FN, EU och Sverige tycks vara helt ointresserade av att rädda oss och våra barn, varför?

Klimathotets enkla, lättkontrollerade fakta:

1. Klimathotet, användning av fossila bränslen är en GLOBAL angelägenhet (CO2, NOx)

2. CO2-halten ÖKAR snabbare än någonsin, +2,5pmm/år (Mauna Loa)

3. Utsläppen i Sverige ökar oroväckande (SCB)

4. Nästan all energi vi behöver för att ÖVERLEVA är fossil energi, 86 %. Användningen av fossila bränslen i världen ÖKAR varje år.

5. Energiförbrukning ger alltid utsläpp, oavsett om det rör sig om vattenkraft, människor eller annat. Genomsnittligen förbrukar varje människa 5 000 kWh per år, enbart för basal mat- och vattenproduktion.

6. I genomsnitt släpper vi ut 5 000 kg CO2, per människa i världen/år, via fossila bränslen.

(Vore det inte bättre att eliminera detta och låta naturen sköta sina utsläpp själv?)

7. Sluta särskilja el, från energiförbrukning, Detta görs enbart för att förvirra okunniga.

Sedan 2010 avsätter världens stater enorma summor i direkta och indirekta skattestöd, påhittade certifikat, missriktade malus-bonussystem etc till undermånlig " hållbar, förnybar energi".

UTAN EXTREMT BILLIG FOSSIL ENERGI hade vi inte haft råd att bygga fruktansvärt ineffektiva solpaneler, vindkraftverk, biobränslen eller batterier.

Världen brandskattar de fattigaste och ger till de rikaste, t ex de som har råd att köpa en elbil.

(En 100 kWh elbil släpper ut dubbelt så mycket CO2 som en bensinbil vid 15 000 mils körning.)

"100% förnybara energikällor" torde vara världshistoriens största bedrägeri.

"Förnybara energikällor" finns givetvis inte, detta förstår en normalbegåvad mellanstadieelev.

Bioenergi är t ex en av de mest energi- och vattenkrävande som finns (70 ggr mer vatten än olja enl FN). Idag importerar Sverige t ex 80 % biobränslen, m a o exporterar vi dessas utsläpp.

Vem som helst borde förstå att: Eftersom världens förbrukning av fossila bränslen ÖKAR varje år, då spelar det ingen roll om t ex Sverige, slutar använda fossila bränslen. Det Sverige då gör är att "flytta" världens ständigt ökande utsläpp till annan plats. Sverige drabbas likafullt - exakt lika hårt.

CCS-teknik är den ENDA metod som finns för att eliminera CO2 och NOx, punkt 1-7.

Dock är dagens CCS-metod helt omöjlig att genomföra. Det är omåttligt dyrt att fånga och transportera bort CO2 från varje enskild fabriksskorsten i världen.

Vi måste använda helt ny CCS-teknik. En teknik som filtrerar bort den koldioxid som vi vill bli av med, direkt ur atmosfären, med hjälp av vind och nanofilter, t ex grafenoxid.

FN, EU och Sverige har nyligen blivit erbjudna att helt självständigt och GRATIS använda en ny Svensk CCS-teknik som kan eliminera klimathotet för all framtid, till en uppskattad driftskostnad om 40 kr per person i världen/år. Se:www.hymeair.com

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ELIMINATE THE CLIMATE CHANGES - FOREVER. Free offer to UN, UN-members, EU, Sweden and others, and PRESS RELEASE.

HYMEAIR AB - FREE OFFER - ELIMINATE THE CLIMATE CHANGES - FOREVER.

Are your State, Organization or Company interested In Rescuing Our World? Now there is a possibility. 

With the help of HyMeAirAB new, extremely low-cost technology, and entirely free patent license, you will soon be able to eliminate all human-made climate threats: 

All who want the free license, who can rescue us, our children, animals, nature and our world, are asked to register their interest before May 15, 2018, to HyMeAir, CEO: 

claes.w.persson@gmail.com  HyMeAir has no reservation, claim or later claim, due to your interest via your email.  

(If you have no interest in saving the world - ignore this message.) 

HyMeAir is a True, Social Company, recently founded by innovator Claes Persson, Stockholm, Sweden. "If You Care - HyMeAir"

HyMeAir is The First Genuine Company, Working for you, Your Children's and Our Worlds Survival, in an Old Honourable Fashion.

HyMeAir, CEO Claes Persson, Creates New Vital Innovations Regularly

If founding an innovations company, of course, one start inventing something that is "simple," e.g., new, better water.

(This fantastic water will soon be "published.")

Our new ventilation innovation, which filters out bacteria and viruses from the incoming external air as well as internal air, for example, in hospitals, aircraft, and other spaces.

HyMeAirs most crucial innovation is our new CCS-method, that cheap and easy remove carbon dioxide from the atmosphere, 

e.g., all the carbon dioxide that's derived from fossil fuel. The novelty will thereby eliminate all human-made climate change - forever.

The same simple Nanofiltration method will also give our world all the cheap energy and all the clean water our world needs.

This fantastic innovation will bring all of us, and more than 15 billion people, a bright and prosperous future. Our future might be called - "No More Poor"

The world's greatest tragedy - our utterly unsuccessful climate measures.

According to IMF, climate change and all "artificial" energy sources and "measures," cost about USD 1,000 net per person in the world/year. 

In Sweden, for example, a 2-child family pays USD 16,000 / year after tax.

Nevertheless, the world's only actual evidence, Mauna Loa-measurements since the 50's, show that current medieval technology: 

"Windmills, sun rays, wood," mean that the carbon dioxide has increased faster than ever, particularly after 2013. 

In Sweden, emissions increase every day (SCB), despite the government's billions. 

Sweden and the world evidently make everything completely wrong but are not allowed to be criticised. 

Critical reviews may no longer occur within energy and climate. A serious critical examination is now called "denial."

The world's most common lie is: "sustainable, renewable fossil-free energy" -  such energy does not exist.

We need to have energy and water to survive. Globally, cheap fossil energy accounts for 86% of all our energy, the volume increasing! 

Without cheap fossil energy, significantly more expensive (x7) wind turbines, solar panels, biofuels, and batteries. 

Forget all naive fantasies that people will voluntarily abandon 86% of their lives. 

History has taught us what happens with lack of energy and water: people start killing each other. 

To avoid constant world wars, we must immediately cease today's unserious poster policies. 

The world must stop fatal and corruptive: tax support, certificates, malus bonuses and other support, 

too the extremely costly medieval sources of energy, which evidently do not eliminate the climate threat. 

Before it is too late, stop all support to the "nature romantic" and "doomsayers" madness. It has already gone too far. Our children and we want a future.

FREE - HyMeAir now offers the world a new, patent-pending, innovation - FREE!

A new method that eliminates all the carbon dioxide, inside the atmosphere, we want to get rid.

The UN, EU, and others have said that they are looking forward to innovations that reduce the carbon dioxide in our atmosphere, new CCS technology. 

Now there is an innovation, new CCS technology, so simple that a small child understands how it works, a new method that soon can save humanity.

Using the constant power of the wind and new technology, nano filter, e.g., GO, that filters out and finally dispose of all the carbon dioxide from the atmosphere, 

we want to get rid of, for example, reduce the carbon dioxide content from 410ppm to 250ppm. 

The innovation can shortly remove the climate threat forever, to a negligible cost estimated at only about USD 8, per world citizen and year. The question is:

Politicians, mass media, "green organizations," climate researchers, industry, and others, do they WANT to eliminate the climate threat? Exception: 

The Biggest daily newspaper in Sweden "Dagens Nyheter," emphasized CCS technology on February 4, 2018: https://www.dn.se/ledare/ett-hal-i-sveriges-klimatpolitik/

We now live in a completely crazy world where politicians allowed extraordinarily, ignorant and selfish "green organizations," 

using our tax money, to crush our humanity.

For example, hidden lies: 110 Nobel Prize winners have reported Greenpeace for: "Crimes Against Humanity" regarding food production. 

This Report, from the World's Foremost Scientists, has been ignored. 

People in Sweden do not even know about this dramatic announcement because it does not fit the biggest Swedish mass media to publish: 

SVT, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, etc. 

Swedish mass media don't want to oppose the selfish amateur organization Greenpeace? Instead, mass media fight against all these Nobel Prize Winners!

This example also shows that politicians and mass media seems NOT at all interested in saving the world's climate.

Customized nano filters can filter out different size of molecules, e.g., CO2, see the innovation on YouTube.

This offer and press release continues, mostly in Swedish,

with a lot of  in-depth information and simplified information about the innovation  - which will, within ten years, have rescued our future, see attached:

(Most of the attached, important, texts are in Swedish, as well as most of the references, but the Swedish references mirror a global context. 

Please translate the attached documents to suitable language. 

If you wish to receive further, brief information about different sources of energy as well as, prominent unserious rumours, spread emanating from various government agencies

and mass media on climate change and energy sources, in Swedish, please contact claes.w.persson@gmail.com )  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortsättningpressmeddelande:

Hur länge skall UN, EU och Sveriges politiker m fl fortsätta detta uppenbara bedrägeri kallad: "hållbar, förnybar fossilfri energi", denna megabluff?

"Våra åtgärder funkade inte i förrgår, de funkade inte i går, och de funkar ännu sämre i dag. Men vi som leder UN, EU och Sverige tror ändå, med dåres envishet, att medeltida teknik: vind, sol och ved - kommer att fungera i morgon".

Politiker har nu ersatt innovationer, fysik, kemi och ekonomi med farlig "klimatpolitik", med stöd av "pseudoforskning", som avsiktligt tycks vara riktad mot fattiga. Se t ex:

https://www.svd.se/bjorn-lomborg-det-manskliga-priset-for-dyrare-el

Det finns ingen "hållbar, förnybar fossilfri energi" eftersom  86 % av all energi i världen är billig fossil energi. Det krävs enorma mängder billig fossil energi för att bygga, driva och riva, dagens men ursprungligt medeltida energikällor: Väderkvarnar, solstrålar, ved/biobränslen. För vattenkraft och kärnkraft används naturligtvis också billig fossil energi. Man baxnar när hör att förment "seriösa" ministrar, riksdagsmän, massmedier, "klimatforskare", Klimatpolitiska rådet, gröna organisationer och andra ständigt upprepar mantrat, den uppenbara lögnen: "hållbar, förnybar fossilfri energi".

Doktorn: "Din fot är allvarligt blodförgiftad". Patienten: "Verkligen tråkigt, men detta går väl att eliminera via amputation?". Dr: "Självklart, men MP, medkännande politiker, har valt andra åtgärder, du får nu en rullstol, värktabletter, senare får du morfin och sondmatning, allt betalas av politiker med skattebetalarnas pengar".

P: "Då kommer jag dö"? Dr: "Självklart". P: "Men det är ju lätt och billigt att eliminera problemet och låta mig leva"? Dr: "Kan så vara, men jag måste följa det populistiska politiska regelverket, som numera också innefattar att låta naturen ha sin gång."

Dr: "Du skall i stället vara tacksam för att populistiska politiker använder så mycket av skattebetalarnas pengar på dig - den korta och plågsamma tid du har kvar".

Upptäcks ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man eliminerar felet.

Att tro att det finns separat "hållbar, förnybar, fossilfri energi" är lika dumt som att tro att man kan dricka det rena vattnet ur ett vattenglas som innehåller 86 % smutsigt vatten. Du är helt enkelt grundlurad.

Bedrägeri är ett starkt ord, men är numera tydligt relevant. Allt fler människor förstår att de nu utsätts för ett gigantiskt bedrägeri av olika "klimat-alarmisters" katastrofala åtgärder. En svindel som i grunden bygger på simpel "naturromantik", "medlöperi" och förnekande av evidens, att vägra inse fakta, att åtgärderna t ex ökar koldioxidhalten snabbare än någonsin. En ny globala "religion" som passar de lättledda, de som inte förstår, eller negligerar sanningar.

Världens äldsta yrke är "domedagsprofet". Att samla mindre vetande, "troende lärjungar" - för att tjäna pengar och makt. Allra farligast är numera spindelnätet av djupt okunniga "gröna goda organisationer" globalt, nationellt och lokalt.

Idag används klimathotet fullständigt vettlöst av "domedagsprofeter", i olika syften och  i nästan alla sammanhang - trots att UN redan 2001 rapporterade:

"I klimatforskning måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat ickelinjärt system, och därför är långsiktig prognostisering av framtida klimat inte möjlig."

Bland annat av detta skäl "existerar" givetvis inte "klimatforskare". Ingen människa eller institution kan påstå sig ha övergripande kunskap och evidens om klimatet.

Klimathotet utpekas dock av många olika intressegrupper som orsak till allt elände.

För att förvirra och vilseleda människor och massmedier blandar man allt i en enda röra, oavsett om det rör väder, miljö, krig, energikällor, eller annat icke klimatrelaterat.

"Expressen Klimat" har blandat allt från miljöförstörelsen av Östersjön till körsång. Expressen-rubrik "Flygresan är 133 846 gånger värre än tåget", en monumental lögn där Expressen refererar till namngivna forskare som med emfas förnekar Expressens uppgifter. Sanningen är att flyg drar cirka 5 ggr mer bränsle än tåg, per passagerare och km. De "gröna" klimataktivisterna vräker ur sig vilka vansinniga lögner som helst.

Vänsterns klimatdröm och agenda är "klassisk" omfördelning, det som historiskt alltid misslyckas. En annan vänsterfalang samt klimatrörelser fantiserar om att alla andra skall börja konsumera mindre, bli minst lika utfattiga som på medeltiden. Detta trots att en tredjedel av världens befolkning, 2,4 miljarder, är extremt fattiga eller fattiga. Människor som saknar tillgång till elström, rent vatten, toaletter, mat, eller viktiga livsförnödenheter. Dessa stackars människor behöver givetvis mycket mer energi, inte mindre. Man hoppas att "de gröna goda" är naiva - allt annat vore förskräckligt.

"Klimatpolitik" har nu ersatt fysik, kemi och innovatörer. Normalt sund och vetenskaplig kritisk granskning innebär numera att personen blir utpekad och förföljd som "förnekare" - även av massmedier! Den kanske största och starkaste gruppen är idag alla som profiterar på klimathotet. Klimat- och intresseorganisationer, politiker, företag, "klimatforskare", massmedier och människor hittar numera på mängder av olika "fantasifulla" sätt att försöka komma åt alla enorma globala skattestöd och omfördelningar, 10 000-tals miljarder varje år. Många söker ökad makt. De flesta verkar numera strunta i originalidén: "Att rädda vår egen och våra barns framtid". I stället har vi via skattepengar startat den största globala tävlingen i världshistorien: "Follow the Tax Money and grab as much as possible - fast". Bevisligen ökar CO2-halten snabbare än någonsin, och de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.

UN, EU, regeringar och massmedier: Om ni verkligen vill rädda mänskligheten från undergång måste ni omedelbart sluta satsa på medeltida teknik som bevisligen är ett misslyckande. Sluta också satsa på den ultimata stolligheten, att tro att det går att ändra människors beteende och inköp. Det räcker att genomföra en enda enkel åtgärd, att eliminera atmosfärens koldioxid, tekniken finns nu tillgänglig helt GRATIS.

Samstämmig forskning visar att enskilda innovatörer och små företag ständigt står för 80 % av alla viktiga innovationer, världens forskare för mindre än 20 %.

Innovatörer/uppfinnare kreerar och patentsöker nyskapande produkter och metoder.

Forskare ägnar sig åt aktiv, planmässig och metodisk undersökning inom avgränsade fält. Olika forskningsrapporter är ofta motsägelsefulla, ofta "skåpmat". Exempel:

Vår tids kanske största innovation, transistorn, som idag är nödvändig i praktiskt taget alla tekniska sammanhang, uppfanns och patenterades av Julius Edgar 1923. Skandalen - tre forskare inom Bell Labs erhöll Nobelpriset 1956, efter att de i forskar-världen visat en exakt kopia av Edgars transistorpatent från 1923. Skall Nobelpris gå till innovatörer eller till enskilda forskares marknadsföring? Se Nobels testamente.

Trots forskarvärldens återkommande debacle är samverkan mellan innovatörer samt skickliga forskare mycket viktigt. Särskilt eftersom forskarna får över 99 % av staters innovationsstöd, som i Sverige är över 30 miljarder per år, innovatörerna endast 1%. HyMeAir har påbörjat initialt samarbete med en forskargrupp hos KTH som leds av en professor, en världsledande expert inom grafen- och nanofiltrering, som också är gedigen innovatör, i samarbete med mig, Claes Persson, som är innovatör av ny epokgörande teknik som kan rädda vår och våra barns framtid. Vid en första, icke vetenskaplig test, filtrerades vätgas ur luft. Vätgas är universums minsta molekyl.

Om HyMeAir och Claes Persson: HyMeAir är ett svenskt innovationsföretag grundat av Claes Persson 2016.Claes är en serieentreprenör som grundat flera framgångsrika företag sedan 1968. Claes har bland annat grundat dataföretaget Lap Power som under 90talet blev Sveriges mest snabbväxande företag och börsvinnare. Claes har efter flera års heltidsforskning och betydande kostnader patentsökt en metod att utvinna "oändliga mängder" energi och vatten ur luften vi andas. Samma enkla metod/innovation kan också användas för att eliminera all koldioxid som världen vill bli av med - ta bort klimathotet - för alltid.

