur atmosfären som vi vill bli av med, för konventionell slutförvaring i berggrunden.

En helt ny och billig CCS-teknik som kan eliminera klimathotet för alltid.

(Jag arbetar nu bland annat med en professorsledd forskargrupp inom KTH.)

 

Billig fossil energi och rent vatten kommer förr eller senare att ta slut.

Det kanske bästa med min innovation är att den kan ge världen all billig energi (vätgas och metangas) samt allt billigt rent vatten mänskligheten behöver via samma grundmetod, "skräddarsydd" nano-molekylfiltrering av atmosfären.

 

Om något 10-tal år, när innovationen sannolikt kan börja användas i stor skala, kan vi sluta gräva, borra och förstöra vår miljö och jordyta.

Vi kan då börja bevara djur, natur samt ge oss och våra barn en ljus framtid.

 

Anm. Det viktiga för mig är inte att min nanofilterlösning blir etablerad. För min del får det lika gärna vara någon annan innovation.

(I slutet av denna information finns en enkel beskrivning av innovationen.)

Det väsentliga är att vi omedelbart slutar upp att "tro och hoppas" på att vindkraftverk, solpaneler, biobränslen, batterier, eller sluta äta kött och flyga kommer att rädda vår och våra barns framtid. Dessa "medeltida" tekniker kommer sannolikt att leda mänskligheten i fördärvet.

 

 

Kapitel 2.

 

SAMBAND MELLAN DE SJU DÖDSSYNDERNA, ÖVERGREPP MOT NATUREN, "KLIMATAKTIVISTER" V/S "KLIMATFÖRNEKARE"?

 

Högmod, girighet, njutningslystnad, avund, frosseri, vrede och lättja,

de sju dödssynderna speglar våra samveten.

Till dödssynderna kan vi dessutom koppla ursprungliga naturreligioner samt dagens omdöme om att vi människor är beroende av jordens natur.

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_GDP_per_capita_1500_to_2003.png

Ovan inkomstkurva är upplysande, den speglar också befolkningstillväxten, och vår livslängdsökning. Allt detta kan kopplas ihop med utvecklingen som började ta fart efter att Mr. Drake 1859 hittade världens första stora oljekälla i USA.

Befolkningen år 0 var ca 0,3 miljarder. Den ökade långsamt under 1800 år till 1 miljard.

Efter "upptäckten" av olja 1859 har befolkningen ökat från drygt 1 miljard till 7,7 miljarder + 6,7 miljarder fler människor under bara 160 år.

 

Årsinkomsterna har genomsnittligt ökat från 1800-talets USD 600, till dagens USD 10 000 per person, 15-dubblats. (Omräknat till samma penningvärde.)

 

Förklaringen är att billig fossil energi, möjlighet billig massproduktion, gjorde människor rika och välmående. Oljan startade en industriell revolution som även omfattade utveckling av mediciner, matproduktion, allt det vi lever med i dag.

Levnadsstandarden ökade, vi blev friskare och började leva längre. Stora delar av mänskligheten kan därför också konsumera mycket mer under längre tid.

Ett par världskrig blev grus i "maskineriet" men betydde samtidigt att den tekniska utvecklingen exploderade, via mängder av krigets innovationer.

Efter andra världskriget tog utvecklingen och konsumtionen rejäl fart.

Uttryck som "köp slit och släng" myntades.

Under andra hälften av 90-talet började människor få "dåligt samvete" av "överkonsumtion". De sju dödsyndernas moraliska aspekter slog till.

Samtidigt började man också på allvar inse att exploateringen av energikällor började förstöra enorma naturområden.

Så småningom började man också ifrågasätta onyttigheten att släppa ut så enorma mängder gaser som förbränning av fossila bränslen orsakade.

Vår välfärd började skapa ångest.

 

Det är lätt att förstå att de flesta människor reagerar och oroas när utvinning av olja, kol och gas, inte bara förstör enorma naturområden, utan även förorsakar enorma mängder gaser vid förbränning.

 

I dag släpper vi människor ut närmare 40 000 miljoner ton gaser vid förbränning av fossila bränslen. (Sverige 53 miljoner ton.). I genomsnitt drygt 5 000 kg (3000 m3) utsläpp av gaser, varje år, per människa i världen.

De flesta tycker nog att det vore mycket bättre om vi inte släpper ut dessa enorma mängder gas.

 

Att inte bli orolig, att tro att "festen kan fortsätta", är minst sagt kortsynt.

 

Det är därför mycket oroande, och i förlängningen livsfarligt, att fanatiker, "klimataktivister", i dag tillåts att presentera i stort sett vilka påhitt som helst utan att massmedier eller andra numera utsätter dessa charlataner för ett uns av kritisk granskning.

Det finns mycket värre faror än det mycket långsamma klimathotet, som kan ta 100-tals till 1000-tals år, enl FN/IPCC rapport oktober 2018 samt tidigare rapporter, t ex kärnvapenkrig, befolkningsexplosionen m fl.

https://www.youtube.com/watch?v=exMTDeQnVB8&feature=youtu.be

Ett av Sveriges stora problem är nu t ex psykiska sjukdomar, särskilt ungdomar.

Stora delar av dessa kanske härrörs till den ofattbara domedagspropagandan om de i praktiken långsamma klimatförändringarna. Att "klimatapokalypsen" är nära förestående.

Psykisk ohälsa, delvis p g a "klimathotet" är nog snart tusenfalt mycket värre än vad de minimala klimatförändringarna kommer att förorsaka.  

 

Varje dag, i praktiskt taget alla massmedier, SVT och sociala forum, forsar det ut överdrifter och lögner om klimatförändringarna.

Aktivfanatikerna förnekar alltid allt som går emot deras "religion".

Man skulle lätt kunna skriva en bok, varje månad, om svenska överdrifter, manipulationer och häpnadsväckande osanningar. Här är en typisk vansinneslögn i svenska medier:

 

Expressen 8 mars 2018 rubrik: "Flyget 133 846 gånger värre än tåget"https://www.expressen.se/nyheter/klimat/flygresan-ar-133846-ganger-varre-an-taget/

I artikeln hänvisade Expressen till en namngiven forskare på Chalmers. Expressens lögn om utsläppen var så grotesk att den var skrattretande.

Som vanligt jublade klimataktivisterna. Jag kontaktade givetvis Chalmersforskaren.

 

Jag fick direktsvar från forskningsgruppens chef, en professor på KTH, som med emfas påpekade att de absolut inte stod bakom denna befängda lögn.

Professorn meddelande, att beroende på omständigheterna, släpper flyg ut endast ca 10-20 ggr mer än tåg, per passagerare och kilometer, inte 133 846 ggr.

 

Jag kontaktade då Expressen, även ansvarige utgivaren, och påtalade att de omedelbart måste införa en rättelse. Dels för att inte fortsätta släpa forskaren i "smutsen", men också för omsorg om att inte grundlura sina läsare.

Jag har trots ett flertal påminnelser inte ännu fått ett svar?

 

Denna typ av groteska lögner publiceras varje dag, inte bara bland enskildas kommentarer. Som synes, även regelmässigt i helsidesreportage i våra största tidningar, och framförallt i "objektiva" SVT. Vi blir alla utsatta för en daglig bombmatta med felaktig information och lögner.

Stackars oss, som ständigt blir manipulerade av stora massmedier och SVT!

Självklart tror väldigt många att det de hör via massmedier och SVT är sant.

 

Det finns givetvis fanatiker och lögnare både bland s k "klimatförnekare" och "klimataktivister".

Följer man med i den allmänna debatten och kommentarerna upptäcker man dock snart att "klimatförnekarna" ofta är kunnigare än "klimataktivister".

En stor del av "klimatförnekarna" är i allmänhet betydligt mer pålästa, de är helt enkelt kritiska granskare av dagliga absurda klimatpåståenden och "rapporter".

"Klimataktivisterna" tyr sig oftare till slagord, besvärjelser och rent obscena och oseriösa one-liners, typ WWF att vi förbrukar 4,2 jordklot.

 

Nobelpristagaren Paul Romer uttalade sig nyligen, i princip ansluter sig nog de flesta seriösa vetenskapsmän:

"Vetenskap är det viktigaste social system som människor någonsin skapat, men vetenskapen fungerar bara med kritisk granskning och utmaningar".

 

Man skulle kunna tro att Expressen, övriga massmedier och framförallt SVT agerar på detta vis p g a bristande kunskaper och kompetens?

Under årens lopp har jag lärt känna ett stort antal journalister. Jag vet därför att många är mycket kloka och skickliga. De har min beundran som "allkonstnärer".

Av detta skäl är det oförklarligt vad som nu håller på att ske?

Är alla journalister med integritet och sunt förnuft  numera avskedade?

 

Det kanske mest häpnadsväckande som inträffat inom forskningshistorien är att en Chalmersforskare, Martin Hultman, nu fått anslag för att leda världens första:

"globala forskningsnätverk om sambandet mellan högernationalism och klimatförnekelse". https://www.dn.se/arkiv/kultur/sa-fungerar-hogernationalismens-klimatfornekelse-over-hela-varlden/

 

Det är inte en särskilt långsökt tanke att detta är ett medvetet extremt vänsterpolitiskt "forskningsprojekt", som av någon outgrundlig anledning bekostas av alla skattebetalarna via Energimyndigheten?

Vem har tagit detta beslut, och varför?

 

Man kan på goda grunder anta att Martin Hultman påbörjar sin gärning med att undersöka Kungliga Vetenskapsakademiens utnämning av 2018 års Nobelpristagare William D. Nordhaus.

 

Väldigt många vill naturligtvis få veta "sambandet mellan högernationalism och klimatförnekelse", inom Kungliga Vetenskapsakademien och hos William D. Nordhaus?

Är dessa, Kungliga Vetenskapsakademien och William D. Nordhaus, nazister eller enbart blåögda bruna högernationalister?

 

Årets Nobelpristagare William D. Nordhaus är ju en välkänd "värsting" som "klimatförnekare" eftersom han i sin forskning konstaterat att en uppvärmning om 3,5 grader är optimalt.

(Han anser detta tillsammans med väldigt många topprankade vetenskapsmän)

Svenska staten upphetsar nu, via "forskaren" Martin Hultman, vänstern och fanatiska klimataktivister att attackera alla människor som kritiskt granskar klimatförändringar, och som kritiskt ganskar FN/IPCC och andra domedagsprofeter.

Svenska staten anfaller nu "jämlika" människor, som med stabila fakta har fräckheten att kritiskt granska rapporter om klimatförändringar, samt granska oseriösa forskare, SVT, Expressen och diverse luddiga "klimataktivister". Forskningsanslaget till Martin Hultman innebär en mycket skarp varning:

 

"Ge fan i att kritisera FN/IPCC, Svenska staten och Expressen. Passa dig noga, vi inom staten vet exakt var du bor."

 

Hur kan ett, med skattepengar betalt "forskningsuppdrag", redan inledningsvis, ta ställning för en enda tydligt extrem vänsterpolitisk uppfattning?

Vetenskap i Sverige, vad är det, en förutbestämd åsikt?

 

Anm.

Nej, jag är vare sig SD eller nazist, utan bröstmjölkad med en liberal-konservativ åskådning om sanning, ansvar, ordning och reda, samt maximal frihet gentemot staten.

Min mor, Eva Rikardson, som blev Sveriges första kvinnliga kommunalråd, för Folkpartiet i Halmstad, har satt dessa spår.

 

Människor som jag reagerar omedelbart i möten med domedagsprofeter och bedragare, där det uppenbara syftet är att tillskansa sig makt och/eller pengar.

Helvetespräster som hotar och utpressar naiva människor med imaginära evidenslösa påhitt om vad kommer att hända i framtiden, om man inte gör som de säger.

De vanligaste och mest genomskinliga hoten "köksklockan", FN 1972: "Om tio år kommer världen kollapsa". Eller på "kyrkklockan", som alltid är ungefär "fem i tolv".

Människor är vanligtvis mycket oroliga "för att komma för sent".

  

Kapitel 3

 

UTSLÄPPEN ÄR EN GLOBAL ANGELÄGENHET. VÄRLDENS BEFOLKNING ÖKAR MED ÖVER 80 MILJONER PER ÅR!

 

I värsta fall kommer världens befolkning uppgå till 20 miljarder år 2100, om ca 80 år, dock minst fördubblats till ca 15 miljarder.

 

Klimatförändringarna har sannolikt inte satt särskilt stora avtryck år 2100, även om vi överskrider FN/IPCC-"Parisavtalets" 2 grader.

 

Årets Nobelpristagare William D. Nordhaus har t ex i sin forskning konstaterat att uppvärmning om 3,5 grader är optimalt.

Han anser detta tillsammans med väldigt många topprankade vetenskapsmän.

Vem har evidensen? Vem skall man "tro" på?

 

Vi vet att ca 17 ggr fler människor i världen dör av kyla, jämfört med värme, enl The Lancet m fl, se länkar i bifogad artikel

https://www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning.

Fler människor överlever om medeltemperaturen går upp.

Enorma områden som nu inte fungerar bra för odling, p g a kallt klimat, skulle då bli odlingsbara.

 

I varma regioner kan man via teknik kraftfullt öka växtligheten genom att tillföra vatten och skugga. I kalla områden går det inte så lätt att manipulera fram växtlighet.

En ökad medeltemperatur gynnar världens matproduktion.

 

En ökning av jordens medeltemperatur med 3,5 grader, som årets Nobelpristagare och en massiv del av vetenskapsmän runt om i världen förordar, är därför sannolikt en ganska bra utveckling, trots FN/IPCC och "Parisavtal".

 

Om man tycker att världen i dag konsumerar för mycket, trots att 2,5 miljarder människor är fattiga eller extremt fattiga, vad händer snart, när världens befolkning blivit dubbelt så stor? Vi har i dag fler extremt fattiga, 800 miljoner, än hela världens befolkning under 1700-talet.

 

En snabbt ökande befolkning innebär givetvis en stenhårt ökad konkurrens om energi, vatten och råvaror. Risken för att vi p g a detta snart kommer att hamna i allvarliga konflikter och världskrig är uppenbar.

Människor har alltid slagit ihjäl varandra för att komma åt tillgångar.

Vad händer i Paris, förutom ett "klimatavtal"?

En pytteliten försmak om allt våld som kommer att hända inom kommande 11 år (2030): Hösten 2018, uppåt en miljon i våldsamma demonstrationer över hela Frakrike under flera dagar.

Hundratals skadade, flera lemlästade och dödsfall, varför? Frankrike kommer att höja bensinpriset medca 0,50 kr per liter.

Inbördeskrig, krig och världskrig kommer att bli vardagsmat inom några år om despotiska klimatfanatiker får fortsätta sina galenskaper.

Vi och våra barn kommer givetvis inte undan dessa klimatfanatikers helvetskrafter, snart kan kriget utspelas i våra kvarter. (Axiom: kraft möter alltid motkraft.)

Ett av världen stora och grundläggande faktiska problemet är överbefolkning.

Vi är nu och vi blir varje dag ännu fler som skall dela på kakan.

 

Vad kan vi göra? Det kanske enda tänkbara är ett barnbegränsningssystem?

 

Kina införde 1979 ett system där man endast tilläts skaffa ett barn.

 

Av olika skäl ändrade man 2016 till ett system där man tillåts att skaffa två barn.

Världen har således storskalig praktisk erfarenhet av barnbegränsning.

Ett strikt tvåbarnssystem innebär att folkmängden ständigt minskar, dock inte snabbt och dramatiskt som ett enbarnssystem skulle innebära.

 

Detta är inte mitt område och jag saknar därför grundkunskap.

Jag bedömer dock att vi kommit ganska långt, att vi därför kan välja flera olika vägar.

 

Självklart måste detta genomföras globalt vilket givetvis kommer stöta på både politiska och religiösa problemkomplex.

Dock får alla människor möjligheten att på ett rimligt sätt fortplanta sig, uppleva lyckan att få egna barn.

Ett "tvåbarnssystem" kommer också kosta pengar, det kräver därmed ett globalt finansieringssystem.

I förlängningen kommer dock den direkta vinsten vida överstiga kostnaderna för att upprätthålla ett tvåbarnssystem.

 

En väg att gå är att varje person som har fått två barn måste steriliseras?

En hård sterilisering, eller en mjuk som går att återställa?

Att efter två barn frysa in ägg och sperma i "reserv" för dem som råkar ut för en ovanligt tragisk olycka?

 

Eftersom detta inte är mitt område tar jag naturligtvis inte ställning vad gäller etiska, politiska eller religiösa aspekter.

Inte heller vilka "system" som skulle var lämpliga och/eller kostnadseffektiva.

Min, förmodligen de flestas uppfattning är dock att befolkningsexplosionen är en väsentligt och omedelbart större fara för mänskligheten än klimatförändringarna.

Jag hoppas att det går att genomföra någon form av globalt barnbegränsningssystem som förhindrar en katastrof.

 

Befolkningen år 0 var ca 0,3 miljarder. Befolkningen ökade mycket långsamt under 1800 år till ca 1 miljard, + 0,4 miljoner per år.  

Efter "upptäckten" av olja 1859 har befolkningen ökat från drygt 1 miljard till 7,7 miljarder. + 6,7 miljarder fler människor under 160 år, + 42 miljoner per år.

Nu har takten ökat till + 83 miljoner per år. Var skall detta sluta?

 

Klimatförändringarna är, i avsaknad på hårda evidens, en fantasi, ett "spöke", en spekulation, domedagprofeternas och helvetesprästernas bästa vän.

 

Befolkningstillväxten. Man tar de facto ta varje ny människa i handen, 150 miljoner varje år. Befolkningsexplosionen sannolika livsfara för mänskligheten är högst reell. Hur många har hälsat på en "klimatflykting"?

  

Kapitel 4.

 

AV VÄRLDENS ALLA MÄNNISKOR ÄR EN 1/3-DEL, 2,5 MILJARDER FATTIGA ELLER EXTREMT FATTIGA, EXTREMT FATTIGA ÖKAR!

 

De flesta har nog sett att vi numera översvämmas av charlataner, krämare, politiker, massmedier, NGO och diverse profitörer som vill få makt, miljarder och/eller beundran på naiva människors rädsla för klimatförändringar.

 

"Klimathotet" har blivit big business.

Det ekonomiska hotet, "industrin" är numera väsentligt farligare än de långsamma klimatförändringarna.

IMF bedömer att klimathotet numera kostar oss ca 8% av världens BNP, enorma USD 6 500 miljarder per år, och att dessa kostnader ökar exponentiellt.

Ingen har dock minsta aning om dessa enorma pengar kommer att rädda oss och våra barn, bygger ett luftslott eller snabbt gräver vår grav?

 

I Sverige omfattar alla olika skattestöd, olika former av certifikat malus- bonussystem mm så enorma belopp att om vi tar bort det mesta räcker troligen pengarna att t ex ge alla pensionärer 10 000 kr per månad, öka försvarsanslagen till 2% samt ge alla unga en egen bostad.

 

Förvånansvärt många stödjer dock fortfarande helt okritiskt massmediers, politikers, NGO, företag, enskilda och fanatiska klimataktivisters hänsynslösa propaganda och profithunger, makt och/eller beundran, via "klimathotet".

Varför vill inte dessa klimataktivister rädda vår och våra barns framtid?

Är dessa människors ideologi och "tro" viktigare än vår och våra barns framtid?

 

I Sverige och runt om i världen finns en del människor som i "god tro" har slutat äta kött och flyga etc. Sverige står totalt för ett par promille av världens utsläpp.

För jordens klimat som helhet är detta givetvis i stort sett meningslösa åtgärder, möjligen ger denna självspäkning utövaren ett bättre samvete.

Det kött eller den flygresa någon inte förbrukas konsumeras omgående av någon annan.

Detta beror på självklar ekonomisk lag: tillgång, efterfrågan och pris.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/4dkxw6/att-sluta-flyga-raddar-inte-varlden--bara-vara-samveten

För att inse skillnaden mellan klimataktivister, "vilseledda goda gröna naiva naturromantikernas tro", och deras åtgärder för att döva sina dåliga samveten, och mitt sätt att kritiskt granska och försöka åtgärda, måste man bemöda sig att förstå en hel del övergripande och grundläggande fakta.

Inledningsvis och för enkelhetens skull kan man historiskt konstatera att:

 

Teknik har alltid räddat mänskligheten, "tro" har ofta varit destruktivt.

 

Världens befolkning ökar nu varje år med 80 miljoner människor.

Detta innebär att världen varje år får motsvarande åtta "nya Sverige". På sex år ett "nytt EU".

En tredjedel av världens människor 2,5 miljarder är extremt eller mycket fattiga.

Ofattbart många människor saknar, eller har inte tillräckligt med mat, toaletter, rent vatten, elström eller andra grundläggande livsförnödenheter.

Över 1000 små barn dör varje dag av otjänligt vatten.

 

År 1974 var världens befolkning 3,8 miljarder. Nu har världens befolkning fördubblats till 7,6 miljarder.

Folkökningen är givetvis en påfrestning på jordens alla resurser.

Men problemet är mycket större än en dubblering av världens befolkning.

Konsumtionen av resurser per capita har troligen 5-dubblats sedan 1974.

Detta kan innebära att världen nu konsumerar upp till 10 ggr mer än 1974.

 

SVT "klimatsatsar", vilket bland annat innebär att SVT tipsar om hur man gör en sopkvast av gammal plast och en sopskyffel av en plastburk.

Man mår närmast fysisk illa när man lyssnar på välförsörjda och välmående svenskars "omsorg" om klimat och världen.

I debatternas kommentatorstrådarna ser man aldrig utsatta svenskar, endast hyfsat välbärgade, som alltid, på ett eller annat sätt, konsumerar upp sin lön med stora koldioxidutsläpp som följd, oavsett om de avstår från kött, flygresor eller gör en sopkvast av en gammal plastbit.

 

En av våra värsta utsläppskällor är sannolikt tillverkningen av elbilsbatterier till lyxbilar.

Ett 100 kWh-batteri kostar 2018 USD 20 900, efter subventioner.

Minst hälften av kostnaden utgörs främst av billig fossil energi.

Utsläppen, inkl laddning, torde därför vara ca tre ggr högre än för en bensinbil under 15 000 mils körning.

 

FN/IPCC, som sedan 1972 varje år har varnat oss, "om tio år är det för sent" har inte gjort någonting för att på allvar och seriöst t ex undersöka elbilsbatteriers  utsläpp, räknat från gruva till skrotning, inklusive de i kedjan arbetande människornas utsläpp, som uppgår till närmare 1 kWh per arbetstimme, varför?

 

FN/IPCC ägnar sin tid  och våra pengar för att varje år sedan 50 år tillbaka varna för "klimathotet", men gör nästan ingenting för att förhindra skador, varför?

FN/IPCC senaste "tioårsvarning" publicerades nyss, under oktober 2018.

 

Dagens Nyheter 25 jan 1972 (för 46 år sedan), helsidesartikel med rubriken:

 

"FN:s MILJÖVÅRDSCHEF VARNAR: VI HAR TIO ÅR PÅ OSS ATT HEJDA KATASTROFEN".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501992869829115&set=a.102127669815639&type=3&hc_location=ufi

 

Alla har hört berättelsen om fåraherden som skrek "Vargen kommer…….…"

Fåraherden blev trodd två gånger men han blev inte trodd när han skrek den tredje gången.

FN/IPCC har varnat oss varje år under 46 år, "om tio år är det för sent".

Vilka dårar till människor tror på FN/IPCC - 46 gånger under 46 år?

 

År 1973, oljekrisen, varnade FN, oljan tar slut år 2000! Seriöst?

 

"Kändisar", som saknar kunskap om energikällor/klimat, har nu börjat använda "klimathotet" för att sälja sina böcker.

Dagens Nyheter är Sveriges bokmecenat.

Bokutgivning ger högre inkomster, inkomster som i sin tur ökar utsläppen.

Dubbelmoralen och egenintresset är häpnadsväckande.

  

Vi kan vara helt säkra på att människosläktet, förr eller senare, kommer att dö ut.

Detta kan ske inom något tiotal år eller kanske om några tusental år.

Vi kan, till stor del välja själva, men vi måste göra rätt prioriteringar.