Claes har även patentsökt ventilationssystem för t ex sjukhus, flygplan, gasmasker

m fl, som via nanofiltrering ger oss ren luft som befriats från virus och bakterier.

Claes har nu också en unik, möjligen revolutionerande, patentansökan på gång inom vattenteknik. Då Claes inte är "legitimerad" forskare, utan en besvärlig kritiker, har Svenska staten, Regeringen Vinnova, Energimyndigheten m fl, utan motivering, beslutat att: Sverige INTE skall satsa på den innovation som snabbt kan rädda mänskligheten från klimathotet, inte ens med en sedvanlig innovationscheck om

100 000 kr. I direkt strid mot UN önskan om ny CCS-teknik vägrar Sverige stödja sådan utveckling. Sverige låter hellre oss, våra barn och mänskligheten förödas.

Vad har Claes gjort för fel? Claes har satsat tid och pengar på en innovation som kan rädda oss alla. Är detta en "djävulens politik" som saknar veklighetsförankring?

Kontakt och information: Claes Persson, CEO HyMeAir AB, Stockholm, Sweden

Web:    www.hymeair.com

E-mail: claes.w.persson@gmail.com

Ny innovation tar bort all CO2, vi vill bli av med.

Kostnad ca 40 kr per år och människa i världen.

HyMeAir ger nu bort denna patentsökta del av innovationen GRATIS till världens människor och länder - med hopp om att UN, världens regeringar och att de "goda gröna" - faktiskt VILL - förhindra vår och våra barns undergång?

UN, Parisavtalet och de flesta ser fram emot någon ny innovation CCS-teknik som eliminerar klimathotet. Dagens "förnybara energikällor" har ju bevisligen misslyckats. Med stöd av Nikola Teslas 100-åriga konstaterande om luftens rika innehåll, samt forskning har Claes uppfunnit en metod som med hjälp av moderna nanofilter och vindens kraft kan filtrera bort all koldioxid som vi vill eliminera från atmosfären.

En helt ny CCS-innovation som inom några få år kan befria världen från alla klimatförändringar som fossila bränslen förorsakar. En innovation som inom kort kan rädda ditt, dina barns liv och framtid, samtidigt ge oss en möjlighet att utplåna all extrem fattigdom.

Dagens galenskap måste stoppas, även manipulerade människor måste räddas.

Allt vi hittills har gjort och allt vi gör har skändligen misslyckas. Mauna Loa  säkra evidens visar att koldioxidhalten nu ökar snabbare än någonsin sedan 50-talet, från 400ppm maj 2013 till 410ppm april 2017.

Världen äter mer kött, kör, flyger och konsumerar mer än någonsin. Ändå saknar  2,4 miljarder människor t ex toalett, elström, rent vatten och livsförnödenheter. Alla dessa behöver mycket mer energi. Fler än 1000 små barn dör varje dag av otjänligt vatten. Befolkningen ökar, snart är vi 50 % fler än idag, över 10 miljarder.

Den extrema fattigdomen tycks nu börja öka - för första gången på över hundra år!

Det finns inga klimatåtgärder vi hittills gjort som visar en positiv utveckling - tvärtom, allt vi har gjort och allt vi gör - ökar utsläppen -  vi krossar nu vår nära framtid.

Människor släpper numera ut närmare 40 miljarder ton koldioxid varje år, 5 000 kilo för varje människa i världen. Denna koldioxid kan vi eliminera, varför vill man inte?

Många människor förstår att det inte finns någon "förnybar fossilfri energi". Man vet att den som påstår att det finns "förnybar fossilfri energi" är djupt okunnig. Man vet att 86 % av all energi utgörs av extremt billig produktion av fossila bränslen. Alla andra energikällor byggs och drivs därför med stöd av typiskt 86 % extremt billig fossil energi. De flesta människor förstår att 2000-talets populism, "förnybart", i stort sett endast består av ständigt "förnybara" pengar, från hårt arbetande skattebetalare.

Vi måste givetvis omedelbart stoppa alla misslyckade "medeltida" åtgärder: Vindkraft, solenergi, ved-omvandling och all annan galenskap. Vi måste omedelbart stoppa det globala vansinnet att varje år dela ut 10 000-tals miljarder varje år i stöd, skattestöd, transfereringar, certifikat, malus- bonussystem till "ny energi". Åtgärder som nu blixtsnabbt håller på att leda oss, våra familjer och hela världen i fördärvet.

I världen finns numera ett stort antal människor, politiker, massmedier och forskare som till och med "jublar" - inför varje nytt misslyckande - tokdårar som ser fram emot att springa in i samma bergvägg, skrikande "det är inte för sent". 

Vi måste avskaffa klimatmarodörernas medeltida, dödsdömda tekniker, tankar, och fakturor: Vind, sol, ved samt batterier, allt som uppenbart ökar CO2-halten.

"Kill the Beast":

Vår enda möjlighet att överleva är givetvis att börja med att filtrera bort alla de 40 miljarder ton koldioxid vi släpper ut varje år, 5 000 kg/människa i världen.

Det kostar uppskattningsvis 300 miljarder kr per år, endast 40 kr per människa, att bygga 6 000 runda torn per år under 5 år som fångar all koldioxid vi släpper ut (30 000 torn). Koldioxiden lagras på sedvanligt sätt i lämplig berggrund.

Enkla och billiga filtreringstorn, omslutna av nanofilter, t ex cirka 250 m höga, 100 m i diameter. 300 miljarder är struntsumma jämfört med de otroliga pengar, minst 50 000 miljarder kr/år som IMF beräknar att dagens klimatförändringar, skatter, åtgärder, subventioner, malus- bonussystem mm kostar världen. I världen finns cirka 500 000 dyra vindkraftverk som bara levererar 1 % av världens energibehov, 30 000 torn som eliminerar koldioxiden är en bråkdel. Förutom att eliminera klimathotet för alltid, skulle alla människor i världen få minst 6 000 kr netto i minskade skatter och utgifter per år. Vi skulle därmed kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom - om vi vill?

Dagens extremt dyra CCS-teknik filtrerar koldioxiden vid varje fabriksskorsten. Koldioxiden måste därefter komprimeras och fraktas via enorma pipelines, tankbilar och/eller båtar långa sträckor till lämpliga berggrunder för evig förvaring.

Sådana enskilda CO2-fångare, transporter samt komprimering/kylning av koldioxid vid varje enskild fabriksskorsten är givetvis enormt dyrt. Man har därför endast haft råd att genomföra detta vid några få av världens miljontals fabriker.

Dagens CCS-teknik kan m a o aldrig rädda mänskligheten.

HyMeAirs helt nya CCS-teknik filtrerar ut koldioxiden direkt ur atmosfären med hjälp av nanofilter och vindens kraft.

Filtreringstornen kan därför placeras var som helst i världen, t ex på öar i havet, direkt ovanför lämplig bergrund och där omedelbart pumpas ned för evig förvaring.

HyMeAirs CCS-teknik innebär därmed att vi till extremt låg kostnad kan sila/filtrera bort all den koldioxid som vi vill bli av med ur atmosfären. Först och främst de 40 miljarder ton som vi tillför atmosfären varje år, men vi kan även filtrera bort befintlig koldioxid ned till den ppm-halt som vi önskar, t ex från dagens 410ppm till 250ppm.

Även om man idag klarat av grundforskningen, att filtrera ut olika storlekar av molekyler i labbmiljö via "skräddarsydda" nanofilter t ex GO, återstår en hel del tillämpad forskning samt ingenjörsarbeten för tillverkning av filter i stor skala. Tusentals forskare och ingenjörer arbetar numera med nanofiltrering. Vattenrening via nanofiltrering sysselsätter i dag många forskare och ingenjörer, men de behöver en uttalad målsättning vad gäller nanofiltrering av luft. Jag har idag regelbundna kontakter med några av världens främsta forskare inom detta gebit, t ex inom KTH.

Det råder numera globalt koncensus om att människors förbränning av fossila bränslen innebär ökad koldioxidhalt, att detta är orsaken till klimatförändringar.

Dagens "klimatåtgärder". Enligt IMF kostar klimatförändringarna och "åtgärder" redan uppåt 10 % av världens BNP. Massmedier och andra grönas patetiska desperata försök/kampanjer för att försöka få människor att minska sin konsumtion, har inneburit att koldioxidhalten sedan 2103 nu ökar snabbare än den någonsin gjort under modern historisk tid. Vi måste omedelbart sluta ljuga och lura oss själva, sluta med de "klimatåtgärder" som så tydligt och uppenbart visat sig vara kontraproduktiva, "klimatåtgärder" som snabbt tidigarelägger vår och våra barns framtid. Endas sättet att komma tillrätta med problemet är givetvis att filtrera bort överskottet av koldioxid ur atmosfären. En ny innovation, en koldioxidfälla är patentsökt. HyMeAir erbjuder nu alla som vill rädda världen att få gratis tillgång till denna funktion inom detta patent.   

Dagens system, regler och "naturromantiskt" stöd till utveckling för att stoppa klimatförändringar, har de facto blivit historiens största globala misslyckande.

Villkoret för att ge UN och alla stater fri tillgång till denna del av min patentansökan,

att fånga upp koldioxid ur atmosfären med hjälp av vindens kraft samt nanofiltrering, är därför att dagens misslyckade regelverk absolut inte får fortsätta att stå i vägen för räddningen av vår och våra barns överlevnad. Gott omdöme slår ut osunt regelverk.

I Sverige konstaterade t ex RRV att de flesta stora projekt som får EU- och statligt stöd upphör/försvinner, när de statliga pengarna är slut. Vi kan konstatera att trots denna förgörande kritiska rapport satsar staten hejvilt på nya enorma miljardprojekt,

t ex kol med vätgas som, utan att vi vet vilken innovation som ligger bakom, påstås att "kanske" ge oss teknik att framställa stål utan kol om sisådär 20-40 år, "förutsatt att koldioxid blir dyrare än vätgas"? Vi satsar på en enorm batterifabrik som saknar tillgång till egen teknik? Men vi satsar inte ett öre för att eliminera CO2, klimathotet?

EU bör satsa felräkningspengar, 0,01 procent av sin budget under 10 år till ett helt fristående projekt för att lösa EU och världens koldioxidproblem. Vi vet att EU alltmer komplicerade, betungande och korruptionsuppmuntrande regelverk är på väg att rasera vettig utveckling - rädda EU-medborgarnas liv och framtid.

Förutom att ge bort förfoganderätten av denna del av min patentansökan gratis,, metoden för koldioxidfiltrering, åtar jag mig att i samarbete med t ex KTH och andra, med kritiskt omdöme som stöd, starta upp detta projekt som, med min innovation som grund, kommer att eliminera överskottet av koldioxid i atmosfären.

Bakgrunden till min innovation och patentansökan, att med hjälp av vindens kraft samt moderna nanofilter ta tillvara de molekyler man vill komma åt, metangas, vätgas, vattenånga och klimatgaser som t ex koldioxid är att jag efter tre års studier av klimathot och energikällor upptäckte att i stort sett allt vi gör, gör vi fel, och att detta dessutom kostar enorma belopp, vilket nu gör fattiga fattigare och rika rikare.

Eftersom jag har en stor familj, bland annat 14 barn och barnbarn, nödgades jag att försöka finna en lösning som kan rädda våra, våra barn och mänsklighetens liv och framtid. Den största faran för mänskligheten är inte klimathotet utan de ekonomiska spänningar som de "gröna goda" nu skapar, detta kommer inom kort ovillkorligen leda till enorma flyktingströmmar, konflikter och krig över hela världen.

Efter ett par års forskning fann jag att, i luften vi andas, i kombination med ny nanofiltreringsteknik samt vindens enorma kraft, finns lösningen på mänsklighetens mest akuta problem:

Att ge alla människor oändlig tillgång till extremt billig energi, oändlig tillgång till billigt rent vatten, samt eliminera den koldioxid som vi vill filtrera bort.

UN, EU och Sverige kan inte fortsätta använda samma gamla, tragiskt pinsamma och galna medeltida metoder som tidigare, att springa in i  samma "bergvägg" med samma misslyckade metoder och resultat, dag efter dag, år efter år.

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

Att fånga koldioxid ur luften, eliminera klimathotet, en ny CCS-innovation.

Övergripande information och förenklad beskrivning:

En kubikmeter luft väger 1,3 kilo. Dessa 1,3 kilo utgörs av ett par dussin olika molekyler och atomer. Luften i ett vardagsrum väger t ex cirka 100 kilo.

En kubikmeter luft innehåller en otrolig mängd atomer och molekyler. Om man skulle förstora alla enskilda atomer och molekyler i en kubikmeter luft, till samma storlek som en ärta, skulle hela jorden bli täckt av ett massivt lager av ärter.

Det finns så många atomer och molekyler i luften att varje atom eller molekyl kolliderar med en annan atom eller molekyl, två miljoner gånger varje sekund.

Eftersom olika atomer och molekyler har olika storlekar kan man filtrera fram de molekyler man vill få åtkomst till om man har ett tillräckligt fint nät/filter. Under de senare åren har forskare börjat utveckla fantastiska filter - nanofilter - som kan filtrera atomer och molekyler, till exempel grafenfilter (GO).

Med hjälp av skräddarsydda nanofilter kan vi nu filtrera ut de molekyler vi vill komma åt, till exempel väte, metangas, vattenånga, men också växthusgaser, såsom koldioxid. Lika enkelt som det är att med en sil separera ris från ärter.

Tekniken är inte längre grundforskning. Filtreringstekniken är numera tillämpad forskning som många arbetar med varje dag. Denna utveckling går nu blixtsnabb.

Nu är det dags att påskynda utvecklingen och ta fram industriella metoder för att börja bygga fullskaliga "Nano Towers" - för att snabbt minska mängden koldioxid från atmosfären och rädda världen.

För att ta hand om koldioxid i luften behövs en kraftkälla. Vinden är alltid närvarande. Vinden är en enorm kraftkälla som kan förstöra hela städer och driva stora vindkraftverk. Vind finns överallt.

Med HyMeAirs innovation kommer världen att få tillgång till en ny och extremt billig metod för "Capture, Carbon dioxide and Store (CCS)". Nanofilter används redan dagligen för filtrering av vatten.

Example of standard atmosphere content, also showing the different molecule sizes:

Gas                              Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

 

                                            "Size"                                                        Covalent          volume

 

                                                                                                              radius             

 

Hydrogen, H2                        2                                       0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                       0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4                       16                                      0,66 g/l                                 0,00020

Water vapour, H2O                18                                      X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                      0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO            28                                     1,14 g/l                                 0,00002

Nitrogen, N2                          28                                     1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                       1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                      1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                      1,98 g/l                                 0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                      1,98 g/l                                 0,00003

Xenon, Xe                             54                                      5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                      3,71 g/l           110/201          0,00010

(+ 11 other)

HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture the greenhouse gasses(CO2 and N2O):

Största delen av luften, ca 99%, blåser med full kraft rakt igenom koldioxidfällan eftersom kväve- och syremolekylerna i luften är mindre än koldioxidmolekylerna. Koldioxiden samlas i fällan.

Detta betyder att luftens 0,041 % koldioxid kan fångas i  koldioxidfällan, extremt effektivt, för vidare slutförvaring i berggrunden.

Denna gasfälla kan naturligtvis också fånga upp många andra farliga gaser med en större molekylstorlek än "44", till exempel HFC-23. HFC-23 är en klimatgas där ett ton anses motsvara

12 000 ton koldioxid - växthuseffekt.

Under ett år händer detta, samt förslag om utförande:

1. Ett år = 31,5 miljoner sekunder.

2. Många platser har en genomsnittlig vind på 10 meter per sekund, vilket ger en dynamisk kraft om 60 newton per kvadratmeter. (En newton = förflytta ett kilo en meter på en sekund.)

3. På ett år blåser 315 miljoner kubikmeter luft genom en kvadratmeter hönsnät.

4. På ett år blåser således 126 000 kubikmeter koldioxid (252 ton) genom en kvadratmeter hönsnät.

5. Om man ökar ytan från en kvadratmeter till 25 000 kvadratmeter blåser 3 150 000 000 kubikmeter koldioxid = 6 300 000 ton koldioxid genom ett hönsnät.

6. I jämförelse med ett hönsnät har naturligtvis ett nano/grafenfilter begränsad penetrationsförmåga.

7. En effektivitet om minst 33 % är sannolikt möjlig, vilket skulle fånga mer än 2 000 000 ton koldioxid per filtreringstorn ("Nanotowers").

8. Om världen, under FN ledarskap, bygger 6 000 torn/år för endast 300 miljarder/år under fem år, fåvärlden 30 000 befintliga torn som ta hand om 60 miljarder ton koldioxid per år för slutförvaring.

9. Betalning för att bygga och driva dessa torn kan lätt ordnas genom en internationell "tvingande" beskattning  av alla fossila bränslen, olja, gas och kol, via en koldioxidskatt om mindre än en procent av producentens försäljningspris. En fantastisk win-win för både mänsklighetens överlevnad OCH producenterna av fossila bränslen. Alla människor i världen skulle dessutom få runt 6 000 kr per år i minskad skatt. Vi skulle då kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom och rädda liv

Anm.

Luftens olika molekyler är olika i "storlek".

Man kan idag utforma nano/grafenfilter som kan filtrera ut molekyler i önskad storlek.

Man kan också öka den del av filtret som bildar "hålrum", från till exempel 33% hålrum till 66% hålrum, per ytenhet.

Det låter bra med 66 procent, men det är inte hela sanningen.