"Klimathotet" är uppenbart ett av våra minsta bekymmer jämfört med t ex befolkningsökningen, 80 miljoner/år, svält och/eller risken för kärnvapenkrig.

Vem har prioriterat klimatförändringarna? "Klimatforskare"? Vänstern?

 

Det är naturligtvis befängt att "tro" att vi kan påbörja en världsomspännande frivillig "folkrörelse" mot ett diffust koldioxidhot.

 

"Tro" på att vi kan implementera en ny "religion" som kräver att alla människor i världen omedelbart slutar att vara egoister, slutar konsumera.

 

"Tro" på att människor upphör att bevaka sina och sin familjs egenintressen.

 

Vi människor har ju inte ens klarat av väsentligt mycket enklare reformer.

T ex att följa de tio budorden, förhindra brott, slaveri, krig eller skadliga religioner.

Varför inte börja med att skapa en "folkrörelse" som avskaffar naiva människor?

 

Tro, politik och kultur är rön för vinden.

Teknikutveckling har alltid undanröjt mänsklighetens ständiga problem.

 

 

Stenåldersuppfinningen hjulet var t ex en innovation som sedan dess, intill idag, bidragit till att göra människors liv drägligt.

Ingen människa i världen tror numera på det man trodde på under stenåldern.

Ingen kommer ens ihåg vad de "trodde" på, eller vilken "kultur" de tillämpade. Men hjulet finns kvar.

Ingen vet om man på stenåldern försökte sig på "solpaneler och vindkraftverk"?

Kanske stenåldersmänniskorna förstod att dessa energikällor inte var en framkomlig väg, att man därför, redan under stenåldern, gav upp dessa projekt?

 

Självklart finns ständiga lokala och regionala klimatförändringar.

En del platser blir kallare och andra varmare över tid, så har det alltid varit.

Om vi verkligen bryr oss om vår och våra barns framtid är det viktigt att vi anstränger oss att vara objektiva, inte bara hänger oss åt det som stämmer överens med våra farliga förutfattade meningar och "tro".

En "Mikael" gav i ett kommentatorsfält en sammanfattning som med viss ironi beskriver många "naiva gröna naturromantikers syn", citat:

"En obekväm, men samtidigt hoppfull sanning, är därför att den snabbaste förändringen kan åstadkommas genom att du och jag tar saken i egna händer och börjar ändra våra konsumtionsmönster.

Det kan vi göra redan i dag:

Tio Ave Maria, ett par avlatsbrev och lite späkning borde fixa saken.

Kraftfulla slag i luften och lite allmänt jönsande har alltid funkat för att motarbeta de inbillade hoten.

Gallerna trodde himlen skulle falla ned på deras huvuden, vikingarna fruktade Fenrisulven, och ledande tidningar, och SVT, tror uppenbarligen att årmiljoner av skiftande klimat beror på om svenskar reser till Thailand eller ej."

En aning sunt bondförnuft och en översiktlig grundkurs i historia ger oss svaret: "Självspäkning" och "tro" har aldrig räddat mänskligheten.

Nya innovationer, helt ny teknik har räddat oss och våra barn.

 

Kapitel 5

 

ALLA MÄNNISKOR MÅSTE HA ENERGI OCH VATTEN FÖR ATT ÖVERLEVA

 

För några hundra år sedan använde människor i stort sett hela sin vakna tid åt att "jaga" energi i form av ved, eld, djur, frukter, växter, svampar och vatten.

 

Ungefär 86% av all energi, som världens 7 600 miljoner människor i dag använder, är billig fossil energi.

Utan fossil energi drabbas vi av omedelbar fattigdom, svält och krig, ungefär lika snabbt som maten på ICA tar slut.

 

I dagens, "dårarnas paradis", vill man avskaffa fossil energi, utan att ha något annan ersättning än fantasifulla påhitt om "100% förnybar energi", vindkraftverk och solpaneler. (Medeltidens väderkvarnar och solstrålar)

 

Vi ökar ständigt användningen av fossil energi. Under 2017 med ofattbara 1,5%.

Enbart denna ökning, under ett enda år, motsvarar nästan allt bränsle som alla flygplan i världen förbrukar varje år, eller nästan all energi som världens alla 500 000 vindkraftverk samt miljardtals solpaneler tillsammans producerar/år.

 

Energiproduktion i världen:

Ca 86% fossil energi, ungefär en tredjedel av vardera olja, gas och kol.

Ca   6% vattenkraft.

Ca   4% kärnkraft.

Ca   2% ved/bio

Ca   2% vindkraft och solenergi.

 

Enbart produktion av mat och vatten kräver ca 1/4-del av all energi som världen konsumerar, närmare 6 000 kWh per människa och år, vilket innebär att varje vuxen människa gör av med närmare 1 kWh per medelhård arbetstimme.

 

Exempel: Att gräva en grop i stenig svår jord tar en grävskopa och förare 8 timmar.

Samma grop skulle behöva ca 20 arbetare med spade under 8 timmar.

Energiåtgången 1 kWh per timme per arbetare blir ungefär dubbelt så stor som för grävskopan. När man räknar energi måste man naturligtvis räkna all energi, även mänsklig energikostnad. Maskiner minskar oftast energiåtgången, rejält.

 

Det är fruktansvärt dyrt att producera vindkraftverk eller solpaneler utan att använda billig fossil energi.

Världens skattesubventioner till vindkraft, solpaneler, biobränslen är numera enorma, närmast astronomiska, ca 15 ggr Sveriges hela BNP.

Trots detta bidrar dessa "medeltida" energikällor, väderkvarnar, solstrålar och ved endast till en nästan meningslös energiproduktion, ca 4%.

Verkningsgraderna för vindkraftverk, solpaneler och biobränslen är faktiskt riktigt, riktigt dåliga, de ligger mellan ca 0 till 20%. Det krävs nämligen enorma mängder arbetstimmar, betong, stål, koppar, andra ämnen, insatser som vägar, elnät, drift, underhåll skrotning för att bygga t ex ett vindkraftverk.

Ibland är det t o m så illa att t ex ett vindkraftverk kräver mer billig fossil energi att bygga, från gruva till skrotning, än vad vindkraftverket förmår att producera under sin korta livstid. "Ebberöds bank".

 

"Gröna naiva naturromantiker" tror att sol, vind och ved är "gratis" och "100% förnybar".

Det är precis tvärtom, vindkraftverk, solpaneler och biobränslen är de minst effektiva och de absolut dyraste energikällor vi kan använda, som förorsakar enorma utsläpp.

Möjligen skulle man kunna kalla dessa energikällor "10% förnybara".

Den som påstår att det finns "100% förnybar energi" skall du akta dig för.

Antingen ljuger hen uppsåtligt eller så saknar hen elementära baskunskaper.

Det finns inte en enda energikälla i världen som är "100% förnybar", inte ens vattenkraft eller vi människor. Oroa dig för "grön energi", "förnybar energi".

 

Varför inte låta Unicef göra ett internationellt TV- program, på sitt gamla tema:

"Världens viktigaste kväll - och roligaste"

Ett TV-program som man fyller med journalister från DN, SvD, AB, Exp och SVT, klimatexperter, agronomen Rockström, kulturchefen på DN Björn Wiman, Malena Ernman, Per Holmgren, forskare, myndigheter, politiker, "gröna företag" samt NGO som WWF, Greenpeace m fl.

 

Var och en av de inbjudna får visa och förklara, hur det går till att bygga vindkraftverk och solpaneler utan energi, och utan stöd av billig fossil energi och subventioner.

 

De får också visa hur det går till att utan energi, vare sig människor, maskiner eller transportfordon: driva plantskolor, plantera skog, vårda, skörda och slutligen omvandla veden till flytande biobränslen.

Helt enkelt visa publiken vilka energikällor som ger "100% förnybar energi".

 

Helt säkert blir detta TV-program: "Världens viktigaste kväll - och roligaste"

 

Kapitel 6

 

VAD KAN HÄNDA? HUR LÅNG TID HAR VI OCH VÅRA BARN KVAR?

 

Här följer ett antal troliga orsaker som kan utlösa apokalypsen.

 

Den just nu mest populära och exploaterade, klimatförändringar, är med stor sannolikhet en av de minst troliga dödsorsakerna för människosläktet.

Klimatförändringar är med stor sannolikhet inte något akut problem under de närmaste hundratals åren eftersom dessa utgörs av marginella förändringar.

 

  • orsaker som vi människor inte råder över: Förändringar i rymden. Asteroider som träffar jorden. Explosioner/enorma förändringar i närheten av vår planet. Förändringar i jordens inre, t ex supervulkaner, enorma jordbävningar. Andra tänkbar orsaker. Okända orsaker.

 

  • orsaker som vi människor till viss del kan förorsaka: Global pandemi. Ekologiska förändringar. Globala systemfel. Andra tänkbaraorsaker. Okända orsaker.

 

  • orsaker som vi människor i huvudsak kan förorsaka:  Kärnvapenkrig. Bio/kemiskt krig. Överbefolkning. Systemkollaps. Världssvält. Diverse "världskrig" somförorsakas av felaktiga prioriteringar och/eller beslut på regionala nivåer. Syntetiskt framtagna virus. Internet. Artificiell intelligens. Global dålig ledning av världens nationer("FN"). Långsamma klimatförändringar orsakad av förbränning av fossila bränslen. Andratänkbara orsaker. Okända orsaker.

 

För katastrofer vi själva bär ansvaret över är frågan, hur snabbt "vill vi" att vår undergång skall inträffa? Om 10-talet år eller om 1000-tals år?

Svaret är givetvis att vi/världssamfunden måste ha förmåga att prioritera rätt.

Är dagens prioritering, världens enorma satsningar på de långsamma klimatförändringarna, vår främsta möjlighet att skapa en långsiktig framtid för oss och våra barn?

 

Vi vet med stor säkerhet att havet varje år stiger med några mm, vilket havet gjort under mer än 10 000 år.

Vi tror att temperaturen sedan mitten av 1800-talet har stigit 1 grad?

Vi vet att koldioxidhalten har stigit från ungefär 300ppm till 400ppm, sedan 1800-talet.

Gör vi rätt när vi satsar så enorma resurser, 8%, på klimatförändringar?

Gör vi rätt när vi satsar på vindkraftverk, solpaneler, ved och batterier?

Dessa energikällor och allt vi nu gör av överdriven rädsla för klimatförändringar kanske påskyndar vår undergång?

 

Kapitel 7

 

NUMERA ETT GLOBALT PROBLEM, BAKGRUNDER OCH NUTID

 

Sedan stenåldern och tidigare, har mänsklig civilisation utvecklats mycket långsamt och lokalt, vilket var en garanti mot plötsliga och stora förändringar.

En plötslig förändring i ett land motverkades av utvecklingen i andra länder.

Utvecklingen var relativt förutsebar.

 

Under 2000-talet har världen, framförallt p g a transistorutvecklingen/Internet, plötsligt blivit fysiskt och psykiskt global.

Mänskligheten har aldrig någonsin tidigare varit med om någon liknande snabb och stor omvälvande revolution.

 

Av detta skäl saknar vi all historisk erfarenhet om hur en sådan total världsförändring skall hanteras.

Politiskt lever vi kvar på medeltiden med isolerade nationalstater, olika religionsområden, med mer eller mindre enväldiga ledare.

 

Samtidigt har hela världsordningen, sedan år 2000, fullständigt förändrats.

Detta i kombination med den fortsatta blixtsnabba Internetutvecklingen kan bli vår "ättestupa".

 

Våra globala prioriteringar och åtgärder är av helt avgörande vikt.

En eller ett par felaktiga prioriteringar kommer att får förödande konsekvenser.

 

Det gäller därför att vara "iskall", absolut inte "tro", inte ens överväga att "tro", om sådant som synbart verkar peka i en linjär "logisk korrekt" riktning.

I just sådana ögonblick är det som viktigast att försöka motbevisa det man "antar eller tror". Söka evidens i stället för omröstningar via ett fåtal "jäviga" forskare.

Stenhård kritisk och objektiv granskning är vårt bästa, och vårt enda vapen för att förhindra den förödande utveckling som redan påbörjats.

 

Idag agerar vi tvärtom, fake news har blivit mainstream.