Även om t ex ett grafenfilter är extremt tunt, 0,00001 millimeter, ser det tjock ut i ett mikroskop. "Hålrum" består nämligen av "kanaler" som begränsar molekylernas penetreringsförmåga något.

Ett hönsnät har en genomträngningsförmåga om närmare 100 procent.

Ett nano/grafennät har en nedsatt penetrationsförmåga, sannolikt dock minst 33 procent, även om grafenfiltret tillverkas med 66 procent hål per ytenhet.

En fördel är att grafenfiltret inte kan täppas till av smuts.

Hur fångas  koldioxidmolekylerna i stor skala?

Med enkla och billiga runda torn, byggt av många smala fackverkstolpar placerad i en cirkel, "omsvepta" av nano/grafenfilter.

Med ett "Nano Towers", till exempel 100 meter i diameter, 250 meter i höjd, får man ett aktivt filterområde på cirka 39.000/25.000 kvadratmeter, oavsett varifrån vinden blåser.

Ett sådan "Nano Towers" kommer att vara förhållandevis tyst, ha samma höjd och se ut som en "fet" vindturbin, utan några rotorblad. Konstruktion och driftskostnader för "Nano Towers" kan vara lägre än för en vindturbin. Livslängden kan sannolikt bli dubbelt så lång som för ett vindkraftverk eftersom ett "Nano Towers" inte har rörliga delar. Med tillgång till "oändlig" och billig energi och rent vatten klarar vi lätt alla våra framtidsbehov, t ex miljö, mat- och vattenförsörjning etc. Allt vi hittills har gjort har ju bevisligen ökat koldioxidutsläppen och därmed påskyndat mänsklighetens undergång. Det är bråttom att överge våra patetiska försök att utveckla medeltidens teknik: väderkvarnar, solstrålar och ved. Dessa energikällor fungerade inte under medeltiden och fungerar tyvärr bevisligen ännu sämre idag.

Att dessutom tro att man ändra människors beteende och egoism är så galet naivt att man tro att detta är ett påhitt av förskolebarn, "Alla borde vara snälla"! En tredjedel av världens människor, 2,4 miljarder är extremt fattiga, eller fattiga, är det dessa fattiga som skall "spara", eller betala mer för energi?

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Världshistoriens största tragedi - våra totalt misslyckade klimatåtgärder.

Enligt IMF kostar klimatförändringarna och våra åtgärder över 6 000 kr netto för varje människa i världen - varje år! (I Sverige kostar det en 2-barnsfamilj ca 100 000/år.)

Världens enda evidens, Mauna Loa -mätningar sedan 50-talet, visar att nuvarande "klimatsatsningar" ökar CO2-halten snabbare än någonsin. Vi måste omedelbart stoppa idiotisk plakatpolitik, härvan av skattestöd, certifikat, malus-bonus. Stoppa den dåraktiga naturromantiska galenskapen, innan hela mänskligheten går under.

En innovationen, ny CCS-teknik, kan rädda mänskligheten genom att filtrera bort allCO2 ur atmosfären som vi vill bli av med, t ex sänka CO2-halten från 410 till 250ppm.

Innovationen tar bort hela klimathotet - till en kostnad om 40 kr per människa och år. 

 

Hur länge skall FN, EU och Svenska beslutfattare m fl fortsätta detta uppenbara bedrägeri som kallas "förnybar fossilfri energi", denna vansinnig megabluff?

"Våra åtgärder funkade inte i förrgår, de funkade inte i går, och de funkar ännu sämre i dag. Men vi som leder FN, EU och Sverige tror ändå, med dåres envishet, att värdelös medeltida teknik: vind, sol och ved - ändå kommer att funka i morgon".

Politiker har nu ersatt verklighetens fysik, kemi och ekonomi med livsfarlig "politik".

 

Doktorn: "Din fot är allvarligt blodförgiftad". Patienten: "Verkligen tråkigt, men detta går väl att eliminera via amputation?". Dr: "Självklart, men medkännande politiker (MP) har valt andra åtgärder, du får nu en rullstol, värktabletter, senare får du morfin och sondmatning, allt subventionerat av skattebetalarna" P: "Då kommer jag väl dö"?

 

Dr: "Självklart". P: "Men det är ju lätt och billigt att eliminera problemet och låta mig leva"? Dr: "Kan så vara, men vi måste följa det populistiska politiska regelverket, och framförallt låta naturen ha sin gång. Du skall i stället vara tacksam för att politiker och vi skattebetalare satsar så mycket pengar på dig, den korta tid du har kvar".

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

 

Det finns givetvis ingen "förnybar fossilfri energi" eftersom  86 % av all energi är billig fossil energi. Det krävs enorma mängder billig fossil energi för att bygga och driva dyra de misslyckade medeltida energikällorna: Väderkvarnar, solstrålar och ved.

 

Att tro att det finns separat "förnybar fossilfri energi" är lika dumt som att tro att man kan dricka det rena vattnet ur ett vattenglas som innehåller 86 % smutsigt vatten.

 

Många människor förstår att de nu utsätts för ett gigantiskt bedrägeri, en svindel som bygger på simpel "naturromantik", en "religion" som passar många lättledda, de som inte förstår eller negligerar sanningen. Till detta kommer miljontals företag och människor som passar på att "beslagta" en stor del av dina skattepengar.

 

Andra vet att CO2-halten ökar snabbare än någonsin och att de redan rika nu blir ännu rikare, med stöd av "goda gröna" människors ytlighet och bristande kunskap.  

 

FN, EU, regeringar och massmedier: Om ni verkligen vill rädda mänskligheten från undergång måste ni omedelbart sluta satsa på medeltida teknik som bevisligen ständigt misslyckas. Det räcker att genomföra en enda enkel åtgärd, att börja med att eliminera atmosfärens koldioxid. Det är bråttom.

 

Ny innovation tar bort all CO2, vi vill bli av med. Kostnad 40 kr per år och människa i världen.

 

Med stöd av Nikola Teslas 100 åriga konstaterande om luftens molekylinnehåll, samt forskning har HyMeAir funnit en metod som med hjälp av nanofilter och vindens kraft kan filtrera bort all koldioxid som vi vill eliminera från atmosfären. En helt ny CCS-innovation som inom några år kan befria världen från alla klimatförändringar som fossila bränslen förorsakar. En innovation som inom kort kan rädda ditt, dina barns liv och framtid, samtidigt ge oss en möjlighet att utplåna all extrem fattigdom. Dagens galenskap måste omedelbart stoppas, även manipulerade människor måste räddas.

Allt vi hittills har gjort och allt vi gör har skändligen misslyckas.

Mauna Loa  säkra evidens visar att koldioxidhalten nu ökar snabbare än någonsin sedan 50-talet, från 400ppm maj 2013 till 410ppm april 2017.

Vi äter mer kött, kör, flyger och konsumerar mer än någonsin. Ändå saknar  2,4 miljarder människor  toalett, elström, rent vatten och tillräckligt med livsförnöden-heter. Alla dessa behöver mycket mer energi. Fler än 1000 små barn dör varje dag av otjänligt vatten. Befolkningen ökar, snart är vi 50 % fler än idag, över 10 miljarder. Den extrema fattigdomen tycks nu börja öka - för första gången på över hundra år!

Det finns inga klimatåtgärder vi hittills gjort som visar en positiv utveckling - tvärtom, allt vi har gjort och allt vi gör - ökar utsläppen -  vi krossar nu vår nära framtid.

Människor släpper numera ut närmare 40 miljarder ton koldioxid varje år, 5 000 kilo för varje människa i världen. Denna koldioxid kan vi eliminera, varför vill man inte?

 

De flesta människor förstår att det inte finns någon "förnybar fossilfri energi". Man vet att den som påstår att det finns "förnybar fossilfri energi" är djupt okunnig. Man vet att 86 % av all energi utgörs av extremt billig produktion av fossila bränslen. Alla andra energikällor byggs och drivs därför med stöd av typiskt 86 % extremt billig fossil energi. De flesta människor förstår att 2000-talets populism, "förnybart", i stort sett endast består av ständigt "förnybara pengar", från hårt arbetande skattebetalare.

 

Vi måste givetvis omedelbart stoppa alla misslyckade "medeltida" åtgärder: Vindkraft, solenergi, ved-omvandling och all annan galenskap. Vi måste omedelbart stoppa det globala vansinnet att varje år dela ut 10 000-tals miljarder varje år i stöd, skattestöd, transfereringar, certifikat, malus- bonussystem till "ny energi". Åtgärder som nu blixtsnabbt håller på att leda oss, våra familjer och hela världen i fördärvet.

I världen finns numera ett stort antal människor, politiker, massmedier och forskare som varje år "jublar" - inför varje nytt redovisat misslyckande - tokdårar som ser fram emot att springa in i samma bergvägg skrikande "det är inte för sent" - igen i morgon.  

Vi måste avskaffa dessa klimatmarodörers medeltida, dödsdömda tekniker och tankegångar: Vind, sol, ved samt batterier, allt som uppenbart ökar CO2-halten.

"Kill the Beast":

Vår enda möjlighet att överleva är givetvis att börja med att filtrera bort alla de 40 miljarder ton koldioxid vi släpper ut varje år, 5 000 kg/människa i världen.

Det kostar uppskattningsvis högst 300 miljarder kr per år, endast 40 kr per människa, att bygga 6 000 runda torn per år under 5 år som fångar all koldioxid vi släpper ut. Koldioxiden lagras på sedvanligt sätt i lämplig berggrund.

Enkla och billiga filtreringstorn, omslutna av nanofilter, t ex cirka 250 m höga, 100 m i diameter. Kostnaden 300 miljarder är struntsumma jämfört med de otroliga pengar, mer än 50 000 miljarder kr/år som IMF beräknar att dagens klimatförändringar, skatt, åtgärder, subventioner, malus- bonussystem mm kostar världen.

Förutom att vi skulle eliminera klimathotet för alltid skulle dessutom alla människor i världen få mer än 6 000 kr netto i minskade skatter och utgifter - varje år - vi skulle därmed kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom - om vi vill?

Dagens extremt dyra CCS-teknik filtrerar koldioxiden vid varje fabriksskorsten. Koldioxiden måste därefter komprimeras och fraktas via enorma pipelines, tankbilar och/eller båtar långa sträckor till lämpliga berggrunder för evig förvaring.

Dessa enskilda CO2-fångare, transporter samt komprimering/kylning av koldioxid vid varje enskild fabriksskorsten är givetvis enormt dyrt. Man har därför endast haft råd att genomföra detta vid ett par av världens miljontals fabriker.

Dagens CCS-teknik kan m a o aldrig rädda mänskligheten.

HyMeAirs helt nya CCS-teknik filtrerar ut koldioxiden direkt ur atmosfären med hjälp av nanofilter och vindens kraft.

Filtreringstornen kan därför placeras var som helst i världen, t ex på öar i havet, direkt ovanför lämplig bergrund och där omedelbart pumpas ned för evig förvaring.

HyMeAirs CCS-teknik innebär därmed att vi till extremt låg kostnad kan sila/filtrera bort all den koldioxid som vi vill bli av med ur atmosfären. Först och främst de 40 miljarder ton som vi tillför atmosfären varje år, men vi kan även filtrera bort befintlig koldioxid ned till den ppm-halt som vi önskar, t ex från dagens 410ppm till 250ppm.

Även om man idag klarat av grundforskningen, att filtrera ut olika storlekar av molekyler i labbmiljö via "skräddarsydda" nanofilter t ex GO, återstår en hel del tillämpad forskning samt ingenjörsarbeten för tillverkning av filter i stor skala. Tusentals forskare och ingenjörer arbetar numera med nanofiltrering. Vattenrening via nanofiltrering sysselsätter t ex många forskare och ingenjörer, men de behöver en uttalad målsättning vad gäller nanofiltrering av luft. Jag har idag regelbundna kontakter med några av världens främsta forskare inom detta gebit, t ex inom KTH.

Dagens system och regler, naturromantiskt stöd till utveckling för att stoppa klimatförändringar har de facto blivit historiens största globala misslyckande.

Villkoret för att ge FN och alla stater tillgång till denna del av min patentansökan,

att fånga upp koldioxid ur atmosfären med hjälp av vindens kraft samt nanofiltrering, är därför att dagens misslyckade regelverk absolut inte får fortsätta att stå i vägen för räddningen av vår och våra barns överlevnad. Gott omdöme slår ut osunt regelverk.

I Sverige konstaterade t ex RRV att de flesta stora projekt som får statligt stöd upphör, försvinner, när de statliga pengarna är slut. Vi kan konstatera att trots denna förgörande kritiska rapport satsar staten hejvilt på nya enorma miljardprojekt, t ex kol med vätgas  som, utan att vi vet vilken innovation som ligger bakom, påstås "kanske" ge oss teknik att framställa stål utan kol om sisådär 20-40 år, "förutsatt att koldioxid blir dyrare än vätgas", samt en enorm batterifabrik som saknar tillgång till egen teknik.

EU bör t ex satsa åtminstone 0,01 procent av sin budget under 10 år till ett helt fristående projekt för att lösa EU och världens koldioxidproblem.

Vi vet att EU alltmer komplicerade, betungande och korruptionsuppmuntrande regelverk är på väg att rasera vettig utveckling, t ex rädda EU-medborgarnas liv och framtid.

FN/EU/Sverige kan inte fortsätta använda samma gamla, pinsamt galna medeltida metoder som tidigare. FN/EU och Sverige kan givetvis inte fortsätta springa in i  samma "bergvägg" med samma misslyckade metoder och resultat, dag efter dag, år efter år.

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

Här bifogas en enkel förklaring om metoden:

Att fånga koldioxid ur luften, eliminera klimathotet, en ny CCS-innovation.

Övergripande förenklad beskrivning:

En kubikmeter luft väger 1,3 kilo och innehåller ett par dussin olika molekyler och atomer. Luften i ett vardagsrum väger 100 kilo.

En kubikmeter luft innehåller en otrolig mängd atomer och molekyler. 

Om man skulle förstora alla enskilda atomer och molekyler i en kubikmeter luft, till samma storlek som en ärta, skulle hela jorden bli täckt av ett massivt lager av ärter. Det finns så många atomer och molekyler i luften att varje atom eller molekyl kolliderar med en annan atom eller molekyl, två miljoner gånger varje sekund. Eftersom olika atomer och molekyler har olika storlekar kan man filtrera de molekyler man vill få åtkomst till om man har ett tillräckligt fint nät/filter. Under de senare åren har forskare börjat utveckla fantastiska filter - nanofilter - som kan filtrera atomer och molekyler, till exempel grafenfilter (GO). Med hjälp av skräddarsydda nanofilter kan vi nu filtrera ut de molekyler vi vill komma åt, till exempel väte, metangas, vattenånga, men också växthusgaser, såsom koldioxid. Lika enkelt som att med en kökssil separat ris från ärter.

Tekniken är inte längre grundforskning. Filtreringstekniken är numera tillämpad forskning som många arbetar med varje dag. Denna utveckling går nu blixtsnabb. Nu är det dags att påskynda utvecklingen och hitta industriella metoder för att börja bygga fullskaliga "Nano Towers" - för att snabbt minska mängden koldioxid från atmosfären och rädda världen.

För att ta hand om koldioxid i luften behövs en kraftkälla. Vinden är alltid närvarande. Vinden är en enorm kraftkälla som kan förstöra hela städer och driva stora vindkraftverk. Vind finns överallt.

Med HyMeAirs innovation kommer världen att få tillgång till en ny och extremt billig metod för "Capture, Carbon dioxide and Store (CCS)". Nanofilter som grafen (GO) är ny teknik som kan filtrera, ut önskvärda molekyler, till exempel koldioxid ut ur luften. Nanofilter används redan dagligen för filtrering av vatten.

Example of standard atmosphere content, also showing the different molecule sizes:

Gas                              Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

 

                                            "Size"                                                        Covalent          volume

 

                                                                                                              radius             

 

Hydrogen, H2                        2                                       0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                       0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4                       16                                      0,66 g/l                                 0,00020

Water vapour, H2O                18                                      X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                      0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO            28                                     1,14 g/l                                 0,00002

Nitrogen, N2                          28                                     1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                       1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                      1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                      1,98 g/l                                 0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                      1,98 g/l                                 0,00003

Xenon, Xe                             54                                      5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                      3,71 g/l           110/201          0,00010

(+ 11 other)

 

HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture the greenhouse gasses(CO2 and N2O):

 

 

 

 

Största delen av luften, ca 99%, blåser med full kraft rakt igenom koldioxidfällan eftersom kväve- och syremolekylerna i luften är mindre än koldioxidmolekylerna. Koldioxiden samlas i fällan.

Detta betyder att luftens 0,041 % koldioxid fångas, extremt effektivt för vidare slutförvaring i berggrunden. Denna gasfälla kan naturligtvis också fånga upp många andra farliga gaser med en större molekylstorlek än "44", till exempel HFC-23. HFC-23 är en klimatgas där ett ton anses motsvara 12 000 ton koldioxid - växthuseffekt.

Under ett år händer detta:

1. Ett år = 31,5 miljoner sekunder.

2. Många platser har en genomsnittlig vind på 10 meter per sekund, vilket ger en dynamisk      kraft om 60 newton per kvadratmeter. (En newton = förflytta ett kilo en meter på en sekund.)

3. På ett år blåser 315 miljoner kubikmeter luft genom en kvadratmeter hönsnät.

4. På ett år blåser således 126 000 kubikmeter koldioxid (252 ton) genom en kvadratmeter      hönsnät.

5. Om man ökar ytan från en kvadratmeter till 25 000  blåser 3 150 000 000 kubikmeter koldioxid = 6 300 000 ton koldioxid genom ett hönsnät.

6. I jämförelse med ett hönsnät har naturligtvis ett nano/grafenfilter begränsad penetrationsförmåga.

7. En effektivitet om minst 33 % är sannolikt möjlig, vilket skulle fånga mer än 2 000 000 ton koldioxid per filtreringstorn ("Nanotowers").

8. Om världen, FN ledarskap, bygger 6 000 torn/år för endast 300 miljarder/år under fem år, får världen 30 000 befintliga torn som ta hand om 60 miljarder ton koldioxid per år för slutförvaring.

9. Betalning för att bygga och driva dessa torn kan lätt ordnas genom en internationell "tvingande" beskattning  av alla fossila bränslen, olja, gas och kol, via en koldioxidskatt om mindre än en procent av producentens försäljningspris.

En fantastisk win-win för både mänsklighetens överlevnad och producenterna av fossila bränslen. Alla människor i världen skulle dessutom få runt 6 000 kr per år i minskad skatt.

Vi skulle då kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom och rädda liv. 

Luftens olika molekyler är olika i "storlek".

Man kan idag utforma nano/grafenfilter som kan filtrera ut molekyler i önskad storlek.

Man kan också öka den del av filtret som bildar "hålrum", från till exempel 33% hålrum till 66% hålrum, per ytenhet. Det låter bra med 66 procent, men det är inte hela sanningen.

Även om t ex ett grafenfilter är extremt tunt, 0,00001 millimeter, det ser tjock ut i ett mikroskop. "Hålrum" består nämligen av "kanaler" som begränsar molekylernas penetreringsförmåga något.

Ett hönsnät har en genomträngningsförmåga om närmare 100 procent, ett nano/grafennät har sannolikt en nedsatt penetrationsförmåga, sannolikt minst 33 procent, även om grafenfiltret tillverkas med 66 procent hål per ytenhet. En fördel är att grafenfiltret inte kan täppas till, genom smuts.

Hur fångas  koldioxidmolekylerna i stor skala?

Med enkla och billiga runda torn, byggt av många smala fackverkstolpar placerad i en cirkel, "omsvepta" av nano/grafenfilter. Med ett "Nano Towers", till exempel 100 meter i diameter, 250 meter i höjd, får man ett aktivt filterområde på cirka 39.000/ 25.000 kvadratmeter, oavsett varifrån vinden blåser. Ett sådan "Nano Towers" kommer att vara tyst, ha samma höjd och se ut som en "fet" vindturbin, utan några rotorblad.

Konstruktion och driftskostnader för "Nano Towers" kan vara lägre än för en vindturbin. Livslängden kan sannolikt bli dubbelt så lång som för ett vindkraftverk eftersom ett "Nano Towers" inte har rörliga delar.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

Till klimatpolitiska rådet (Uppdaterad, förtydligad och korrigerad - efter påpekande, 2018-01-01 - tack.) Ingrid Bonde, Jonas Kuylenstierna, Tomas Kåberger, Åsa Löfgren, Sverker Sörlin, Markku Rummukainen, Karin Bäckstrand, Katarina Eckenberg, Ola Alterå.

Nu är det slut med klimatpopulism se: Klimatlagens hårda krav, med kommentarer

TT-rubrik: ” Nya klimatrådet ska säga obekväma sanningar".  Många, kanske en majoritet, ser fram emot ett klimatråd som har modet att tala om enkla sanningar.(Här följer en lättillgänglig översikt, också en lösning som kan eliminera klimathotet och ge oss obegränsat med energi- och rent vatten.)

Det är numera populärt med fake news och koncensus inom vetenskapen, ”jorden är platt”-syndromet.

Vetande har dock aldrig någonsin skapats via ”omröstningar”.

Klimatförändringar måste stoppas med helt nya åtgärder, de metoder som vi hittills provat fungerar bevisligen inte.

Mycket tyder på att politik och intellektuell begränsning - blixtsnabbt förvärrar läget. Förhoppningsvis kommer rådet, likt klimatförändringarna, att ha ett globalt perspektiv.

Man hoppas att rådet talar om: produktionskostnader utan subventioner - inte marknadspriser, om energi - inte förvirrar och förvärrar begrepp genom att dela upp energi i olika slag av överföring/omvandling t ex elenergi (El = ca 27 % av Sveriges totala energiförbrukning om ca 550 TWh), talar om energi i stället för effekt, inte påstår rena dumheter som att man kan producera ”fossilfri energi” med ”fossilfri  energi”, avslöjar ovetenskaplig bortförklaringar och påhitt från forskare, ”diesel-gateexperter” m fl, och att rådet särskiljer på miljö, väder och klimat.

De som har läst på vet att stora delar av klimatforskningen är byggd på spekulativ deduktions- och linjärforskning.

Det enda vetenskapliga evidens att tillgå är mätningarna av ökningstakten av koldioxid i atmosfären. Mauna Loa har mätt ppm-halten sedan 1950-talet. Vi vet därför med hundra procent säkerhet att koldioxidhalten sedan 2013 ökar i en takt som vi aldrig tidigare har upplevt, cirka 2,5ppm per år.

År 2013 sammanfaller händelsevis med tidpunkten när vi i världen på allvar började satsa mångmiljard-stöd på ”politisk och ideologisk utvald” - ”förnybar fossilfri energi”? Alla andra siffror som figurerar är tyvärr osäkra beräkningar, uppskattningar och datamodeller, t ex temperaturökningar, "utsläpp" etc.

Merparten av människor i världen är i praktiken ”klimatförnekare”, eftersomde flesta i första hand hellre ser till sin egen och sin familjs omedelbara egennytta än allmän ”omvärldsnytta”. Det är naivt att tro att denna ”lokala” överlevnadsinstinkt och familjenära egoism går att ändra - annat än marginellt.

Men oavsett vilken "inställning" man har, om man är ”klimataktivist” eller ”klimatförnekare”, tycker nog nästan alla människor att det är mycket bättre om vi upphör att förbränna fossila bränslen som släpper ut  40 miljarder ton koldioxid och andra klimatgaser varje år.

Den bistra sanningen är att det idag finns fler extremt fattiga,  0,7-0,9 miljarder, än hela världens befolkning under medeltiden, som då var 0,5 miljarder. Tillkommer, 1,7 miljarder fattiga som saknar basala nödvändigheter t ex toalett, elström och rent vatten.

Varje dag dör 1000 små barn, av otjänligt vatten. En tredjedel av världens befolkning, 2,4 miljarder, behöver omedelbart mycket mer energi/rent vatten.

Det är ofattbart/skamligt att byråkrater, politiker, utsedda prominenta delegationer samt ”gröna goda” människor, främst i Sverige, blundar inför realiteten att vi snabbt och kraftfullt måste öka världens energianvändningen för att förbättra utsatta människors primärbehov och rädda liv. (Sverige fokuserar på utvisningar av några få unga starka män, inte på att 1000 barn dör varje dag p g a dåligt vatten.)  

Vi har tyvärr ett megaproblem, människor behöver ju enorma mängder energi för att överleva, i dag konsumerar vi genomsnittligen närmare 25 000 kWh vardera per år - utan energi dör vi. I dag överle-ver 7 miljarder tack vare ca 86 % billig fossil energi. Fossil energi ökar varje år: BP Statistical Review.  

Vi producerar 5-6 % kärnenergi. Begränsad vattenkraft står för 5-6 %. Att bränna ved/grödor ger några procent energi. Trots många år med tusentals miljarder i skattestöd, malus- bonussystem, certifikat och regleringar, omdirigeringar mm, utgör vindkraft och solenergi försumbara 1,5-2 %.

Vindkraftverk, solpaneler samt batterier kräver mycket stora mängder billig fossil energi att bygga, driva, underhålla och skrota (Från gruvprospektering till destruktion.) Det är troligt att en hel del av dessa anläggningar, t ex ett antal dyra vindkraftverk, producerar mindre energi under sin 20 års livstid än den insatsenergi som åtgår under den totala bygg- drift- underhåll- och destruktionsprocessen.

Man kan konstaterat att vi måste lösa enorma problem om vi och mänskligheten vill överleva. Problemen ökar nu blixtsnabbt. Vi kan bevisligen inte rädda vår framtid med naiva blåögda drömmar om vind, sol, ved, samt batterier, eller forskarpåståenden ”inte för sent”. Fakta:

 1. Människor släpper ut 40 miljarder ton klimatgaser per år via förbränning av fossila bränslen.
 2. Vi är snart 50 % fler, över 10 miljarder människor.
 3. Vi har säkra evidens, Mauna Loa , på att atmosfärens koldioxidhalt sedan 2013 börjat öka mycket dramatiskt. (Andra uppgifter grundas på osäkra och otillförlitliga - ”beräkningar”.)
 4. Den brutala sanningen är att det är absolut omöjligt att ersätta 86 %, 155 000 TWh,    21 000 kWh per person i världen, enorma mängder fossil energi, cirka 45 000 000 000 liter eq. olja varje dag. Vi kommer därför aldrig kunna ersätta vårt ständigt ökande energibehov med extremt dyr och energikrävande ”förnybar fossilfri energi”.
 5. ”Förnybar fossilfri energi” existerar inte, detta uttryck är dessvärre en saga, en dröm, ett rent påhitt, som via Internet, massmedier och galenskap på några få år fått global spridning. Inte ens vattenkraft, eller människan själv, är fossilfria. De marginella energikällor, som man nu satsar 10 000-tals miljarder på varje år och felaktigt kallar för ”förnybar fossilfri energi”: Väderkvarnar, ved och solstrålar är de facto cirka 10 ggr dyrare att producera jämfört med fossil energi. Propaganda om att det går att producera vind- och solenergi billigare än fossil energi är generade falsk. Varför utför inte staten vetenskapligt seriöst välgjorda konsekvens-utredningar i stället för att  låta IVL genomföra en slarvig och ovetenskaplig metautredning om el-bilsbatterier? En enkel överslagsberäkning visar att en el-bil släpper ut minst 2 ggr mer koldioxid än en bensinbil under 15 000 mils körning. Sverige fortsätter trots alla bevis satsa biljoner på solenergi, vindkraftverk, biobränslen samt batterier innan man säkert vet att detta är hållbar energi som är rejält prisvärd och trygg, jämfört med fossil energi.
 6. Det är tragiskt att konstatera: Oavsett hur mycket vi försöker spara, oavsett hur idogt vi försö-ker förbättra gammal teknik, oavsett hur hårt vi försöker bearbeta och tvinga människor att sluta använda fossila bränslen - har detta - och kommer detta - att garanterat misslyckas. Tyvärr kommer åtgärderna i stället påskynda resan mot vår undergång genom att extremt dyr energi givetvis ger upphov till fattigdom som skapar konflikter, flyktingströmmar och stora krig.  Vedervärdigheterna kommer snart inträffa - även på din bakgata - om vi inte gör något nytt.
 7. Fakta är att våra liv, och vår överlevnad, beror på vår nuvarande tillgång 86 % fossil energi. Våra liv består av 86 % fossil energi, hur kan någon överhuvudtaget inbilla sig att vi kan avskaffa 86 % av våra liv utan att det uppstår enorma konflikter, flyktingströmmar och krig? Hur kan någon överhuvudtaget tro att vi kan ersätta 86 % av våra liv med medeltida teknik?
 8. Innerst inne förstår nog de flesta, åtminstone de som uppriktigt och ärligt via egen kontroll av befintlig klimat- och energiforskning/teknik försökt förstå, att vår enda möjlighet för att vi skall överleva, få en framtid, är att vi snabbt försöker hitta en ny, en enormt stor energikälla som kan ersätta de ökande och gigantiska mängder fossil energi vi använder, varje dag.

Populistiska stöd till solpaneler, el-bilar, el-cyklar mm innebär att man på ett otillständigt sätt beslagtar skattepengar från de fattigaste samt mindre välbeställda människor som t ex butiksbiträden, poliser, pensionärer m fl och ger dessas pengar till de rikaste av människor, det fåtal som har råd att köpa dyra el-bilar, solpaneler och el-cyklar. Vi har påbörjat en stor global omfördelning från fattiga till rika.

Fossil energi och kärnkraft är väldigt ny energi, dessa energikällor började utvecklas tiotusen år efter den moderna människans intåg, så sent som under 1850-talet.

Olja, kol, gas och kärnkraft har inneburit att vi blivit rikare, friskare och många fler.

Före 1850-talet var våra energikällor muskelkraft, väderkvarnar, solstrålar, vattenhjul, ved och lite kol.

Medeltidens energislag klarade knappt av att försörja dåtidens 0,5 miljarder, nu är vi fler än 7 miljarder och inom kort 50 % fler - snart över 10 miljarder.

Man behöver inte vara begåvad för att inse att vi kommer att få fruktansvärda svårigheter om vi upphör att använda 86 % av den energi som vi idag använder för att överleva.

Våra problem kommer då inte att bli klimatförändringarna utan andra, mycket mer allvarliga problem.

Om vi upphör att tillföra energi för vår överlevnad kommer många fler att oundvikligen börja svälta och då börja slå ihjäl varandra, på samma sätt som vi människor alltid har gjort.

Den numera närliggande frågan är, när kommer detta börja inträffa, om 8, 12 eller 16 år? När kommer vi börja döda varandra i strider om grundläggande överlevnadstillgångar som energi och vatten?

  

Ovan inkomstkurva är upplysande, den speglar också befolkningstillväxten, vår livslängdsökning, allt det som av en ”händelse” började ta fart, efter att E. Drake 1859 hittade världen första stora oljekälla.

Under 2000-talet har världens ”gröna profeter” steg för steg byggt upp ett skräckscenario rörande klimatförändringar. Regeringen och SVT/SR ”favorit” är att utpeka naturkatastrofer, trots att dessa bevisligen har minskat år efter år: DN.

Dagliga överdrifter, sagor och rena lögner accepterats med hänvisning till att detta ”gynnar en god gärning”, att vi alla måste ”stiga på det gröna tåget”, även om det nu börjar uppdagas att det ”gröna tåget” färdas åt helt fel håll (t ex ökning av ppm-halten).

Typisk "propaganda och vilseledande" är att, som t ex SVT och Aftonbladet ställa virala ”idiotfrågor”: Hur allvarliga tycker du att klimatförändringarna är? Man får givetvis samma slags svar om man frågar: Hur allvarliga tycker du att krig är? Vill du leva ett lyckligt liv? Vill du vinna högsta vinsten?

SVT sänder ständigt osaklig "partisk" propaganda, se alla anmälningar till Granskningsnämnden. PPM-ökningen: Expressen och forskare försöker nu vilseleda och skrämma människor genom att påstå att träden numera tar upp mindre koldioxid, vilket är lika vetenskapligt vansinnigt som att påstå att människor numera konsumerar mindre syre för att överleva.

DN har dock nyss, modigt och överraskande, vågat avslöja ”falska” isbjörnar och de typiska vardagsbedrägerierna från ”gröna organisationer”.

Att kritiskt granska politiker, ”gröna organisationer”, forskare, industri och andra som numera livnär sig på osanningar om klimat- och energifrågor innebär att man numera blir stämplad som ”förnekare”. Att kritiskt granska fakta börjar bli farligt, det är tydligt att all kritik tystas ned, även inom massmedier. Internet har inneburit att extrem ”klimatdogm” har fått ett större globalt och blixtsnabbt genomslag än någon tidigare ”ideologi”, t ex kommunism, nazism, röda khmerer.

Ett gigantiskt problem är att vi via 140-teckens propaganda på kort tid ”lyckats” skapa en vitt utbredd rädsla för klimatförändringar hos människor, framförallt hos barn.

Katastrofen är att vi saknar alla ”verktyg” att ta itu med klimatförändringarnas faktiska och praktiska problem.

Naturligtvis måste människor ges hopp om en framtid, för utan framtidshopp kommer alla världens organiserade samhällen snabbt rasa ihop i ett anarkistisk kaos.

Hittills har ”trösten och hoppet” bestått av att ideologer, politiker och massmedier påstått att vi kan upphöra använda fossila bränslen, 86 % av våra liv, och i stället börja använda, något moderniserade, men i grunden medeltida typer av energikällor: Väderkvarnar, solstrålar, ved, samt batterier. Dessa, de så kallade ”förnybara fossilfria energikällor”, påstås kunna rädda mänskligheten från undergång.

Nu börjar allt fler förstå att denna propaganda, som "galenskapens" gröna drömmare, politiker, forskare och massmedier har predikat, är påhittade luftslott - utan substans - se t ex fakta om ppmhaltökningen.

År 1994 var jag positiv till Internet, jag skrev då en liten bok om hur Internet kommer att förändra vår framtid, ingen hade gjort detta förut, enbart teknikböcker. Boken blev en succé, 200 000 svenska ex samt översatt till flera språk. Nu är jag djupt bekymrad av Internet. Det är skrämmande att populistiska slagord, via politiker, forskare, massmedier, social medier m fl, paroller som saknar eftertanke, helt plötsligt kan få totalt globalt genomslag, även om de medför en livsfarlig utveckling av vår framtid.