Massmedier har t ex helt upphört att kritisk granska "heliga kor", klimatförändringar och energikällor.

 

Bakgrunden är antagligen att massmedier fullt ut har accepterat FN/IPCC dogmer och varningar? Massmedier vill inte vara "störningsmoment i kampen mot klimatförändringar", alla måste med på "tåget"?

 

Av detta skäl har massmedier uppenbart lämnat carte blanche till FN/IPCC, "klimatforskare" och fanatiker i direkt strid mot massmediers enda berättigande, att stenhårt kritisera myndigheter, makthavare och oegentligheter?

   

Vill vi leva i ett samhälle där man inte längre ägnar sig åt kritisk granskning?

Internet har skapat nya religioner och många "nya gudar".

 

Internationella fanatiska grupper av människor som vägrar att ta till sig hyfsat objektiva fakta som strider mot gruppens tro och övertygelse.

  

Mänsklighetens framtid är av betydligt större vikt än några populistiska one-liners, och en eller annan ordinär evidenslös forskningsrapport, eller politikerkonstellationer vars syften mål och mening är oklara.

 

Mark Twain:

It ain’t what you don’t know that gets you into trouble; it’s what you know for sure that just ain’t so.”

 

 

Kapitel 8

 

INNOVATIONER, VETENSKAP KONTRA FORSKNING

 

Vetenskap, forskning skall ständigt ifrågasättas.

Internets informationsöverflöd har inneburit att även vetenskapen under 2000-talet uppenbart utarmats att övergå i otydligt oseriös deduktions- och spekulationsforskning och/eller "rapporter" som ofta grundats på någon form av spekulativ statistik, metastudier med tolkningar grundade på bakomliggande okända syften.

 

Vi upplever nu en explosiv forsknings- och publiceringsinflation.

I princip kan man numera förkasta den övergripande betydelsen och av en mycket stor del av denna typ av "forskning". Forskning har blivit en simpel födkrok.

(I Sverige har vi ca 65 000 forskare, i världen ca 45 miljoner.)

 

Spekulation, t ex om vad som kommer att hända i framtiden, t ex grundat på linjärforskning, är rena fantasier, ingen vet vad som händer i morgon.

 

Hypoteser skall vetenskapligt styrkas eller förkastas.

 

Evidens. Gedigen forskning kan vederläggas med evidens, återupprepningsbar.

Oavsett vad, skall all forskning ständigt utsättas för hård kritisk granskning.

 

Postulat är ett grundläggande påstående som inte behöver eller kan bevisas, ett axiom.

 

Koncensus. Numera har man (FN) inom vetenskapen infört ett helt nytt begrepp som inte baseras på evidens utan på förenklade Internetomröstningar om vad en del forskare "tror" om världen i allmänhet, samt det mest komplicerade och kaotiska i synnerhet - klimatet, detta kallar man vetenskapligt koncensus.

 

Albert Einstein:                                                                                           

“Simplicity is the root of all genius. Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction.”

 

I dag ställer man en fråga till några få, särskilt utvalda av världens miljontals forskare, dessa skall svara JA eller NEJ på frågan:

"Tror du att människors förbränning av fossila bränslen påverkar jordens klimat?"

 

Självklart kommer de flesta forskare, närmare 100%, dessutom människor i allmänhet svara JA.

De flesta tror nog att utsläpp av 40 miljarder ton av diverse gaser har någon typ av inverkan på klimatet. Någon form av påverkan är naturligtvis sannolik.

 

Ingen kan dock med säkerhet, uppbackade av evidens, svara på hur stor denna påverkan är. Ingen forskare ges utrymme att modifiera sitt JA eller NEJ-svar.

 

Exempel: Sedan många år tillsätter man extra koldioxid i växthus.

http://www.aga.se/sv/images/AGA%20Greenhouses%20Brochure%20A4%20SE_tcm586-137961.pdf

En dubblering av atmosfärens ppm-halt från 400ppm till 800ppm ger bevisligen 20-50% bättre växtlighet.

Hur svarar ett urval av forskare vid två omröstning:

"Tror du det är bra för växtligheten om koldioxidhalten i ett växthus ökas, svara JA eller NEJ".

"Tror du det är bra för växtligheten om koldioxidhalten i atmosfären ökas, svara JA eller NEJ".

 

Efter rösträkning, hur fastslår man därefter koncensus, vid 51%, 67% eller 97%?

 

Man påstår att 97% av alla klimatforskare är överens om att människan förorsakar klimatförändringar genom att öka koldioxidhalten via förbränning av fossila bränslen.

T o m en amatör kan avslöja dessa groteska osanningar genom att snabbt studera forskarnas metoder. Det tog t ex mig endast någon timme.

"Rapporterna" är rena bedrägerier, betydligt värre än t ex forskningsbedragarna inom Karolinska Institutet och andra forskare, "klimathotarna" är givetvis mycket allvarligare eftersom det gäller våra barns överlevnad  

 

Att människans utsläpp om 40 miljarder ton gaser kan påverka klimatet är nog sannolikt, men ingen vet hur eller omfattning eftersom man saknar evidens.

https://newsvoice.se/2015/12/97-av-alla-klimatforskare-ar-inte-overens-om-att-klimathotet-beror-pa-manniskan-viralgranskaren-pa-newsvoice/

Ovannämnda sätt att närma sig, i en för mänsklighetens avgörande fråga, är givetvis en form av galen, i förlängningen livsfarlig, populism.

 

Frågeställningen till den enskilda forskaren, individen, har överhuvudtaget ingenting att göra med vetenskapens grundfundament.

 

JA/NEJ-frågan är fullständigt meningslös och bidrar till att omvandla "vetenskap" till "gycklarnas marknad".

 

Denna typ av forskningsrapporter blandad med statistik är ibland de farligaste  livslögnerna forskare kan sprida eftersom de kan manipuleras hur man vill.

 

"Tror du att mat är nyttig", JA eller NEJ. "Tror du på Gud", JA eller NEJ.

I vissa länder blir svaret om Gudatro, 50/50, i andra länder närmare 100%.

 

Så här enkelt blir allmänheten och framförallt massmedier grundlurade:

"Man frågade gamla heroinister om de hade rökt marijuana innan de startat med heroin, 65 % svarande ja. Därefter ställdes frågan om de hade druckit mjölk som barn, 100% svarade ja. Resultat: Mjölk är instegsdrogen till heroin!
I statistik handlar det om korrelation och det är aldrig en sanning, men vi verkar njuta av att bli grundlurade av det vi gärna vill "tro" på, du?

 

Havet stiger. Varje dag påpekas i olika massmedier att världshavens yta stiger.

Sju meters höjning var t ex Al Gore mest "framgångsrika" hot i sin film "An Inconvenient Truth, 2006".

En film som för övrigt fälldes av Engelsk domstol för nio mycket grova fel, bland dessa Al Gore-uttalandet och dramatiska bilder om verkan av en höjning av havet om sju meter.

 

Under en enda dag hörde jag t ex havshöjningarna nämnas i tre olika program i SVT. 

 

Vad säger t ex Chalmers grupp av klimatforskare, som nu sjösatt Sveriges största klimatprojekt, en specialbygg ubåt för att segla under Antarktis.

Gruppens ledare, klimatforskaren- och oceanografen Anna Wåhlin, säger i TV4 Nyheterna 2018-08-22:

"Nej, jag tror inte på klimathot, havet stiger med några mm per år, precis som havet gjort under 10 000 år"

Detta uttalande tycks därefter censurerats både av TV4 och SVT?

 

Fråga tiotusen forskare om havet stiger, de får endast svara JA eller NEJ.

Sannolikt kommer 100% forskare svara JA. (Havet stiger ju med några mm/år)

Omedelbart efter en sådan forskningsrapport kommer som vanligt massmedier, WWF, Greenpeace, Johan Rockström och kulturchefen Björn Wiman, SVT samt miljontals andra massmedier och klimataktivister utfärda skrämmande domedagsprofetior om jordens nära undergång.

Agronomen Rockström står i en klass för sig.

Under 2018 har han via medier inkl SVT varnat oss för 50 meters höjning, ibland för 70 meters höjning.

 

Enskilda och små företag står bakom 80% av alla viktiga innovationer varje år.

Endast 20% innovationer utvecklas i samarbete mellan forskare och stora företag. (Christian Sandström, Johan P. Larsson.

Tusentals rapporter över hela världen sedan 70-talet visar på ungefär samma resultat.)

 

Forskare och stora företag får dock över 99% av de drygt 30 miljarder som Svenska staten fördelar i innovationsstöd varje år. En politisk skandal som missgynnar oss alla.

Koldioxidutsläppen hade sannolikt varit eliminerade sedan lång tid tillbaka om världens skattepengar gått till innovatörer i stället för forskare.

Forskare:

utför en aktiv, planmässig och mycket avgränsad metodisk undersökning för att andra skall få nya kunskaper och öka vetandet.

Forskare får i sin forskning inte ägna sig åt spekulationer, utan enbart referera till sina egna metoder och exakta resultat.

"Linjärforskning", att påstå framtida effekter av en, t ex i tid kort frekvens, är inte seriös forskning - ingen vet vad som händer i framtiden.

Ett sunt forskarklimat förutsätter att forskare och rapporter sällan är "eniga". Förutom när man i vissa naturvetenskapliga sammanhang finner återupprepbara evidens, som trots detta förr eller senare kommer att ifrågasättas.

Innovatörer:

skapar nya idéer, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel,  matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar.

Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya".

En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid. Innovatörer använder sig ofta av olika forskares i sak begränsade rapporter och publikationer.

 

Kapitel 9

 

FN - NUMERA KANSKE MÄNSKLIGHETENS STÖRTA HOT?

 

FN är en viktig global spelare. FN är en "krisorganisation".

Utan kriser inget behov av FN. Verkliga kriser och/eller nyskapande av fiktiva kriser gör FN och dess deltagare mäktigare och rikare.

 

FN lider numera av svår "elefantiasis"

FN tillkom för att försöka förhindra krig och värna grundläggande mänskliga rättigheter. Inledningen till FN-stadgan 1945, som skapades under helt andra premisser än dagens:

 

"Att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden."

"Att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer."

 

Hur har det gått för FN sedan 1945?

Förhindrande av krig och framförallt försvarande av grundläggande mänskliga rättigheter kan kanske inte beskrivas som särskilt lyckosamt.

Däremot har FN lyckats utveckla ett mycket stort antal byråkratiska organ, ofta företrädda av kändisar och kungligheter.

 

Organisationsschemat från 2013. (IPCC ligger under WHO, meteorologer.

https://jennieandersson.weebly.com/fn.html

 

När ledare och makthavare inte klarar sina grundläggande uppgifter är den klassiska strategin att skaffa sig nya "yttre fiender, som kan förena folket".

FN har nu satsat allt på ett kort, man har satsat "all in" på klimathotet.

Satsning har lyckats i meningen att den skapat panik och rädsla i världen.

FN/IPCC årliga varningarna sedan 1972 "om tio år är det för sent" har inte infriats, till besvikelse för Al Gore och fanatiska klimataktister, "goda gröna".

Många barn är dock glada att de "slapp" Al Gores "översvämningar. Kloka barn har nu slutat tro på både Al Gore, jultomten och klimataktivister.

Fanatiker bryr sig tyvärr inte om verkligheten, endast "budorden", oavsett om deras och andras barn stryker med i den kommande apokalypsen.

FN:s domedagsprofetia, klimatförändringarna, är nu, bland annat p g a Internet, så populistiskt effektiv att den t o m slår det gamla världsrekordet som innehades av Noah - "syndafloden".

 

Varje dag framför massmedier och NGO:s fullständigt absurda undergångshot med hänvisningar till FN/IPCC:s "Parisavtal".

Numera hotar man regelmässigt med helt ovetenskapliga fantasifoster, den nya värsta hotet kallar man "tipping point" - jordens undergång.

Man säger att om temperaturen ökar mer än "Parisavtalets" 2 grader kommer jorden gå under. Mänskligheten kommer inte längre kommer att överleva, eftersom vi då sägs överskrida en temperatur som kommer att börja "skena utom all kontroll".