Det är också skrämmande att många av världens 45 miljoner forskare numera regelmässigt i sina anslagsäskanden nästan alltid anför åtminstone något litet påhitt som har med klimatet att göra, ”greenwashing”, annars får forskaren inte särskilt mycket av de många 1 000 miljarder USD som tilldelas ”forskningen” varje år. En del forskning verkar nu vara på väg att bli ”parasitforskning”, genom att många forskare struntar i att ta ansvar för mänsklighetens framtid. Forskarna försöker i stället komma åt så mycket pengar man kan - snabbt. Forskning börjar förlora allmänhetens förtroende.

Enkla exempel: Solpaneler har blivit billigare under 2000-talet p g a att vi gått från att tillverka ett fåtal handtillverkade till rationellt massproducerade, via ingenjörer - vilket nu börjar närma sig vägs ände. Men hur mycket har forskarna, de som fått tusentals miljarder kronor för att utveckla solceller, lyckats att öka verkningsgraden per kvm under 2000-talet? Fakta: Från ca 18 % till försumbara ca 20 %!

”Alla tror” att litiumbatterier blir mycket billigare för varje år, massmedier, politiker och industrin påstår ju ständigt detta. Sannolikt har de sedan 2016, ökat i pris (Otaliga och olika dolda stöd försvårar prisberäkningar). 2017 har t ex koboltpriset fördubblats, nickel och litium har blivit mycket dyrare osv.

”Förnybar fossilfri energi” finns inte, inte ens vattenkraft eller muskelkraft, fakta:

Vattenkraftverk: måste byggas med maskiner som kostar typiskt 86 % billig fossil energi att bygga och driva. De avverkar en mycket stor areal skog/natur och tar då bort en stor aktiv kolsänka, som år efter år inte kan bidra till ett naturligt koldioxidupptag. Efter detta måste man med typiskt 86 % billig fossil energi producera och frakta enorma mängder av betong, stål, turbiner, generatorer och tillföra andra material för att bygga dammen. Tillkommer elnätsbygge. Dammen måste därefter drivas och underhållas varje dag, och förr eller senare destrueras, allt med typiskt 86 % billig fossil energi.

Muskelkraft: Cirka en femtedel av all energi vi använder, genomsnittligen ca 5000 kWh per människa och år, åtgår för att producera mat och vatten (varav typiskt 86 % är billig fossil energi). Energiomvandlingsförlusten vid mat- och vattenproduktion är drygt 80 % eftersom en människa de facto endast ”förbrukar” cirka 700 kWh per år. (Omvandlingsförlusten och faran för mänskligheten blir givetvis betydligt högre för ekomat eftersom den kräver både mer arbetskraft och närmare dubbelt så stora odlingsytor. Detta innebär att varje eko-banan till ett rikt barn, fråntar ett fattigt barn en måltid. )
Politiker, massmedier, forskare, industrin och andra måste sluta att manipulera ovetande människor med sina ständiga påståenden och uppenbara lögner som att väderkvarnar, solstrålar, ved, vatten, samt batterier är ”förnybar fossilfri energi” och mänsklighetens framtida ”räddning”.

Den blixtsnabba IT-utvecklingen har grundlurat oss alla att tro att all teknikutveckling går rasande snabbt. IT-explosionen beror på att transistorerna blixtsnabbt har gjorts mindre och mindre, snart är de inte större än en atom. Transistorerna och IT-tekniken blir då fantastiskt mycket mer effektiv, man kan packa miljontals på en liten yta och de drar mycket mindre energi. IT-utvecklingen följer naturlagarna. Men för att t ex ett vindkraftverk skall producera mer energi är det precis tvärtom, jämfört med en transistor, man måste bygga vindkraftverken högre och större, detta är också en naturlag. Naturlagarna är en av anledningarna att forskarna inte nämnvärt lyckats öka verkningsgraden i solceller, ved, vindturbiner eller den 200-åriga batteritekniken, och mycket annat.

När det gäller ved, biobränslen, har man ”lyckats med konststycket” att avsevärt minska verknings-graden. Detta låter som ”Alice i Underlandet”, men det är faktiskt sant: I stället för att samla ihop och bränna upp veden och/eller grödorna direkt använder man numera stora mängder billig fossil energi för att omvandla ved till flytande biobränslen, se KVA. Dessutom åtgår det enl UNESCO-IHE 70 ggr mer rent vatten att producera flytande biobränslen jämfört med olja. I Sverige importerar vi ca 70-80 % av vår konsumtion av flytande biobränslen. Detta innebär att vi, även inom bioenergi, har börjat ”exportera” Sveriges klimatgasutsläpp - "den svenska modellen". Svenska staten har nu också börjat satsa enorma pengar på t ex projekt att ersätta kol med vätgas: Ny Teknik frågar: ”Hur ska ni kunna göra vätgas billigare än kol?”  Svar: ”Tanken är att det ska ske om 20-30 år. Då blir koldioxiden dyrare att släppa ut, säger Görnerup” (Chef för detta miljard - ”forskningsprojekt”.) Projektets forskare sitter tydligen och väntar på att koldioxid via skatter skall bli "dyrare" än vätgas, kanske 2050? Ingen vet vilka innovationer, patent och/eller teoretiska forskningsrön ligger bakom detta projekt?

Detta ”projekt” liknar f n ett tragiska skämt, ungefär som RRV konstaterade i sin revision av Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket, kanske i tävlan med Sveriges ”Åsa-Nisse Gigafactory”, som vi skattebetalare redan satsat högriskkapital på, mångmiljonbelopp via Energimyndigheten och Vinnova samt andra - trots att inte heller detta projekt omfattas av någon som helst ny teknik.

Det är inte en lätt uppgift som ni i klimatrådet har fått i er hand - mänsklighetens överlevnad.  Att vi drabbas av klimatförändringar har FN via IPCC sedan lång tid tillbaka konstaterat varnat för. Rådet behöver därför inte ägna en enda sekund för att varna oss om detta. Människor i hela världen har redan snappat detta budskap, det behövs m a o inte en enda ny ”expert” som varnar oss.

Vad vi nu behöver är givetvis någon eller några som de facto omedelbart gör något åt problemen.

Dagens livsfarliga ”klimatstödsåtgärder” innebär endast att man tar pengar från de fattigaste och ger dessas pengar till de rikaste, detta kommer inom några år skapa stora motsättningar och problem. Rådet bör givetvis motarbeta denna obehagliga och mycket farliga utveckling.

Ett av världens största ”klimatproblem” är att världen nu överöser industrin, propagandister, forskare och andra med skattepengar, tiotusentals miljarder varje år. Dessutom har stater och överstatlighet utvecklat ett oöverskådligt spindelnät av certifikat, malus- bonussystem, stöd och omfördelningar. Denna hajp, vansinniga penningutrullning, som tog fart efter 2010, kommer påskynda vår undergång.

Att för klimatpolitiska rådet fajtas mot denna enorma övermakt av pengar kräver mod och blir inte lätt.

Om klimatpolitiska rådets ambition är att försöka skapa en framtid för oss alla är er enda möjlighet att försöka finna och förmå staten att försöka hitta och satsa på en ny, en enormt stor energikälla, som klarar av att ersätta all den fossila energi vi människor idag använder för att överleva från dag till dag.

Atmosfären blir sannolikt vår räddning. Nikola Tesla konstaterade redan på 1800-talet att luften vi andas innehåller all energi och rent vatten mänskligheten behöver.

Varje kubikmeter luft innehåller 1,3 kilo molekyler, även energimolekyler och vattenmolekyler.

För 100 år sedan fanns inte nanofilter som klarade av att filtrera fram olika storlekar av molekyler. 

Nu börjar man kunna producera ”skräddarsydda” nanofilter, vi kan därmed snart ta tillvara luftens olika molekylinnehåll av t ex vätgas, metangas och vatten. Att fånga och eliminera koldioxid är lättast.

Grundtekniken är mycket enkel, samma princip som en kökssil. Vi kan lätt bygga stora runda torn omsvepta av nanofilternät som kan fånga luftens olika molekyler. Man behöver givetvis en kraftkälla. Vind är en enormt stor och gratis kraftkälla. Vindens kraft driver t ex vindkraftverk och vinden kan förgöra hela städer. Luften blåser mot tornen och nanofilternäten silar ut de molekyler vi vill tillvarata. Produktionskostnaderna kommer enligt beräkningarna att bli en tiondel av dagens lägsta produktions-kostnader för energi och vatten. Vi kan därför avskaffa all fattigdom i världen. (Om man vill detta?)

Se t ex mitt förslag om hur lätt detta kan genomföras: http://hymeair.com/no-more-poor

Förhållandevis ren energi, och rent vatten, finns i luften runt omkring oss - i överflöd.

Idag används nanofilter för vattenrening. Den forskargrupp jag har kontakt med hos KTH har t ex i en första, dock ej vetenskapligt grundad test, filtrerat fram vätgas ur luften vi andas, vår minsta molekyl. Processen är självklar, enkel och mycket billig att utveckla men vi måste naturligtvis ägna metoden några års utvecklingstid för att nå industriell produktion.

Själv har jag ägnat 3 år för att försöka förstå verklighetens klimatförändringar, energikällor, ”gröna” organisationers strukturer och penninghunger, samt myriaden av skatteöverföringssystem.

När jag insåg att i stort sett allt vi hittills gjort kommer påskynda mina 14 barn/barnbarns undergång ägnade jag 2 år och mina resurser för att försöka lösa problemen - lösningen är sannolikt - luften vi andas.

Jag har försökt att få svar på varför staten inte ens vill genomföra enkla billiga tester av denna teknik?

Troligtvis har propagandan för vindkraft, solceller, biobränslen och batterier redan har gått för långt, är för ideologiskt laddad, och omfattar alltför mycket pengar? Att vår riksdag, regering och massmedier därför hellre, av egoistiska skäl, bekvämlighet, rädsla för etablissemanget, väljer den inslagna vägen, att försöka avskaffa 86 % av våra liv? Man bryr sig inte ett dugg om att detta är en väg, som inom kort troligtvis leder en stor del av våra nära, kära och mänskligheten, mot en snabb undergång?

 

Vågar vi hoppas att TT-rubriken blir sann?: ”Klimatrådet ska säga obekväma sanningar”

Med vänlig hälsning

Stockholm den 2018-01-01

Claes Persson,

claes.w.persson@gmail.com

 

Alla ni som blivit utvalda att driva klimatrådet, med uppdrag från oss skattebetalare att ni skall fixa så att vi alla skall få uppleva en framtid, har naturligtvis all grundläggande kunskap jag beskrivit i denna skrift, energikonsumtion per capita etc, det torde vara därför ni tackat ja till ert nya uppdrag.

Ni har givetvis också kännedom om ny-, samt gammal enkel basvetenskap, men för säkerhets skull bifogar jag ändå information om de simpla fakta som Nikola Tesla konstaterade redan på 1800-talet.

Detta är teknik som staten tyvärr inte vill satsa ett enda öre på att ens undersöka, troligtvis för att denna teknik kommer att skada dagens många egenintressen: politiska och ideologiska låsningar, forskares självkänsla, massmedier och ekonomiska klimatprofitörer.

Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket m fl satsar därför i stället hellre våra skattepengar på ”politiskt gångbara projekt”: t ex att utveckla ”datingappar”, katthalsband”,  och ”appar för att hitta närodlad potatis”, m fl galenskaper.  

Jag har givetvis mer information om klimat- och energikällor, m fl frågor förknippade, som jag gärna ställer till ert förfogande, i de fall någon av er i klimatpolitiska rådet är seriöst intresserad av korrekt, kritisk och sund vetenskap, och av att rädda våra liv?

Ni ärade i klimatpolitiska rådet har givetvis inte blivit utvalda för att få status, löner och erkännande. Nej, vår och världens nära framtid är numera ert gemensamma, enskilda och personliga ansvar.

Klimatlag: Svensk författningssamling 2017:720

SFS nr: 2017:720
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet 
Utfärdad: 2017-06-22 
ÄndringsregisterSFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 


/Träder i kraft I:2018-01-01/

1 § I denna lag finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.

2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

3 § Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.

4 § Regeringen ska varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen.

Klimatredovisningen ska innehålla 
1. en redovisning av utsläppsutvecklingen,
2. en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen, och
3. en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas.

5 § Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits.

Handlingsplanen bör innehålla en beskrivning av 
1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,
2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade utsläppsinventeringen,
3. prognosticerade utsläppsminskningar,
4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,
6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås,
7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och
8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.

 

Kommentarer till Klimatlag (2017:720)

Klimatlagen förändrar radikalt tidigare klimatpolitiskt arbete som hittills bedrivits "på en höft", utan konsekvensutredningar och främst med stöd av substanslösa populistiska "gröna" slagord samt overifierade utfall av skattestöd, certifikat och malus- bonussystem etc. (Vilket faktisk utfall ger t ex den samlade mängden/"spindelnätets" stöd och system för att gynna klimatutvecklingen? Sådana utredningar saknas.). 

Klimatlagens 2 § punkt 4 säger att de åtgärder under punkt 1, 2 och 3 som skall vidtas måste vila på "vetenskaplig grund" man kan anta att detta avser evidensbaserad grund. (Ett klarläggande om vad som avses med "vetenskaplig grund" är givetvis nödvändigt.)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 6 och 7 innebär att man äntligen tvingas genomföra seriösa, neutrala strikt vetenskapliga konsekvensutredningar innan man satsar pengar på projekt, stöd, malus-bonussystem med mera som man "tror" kan bidra till klimatlagens övergripande målsättning. (Det går t ex inte längre bara påstå att man kan använda "fossilfri energi" för att tillverka "fossilfria" energikällor eller batterier, förrän man via en konsekvensutredning bevisat att den "fossilfria energin" man hänvisar till, verkligen är 100 % "fossilfri".)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 8 innebär att man alltid måste pröva nya metoder och innovationer för att uppnå klimatlagens målsättning. Det räcker m a o inte att man försöker att marginellt förbättra t ex medeltida energikällor som väderkvarnar, solstrålar, ved, samt batterier.

Klimatlagens 6, 7 och 8 § kräver att de nationella målen skall synkroniseras med de globala, detta innebär t ex att det f o m den 2018-01-01 är förbjudet att importera flytande biobränslen vars produktion förorsakat större utsläpp än produktion av motsvarande svenska biobränslen, osv.

Claes Persson, januari 2018

 

INNOVATION: Engineered porous materials for filtration are necessary for separation and purification gases which can as well find applications in other areas like the separa-tion of CO2 from flue gas, biogas and filters for air quality control, amongst others. 

Polymers like (polysulfone (PSF), polyethylene oxide (PEO), polyimide (PI), polydimethylsiloxane (PDMS), and zeolites or carbon molecular sieves inorganic materials or porous nanoparticles in a polymeric matrix (mixed matrix membrane) have been used for gas separation. Ultrathin membranes fabricated with MOFS (metal organic frameworks) and graphene oxides are currently attracting tremendous interest towards gas separation as these are thin and have suitable porosity facilitating rapid gas permeation. Due to the limitations in fabrication methods of Graphene oxide nanomembranes, high costs and stability concerns, very few of these materials have found application in industry where predominantly polymer-based membrane materials still rule the game. Graphene oxide prepared from natural flake graphites through one-pot synthesis processes opens new avenues for the fabrication of futuristic gas separation membranes. PCT-patent application: WO 2017/204706 A1:

1.  Air, contains energy: hydrogen and methane, also water and greenhouse gases.

2.  The wind, only 4 meters/second and the enormously heavy rotor blades on a wind turbine will start to rotate, 10 Newton/m2. In many places, the mean wind is 10 meters per second, 60 newton per m2. 

3.  Nano filter, designed to capture the molecules one want to extract from the air.

4.  Small pump, the filter systems can supplement with a pump that creates a slight negative pressure.

The technique is no longer basic research; it´s now applied research and development step.

HyMeAir has filed a PCT patent application in 148 countries, a technique that will eliminate the climate change and give us an unlimited amount of energy and water from the air.

Technology based on simple principles, air, the wind and the latest type of nano filters. Graphene, and other nano filters can nowadays be manufactured with the desired “hole size” to suit the air’s different “sizes” of molecules. E.g., nano filter is today used for filtering water from unwanted molecules.

We have filtered out the air’s smallest molecule, hydrogen gas, from the air.

For increased permeability, the part of the filter area that is holes can manufacture for exceeding 60 percent of the filter surface. Nano technology (nm): Consist of dimensions less than 100 nm. One nm is one million part, of a millimeter.

1.  To capture and take care of the energy gasses out of the air.

The hydrogen molecule (H2), is “size” 2. The methane molecule (CH4) is “size” 16. A filter with a “hole size” less 17, can therefore, separate hydrogen and methane out of the air. Then the energy gasses are collected in a tank. There is so much hydrogen and methane gas in the atmosphere that these gases cover the world’s energy needs.

2.  To capture greenhouse gasses in a “trap.”  

     ENKEL, BILLIG, NY SVENSK CCS-TEKNIK SOM SNABBT KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN GENOM ATT ELIMINERA ALLA O-ÖNSKADE KLIMATGASER.

Greenhouse gas carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxide (N2O) molecules both “size” 44. A graphene filter with a “hole size” 45 can let through both these greenhouse gasses when it blows. The next graphene filter has a “hole size” 43, which means that the carbon dioxide and nitrous oxide caught in a trap. Air consists of 99% of nitrogen (N2) with “size” 28 and oxygen (O2) with “size” 32. That means that almost all, 99 % of captured air, nitrogen and oxygen, blows right through the climate gas trap - full force.

Climate gasses are then led down into the earth’s crust for permanent storage. Unlike today’s use of CCS technology, HyMeAirs CCS technology at little cost can reduce the air and atmosphere’s climate gasses from 410ppm to 300ppm within a few years. We never more need to worry about climate change caused by people. We never need to organize climate meetings or build wind turbines, solar panels, batteries or biofuels.

3.  To capture water molecules from the air in a “trap.”

One of the world’s biggest problems is the lack of pure water. The same type of “molecule-trap” as the greenhouse gas “trap” but with another hole-size in the graphene filters (19 and 17), can be used to capture the gas molecule H2O “size” 18 from the air. The “trap” will give unlimited access to clean water in all countries in the world, at little cost. The most efficient way to capture molecules from the air is to build round towers covered with nano filters, “NanoTowers.” Whatever wind direction, the efficiency will then maximized.

Example of standard atmosphere content is also showing the different molecule sizes:

FÖR TYDLIGARE TABELL, UTÖKAD FÖRKLARING ETC SAMT BILDER, SE: www.hymeair.com

Gas                                      Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

                                            “Size”                                                         Covalent          volume

                                                                                                              radius

 

Hydrogen, H2  2                                          0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                          0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4 16                                        0,66 g/l           x                    0,00020

Water vapour, H2O                18                                        X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                        0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO               28                                        1,14 g/l           x                    0,00002

Nitrogen, N2    28                                        1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                        1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                        1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                        1,98 g/l           x                    0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                        1,98 g/l           x                    0,00003

Xenon, Xe                             54                                        5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                        3,71 g/l           110/201          0,00010

( + 11 more)

 

The molecules can be extractable separately or together, for example energy:

To extract H2 + He + CH4 together via a customized graphene filter with holes that pass through these gases but not gases with larger molecules than CH4. One can then burn the gases together. (Helium to ignored.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KVA konstaterar att biobränslen släpper ut mycket mer koldioxid än fossila bränslen, IVA konstaterar att tillverkningen av el-bilbatterier släpper ut stora mängder koldioxid osv.

Den "gröna" bluffen om "förnybar fossilfri energi" är givetvis inget annat än en gigantisk bluff som nu börjar avslöjas.

Kungl. Vetenskapsakademien KVA 

 

Jag har aldrig sett någon seriös, sann förklaring, om hur "förnybar fossilfri energi" skall kunna klara av att ersätta den enorma mängd billig fossil energi vi använder för vår överlevnad, har du?

Inom kort är vi dessutom 10 miljarder människor.

Vår enda chans är att hitta en ny, enormt stor energikälla, samt teknik för att eliminera en stor del av atmosfärens koldioxid.

Energikällan och tekniken finns redan - i luften vi andas!

 

"Parisavtalet" i all ära, men sanningen är att det inte föreligger något avtal, inte ens en överenskommelse. Ländernas "åtaganden" är ju inte bindande. Dessutom saknar "Parisavtalet" konkreta mål om och hur omställningen skall genomföras? "Parisavtalet" kan tyvärr liknas vid en slags besvärjelse.

 

Klimatutsläpp är ett enormt globalt problem, som nu efter alla "åtgärder" sedan 2010, ökar i en takt som världen aldrig tidigare har upplevt, 2-3ppm/år. Vill vi fortsätta med samma "åtgärder",  de som sannolikt tidigarelägger din egen och mänsklighetens undergång?

 

Nedanstående fakta utgörs av ungefärliga och övergripande siffror.

För att göra exemplen enkla och överskådliga förklaras skillnaden mellan produktionspriser kontra marknadspriser samt används kWh för energikonsumtion.

 

Fakta:

Genomsnittligen gör varje människa i världen av med cirka 25 000 kWh per år. Dessa 25 000 kWh ger upphov till cirka 5 000 kg klimatgaser varje år. Generellt ger således 5 kWh energiåtgång upphov till 1 kg växthusgaser. Energiproduktion och utsläpp av klimatgaser är relativt enkla att förstå, på makronivå. Man måste dock hålla tungan rätt i mun och inte låta sig luras av "klimataktivister" eller "klimatförnekare". I sin iver att genomföra en "grön" värld har det idag tyvärr blivit kutym, framförallt för "klimataktivister" och "klimatforskare", att på många olika och mycket fantasifulla sätt försöka manipulera siffror och energislag/typer.

 

Fakta:

Av all energi vi använder utgör el-energi en liten del, endast drygt 20 % av den energi världen använder. Man bör därför aldrig tala om el-energi i energisammanhang utan enbart om energi. (Klimataktivister gillar att blanda ihop el-energi och energi.)

 

Fakta:

Extremt billig energi från fossila bränslen utgör 86 % av all energi mänskligheten använder för att varje dag kunna överleva, kärnkraft utgör cirka 5-6 %. Resterande cirka 8  % kommer till största delen från vattenkraft. Globalt skattesubventionerad och malus- bonusstödd vindkraft och solenergi utgör cirka 1,5 - 2 %.

 

Fakta:

Produktionskostnad för energi har inte något samband med marknadspris för energi. Exempel: För närvarande ligger marknadspriserna för ett fat olja på drygt 400 kr. Oljepriserna har dock under senare åren pendlar mellan 200 kr och 1 000 kr per fat.

Uppskattningsvis har världens genomsnittliga produktionskostnader för fossila bränslen räknat över lång tid varit cirka 0,1 kr per kWh, oavsett om marknadspriset har varit 200 kr eller 1 000 kr per fat olja. Vindkraft, solenergi och flytande biobränslen kostar i genomsnitt minst 10 ggr mer att producera jämfört med fossila bränslen, 1 kr per kWh. Detta trots att man i dag producerar (bygger) vindkraftverk, solpaneler, flytande biobränslen och batterier med hjälp av, typiskt 86 %, extremt billiga fossila bränslen för produktion av dessa "förnybara energikällor". Det vill säga: Om inte dagens extremt billig fossil energi varit tillgänglig hade t ex ett vindkraftverk kostat cirka 5-10 ggr per att tillverka och driva.

Fakta:

Klimataktivister säger gärna: Vi använder "grön" energi för att producera "gröna" energikällor, de flesta inser att detta är kvalificerat nonsens. Mer än 90 % av alla energi vi använder utgörs av fossil energi och kärnkraftsenergi.

"Förnybara fossilfria energikällor", som de facto inte existerar, får varje år enorma skattestöd i ett oräkneligt antal former, dessutom olika stöd i olika länder, samt malus- bonussystem som belastar varje skattebetalare ytterligare. IMF uppger klimatkostnader om 5-10 % av världens BNP. I Sverige cirka 300 miljarder, 120 000 kr netto per tvåbarnsfamilj varje år, ett belopp som ökar blixtsnabbt.

 

Fakta:

Världens befolkning ökar explosivt, inom kort är vi 50 % fler, cirka 10-12 miljarder. Varför skulle någon av dessa nykomlingar inte vilja ha det du och dina barn har?

 

Fablernas värld:

För att klara klimatproblemen tycker de "gröna" att vi skall fortsätta att nyintroducera medeltidens tekniker, marginellt upphottade: Väderkvarnar, solstrålar och ved.

Dessa fungerade visserligen inte bra under medeltiden, "men nu har vi ny teknik" sägs det.

Vi har t ex sedan millenniumskiftet, trots stöd av tiotusentals forskare och tusentals miljarder kr, endast lyckats öka verkningsgraden på solpaneler från cirka 18 % till 20 %.

Om vi tar ännu mer pengar från det fattigaste och investerar många tiotusen miljarder kr till på solpaneler kanske vi kan öka verkningsgraden till 21 % eller 22 %.

Alla inser att sådana, ytterst marginella "tekniksprång", inte ens är värda att noteras.

Hur skall några få procent effektivare solpaneler eller vindkraftverk kunna ersätta 86 % av den fossila energi vi behöver för vår överlevnad?

Dessa 86 % fossil energi motsvarar över 40 000 miljoner liter olja per dag!

 

Du är tyvärr grovt missinformerad av klimataktivister, klimatforskare, politiker och massmedier.

Du kanske tror att teknikutvecklingen går med en rasande fart, och det gör den, men endast inom IT och annan atomnära teknik som har hjälp av naturlagar, ju mindre transistorerna blir dess effektivare, billigare och strömsnålare blir t ex din Smartphone.

Utvecklingen inom det som oriktigt kallas "förnybar fossilfri energi" fungerar tvärtom.

Utvecklingen inom vindkraft, solpaneler, flytande biobränslen samt batterier står inte still, men den går så sakta framåt att den aldrig någonsin klara av att rädda vår framtid, naturlagar sätter stopp för detta. De flesta förstår nog att t ex ett vindkraftverk måste bli större, högre och därmed dyrare för att bli en liten aning mer effektivt.

 

Alla vill nog att vi slutar släppa ut 40 miljarder ton växthusgaser varje år men vi kommer aldrig att uppnå något resultat om vi fortsätter att ljuga om verkligheten.

 

Man säger: "Vi måste förändra vårt sätt att leva", vilket innebär krig och konflikter.

Idag utgörs genomsnittligen ungefär 13 % av våra levnadskostnader av energikostnader.

Om vi "förändrar vårt sätt att leva", d v s slutar använda billiga fossila bränslen, kommer energikostnaderna att uppgå till minst 50 % av våra levnadskostnader, vi blir helt enkelt mycket fattiga. Världen kommer samtidigt fyllas på med 3-4 miljarder nya innevånare.

Man behöver inte vara ett orakel för att förstå att snabbt ökande fattigdom kommer att innebära konflikter, massiva flyktingströmmar och ständiga krig, överallt i världen.

Det är ju tyvärr så människor fungerar. Detta kommer troligtvis börja inträffa inom 5-10 år.

Om vi fortsätter att hoppas på att "förnybara fossilfria energikällor" kommer att fungera kommer våra liv och vårt sätt att leva m a o att förändras - mycket drastiskt!

 

Lyckligtvis finns nu teknik som inom kort kan rädda vår framtid: www.hymeair.com

 

Claes Persson, claes.w.persson@gmail.com, november 2017

ELIMINATE THE CLIMATE CHANGES - FOREVER. Free offer to UN, UN-members, EU, Sweden and others, and PRESS RELEASE.

HYMEAIR AB - FREE OFFER - ELIMINATE THE CLIMATE CHANGES - FOREVER.

Are your State, Organization or Company interested In Rescuing Our World? Now there is a possibility. 

With the help of HyMeAirAB new, extremely low-cost technology, and entirely free patent license, you will soon be able to eliminate all human-made climate threats: 

All who want the free license, who can rescue us, our children, animals, nature and our world, are asked to register their interest before May 15, 2018, to HyMeAir, CEO: 

claes.w.persson@gmail.com  HyMeAir has no reservation, claim or later claim, due to your interest via your email.  

(If you have no interest in saving the world - ignore this message.) 

HyMeAir is a True, Social Company, recently founded by innovator Claes Persson, Stockholm, Sweden. "If You Care - HyMeAir"

HyMeAir is The First Genuine Company, Working for you, Your Children's and Our Worlds Survival, in an Old Honourable Fashion.

HyMeAir, CEO Claes Persson, Creates New Vital Innovations Regularly

If founding an innovations company, of course, one start inventing something that is "simple," e.g., new, better water.

(This fantastic water will soon be "published.")

Our new ventilation innovation, which filters out bacteria and viruses from the incoming external air as well as internal air, for example, in hospitals, aircraft, and other spaces.

HyMeAirs most crucial innovation is our new CCS-method, that cheap and easy remove carbon dioxide from the atmosphere, 

e.g., all the carbon dioxide that's derived from fossil fuel. The novelty will thereby eliminate all human-made climate change - forever.

The same simple Nanofiltration method will also give our world all the cheap energy and all the clean water our world needs.

This fantastic innovation will bring all of us, and more than 15 billion people, a bright and prosperous future. Our future might be called - "No More Poor"

The world's greatest tragedy - our utterly unsuccessful climate measures.

According to IMF, climate change and all "artificial" energy sources and "measures," cost about USD 1,000 net per person in the world/year. 

In Sweden, for example, a 2-child family pays USD 16,000 / year after tax.

Nevertheless, the world's only actual evidence, Mauna Loa-measurements since the 50's, show that current medieval technology: 

"Windmills, sun rays, wood," mean that the carbon dioxide has increased faster than ever, particularly after 2013. 

In Sweden, emissions increase every day (SCB), despite the government's billions. 

Sweden and the world evidently make everything completely wrong but are not allowed to be criticised. 

Critical reviews may no longer occur within energy and climate. A serious critical examination is now called "denial."

The world's most common lie is: "sustainable, renewable fossil-free energy" -  such energy does not exist.

We need to have energy and water to survive. Globally, cheap fossil energy accounts for 86% of all our energy, the volume increasing! 

Without cheap fossil energy, significantly more expensive (x7) wind turbines, solar panels, biofuels, and batteries. 

Forget all naive fantasies that people will voluntarily abandon 86% of their lives. 

History has taught us what happens with lack of energy and water: people start killing each other. 

To avoid constant world wars, we must immediately cease today's unserious poster policies. 

The world must stop fatal and corruptive: tax support, certificates, malus bonuses and other support, 

too the extremely costly medieval sources of energy, which evidently do not eliminate the climate threat. 

Before it is too late, stop all support to the "nature romantic" and "doomsayers" madness. It has already gone too far. Our children and we want a future.

FREE - HyMeAir now offers the world a new, patent-pending, innovation - FREE!

A new method that eliminates all the carbon dioxide, inside the atmosphere, we want to get rid.

The UN, EU, and others have said that they are looking forward to innovations that reduce the carbon dioxide in our atmosphere, new CCS technology. 

Now there is an innovation, new CCS technology, so simple that a small child understands how it works, a new method that soon can save humanity.

Using the constant power of the wind and new technology, nano filter, e.g., GO, that filters out and finally dispose of all the carbon dioxide from the atmosphere, 

we want to get rid of, for example, reduce the carbon dioxide content from 410ppm to 250ppm. 

The innovation can shortly remove the climate threat forever, to a negligible cost estimated at only about USD 8, per world citizen and year. The question is:

Politicians, mass media, "green organizations," climate researchers, industry, and others, do they WANT to eliminate the climate threat? Exception: 

The Biggest daily newspaper in Sweden "Dagens Nyheter," emphasized CCS technology on February 4, 2018: https://www.dn.se/ledare/ett-hal-i-sveriges-klimatpolitik/

We now live in a completely crazy world where politicians allowed extraordinarily, ignorant and selfish "green organizations," 

using our tax money, to crush our humanity.

For example, hidden lies: 110 Nobel Prize winners have reported Greenpeace for: "Crimes Against Humanity" regarding food production. 

This Report, from the World's Foremost Scientists, has been ignored. 

People in Sweden do not even know about this dramatic announcement because it does not fit the biggest Swedish mass media to publish: 

SVT, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, etc. 

Swedish mass media don't want to oppose the selfish amateur organization Greenpeace? Instead, mass media fight against all these Nobel Prize Winners!

This example also shows that politicians and mass media seems NOT at all interested in saving the world's climate.

Customized nano filters can filter out different size of molecules, e.g., CO2, see the innovation on YouTube.

This offer and press release continues, mostly in Swedish,

with a lot of  in-depth information and simplified information about the innovation  - which will, within ten years, have rescued our future, see attached:

(Most of the attached, important, texts are in Swedish, as well as most of the references, but the Swedish references mirror a global context. 

Please translate the attached documents to suitable language. 

If you wish to receive further, brief information about different sources of energy as well as, prominent unserious rumours, spread emanating from various government agencies

and mass media on climate change and energy sources, in Swedish, please contact claes.w.persson@gmail.com )  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortsättningpressmeddelande:

Hur länge skall UN, EU och Sveriges politiker m fl fortsätta detta uppenbara bedrägeri kallad: "hållbar, förnybar fossilfri energi", denna megabluff?

"Våra åtgärder funkade inte i förrgår, de funkade inte i går, och de funkar ännu sämre i dag. Men vi som leder UN, EU och Sverige tror ändå, med dåres envishet, att medeltida teknik: vind, sol och ved - kommer att fungera i morgon".

Politiker har nu ersatt innovationer, fysik, kemi och ekonomi med farlig "klimatpolitik", med stöd av "pseudoforskning", som avsiktligt tycks vara riktad mot fattiga. Se t ex:

https://www.svd.se/bjorn-lomborg-det-manskliga-priset-for-dyrare-el

Det finns ingen "hållbar, förnybar fossilfri energi" eftersom  86 % av all energi i världen är billig fossil energi. Det krävs enorma mängder billig fossil energi för att bygga, driva och riva, dagens men ursprungligt medeltida energikällor: Väderkvarnar, solstrålar, ved/biobränslen. För vattenkraft och kärnkraft används naturligtvis också billig fossil energi. Man baxnar när hör att förment "seriösa" ministrar, riksdagsmän, massmedier, "klimatforskare", Klimatpolitiska rådet, gröna organisationer och andra ständigt upprepar mantrat, den uppenbara lögnen: "hållbar, förnybar fossilfri energi".

Doktorn: "Din fot är allvarligt blodförgiftad". Patienten: "Verkligen tråkigt, men detta går väl att eliminera via amputation?". Dr: "Självklart, men MP, medkännande politiker, har valt andra åtgärder, du får nu en rullstol, värktabletter, senare får du morfin och sondmatning, allt betalas av politiker med skattebetalarnas pengar".