Detta, det senaste hotet, "tipping point", ett eskalerade hot som numera livnär nutidens domedagsprofeter med våra skattepengar, innebär att "naturen kommit överens om att straffa mänskligheten".

Förr skrämde man människor med annat, naturens monster, tomtar och troll.

Självklart saknas evidens för "tipping point".

 

Rockström och gelikar påstår:

Tundror och landisar kommer att smälta i en rasande fart.

Havet kommer att stiga med 70 meter.

Atmosfären kommer att fyllas med enorma mängder metangas.

Människor kommer att dö som flugor i hettan.

Dessa helvetespredikanterna påstår också att fantasiskapelsen "tipping point" kommer göra jordklotet helt uttorkad, vilket innebär att maten tar slut, vattnet tar slut.

Väderkatastrofer mångdubblas.

Allt går käpprakt åt helvete.

 

Sedan tidernas begynnelse har domedagsprofeter livnärt sig på hot om olika typer av apokalypser, de har bevisligen alltid haft fel.

När profetior misslyckats, visar sig vara struntprat, börjar helvetespredikanten vanligtvis eskalera hoten samt börja bygga en dyrbar "ark" för att "skydda mänskligheten".

 

När FN profetia 1972, "vi har tio år kvar", bevisligen visade sig vara galna fantasier har fanatikerna vägrat att erkänna att de hade fel, tvärtom.

 

Domedagsprofeter som misslyckas trappar alltid upp hoten, de försöker givetvis, som alla andra människor, behålla sin makt och sina inkomster.

Nu har helvetspredikanterna, FN/IPCC, börjat bygga sin "ark", vindkraftverk, solpaneler, flytande biobränslen och batterier.

Problemet är att man inte har tätat skrovet.

 

I brist på faktiska evidens om att isen i Arktis och på Grönland snabbt kommer att smälta, att öarna i Söderhavet skulle översvämmas (Öarna växer).

Golfströmmen försvinna osv, har ett fåtal "klimatfanatiska forskare", likt Noah när han började bygga sin ark och samla in världens all djur, nu tagit till det värsta och mest skrämmande och fantasifulla hotet man hittat, "tipping point".

 

Vädret har t ex inte blivit påtagligt sämre, se DN 2017-12-12: https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/farre-vaderrelaterade-katastrofer-i-ar/      

Vi vet att man tidigare, före 1990, inte hade global uppföljning av väder, rapporterade och förde statistik om väderkatastrofer.   

Vi kan däremot konstatera att kanske dubbelt så många människor utsätts för väderolyckor sedan 1974, p g a befolkningsökningen.

Människor förr i världen var klokare, de byggde inte sina bostäder på farliga och utsatta platser, nära havet, där det ofta brinner eller andra farliga platser.

Naturkatastrofer, laviner, jordbävningar, översvämningar, jordskred, sättningar, vulkaner, tsunamis, slukhål. Faktum är att vi borde vara livrädda för kyla, den dödar 17 ggr fler än värme. https://www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning

Ekologi, samspelet mellan de livande organismerna och den miljö de lever i, förändras dagligen. Arter dör ut, nya tillkommer.

Geologiska förändringar och/eller ekologiska förändringar sker och har skett varje dag sedan jorden bildades för 4 500 miljoner år sedan.

Naturkatastrofer, laviner, jordbävningar, översvämningar, jordskred, sättningar, vulkaner, tsunamis, slukhål. Ekologi, samspelet mellan de livande organismerna och den miljö de lever i, förändras dagligen.

Detta måste naturligtvis vara utgångspunkten för t ex WWF och alla som är intresserade av ekosystem och geologi. "Det var bättre förr" är inte ens ett alternativ.

 

Global dålig ledning av världens nationertorde numera, efter globalisteringen via Internet efter år 2000, vara ett av världens värsta hot, ett väsentligt större hot än klimatförändringarna.

NF, som bildades 1920 upphörde 1946 i och med att förbundet misslyckats att förhindra andra världskriget.

FN, som bildades 1945 är i dag vad vi kan "förlita" oss på.

FN 1972, klimatförändringar: "Vi har tio år på oss att hejda katastrofen"

FN 1973, "Oljan kommer att ta slut år 2000"

Det är kanske dags igen att förändra, att lägga ned FN och bilda en helt ny organisation som kan hantera en alltigenom, ny global värld?

 

Kapitel 11

 

OROLIG

 

Runt 2010 blev jag orolig.

 

Jag har 14 barn och barnbarn, självklart vill jag att de skall få en bra framtid.

 

Klimathotet hade jag fram till 2010 i stort sett ansett varit något för "foliehattar" som Al Gore samt några tusen meteorologer (väderspåmän) och andra forskare, agronomer m fl som  utnämnt sig till "klimatforskare".

Klimat och kopplingen till personlig vinning i en eller annan form var uppenbar.

 

Meteorologerna inom WMO lyckades t o m få FN/IPCC att bli en c/o adress till WMO huvudkontor i Schweiz med mailadressen: IPCC-Sec@wmo.int

 

För mig var detta ofattbart, att FN inte kunde skilja på:

Klimat, Energikällor, Väder, Ekosystem, Naturvetenskap etc.

FN lade alla dessa olika ägg i en enda korg och gav korgen till de som kanske kunde minst om energikällor/klimat, meteorologer?

 

Trots många uppenbart bisarra lögner, t ex Al Gores, började dock "klimathotet" göra mig orolig.

Antagligen beroende på att energikällor och klimat fick allt större utrymme i massmedier.

Oaktat vanligt, hyfsat resistent bondförnuft, är det svårt för de flesta att bearbeta ständiga upprepanden, massmedial "hjärntvätt", på ett rationellt sätt, utan eget hårt engagemang.

 

Jag började därför 2010 att systematisk kritiskt granska forskare och medier.

Jag förstod tidigt att det ofta var meningslöst att ta många forskningsrapporter och framförallt stora "gröna goda" organisationers sensationella "avslöjanden" på allvar, oavsett om dessa organisationer var statliga, överstatliga eller någon av världens tusentals NGO:s (T ex WWF, Greenpeace m fl).

 

Många säger att prostitution är världens äldsta yrke.

 

Jag tror numera att domedagsprofeter och trollkarlar är ett äldre "yrke" än prostitution, framförallt därför att dessa "yrken" innebar makt och kontroll även över t ex prostitution, samt stora massor av naiva människor. 

 

Populistiska One-Lines grundlurar många naiva människor, ett par exempel:

WWF:                           Vi förbrukar 4,2 jordklot.

Water Footprint:            En ko behöver 900 liter vatten för att mjölka en liter.

Expressen:                     Flyget 133 846 gånger värre än tåget.

FN 1972:                       Vi har tio år på oss att hejda katastrofen.

Naturskyddsföreningen:  V är bäst på klimat. Ett bra val, byt till EKO-mat.

 

Var och en förstår avsikten med dessa fullständigt galna ovetenskapligt, medialt anpassade domedagsuttalanden, tillrättalagda One-Liners - donera mera.

 

Trots dessa uppenbara avarter och lögner bestämde jag mig för att anstränga mig att ge allt och alla en chans, via bästa möjliga neutrala kritiska granskning.

 

Förutom detta insåg jag att energikällor och klimat är så kaotiskt och komplext att enda sättet att närma mig detta var tillämpa övergripande och fria tvärvetenskapliga metoder.

 

Det är två avgörande punkter som utgör grunden till FN/IPCC:s utsaga om klimathotet:

koldioxidökning i atmosfären innebär att jordens medeltemperatur ökar.

 

Hur har FN/IPCC kommit fram till att världens medeltemperatur har ökat med ca 1 grad sedan 1800-talet?

Större delen av jordklotet hade ju mycket få eller inga mätstationer för drygt 50 år sedan, t ex enorma kritiska områden som Arktis och Antarktisk.

Antarktisk är närmast ofattbart.

Landyta är t ex 1,4 ggr större än Europa.

Inklusive havsisen är Antarktis 3,4 ggr större än Europa.

Landisen utgör ofattbara 90% av världens landis och innehåller 75% av allt färskvatten i världen.

Landisen är upp till 5 kilometer tjock.

Nyligen uppmättes rekordtemperaturen - 93 grader.

 

FNIPCC säger Antarktisk landis minskar. NASA påstår att FN/IPCC har fel, landisen ökar: https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

Vilka forskare skall man lita på, NASA som kontrollerar satelliterna eller IPCC?

Forskare har, med utgångspunkt av mätvärden inom andra världsdelar, helt enkelt gissat vilken jordens medeltemperatur var för 25-50 år sedan, och tidigare.

Forskarna hade ju inga tidiga mätvärden från de enorma Arktis och Antarktis.

 

Under 70/80-talet började man med regelbundna satellitmätningar av jordens temperatur.

Dessa visade inledningsvis att jordens medeltemperatur hade minskat.

Efter flera års systematiska förändringar av satelliternas programvara och algoritmer kunde FN/IPCC-forskarna successivt ändra bedömningen om jordens medeltemperatur att exakt överensstämma med den ursprungliga temperaturhypotesen, att jordens medeltemperatur ökat närmare en grad sedan industrialiseringen tog fart under senare delen av 1800-talet.

(Forskare tycks numera vara mer kreativa än konstnärer.)

 

Hönan eller ägget?

Forskarna kunde därefter också modellera temperaturkurvan och koldioxidkurvan så att dessa två kurvor numera följer varandra exakt.

Forskarna konstaterade, via omröstning, koncensus, att temperaturökningen inleddes i samband med industrialiseringen under senare delen av 1800-talet.

FN/IPCC:s klimatforskare uppnådde "koncensus" lagom inför "Parisavtalet". Man fastställde de två initiala hypotetiska målsättningarna, att jordens temperaturökning ökar synkront med atmosfärens ökade koldioxidhalt.

 

Atmosfärens koldioxidhalt, i motsats till medeltemperaturen, har varit mätbar under lång tid. Sedan 1958 har Mauna Loa mätt koldioxidhalten mycket exakt.

Lika lite som någon enskild forskare kan jag påstå att hypoteserna är korrekta eller felaktiga eftersom det, som framgår av ovan, inte finns några evidens.

 

Oavsett om FN/IPCC har rätt eller fel uppstår naturligtvis nästa fråga, mår vi människor, i ett brett sammanhang, sämre eller bättre, om temperaturen ökar eller minskar?

 

Forskning har visat att 17 ggr fler människor i världen dör av kyla än av värme.

Kyla tycks idag vara människors största temperaturproblem.

https://www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning

 

Om vi utgår ifrån att forskarnas temperatur- och satellitberäkningar är korrekta,

att temperaturen under de senaste 150 åren ökat med 1 grad.

Har världen, för oss människor, blivit en bättre plats än den var under 1800-talet, då när världens befolkning var en miljard?

 

Eller under medeltiden när människor dog som "flugor" av pest, svält och kyla?

 

Vill vi, som så många "gröna naiva naturromantiker", backa tillbaka till den tid det var nästan "naturligt" att slå ihjäl varandra för att få mat och vatten?

 

Kapitel 12

 

DEN BLIXTSNABBA IT-UTVECKLINGEN HAR GRUNDLURAT OSS ATT TRO ATT ALL TEKNIKUTVECKLING GÅR RASANDE SNABBT

 

IT-explosionen beror på att transistorerna blixtsnabbt har gjorts mindre och mindre, snart är de inte större än ett par atomer.

Transistorerna och IT blir då fantastiskt mycket mer effektiv, man kan packa miljontals på en liten yta och de drar mycket mindre energi. IT-utvecklingen följer naturlagarna.

 

För att t ex ett vindkraftverk (eller solpaneler) skall producera mer energi är det precis tvärtom, jämfört med en transistor, man måste bygga vindkraftverken högre och större.

Detta är också en naturlag.

 

Enkla naturlagarna är också en av anledningarna att forskarna, trots tusentals miljarder i stöd runt om i världen under 2000-talet, inte nämnvärt lyckats öka verkningsgraden i solpaneler, faktiskt löjligt lite, endast från ca 18% till 20%.

 

Att solpaneler blivit billigare beror på att de tidigare i stort sett tillverkades för hand, numera massproduceras solpaneler, men även den gränsen är nu nästan nådd.

Solpaneler är helt enkelt ingen alternativ energikälla.