P: "Då kommer jag dö"? Dr: "Självklart". P: "Men det är ju lätt och billigt att eliminera problemet och låta mig leva"? Dr: "Kan så vara, men jag måste följa det populistiska politiska regelverket, som numera också innefattar att låta naturen ha sin gång."

Dr: "Du skall i stället vara tacksam för att populistiska politiker använder så mycket av skattebetalarnas pengar på dig - den korta och plågsamma tid du har kvar".

Upptäcks ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man eliminerar felet.

Att tro att det finns separat "hållbar, förnybar, fossilfri energi" är lika dumt som att tro att man kan dricka det rena vattnet ur ett vattenglas som innehåller 86 % smutsigt vatten. Du är helt enkelt grundlurad.

Bedrägeri är ett starkt ord, men är numera tydligt relevant. Allt fler människor förstår att de nu utsätts för ett gigantiskt bedrägeri av olika "klimat-alarmisters" katastrofala åtgärder. En svindel som i grunden bygger på simpel "naturromantik", "medlöperi" och förnekande av evidens, att vägra inse fakta, att åtgärderna t ex ökar koldioxidhalten snabbare än någonsin. En ny globala "religion" som passar de lättledda, de som inte förstår, eller negligerar sanningar.

Världens äldsta yrke är "domedagsprofet". Att samla mindre vetande, "troende lärjungar" - för att tjäna pengar och makt. Allra farligast är numera spindelnätet av djupt okunniga "gröna goda organisationer" globalt, nationellt och lokalt.

Idag används klimathotet fullständigt vettlöst av "domedagsprofeter", i olika syften och  i nästan alla sammanhang - trots att UN redan 2001 rapporterade:

"I klimatforskning måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat ickelinjärt system, och därför är långsiktig prognostisering av framtida klimat inte möjlig."

Bland annat av detta skäl "existerar" givetvis inte "klimatforskare". Ingen människa eller institution kan påstå sig ha övergripande kunskap och evidens om klimatet.

Klimathotet utpekas dock av många olika intressegrupper som orsak till allt elände.

För att förvirra och vilseleda människor och massmedier blandar man allt i en enda röra, oavsett om det rör väder, miljö, krig, energikällor, eller annat icke klimatrelaterat.

"Expressen Klimat" har blandat allt från miljöförstörelsen av Östersjön till körsång. Expressen-rubrik "Flygresan är 133 846 gånger värre än tåget", en monumental lögn där Expressen refererar till namngivna forskare som med emfas förnekar Expressens uppgifter. Sanningen är att flyg drar cirka 5 ggr mer bränsle än tåg, per passagerare och km. De "gröna" klimataktivisterna vräker ur sig vilka vansinniga lögner som helst.

Vänsterns klimatdröm och agenda är "klassisk" omfördelning, det som historiskt alltid misslyckas. En annan vänsterfalang samt klimatrörelser fantiserar om att alla andra skall börja konsumera mindre, bli minst lika utfattiga som på medeltiden. Detta trots att en tredjedel av världens befolkning, 2,4 miljarder, är extremt fattiga eller fattiga. Människor som saknar tillgång till elström, rent vatten, toaletter, mat, eller viktiga livsförnödenheter. Dessa stackars människor behöver givetvis mycket mer energi, inte mindre. Man hoppas att "de gröna goda" är naiva - allt annat vore förskräckligt.

"Klimatpolitik" har nu ersatt fysik, kemi och innovatörer. Normalt sund och vetenskaplig kritisk granskning innebär numera att personen blir utpekad och förföljd som "förnekare" - även av massmedier! Den kanske största och starkaste gruppen är idag alla som profiterar på klimathotet. Klimat- och intresseorganisationer, politiker, företag, "klimatforskare", massmedier och människor hittar numera på mängder av olika "fantasifulla" sätt att försöka komma åt alla enorma globala skattestöd och omfördelningar, 10 000-tals miljarder varje år. Många söker ökad makt. De flesta verkar numera strunta i originalidén: "Att rädda vår egen och våra barns framtid". I stället har vi via skattepengar startat den största globala tävlingen i världshistorien: "Follow the Tax Money and grab as much as possible - fast". Bevisligen ökar CO2-halten snabbare än någonsin, och de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.

UN, EU, regeringar och massmedier: Om ni verkligen vill rädda mänskligheten från undergång måste ni omedelbart sluta satsa på medeltida teknik som bevisligen är ett misslyckande. Sluta också satsa på den ultimata stolligheten, att tro att det går att ändra människors beteende och inköp. Det räcker att genomföra en enda enkel åtgärd, att eliminera atmosfärens koldioxid, tekniken finns nu tillgänglig helt GRATIS.

Samstämmig forskning visar att enskilda innovatörer och små företag ständigt står för 80 % av alla viktiga innovationer, världens forskare för mindre än 20 %.

Innovatörer/uppfinnare kreerar och patentsöker nyskapande produkter och metoder.

Forskare ägnar sig åt aktiv, planmässig och metodisk undersökning inom avgränsade fält. Olika forskningsrapporter är ofta motsägelsefulla, ofta "skåpmat". Exempel:

Vår tids kanske största innovation, transistorn, som idag är nödvändig i praktiskt taget alla tekniska sammanhang, uppfanns och patenterades av Julius Edgar 1923. Skandalen - tre forskare inom Bell Labs erhöll Nobelpriset 1956, efter att de i forskar-världen visat en exakt kopia av Edgars transistorpatent från 1923. Skall Nobelpris gå till innovatörer eller till enskilda forskares marknadsföring? Se Nobels testamente.

Trots forskarvärldens återkommande debacle är samverkan mellan innovatörer samt skickliga forskare mycket viktigt. Särskilt eftersom forskarna får över 99 % av staters innovationsstöd, som i Sverige är över 30 miljarder per år, innovatörerna endast 1%. HyMeAir har påbörjat initialt samarbete med en forskargrupp hos KTH som leds av en professor, en världsledande expert inom grafen- och nanofiltrering, som också är gedigen innovatör, i samarbete med mig, Claes Persson, som är innovatör av ny epokgörande teknik som kan rädda vår och våra barns framtid. Vid en första, icke vetenskaplig test, filtrerades vätgas ur luft. Vätgas är universums minsta molekyl.

Om HyMeAir och Claes Persson: HyMeAir är ett svenskt innovationsföretag grundat av Claes Persson 2016.Claes är en serieentreprenör som grundat flera framgångsrika företag sedan 1968. Claes har bland annat grundat dataföretaget Lap Power som under 90talet blev Sveriges mest snabbväxande företag och börsvinnare. Claes har efter flera års heltidsforskning och betydande kostnader patentsökt en metod att utvinna "oändliga mängder" energi och vatten ur luften vi andas. Samma enkla metod/innovation kan också användas för att eliminera all koldioxid som världen vill bli av med - ta bort klimathotet - för alltid.

Claes har även patentsökt ventilationssystem för t ex sjukhus, flygplan, gasmasker

m fl, som via nanofiltrering ger oss ren luft som befriats från virus och bakterier.

Claes har nu också en unik, möjligen revolutionerande, patentansökan på gång inom vattenteknik. Då Claes inte är "legitimerad" forskare, utan en besvärlig kritiker, har Svenska staten, Regeringen Vinnova, Energimyndigheten m fl, utan motivering, beslutat att: Sverige INTE skall satsa på den innovation som snabbt kan rädda mänskligheten från klimathotet, inte ens med en sedvanlig innovationscheck om

100 000 kr. I direkt strid mot UN önskan om ny CCS-teknik vägrar Sverige stödja sådan utveckling. Sverige låter hellre oss, våra barn och mänskligheten förödas.

Vad har Claes gjort för fel? Claes har satsat tid och pengar på en innovation som kan rädda oss alla. Är detta en "djävulens politik" som saknar veklighetsförankring?

Kontakt och information: Claes Persson, CEO HyMeAir AB, Stockholm, Sweden

Web:    www.hymeair.com

E-mail: claes.w.persson@gmail.com

Ny innovation tar bort all CO2, vi vill bli av med.

Kostnad ca 40 kr per år och människa i världen.

HyMeAir ger nu bort denna patentsökta del av innovationen GRATIS till världens människor och länder - med hopp om att UN, världens regeringar och att de "goda gröna" - faktiskt VILL - förhindra vår och våra barns undergång?

UN, Parisavtalet och de flesta ser fram emot någon ny innovation CCS-teknik som eliminerar klimathotet. Dagens "förnybara energikällor" har ju bevisligen misslyckats. Med stöd av Nikola Teslas 100-åriga konstaterande om luftens rika innehåll, samt forskning har Claes uppfunnit en metod som med hjälp av moderna nanofilter och vindens kraft kan filtrera bort all koldioxid som vi vill eliminera från atmosfären.

En helt ny CCS-innovation som inom några få år kan befria världen från alla klimatförändringar som fossila bränslen förorsakar. En innovation som inom kort kan rädda ditt, dina barns liv och framtid, samtidigt ge oss en möjlighet att utplåna all extrem fattigdom.

Dagens galenskap måste stoppas, även manipulerade människor måste räddas.

Allt vi hittills har gjort och allt vi gör har skändligen misslyckas. Mauna Loa  säkra evidens visar att koldioxidhalten nu ökar snabbare än någonsin sedan 50-talet, från 400ppm maj 2013 till 410ppm april 2017.

Världen äter mer kött, kör, flyger och konsumerar mer än någonsin. Ändå saknar  2,4 miljarder människor t ex toalett, elström, rent vatten och livsförnödenheter. Alla dessa behöver mycket mer energi. Fler än 1000 små barn dör varje dag av otjänligt vatten. Befolkningen ökar, snart är vi 50 % fler än idag, över 10 miljarder.

Den extrema fattigdomen tycks nu börja öka - för första gången på över hundra år!

Det finns inga klimatåtgärder vi hittills gjort som visar en positiv utveckling - tvärtom, allt vi har gjort och allt vi gör - ökar utsläppen -  vi krossar nu vår nära framtid.

Människor släpper numera ut närmare 40 miljarder ton koldioxid varje år, 5 000 kilo för varje människa i världen. Denna koldioxid kan vi eliminera, varför vill man inte?

Många människor förstår att det inte finns någon "förnybar fossilfri energi". Man vet att den som påstår att det finns "förnybar fossilfri energi" är djupt okunnig. Man vet att 86 % av all energi utgörs av extremt billig produktion av fossila bränslen. Alla andra energikällor byggs och drivs därför med stöd av typiskt 86 % extremt billig fossil energi. De flesta människor förstår att 2000-talets populism, "förnybart", i stort sett endast består av ständigt "förnybara" pengar, från hårt arbetande skattebetalare.

Vi måste givetvis omedelbart stoppa alla misslyckade "medeltida" åtgärder: Vindkraft, solenergi, ved-omvandling och all annan galenskap. Vi måste omedelbart stoppa det globala vansinnet att varje år dela ut 10 000-tals miljarder varje år i stöd, skattestöd, transfereringar, certifikat, malus- bonussystem till "ny energi". Åtgärder som nu blixtsnabbt håller på att leda oss, våra familjer och hela världen i fördärvet.

I världen finns numera ett stort antal människor, politiker, massmedier och forskare som till och med "jublar" - inför varje nytt misslyckande - tokdårar som ser fram emot att springa in i samma bergvägg, skrikande "det är inte för sent". 

Vi måste avskaffa klimatmarodörernas medeltida, dödsdömda tekniker, tankar, och fakturor: Vind, sol, ved samt batterier, allt som uppenbart ökar CO2-halten.

"Kill the Beast":

Vår enda möjlighet att överleva är givetvis att börja med att filtrera bort alla de 40 miljarder ton koldioxid vi släpper ut varje år, 5 000 kg/människa i världen.

Det kostar uppskattningsvis 300 miljarder kr per år, endast 40 kr per människa, att bygga 6 000 runda torn per år under 5 år som fångar all koldioxid vi släpper ut (30 000 torn). Koldioxiden lagras på sedvanligt sätt i lämplig berggrund.

Enkla och billiga filtreringstorn, omslutna av nanofilter, t ex cirka 250 m höga, 100 m i diameter. 300 miljarder är struntsumma jämfört med de otroliga pengar, minst 50 000 miljarder kr/år som IMF beräknar att dagens klimatförändringar, skatter, åtgärder, subventioner, malus- bonussystem mm kostar världen. I världen finns cirka 500 000 dyra vindkraftverk som bara levererar 1 % av världens energibehov, 30 000 torn som eliminerar koldioxiden är en bråkdel. Förutom att eliminera klimathotet för alltid, skulle alla människor i världen få minst 6 000 kr netto i minskade skatter och utgifter per år. Vi skulle därmed kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom - om vi vill?

Dagens extremt dyra CCS-teknik filtrerar koldioxiden vid varje fabriksskorsten. Koldioxiden måste därefter komprimeras och fraktas via enorma pipelines, tankbilar och/eller båtar långa sträckor till lämpliga berggrunder för evig förvaring.

Sådana enskilda CO2-fångare, transporter samt komprimering/kylning av koldioxid vid varje enskild fabriksskorsten är givetvis enormt dyrt. Man har därför endast haft råd att genomföra detta vid några få av världens miljontals fabriker.

Dagens CCS-teknik kan m a o aldrig rädda mänskligheten.

HyMeAirs helt nya CCS-teknik filtrerar ut koldioxiden direkt ur atmosfären med hjälp av nanofilter och vindens kraft.

Filtreringstornen kan därför placeras var som helst i världen, t ex på öar i havet, direkt ovanför lämplig bergrund och där omedelbart pumpas ned för evig förvaring.

HyMeAirs CCS-teknik innebär därmed att vi till extremt låg kostnad kan sila/filtrera bort all den koldioxid som vi vill bli av med ur atmosfären. Först och främst de 40 miljarder ton som vi tillför atmosfären varje år, men vi kan även filtrera bort befintlig koldioxid ned till den ppm-halt som vi önskar, t ex från dagens 410ppm till 250ppm.

Även om man idag klarat av grundforskningen, att filtrera ut olika storlekar av molekyler i labbmiljö via "skräddarsydda" nanofilter t ex GO, återstår en hel del tillämpad forskning samt ingenjörsarbeten för tillverkning av filter i stor skala. Tusentals forskare och ingenjörer arbetar numera med nanofiltrering. Vattenrening via nanofiltrering sysselsätter i dag många forskare och ingenjörer, men de behöver en uttalad målsättning vad gäller nanofiltrering av luft. Jag har idag regelbundna kontakter med några av världens främsta forskare inom detta gebit, t ex inom KTH.

Det råder numera globalt koncensus om att människors förbränning av fossila bränslen innebär ökad koldioxidhalt, att detta är orsaken till klimatförändringar.

Dagens "klimatåtgärder". Enligt IMF kostar klimatförändringarna och "åtgärder" redan uppåt 10 % av världens BNP. Massmedier och andra grönas patetiska desperata försök/kampanjer för att försöka få människor att minska sin konsumtion, har inneburit att koldioxidhalten sedan 2103 nu ökar snabbare än den någonsin gjort under modern historisk tid. Vi måste omedelbart sluta ljuga och lura oss själva, sluta med de "klimatåtgärder" som så tydligt och uppenbart visat sig vara kontraproduktiva, "klimatåtgärder" som snabbt tidigarelägger vår och våra barns framtid. Endas sättet att komma tillrätta med problemet är givetvis att filtrera bort överskottet av koldioxid ur atmosfären. En ny innovation, en koldioxidfälla är patentsökt. HyMeAir erbjuder nu alla som vill rädda världen att få gratis tillgång till denna funktion inom detta patent.   

Dagens system, regler och "naturromantiskt" stöd till utveckling för att stoppa klimatförändringar, har de facto blivit historiens största globala misslyckande.

Villkoret för att ge UN och alla stater fri tillgång till denna del av min patentansökan,

att fånga upp koldioxid ur atmosfären med hjälp av vindens kraft samt nanofiltrering, är därför att dagens misslyckade regelverk absolut inte får fortsätta att stå i vägen för räddningen av vår och våra barns överlevnad. Gott omdöme slår ut osunt regelverk.

I Sverige konstaterade t ex RRV att de flesta stora projekt som får EU- och statligt stöd upphör/försvinner, när de statliga pengarna är slut. Vi kan konstatera att trots denna förgörande kritiska rapport satsar staten hejvilt på nya enorma miljardprojekt,

t ex kol med vätgas som, utan att vi vet vilken innovation som ligger bakom, påstås att "kanske" ge oss teknik att framställa stål utan kol om sisådär 20-40 år, "förutsatt att koldioxid blir dyrare än vätgas"? Vi satsar på en enorm batterifabrik som saknar tillgång till egen teknik? Men vi satsar inte ett öre för att eliminera CO2, klimathotet?

EU bör satsa felräkningspengar, 0,01 procent av sin budget under 10 år till ett helt fristående projekt för att lösa EU och världens koldioxidproblem. Vi vet att EU alltmer komplicerade, betungande och korruptionsuppmuntrande regelverk är på väg att rasera vettig utveckling - rädda EU-medborgarnas liv och framtid.

Förutom att ge bort förfoganderätten av denna del av min patentansökan gratis,, metoden för koldioxidfiltrering, åtar jag mig att i samarbete med t ex KTH och andra, med kritiskt omdöme som stöd, starta upp detta projekt som, med min innovation som grund, kommer att eliminera överskottet av koldioxid i atmosfären.