Utan de enorma subventionerna i många led skulle det inte finnas särskilt många solpaneler i världen.

  

Det samma gäller tyvärr också biobränslen, vindkraftverk och batterier.

Ved och grödor har mycket låg verkningsgrad eftersom dessa kräver mycket stora energiinsatser.

När det t ex gäller omvandling av ved till biobränslen, har man ”lyckats med konststycket” att t o m avsevärt minska verkningsgraden.

 

Detta låter som ”Alice i Underlandet”, men det är faktiskt sant:

I stället för i plantskolor odla, låta människor plantera, skörda att samla ihop och sedan omvandla veden och/eller grödorna till energi, bränna upp veden, använder man stora mängder energi för att omvandla veden till flytande bränsle.

Dessutom åtgår det enl UNESCO-IHE 70 ggr mer rent vatten att producera flytande biobränslen jämfört med olja.

I Sverige importerar vi ca 70-80 % av vår konsumtion av flytande biobränslen. Detta innebär att vi, även inom bioenergi, har börjat ”exportera” Sveriges klimatgasutsläpp, "den svenska modellen". Dubbelmoralen är snaskig.

 

Svenska staten har nu också börjat satsa många miljarder på t ex projekt att ersätta kol med vätgas: https://www.nyteknik.se/automation/vatgas-ersatter-kol-i-framtidens-stalindustri-6882063

Ny Teknik frågar: ”Hur ska ni kunna göra vätgas billigare än kol?”  

Svar: ”Tanken är att det ska ske om 20-30 år. Då blir koldioxiden dyrare att släppa ut, säger Görnerup” (Chef för detta miljard - ”forskningsprojekt”.)

Projektets forskare sitter tydligen och väntar på att koldioxid via skatter skall bli "dyrare" än vätgas, kanske 2050? Vätgas är mycket dyrare än olja/naturgas.

Ingen vet vilka innovationer, patent och/eller teoretiska forskningsrön ligger bakom detta projekt? 

Detta ”projekt” liknar närmast ett tragiska skämt, men vi skattebetalare måste hålla tummarna för att det kommer att gå bra.

 

Projektet påminner om det RRV konstaterade 2016 i sin revision av, Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket, att nästan alla stora projekt i samverkan mellan forskare och stora företag läggs ner när våra skattepengar, stödpengarna är slut.

Skrämmande men sant.

Varför satsar vi uppåt 30 miljarder varje år av våra skattepengar på det som verkar vara "bedrägerier" och "korruption"?

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skrivelse/riksrevisionens-rapport-om-statliga-stod-till_H40379/html

 

Vätgasprojektet är kanske är en "tävling" med den 40 miljarder dyra ”Åsa-Nisse Gigafactory”. Den batterifabrik som vi skattebetalare av någon konstig anledning redan satsat högriskkapital på, ca en miljard via Energimyndigheten, Vinnova, EU samt andra, trots att inte heller detta projekt omfattas av någon som helst ny teknik.

 

Dagens draksådd är livsfarligt för oss och våra barn.

Man undrar när världen skall vakna upp, t ex börja göra hederliga och seriösa konsekvensutredningar om hur mycket energi det åtgår för att bygga vindkraftverk, solpaneler, flytande biobränslen och batterier?

Man måste då naturligtvis utesluta alla subventioner och alla fantasifulla påhitt om att använda "50% grön fossilfri energi" och liknande faktiska bedrägerier.

Man måste givetvis också inkludera energiåtgången alla arbetstimmar, alla maskiner och den energi det åtgått för att bygga bilar, maskinerna mm.

 

Polariseringen mellan klimataktivister och klimatförnekare har numera gått så långt att bägge sidor verkar ha glömt vad vi egentligen vill:

Att vi och våra barn skall få uppleva en framtid. Motsättningarna i sig har blivit ändamålet. Glöm aldrig att ingen i världen vet vad som händer i morgon.

 

Vi måste framförallt avstå från att försöka grundlura naiva människor.

 

Alla de som ständigt tror att FN/IPCC och EU redovisar sanningar måste börja förstå att de långsamma klimatförändringarna numera är ett politiskt och ekonomiskt projekt. Ett projekt som inte längre har särskilt mycket med naturvetenskap och sanningar att göra.

 

Alla som någon gång har börjat ljuga vet hur svårt det kan bli att ta sig ur sina lögner, dess mer man försöker dess trassligare blir det.

Detsamma gäller numera också FN/IPCC och EU. Exemplen är numera oräkneliga.

 

Av detta skäl, trasslat in sig i lögner, har EU t ex nu tvingas att påstå att en elbil inte förorsakar några utsläpp, vilket alla förstår är en ren lögn.

EU har helt enkelt infört en "regel" som betyder att man inte skall räkna med de enorma utsläpp som tillverkningen av ett halvt ton el-batteri till en elbil förorsakar, trots att batteriet är nödvändigt "bränsle" för att kunna köra bilen.

Tillverkningen av ett 100 kWh-batteri, ca 30 ursprungliga beståndsdelar, förorsakar enorma utsläpp, räknat från gruva till skrotning.

Om man räknar in all energi, naturligtvis även den energi som människors arbetstimmar förorsakar, närmare 1 kWh per arbetstimme, finner man att detta 100 kWh batteri kräver minst 200 000 kWh, troligen 300 000 kWh energi, räknat från gruva till skrot. Förutsatt att man använder billig effektiv fossil energi, eller billig vattenkraft.

 

Andra energikällor som t ex vindkraft, solenergi och ved/bio kräver betydligt mer total energi eftersom dessa energikällors verkningsgrader är så urusla.

 

Omräknat till utsläpp ger en elbil med ett 100 kWh-batteri cirka tre gånger högre utsläpp än en diesel/bensinbil under 15 000 mils körning.

Detta är den brutala sanningen som EU och andra, åtminstone inte idag, vill kännas vid.

Världen har ju tidigare grundlurats av klimataktivister, FN/IPCC/EU och andra, vad gäller bilar och dess bränslen, t ex etanol, gas och diesel.

Batteridrift torde vara den värsta utsläppskälla som EU hittills har förordat.

  

Problemet är att man numera har lyckats skrämma upp så många människor för "ruskiga" klimatförändringar "tipping points" mm att man tvingas ge människor någon form av framtidshopp

Man kan dock konstatera att även FN/IPCC numera tycks börja förstå att de gått för långt.

Att de själva börjat förstå att vindkraft, solenergi, ved/bio samt batterier inte kommer att fungera.

Att dessa energiformer inte är något hopp för mänskligheten, tvärtom, att de kanske påskyndar vår undergång.

 

Av detta skäl börjar FN/IPCC/EU försiktigt påpeka att vi måste hitta helt ny teknik som reducerar koldioxid ur atmosfären, CCS-teknik.

 

Under många år har vi alla, via domedagsprofeter, fanatiska klimataktivister, företag och enskilda som vill komma åt enorma skattesubventioner, blivit utsatta för en veritabel bombmatta av vilseledande lögner rörande klimatförändringar.

Idag har denna storm nått orkanstyrka, ingen kommer undan massmedier och andras dagliga trakasserier.

 

Att ständigt bli matad av denna proportionslösa propaganda fungerar givetvis som ren hjärntvätt. Stackars oss människor.

 

Stackars forskare, politiker, journalister och andra som riskerar sitt jobb om de vågar gå emot strömmen och berätta sanningar.

 

Det har ju nu gått så långt att de som kritiskt vågar granska information om klimatförändringar de facto riskerar att bli utpekade att vara typ "nazist" av svenska staten, via Chalmersforskare.

 

Kapitel 13

 

DAGENS NYHETER OCH DESS KULTURCHEF BJÖRN WIMAN TORDE VARA EN AV SVERIGES MEST FANATISKA KLIMATAKTIVISTER.

 

Ett av Björn Wimans många "värsting"-citat:

"Klimatkrisen det tydligaste exemplet på dagens stora idéstrid".

Dagens Nyheter har nu reducerat klimatförändringarna till en "idéstrid".

Klimatförändringar är enligt DN inte frågan hur vi de facto skall lösa problemet med önskan om att våra barnbarns, barnbarns barn skall få uppleva en framtid?

Nej, klimatförändringar har av DN reducerats från att vara ett problem inom energikällor, naturvetenskap och teknisk utveckling, till att vara en "idéstrid" som lämpligen handhas via kultursidorna, företrädesvis av Björn Wiman via Dagens Nyheters kultursidor. 

*

För någon dag sedan rastade jag min hund i Vasaparken.

Jag trodde att en av gubbarna på bänken, "Vasaparksakademien", var kulturchefen på Dagens Nyheter, Björn Wiman.

Jag gick fram för att snacka med Björn om hans nya akademiska tillskott till mänskligheten, Björns "klimatbok", för att utröna hur han och Dagens Nyheter har lyckats lösa klimatmysteriet.

Det var inte Björn Wiman, det var ett gäng ölgubbar.

Vi började snacka om överkonsumtion, i allmänna termer.

Gubbarna sade till mig att de nästan inte konsumerar någonting, förutom öl.

Ingen av dem brukade ta flyget någonstans, inte ens till Thailand.

Då slog det mig! Dessa äldre vita män är de perfekta klimataktivisterna.

Gubbarna ligger ju redan långt under FN/IPCC lägsta utsläppsgränser.

"Goda gröna", vita män, äkta "raw models", för oss och våra barn.

På vägen hem undrade jag lite över kulturchefen Björn Wimans, Malena Ernmans och Johan Rockströms*,  alla dessa klimatbokförfattares konsumtion, jämfört med ölgubbarna i Vasaparken? (*Johan Kockström har skrivit en kokbok om klimatet.)

Flyger de, äter de kött, har någon av dem köpt någon slags utsläppsbomb,

t ex en elbil, eller något annat som förstör vår framtid, tankarna snurrar.

 

*

 

Några dagar senare, av en slump, träffade jag och min hund en av Björn Wimans kvinnliga vänner i Vasaparken.

Björn Wimans vän berättade att hon, under senaste två månaderna, hade ställt in tre flygresor till Thailand - och därmed sparat in 6 ton utsläpp för klimatet, naturen, djuren och barnens skull.

Hon sade att hon mådde så bra av detta att hon nu skulle fortsätta att regelbundet ställa in flygresor till Thailand.

På vägen hem viftade min hund med svansen.

 

PS.

I Sverige är numera de flesta massmedier grovt ohederliga, särskilt SVT och Dagens Nyheter. Här är ett exempel på hur andra avslöjar Dagens Nyheter.https://www.youtube.com/watch?v=2_NOIRropiA

 

Kapitel 14

Brunkol är jämfört med biobränslen en ren "smekning" för klimat och lungor.

Varför ljuger journalister om biobränslen, varför så grymma mot våra barn?

 

DET BEHÖVS 5 KG VED, 20 KWH, FÖR ATT FÅ FRAM 1 KG ETANOL SOM DÄREFTER ENBART INNEHÅLLER 8 KWH.

12 KWH GICK UPP I RÖKUTSLÄPP HELA 9 KG KOLDIOXID, SAMT UPP TILL 100 GGR MER AV EXTREMT GIFTIGA GASER, JÄMFÖRT MED FOSSILA BRÄNSLEN.

 

Du behöver inte vara "forskare" för att förstå nedanstående enkla fakta.

En 15-årig skolstrejkande flicka behöver endast någon timme på Google för att kolla att alla fakta stämmer, att biobränslen är livsfarliga för hälsa och klimat.

Människor måste ha energi/vatten för att överleva, 86% av all energi är fossil.

Vad skall vi ersätta all världens energi med?

 

Efter att i början på 2000-talet ha prövat biobränslet etanol utdömdes etanol som bränsle för ca 10 år sedan.

Bilköpare, människor och ägare till bensinstationer blev grundlurade.

Ingen hade undersökt saken men man insåg till slut att etanol var en mycket dålig lösning. (Dieselbil- och klimatsyndromet, ingen seriös koll av fakta?)

Nu försöker man återigen, än en gång utan konsekvensutredning, grundlura nya "naiva gröna naturromantiker" med biobränslen.

Forskare, politiker och journalister verkar gå på denna bluff igen, varför?

 

Det är lätt att förstå varför flytande biobränslen är dåliga för mänskligheten.

Det är många maskiner och massor av människor inblandade i produktionen.

 

Grundläggande kunskap: Många förstår inte, att om man ersätter effektiva maskiner med arbetande människor, ger detta enorma utsläpp.

Varje arbetstimme förbrukar nästan 1 kWh energi och ger 0,2 kg utsläpp.

Att t ex gräva en grop med en grävmaskin förbrukar mindre energi och ger lägre utsläpp än att om ett gäng människor skulle gräva samma grop med spadar.

(Mat och vattenproduktion/människa kostar ca 6000 kWh/år = 1500 kg utsläpp)

 

FRÅN PLANTSKOLA TILL FLYTANDE BIOBRÄNSLE:

För att få ved, och slutligen biobränslen måste man, efter insamling av frön, plantera och sköta om trädplantor i en plantskola.

 

Därefter ta upp plantorna. Sedan med fordon samt människor transportera dessa till avlägsna platser för att med maskiner markbereda och handplantera.

 

Skogen skall vårdas under 50-100 år.

Därefter skall man avverka och transportera den energifattiga skogen/veden till en uppsamlingsplats för att torkas.

Ved = endast ca 4 kWh per kg torkad vikt.

Ved är en "utsläppsbomb". Ved kan t o m ge högre utsläpp än brunkol och ger  dubbelt så höga utsläpp som olja och gas per producerad kWh.

När man bränner 1 kilo ved ger detta utsläpp om hela 1,8 kg koldioxid.

 

VED/BIO är dessutom extremt farligt, små barn är extra mycket utsatta.

Ett kilo ved/bio är mycket farligare, upp till 100 ggr farligare än t ex olja/gas när det gäller de livsfarliga gaserna kväveoxid, koloxid, NM-VOC, PAH.

Ved/bio ger dessutom 10-100 ggr mer mikropartiklar per kg än fossila bränslen.

Förutom att dessa mikropartiklar är mycket farliga att andas in, särskilt för barn, lägger sig dessa svarta mikropartiklar t ex ovanpå glaciärer vilket innebär att glaciärerna smälter bort snabbare. (Himalayas glaciärer är ett aktuellt exempel)

 

Energiåtgången under processen skiljer sig givetvis i olika sammanhang.

Grovt räknat: "från ax till limpa" kostar/förlorar, hela denna mycket långa process ca -1 kWh per kg torkad ved. 

Energiåtgången är m a o enorm, jämfört med att ta tillvara energifylld olja, som har 3 ggr större energiinnehåll, ca 12 kWh per kg (Naturgas ca 14 kWh per kg).

 

För att därefter producera 1 kg etanol behövs ca 5 kg ved.

Energivärdet hos 5 kg torkad ved ligger på ca 20 kWh.

Ett kg etanol ger enbart 8 kWh men ger hela 9 kg utsläpp av CO2 samt upp till 100 ggr mer, extremt giftigare gaser än fossila bränslen.  

Man förlorar mer än hälften av energin vid omvandlingen från ved till etanol.

Var och en förstår ju att detta är kvalificerat vansinne, "Alice i Underlandet".

 

Flytande biobränsle:

Ett kilo ved med energivärde om 4 kWh per kg har blivit flytande biobränsle med ett energivärde om mindre än 2 kWh!

 

OBS: Från detta måste man givetvis dra bort all energi som åtgått för att producera veden ca 1 kWh, se ovan.

 

Nettoenergin efter all denna omvandlig blir att 1 kg flytande biobränsle ger ett netto om endast 1-2 kWh och enormt höga utsläpp under processens gång.

 

Att kalla ved/bio för "förnybar fossilfri energi" är en global tragedi.

Flytande biobränslen torde vara ett av mänsklighetens största misslyckanden genom tiderna.

 

Det hade givetvis varit bättre bränna veden direkt och tillvarata åtminstone den begränsade energi som ved ursprungligen innehåller: ca 3 kWh per kilo torkad ved efter avdrag för odlings och avverknings/skördeprocessen.

 

Dessutom åtgår det 70 ggr mer rent vatten att producera biobränslen jämfört med t ex olja enl UNESCO-IHE.

 

Förutom allt detta, räcker inte världens ved till för att också göra biobränslen.

Nästan all skog utnyttjas idag, i Sverige t ex över 75% av den årliga tillväxten. Det som lämnas över är inte "åtkomligt", det behövs t ex för biologisk mångfald.

"Förnybara biobränslen" är minst av allt förnybara, varför skall vi fortsätta låta oss grundluras?

Sverige importerar ca 80% av de flytande biobränslen vi använder!

 

Det finns överhuvudtaget inga "100% förnybara fossilfria energikällor",

alla kostar väldigt mycket energi under omvandlingsprocesserna.

 

Vindenergi, solenergi och ved kan i bästa fall kallas "10% förnybar energi".

 

Detta innebär naturligtvis att det inte går att producera "100% förnybar fossilfri energi av 100% förnybar fossilfri energi", eftersom sådan energi inte existerar, sådana uttalanden är kvalificerat humbug.

 

Om någon säger "förnybara energikällor" eller "fossilfri energi" kan du vara 100% säker på att den personen, politikern, forskaren, journalisten försöker grundlura dig och/eller inte har någon kunskap, inte en susning om energikällor.

 

Vill vi undvika klimathotet, samt nedsmältning av glaciärer, bör vi omedelbart sluta använda ved/bio som bränsle.

 

Helt klart är att ved/bio också är mycket, mycket farliga för vår och framförallt våra barns hälsa.

Dessa giftlarm larm brukar regelmässigt och effektivt tystas ner av massmediers journalister/klimataktivister.

Glöm aldrig Janne Josefssons avslöjande i "Opinion Live" om sina stenhårt falska och politiskt grönsvartfärgade journalistkollegor, 22 nov 2018: https://www.svtplay.se/video/19811148/opinion-live/opinion-live-sasong-6-22-nov-22-00.

Vi måste omedelbart stoppa alla domedagsprofeter, helvetespräster, charlataner, massmedier/journalister, forskare och krämare som vill tjäna pengar och/eller få makt eller popularitet ("Rockströmssyndomet"), genom att skrämma upp, psyka och grundlura naiva okunniga människor och våra barn. 

 

VINDKRAFT:

I Sverige levererar ett vindkraftverk 104 miljoner kWh under sin livslängd om 20 år. (Energimyndigheten.) Kostnaden för bygge inkl vägbygge, mark, elnät, underhåll, drift och skrotning (från gruva till destruktion) är ca 100 miljoner kr.

 

Minst hälften, 50 miljoner kr, är totala energikostnader för material, fordon, arbetskraft.

Energikostnad, billig vattenkraft och fossil energi á 0,33 kr/kWh ger en energiåtgång om 150 miljoner kWh.

Det kan således kosta ett och ett halvt vindkraftverk i energi att bygga ett nytt vindkraftverk. "Förnybara energikällor" ett tragiskt skämt, "Ebberöds Bank"

(Vattenfalls Utgrunden I, en vindkraftpark med sju vindkraftverk till havs, var   en mycket, mycket värre affär som kanske kostat oss skattebetalare bortåt en miljard, dig och din familj 500 kr netto? Hur många statliga "bedrägerier" har drabbat dig och din familj?)

Allt detta är numera dolt av de enorma skattesubventioner som politiker grundlurat människor med, för att inge "hopp för framtiden", men som i själva verket är en tragedi för oss och våra barn.

Om du bryr dig om din och dina barns framtid, bör du varje gång massmedier, SVT, agronomen Johan Rockström och andra domedagsprofeter, "charlataner", helvetespräster vräker ur sig någonting om klimatförändringar, havsnivåhöjningar, golfströmmen, Arktis, isbjörnar (isbjörnar är numera fler än någonsin), Antarktis, väderkatastrofer och annat, kräv då exakt och korrekt redovisning samt hårda evidens.

Väldigt få människor vill bli grundlurade - hoppas jag?

 

Kapitel 15

 

VAD SKALL VI GÖRA? VINDKRAFT, SOLENERGI FUNGERAR INTE OCH VED/BIO RÄCKER INTE TILL.

VI MÅSTE HA ENERGI FÖR ATT ÖVERLEVA, VI ÄR SNART DUBBELT SÅ MÅNGA, OCH 86% AV ALL ENERGI UTGÖRS AV FOSSIL ENERGI.

 

FN/IPCC har bestämt att de långsamma klimatförändringarna måste stoppas, åtminstone de gaser som vi människor släpper ut via fossil förbränning.

Detta mantra har nu FN/IPCC drivit in absurdum, målat in sig i ett hörn.

 

Alla förstår nog att om vi upphör med 86% av vår energi kommer alla människor i världen oundvikligen att drabbas av svält, törst och krig.

 

Inbilla er inte för en sekund att vindkraftverk och solpaneler kan klara av att ersätta fossila bränslen.

Detta är en tröst, hopp, ett opium för folket för att det inte skall uppstå panik.

Dessa energikällor samt ved/bio verkningsgrad och livslängd är så låg att hälften av världens befolkning då måste, på ett eller annat sätt, tvingas arbeta med framställning av energi.

 

Väderkvarnar, solstrålar och ved är de facto medeltida grundteknik som inte blivit särskilt mycket bättre nu än den var på medeltiden när vi 0,5 miljarder.

Utan tillgång till och stöd av extremt billiga fossila bränslen hade det inte heller funnits särskilt många vindkraftverk eller solpaneler i världen.

 

Någon invänder att du man har läst att:

 

"Nu är förnybar energi billigare än fossilt"?

 

Alla som tror på detta har tyvärr blivit rejält grundlurade.

Hade detta varit sant skulle det inte längre behövas enorma skattesubventioner till vindkraftverk, solpaneler och flytande biobränslen.

De hade naturligtvis inte heller behövts några utsläppsrätter eller certifikat.

Alla förstår ju att då hade det inte heller sålts ett enda kilo olja, gas eller kol.

 

Om vi t ex skulle ersätta fossil energi med vindkraftverk, som endast har en livslängd om ca 20 år, skulle vi VARJE ÅR behöva bygga 3-4 miljoner vindkraftverk.

Inledningsvis många, många fler vindkraft till dess vi har minst 60 miljoner fungerande vindkraftverk i världen.

Drygt 5% av dessa måste skrotas varje år och ersättas med nya.

Idag finns det totalt ca 0,5 miljoner vindkraftverk i världen.

Hälften av allt vårt arbete och större delen av världen BNP skulle behövas för att vi skall kunna överleva, om världen satsar på "100% förnybar fossilfri energi".

OBS. Detta exempel är räknat på dagens befolkning om 7,65 miljarder människor. Detta kommer givetvis blir värre och värre ju fler vi blir.

 

Följderna av det FN/IPCC och stater nu håller på med, rörande de långsamma klimatförändringarna, kommer inom kort att bli fruktansvärda, kanske i stort sett utplåna mänskligheten inom några tiotals år.

 

Människor som inte har tillräcklig tillgång till energi, vatten och mat kommer desperat att försöka hitta detta.

Mänsklighetens historik är glasklar, vi slår ihjäl varandra för att komma åt energi, vatten, mat och resurser.

(I Frankrike har t ex hundratusentals människor gjort upplopp för att bensinpriset har höjts marginellt, hundratals skadade. Vad kommer att hända när bensinpriset snart 10-dubblas?)

 

Apokalypsen kommer inom kort att börja med olika typer av kaos därefter konflikter, enorma globala flyktingstömmar, krig och världskrig.

Om några år, glöm ett värdigt liv för dig och dina barn, om ni överlever.

 

Det är således inte de långsamma klimatförändringarna som utgör den omedelbara faran för dig och dina barn, utan följderna av en allvarlig globalt systemfel av FN/IPCC, som accelerat sedan år 2000 p g a Internet. Skrämseleffekten är nu utom all kontroll.  

 

Vad kan vi göra?

Att plantera skog, för negativa koldioxidutsläpp, är givetvis ingen realistisk lösning, det är rena fantasier, en "tröst för dumskallar".

Vindkraftverk, solpaneler och ved som energikällor, omvandling av energi, har alldeles för dålig verkningsgrad och är därför fullständigt omöjligt

 

Ett alternativ är att fortsätta med det vi håller på med, att fortsätta använda fossila bränslen. Under 2017 rekordökade användningen av fossilt med 1,5%.

 

Världen har uppskattningsvis fossila gas, kol och oljetillgångar som räcker flera hundra år.

Vi måste då förbereda oss på klimatförändringar och ökande befolkning.

Människor måste göra det man alltid har gjort, flytta från områden som blivit otillgängliga. Man måste också undvika utmana ödet genom att bosätta sig t ex nära havet, brandfarliga platser och översvämningsområden.

Ingen vet hur stora avtryck klimatförändringar kan komma innebära?

Naturen själv står för merparten av klimatförändringar, dessa kan t o m svänga om.

 

Vi bör också utveckla moderna och billig CCS-teknik som filtrerar bort den koldioxid som vi vill bli av med ur atmosfären, för slutförvaring i berggrunden.

Min innovations, modern och billig CCS-teknik ställer jag till förfogande gratis till alla länder i världen.

Ett sådant projekt behöver påbörjas snarast under internationell ledning.

Omkring 30 000 stora runda torn, ungefär lika höga som dagens 500 000 vindkraftverk räcker sannolik för att eliminera all koldioxid, de 40 miljarder ton som förbränningen av fossilt ger upphov till samt dessutom minska dagens ppm-halt från 415ppm till den ppm-halt världssamfundet finner lämplig.

Kostnaden för detta torde bli ca USD 5 per världsmedborgare och år, USD 40 miljarder per år, en struntsumma i detta sammanhang.

IMF har ju beräknat kostnaderna för klimatförändringarna inkl "förnybara energikällor", skattesubventioner mm till över USD 6 000 miljarder per år.

Dessa pengar, de som blir över, kan man på olika sätt fördela till världen 2,5 miljarder fattiga och extremt fattiga.

Var och en av dessa skulle då i genomsnitt få USD 2 400 per år, vilket skulle eliminera fattigdom i världen.

 

Det är svårt att förstå att FN/IPCC/EU/Sverige och världens stater ännu inte satsat på vidare forskning, tillämpad forskning, samt utveckling av industriell teknik för att tillverka stora nanonät samt lämpliga torn.

 

Man kan ana att alltför många, politiker, massmedier, företag, naiva gröna klimatfanatiker m fl, har stoppat ner sina fingrar i "syltburken" vad gäller alla skattestöd och subventioner till "medeltida" teknik, vindkraftverk, solpaneler, ved/biobränslen och batterier.

Många har säkert också bundit fast sig i masten vad gäller makt och övertygelse om att man har haft "rätt".

Hur skall t ex massmedier våga erkänna att allt man sagt varit helt fel?

 

 SE MIN HEMSIDA: www.hymeair.com

 

 

Kapitel 16

 

Klimatlag: Svensk författningssamling 2017:720

SFS nr: 2017:720
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet 
Utfärdad: 2017-06-22 
ÄndringsregisterSFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 


1 § I denna lag finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.

2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

3 § Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidsatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.

4 § Regeringen ska varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen.

Klimatredovisningen ska innehålla 
1. en redovisning av utsläppsutvecklingen,
2. en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen, och
3. en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas.

5 § Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits.

Handlingsplanen bör innehålla en beskrivning av 
1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,
2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade utsläppsinventeringen,
3. prognostiserade utsläppsminskningar,
4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,
6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås,
7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och
8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.

 

 

Mina kommentarer/axplock till Klimatlag (2017:720)

Klimatlagen förändrar radikalt tidigare klimatpolitiskt arbete som hittills bedrivits "på en höft", utan konsekvensutredningar och främst med stöd av substanslösa populistiska "gröna" slagord samt overifierade utfall av skattestöd, certifikat och malus- bonussystem etc. (Vilket faktisk utfall ger t ex den samlade mängden/"spindelnätets" stöd och system för att gynna klimatutvecklingen? Sådana utredningar saknas.). 

Klimatlagens 2 § punkt 4 säger att de åtgärder under punkt 1, 2 och 3 som skall vidtas måste vila på "vetenskaplig grund" man kan anta att detta avser evidensbaserad grund. (Ett klarläggande om vad som avses med "vetenskaplig grund" är givetvis nödvändigt.)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 6 och 7 innebär att man äntligen tvingas genomföra seriösa, neutrala strikt vetenskapliga konsekvensutredningar innan man satsar pengar på projekt, stöd, malus-bonussystem med mera som man "tror" kan bidra till klimatlagens övergripande målsättning. (Det går t ex inte längre bara påstå att man kan använda "fossilfri energi" för att tillverka "fossilfria" energikällor eller batterier, förrän man via en konsekvensutredning bevisat att den "fossilfria energin" man hänvisar till, verkligen är 100 % "fossilfri".)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 8 innebär att man alltid måste pröva nya metoder och innovationer för att uppnå klimatlagens målsättning. Det räcker m a o inte att man försöker att marginellt förbättra t ex medeltida energikällor som väderkvarnar, solstrålar, ved, samt batterier.

Klimatlagens 6, 7 och 8 § kräver att de nationella målen skall synkroniseras med de globala, detta innebär t ex att det f o m den 2018-01-01 är förbjudet att importera flytande biobränslen vars produktion förorsakat större utsläpp än produktion av motsvarande svenska biobränslen, osv.

 

 

Kapitel 17

 

 

KORTFATTAD BESKRIVNING HUR MAN "FÅNGAR" MOLEKYLER AV OLIKA STORLEK UR ATMOSFÄREN:

VÄTGAS, METANGAS, VATTENÅNGA OCH KOLDIOXID

 

Engineered porous materials for filtration are necessary for separation and purification gases which can as well find applications in other areas like the separation of CO2 from flue gas, biogas and filters for air quality control, amongst others. 

Polymers like (polysulfone (PSF), polyethylene oxide (PEO), polyimide (PI), polydimethylsiloxane (PDMS), and zeolites or carbon molecular sieves inorganic materials or porous nanoparticles in a polymeric matrix (mixed matrix membrane) have been used for gas separation.

Ultrathin membranes fabricated with MOFS (metal-organic frameworks) and graphene oxides are currently attracting tremendous interest towards gas separation as these are thin and have suitable porosity facilitating rapid gas permeation. Due to the limitations in fabrication methods of Graphene oxide nanomembranes, high costs and stability concerns, very few of these materials have found application in the industry where predominantly polymer-based membrane materials still rule the game. Graphene oxide prepared from natural flake graphites through one-pot synthesis processes opens new avenues for the fabrication of futuristic gas separation membranes:

1.  Air, contains energy: hydrogen and methane, also water and greenhouse gases.

2.  The wind, only 4 meters/second and the enormously heavy rotor blades on a wind turbine will start to rotate, 10 Newton/m2. In many places, the mean wind is 10 meters per second, 60 newton per m2. 

3.  Nano filter, designed to capture the molecules one want to extract from the air.

4.  A small pump, the filter systems can supplement with a pump that creates a slight negative pressure.

The technique is no longer basic research; it´s now applied research and development step.

HyMeAir has filed a PCT patent application in 148 countries, a technique that will eliminate the climate change and give us an unlimited amount of energy and water from the air.

Technology-based on simple principles, air, the wind and the latest type of nano-filters. Graphene and other nano filters can nowadays be manufactured with the desired “hole size” to suit the air’s different “sizes” of molecules. E.g., nano filter is today used for filtering water from unwanted molecules.

We have filtered out the air’s smallest molecule, hydrogen gas, from the air.

For increased permeability, the part of the filter area that is holes can manufacture for exceeding 60 percent of the filter surface. Nanotechnology (nm): Consist of dimensions less than 100 nm. One nm is one million part, of a millimeter.

1.  To capture and take care of the energy gasses out of the air.

The hydrogen molecule (H2), is “size” 2. The methane molecule (CH4) is “size” 16. A filter with a “hole size” less 17, can, therefore, separate hydrogen and methane out of the air. Then the energy gasses are collected in a tank. There is so much hydrogen and methane gas in the atmosphere that these gases cover the world’s energy needs.

2.  To capture greenhouse gasses in a “trap.” 

EASY AND CHEAP, A NEW SWEDISH CCS-TECHNOLOGY THAT CAN FASTLY CHANGE THE WORLD BY ELIMINATING ALL O-DESIRED CLIMATE GASES, ENDLY STORED IN THE EARTH AND/OR CONVERTED INTO LIMESTONE.  Greenhouse gas carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxide (N2O) molecules both “size” 44. A graphene filter with a “hole size” 45 can let through both these greenhouse gasses when it blows. The next graphene filter has a “hole size” 43, which means that the carbon dioxide and nitrous oxide caught in a trap. Air consists of 99% of nitrogen (N2) with “size” 28 and oxygen (O2) with “size” 32. That means that almost all, 99 % of captured air, nitrogen and oxygen, blows right through the climate gas trap - full force.

Climate gasses are then led down into the earth’s crust (or converts limestone) for permanent storage. Unlike today’s use of CCS technology, HyMeAirs CCS at little cost can reduce the air and atmosphere’s climate gasses from 410ppm to 300ppm within a few years. We never more need to worry about climate change caused by people. We never need to organize climate meetings or build wind turbines, solar panels, batteries or biofuels.

3.  To capture water molecules from the air in a “trap.”

One of the world’s biggest problems is the lack of pure water. The same type of “molecule-trap” as the greenhouse gas “trap” but with another hole-size in the graphene filters (19 and 17), can be used to capture the gas molecule H2O “size” 18 from the air. The “trap” will give unlimited access to clean water in all countries in the world, at little cost. The most efficient way to capture molecules from the air is to build round towers covered with nano filters, “NanoTowers.” Whatever wind direction, the efficiency will then maximized.

Example of standard atmosphere content is also showing the different molecule sizes:

 

Gas                                      Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

                                            “Size”                                                         Covalent         volume

                                                                                                              radius

Hydrogen, H2 2                                                                0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                          0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4 16                                                              0,66 g/l           x                    0,00020

Water vapour, H2O               18                                        X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                        0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO              28                                        1,14 g/l           x                    0,00002

Nitrogen, N2   28                                                              1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                        1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                             40                                        1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2            44                                        1,98 g/l           x                    0,04000

Nitrous oxide, N2O               44                                        1,98 g/l           x                    0,00003

Xenon, Xe                            54                                        5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                        3,71 g/l           110/201          0,00010

( + 11 more)

 

The molecules can be extractable separately or together, for example energy:

To extract H2 + He + CH4 together via a customized graphene filter with holes that pass through these gases but not gases with larger molecules than CH4.

One can then burn the gases together. (Helium to ignored.)

 

 

1.  HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture the energy hydrogen(H2) and methane(CH4): (Helium to ignored.)

 

 

 

 

One can of course also use a nano filter trap that only captures hydrogen molecules (“size 2”).

 

 

 

 

2.  HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to quickly capture the greenhouse gasses (CO2 and N2O) from the air. No more greenhouse gasses, more than we find acceptable:

 

 

 

This gas trap will of course also capture many other hazardous gases having a greater molecular size than “44”, for example, HFC-23. HFC-23 is a climate gas where one tonne is considered equivalent to 12,000 tonnes of carbon dioxide - the greenhouse effect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture water:

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanning probe microscopy image of graphene

https://en.wikipedia.org/wiki/Graphene

 

 

 

The photo shows a graphene (GO) “filter” whose surface consists of about 30 percent “hole.”

For more efficient filtration, the part of the area that consists of “hole” space should increase as much as possible. With today’s technology, it is likely that the “hole” space can increase up to 66 percent, which means that a graphene filter “hole” surface can reach up to two-thirds of the total filter area.

Carbon is a unique element because of the way its atoms can form different types of bonds with each other and form different structures, “holes.”

Simplified example: When the wind blows against a chicken netting (filter), all molecules and atoms in the air blow to 100 percent, through the grid.

The air weighs about 1,3 kg per cubic meter. At an average wind of 10 m/s, 13 kg of atoms and molecules per second penetrate through one square meter chicken net. Wind 10 m/s = dynamic pressure 60 newton/m2.

The wind is very powerful. It only takes 4-5 meters per second (called weak wind) = dynamic pressure 10 newton per m2, so that the enormously heavy rotor blades on a wind turbine will start to rotate.

One newton = move one kilo, one meter, in one second.