Bakgrunden till min innovation och patentansökan, att med hjälp av vindens kraft samt moderna nanofilter ta tillvara de molekyler man vill komma åt, metangas, vätgas, vattenånga och klimatgaser som t ex koldioxid är att jag efter tre års studier av klimathot och energikällor upptäckte att i stort sett allt vi gör, gör vi fel, och att detta dessutom kostar enorma belopp, vilket nu gör fattiga fattigare och rika rikare.

Eftersom jag har en stor familj, bland annat 14 barn och barnbarn, nödgades jag att försöka finna en lösning som kan rädda våra, våra barn och mänsklighetens liv och framtid. Den största faran för mänskligheten är inte klimathotet utan de ekonomiska spänningar som de "gröna goda" nu skapar, detta kommer inom kort ovillkorligen leda till enorma flyktingströmmar, konflikter och krig över hela världen.

Efter ett par års forskning fann jag att, i luften vi andas, i kombination med ny nanofiltreringsteknik samt vindens enorma kraft, finns lösningen på mänsklighetens mest akuta problem:

Att ge alla människor oändlig tillgång till extremt billig energi, oändlig tillgång till billigt rent vatten, samt eliminera den koldioxid som vi vill filtrera bort.

UN, EU och Sverige kan inte fortsätta använda samma gamla, tragiskt pinsamma och galna medeltida metoder som tidigare, att springa in i  samma "bergvägg" med samma misslyckade metoder och resultat, dag efter dag, år efter år.

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

Att fånga koldioxid ur luften, eliminera klimathotet, en ny CCS-innovation.

Övergripande information och förenklad beskrivning:

En kubikmeter luft väger 1,3 kilo. Dessa 1,3 kilo utgörs av ett par dussin olika molekyler och atomer. Luften i ett vardagsrum väger t ex cirka 100 kilo.

En kubikmeter luft innehåller en otrolig mängd atomer och molekyler. Om man skulle förstora alla enskilda atomer och molekyler i en kubikmeter luft, till samma storlek som en ärta, skulle hela jorden bli täckt av ett massivt lager av ärter.

Det finns så många atomer och molekyler i luften att varje atom eller molekyl kolliderar med en annan atom eller molekyl, två miljoner gånger varje sekund.

Eftersom olika atomer och molekyler har olika storlekar kan man filtrera fram de molekyler man vill få åtkomst till om man har ett tillräckligt fint nät/filter. Under de senare åren har forskare börjat utveckla fantastiska filter - nanofilter - som kan filtrera atomer och molekyler, till exempel grafenfilter (GO).

Med hjälp av skräddarsydda nanofilter kan vi nu filtrera ut de molekyler vi vill komma åt, till exempel väte, metangas, vattenånga, men också växthusgaser, såsom koldioxid. Lika enkelt som det är att med en sil separera ris från ärter.

Tekniken är inte längre grundforskning. Filtreringstekniken är numera tillämpad forskning som många arbetar med varje dag. Denna utveckling går nu blixtsnabb.

Nu är det dags att påskynda utvecklingen och ta fram industriella metoder för att börja bygga fullskaliga "Nano Towers" - för att snabbt minska mängden koldioxid från atmosfären och rädda världen.

För att ta hand om koldioxid i luften behövs en kraftkälla. Vinden är alltid närvarande. Vinden är en enorm kraftkälla som kan förstöra hela städer och driva stora vindkraftverk. Vind finns överallt.

Med HyMeAirs innovation kommer världen att få tillgång till en ny och extremt billig metod för "Capture, Carbon dioxide and Store (CCS)". Nanofilter används redan dagligen för filtrering av vatten.

Example of standard atmosphere content, also showing the different molecule sizes:

Gas                              Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

 

                                            "Size"                                                        Covalent          volume

 

                                                                                                              radius             

 

Hydrogen, H2                        2                                       0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                       0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4                       16                                      0,66 g/l                                 0,00020

Water vapour, H2O                18                                      X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                      0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO            28                                     1,14 g/l                                 0,00002

Nitrogen, N2                          28                                     1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                       1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                      1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                      1,98 g/l                                 0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                      1,98 g/l                                 0,00003

Xenon, Xe                             54                                      5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                      3,71 g/l           110/201          0,00010

(+ 11 other)

HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture the greenhouse gasses(CO2 and N2O):

Största delen av luften, ca 99%, blåser med full kraft rakt igenom koldioxidfällan eftersom kväve- och syremolekylerna i luften är mindre än koldioxidmolekylerna. Koldioxiden samlas i fällan.

Detta betyder att luftens 0,041 % koldioxid kan fångas i  koldioxidfällan, extremt effektivt, för vidare slutförvaring i berggrunden.

Denna gasfälla kan naturligtvis också fånga upp många andra farliga gaser med en större molekylstorlek än "44", till exempel HFC-23. HFC-23 är en klimatgas där ett ton anses motsvara

12 000 ton koldioxid - växthuseffekt.

Under ett år händer detta, samt förslag om utförande:

1. Ett år = 31,5 miljoner sekunder.

2. Många platser har en genomsnittlig vind på 10 meter per sekund, vilket ger en dynamisk kraft om 60 newton per kvadratmeter. (En newton = förflytta ett kilo en meter på en sekund.)

3. På ett år blåser 315 miljoner kubikmeter luft genom en kvadratmeter hönsnät.

4. På ett år blåser således 126 000 kubikmeter koldioxid (252 ton) genom en kvadratmeter hönsnät.

5. Om man ökar ytan från en kvadratmeter till 25 000 kvadratmeter blåser 3 150 000 000 kubikmeter koldioxid = 6 300 000 ton koldioxid genom ett hönsnät.

6. I jämförelse med ett hönsnät har naturligtvis ett nano/grafenfilter begränsad penetrationsförmåga.

7. En effektivitet om minst 33 % är sannolikt möjlig, vilket skulle fånga mer än 2 000 000 ton koldioxid per filtreringstorn ("Nanotowers").

8. Om världen, under FN ledarskap, bygger 6 000 torn/år för endast 300 miljarder/år under fem år, fåvärlden 30 000 befintliga torn som ta hand om 60 miljarder ton koldioxid per år för slutförvaring.

9. Betalning för att bygga och driva dessa torn kan lätt ordnas genom en internationell "tvingande" beskattning  av alla fossila bränslen, olja, gas och kol, via en koldioxidskatt om mindre än en procent av producentens försäljningspris. En fantastisk win-win för både mänsklighetens överlevnad OCH producenterna av fossila bränslen. Alla människor i världen skulle dessutom få runt 6 000 kr per år i minskad skatt. Vi skulle då kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom och rädda liv

Anm.

Luftens olika molekyler är olika i "storlek".

Man kan idag utforma nano/grafenfilter som kan filtrera ut molekyler i önskad storlek.

Man kan också öka den del av filtret som bildar "hålrum", från till exempel 33% hålrum till 66% hålrum, per ytenhet.

Det låter bra med 66 procent, men det är inte hela sanningen.

Även om t ex ett grafenfilter är extremt tunt, 0,00001 millimeter, ser det tjock ut i ett mikroskop. "Hålrum" består nämligen av "kanaler" som begränsar molekylernas penetreringsförmåga något.

Ett hönsnät har en genomträngningsförmåga om närmare 100 procent.

Ett nano/grafennät har en nedsatt penetrationsförmåga, sannolikt dock minst 33 procent, även om grafenfiltret tillverkas med 66 procent hål per ytenhet.

En fördel är att grafenfiltret inte kan täppas till av smuts.

Hur fångas  koldioxidmolekylerna i stor skala?

Med enkla och billiga runda torn, byggt av många smala fackverkstolpar placerad i en cirkel, "omsvepta" av nano/grafenfilter.

Med ett "Nano Towers", till exempel 100 meter i diameter, 250 meter i höjd, får man ett aktivt filterområde på cirka 39.000/25.000 kvadratmeter, oavsett varifrån vinden blåser.

Ett sådan "Nano Towers" kommer att vara förhållandevis tyst, ha samma höjd och se ut som en "fet" vindturbin, utan några rotorblad. Konstruktion och driftskostnader för "Nano Towers" kan vara lägre än för en vindturbin. Livslängden kan sannolikt bli dubbelt så lång som för ett vindkraftverk eftersom ett "Nano Towers" inte har rörliga delar. Med tillgång till "oändlig" och billig energi och rent vatten klarar vi lätt alla våra framtidsbehov, t ex miljö, mat- och vattenförsörjning etc. Allt vi hittills har gjort har ju bevisligen ökat koldioxidutsläppen och därmed påskyndat mänsklighetens undergång. Det är bråttom att överge våra patetiska försök att utveckla medeltidens teknik: väderkvarnar, solstrålar och ved. Dessa energikällor fungerade inte under medeltiden och fungerar tyvärr bevisligen ännu sämre idag.

Att dessutom tro att man ändra människors beteende och egoism är så galet naivt att man tro att detta är ett påhitt av förskolebarn, "Alla borde vara snälla"! En tredjedel av världens människor, 2,4 miljarder är extremt fattiga, eller fattiga, är det dessa fattiga som skall "spara", eller betala mer för energi?

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Världshistoriens största tragedi - våra totalt misslyckade klimatåtgärder.

Enligt IMF kostar klimatförändringarna och våra åtgärder över 6 000 kr netto för varje människa i världen - varje år! (I Sverige kostar det en 2-barnsfamilj ca 100 000/år.)

Världens enda evidens, Mauna Loa -mätningar sedan 50-talet, visar att nuvarande "klimatsatsningar" ökar CO2-halten snabbare än någonsin. Vi måste omedelbart stoppa idiotisk plakatpolitik, härvan av skattestöd, certifikat, malus-bonus. Stoppa den dåraktiga naturromantiska galenskapen, innan hela mänskligheten går under.

En innovationen, ny CCS-teknik, kan rädda mänskligheten genom att filtrera bort allCO2 ur atmosfären som vi vill bli av med, t ex sänka CO2-halten från 410 till 250ppm.

Innovationen tar bort hela klimathotet - till en kostnad om 40 kr per människa och år. 

 

Hur länge skall FN, EU och Svenska beslutfattare m fl fortsätta detta uppenbara bedrägeri som kallas "förnybar fossilfri energi", denna vansinnig megabluff?

"Våra åtgärder funkade inte i förrgår, de funkade inte i går, och de funkar ännu sämre i dag. Men vi som leder FN, EU och Sverige tror ändå, med dåres envishet, att värdelös medeltida teknik: vind, sol och ved - ändå kommer att funka i morgon".

Politiker har nu ersatt verklighetens fysik, kemi och ekonomi med livsfarlig "politik".

 

Doktorn: "Din fot är allvarligt blodförgiftad". Patienten: "Verkligen tråkigt, men detta går väl att eliminera via amputation?". Dr: "Självklart, men medkännande politiker (MP) har valt andra åtgärder, du får nu en rullstol, värktabletter, senare får du morfin och sondmatning, allt subventionerat av skattebetalarna" P: "Då kommer jag väl dö"?

 

Dr: "Självklart". P: "Men det är ju lätt och billigt att eliminera problemet och låta mig leva"? Dr: "Kan så vara, men vi måste följa det populistiska politiska regelverket, och framförallt låta naturen ha sin gång. Du skall i stället vara tacksam för att politiker och vi skattebetalare satsar så mycket pengar på dig, den korta tid du har kvar".

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

 

Det finns givetvis ingen "förnybar fossilfri energi" eftersom  86 % av all energi är billig fossil energi. Det krävs enorma mängder billig fossil energi för att bygga och driva dyra de misslyckade medeltida energikällorna: Väderkvarnar, solstrålar och ved.

 

Att tro att det finns separat "förnybar fossilfri energi" är lika dumt som att tro att man kan dricka det rena vattnet ur ett vattenglas som innehåller 86 % smutsigt vatten.

 

Många människor förstår att de nu utsätts för ett gigantiskt bedrägeri, en svindel som bygger på simpel "naturromantik", en "religion" som passar många lättledda, de som inte förstår eller negligerar sanningen. Till detta kommer miljontals företag och människor som passar på att "beslagta" en stor del av dina skattepengar.

 

Andra vet att CO2-halten ökar snabbare än någonsin och att de redan rika nu blir ännu rikare, med stöd av "goda gröna" människors ytlighet och bristande kunskap.  

 

FN, EU, regeringar och massmedier: Om ni verkligen vill rädda mänskligheten från undergång måste ni omedelbart sluta satsa på medeltida teknik som bevisligen ständigt misslyckas. Det räcker att genomföra en enda enkel åtgärd, att börja med att eliminera atmosfärens koldioxid. Det är bråttom.

 

Ny innovation tar bort all CO2, vi vill bli av med. Kostnad 40 kr per år och människa i världen.

 

Med stöd av Nikola Teslas 100 åriga konstaterande om luftens molekylinnehåll, samt forskning har HyMeAir funnit en metod som med hjälp av nanofilter och vindens kraft kan filtrera bort all koldioxid som vi vill eliminera från atmosfären. En helt ny CCS-innovation som inom några år kan befria världen från alla klimatförändringar som fossila bränslen förorsakar. En innovation som inom kort kan rädda ditt, dina barns liv och framtid, samtidigt ge oss en möjlighet att utplåna all extrem fattigdom. Dagens galenskap måste omedelbart stoppas, även manipulerade människor måste räddas.

Allt vi hittills har gjort och allt vi gör har skändligen misslyckas.

Mauna Loa  säkra evidens visar att koldioxidhalten nu ökar snabbare än någonsin sedan 50-talet, från 400ppm maj 2013 till 410ppm april 2017.

Vi äter mer kött, kör, flyger och konsumerar mer än någonsin. Ändå saknar  2,4 miljarder människor  toalett, elström, rent vatten och tillräckligt med livsförnöden-heter. Alla dessa behöver mycket mer energi. Fler än 1000 små barn dör varje dag av otjänligt vatten. Befolkningen ökar, snart är vi 50 % fler än idag, över 10 miljarder. Den extrema fattigdomen tycks nu börja öka - för första gången på över hundra år!

Det finns inga klimatåtgärder vi hittills gjort som visar en positiv utveckling - tvärtom, allt vi har gjort och allt vi gör - ökar utsläppen -  vi krossar nu vår nära framtid.

Människor släpper numera ut närmare 40 miljarder ton koldioxid varje år, 5 000 kilo för varje människa i världen. Denna koldioxid kan vi eliminera, varför vill man inte?

 

De flesta människor förstår att det inte finns någon "förnybar fossilfri energi". Man vet att den som påstår att det finns "förnybar fossilfri energi" är djupt okunnig. Man vet att 86 % av all energi utgörs av extremt billig produktion av fossila bränslen. Alla andra energikällor byggs och drivs därför med stöd av typiskt 86 % extremt billig fossil energi. De flesta människor förstår att 2000-talets populism, "förnybart", i stort sett endast består av ständigt "förnybara pengar", från hårt arbetande skattebetalare.

 

Vi måste givetvis omedelbart stoppa alla misslyckade "medeltida" åtgärder: Vindkraft, solenergi, ved-omvandling och all annan galenskap. Vi måste omedelbart stoppa det globala vansinnet att varje år dela ut 10 000-tals miljarder varje år i stöd, skattestöd, transfereringar, certifikat, malus- bonussystem till "ny energi". Åtgärder som nu blixtsnabbt håller på att leda oss, våra familjer och hela världen i fördärvet.

I världen finns numera ett stort antal människor, politiker, massmedier och forskare som varje år "jublar" - inför varje nytt redovisat misslyckande - tokdårar som ser fram emot att springa in i samma bergvägg skrikande "det är inte för sent" - igen i morgon.  

Vi måste avskaffa dessa klimatmarodörers medeltida, dödsdömda tekniker och tankegångar: Vind, sol, ved samt batterier, allt som uppenbart ökar CO2-halten.

"Kill the Beast":

Vår enda möjlighet att överleva är givetvis att börja med att filtrera bort alla de 40 miljarder ton koldioxid vi släpper ut varje år, 5 000 kg/människa i världen.

Det kostar uppskattningsvis högst 300 miljarder kr per år, endast 40 kr per människa, att bygga 6 000 runda torn per år under 5 år som fångar all koldioxid vi släpper ut. Koldioxiden lagras på sedvanligt sätt i lämplig berggrund.

Enkla och billiga filtreringstorn, omslutna av nanofilter, t ex cirka 250 m höga, 100 m i diameter. Kostnaden 300 miljarder är struntsumma jämfört med de otroliga pengar, mer än 50 000 miljarder kr/år som IMF beräknar att dagens klimatförändringar, skatt, åtgärder, subventioner, malus- bonussystem mm kostar världen.

Förutom att vi skulle eliminera klimathotet för alltid skulle dessutom alla människor i världen få mer än 6 000 kr netto i minskade skatter och utgifter - varje år - vi skulle därmed kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom - om vi vill?

Dagens extremt dyra CCS-teknik filtrerar koldioxiden vid varje fabriksskorsten. Koldioxiden måste därefter komprimeras och fraktas via enorma pipelines, tankbilar och/eller båtar långa sträckor till lämpliga berggrunder för evig förvaring.

Dessa enskilda CO2-fångare, transporter samt komprimering/kylning av koldioxid vid varje enskild fabriksskorsten är givetvis enormt dyrt. Man har därför endast haft råd att genomföra detta vid ett par av världens miljontals fabriker.

Dagens CCS-teknik kan m a o aldrig rädda mänskligheten.

HyMeAirs helt nya CCS-teknik filtrerar ut koldioxiden direkt ur atmosfären med hjälp av nanofilter och vindens kraft.

Filtreringstornen kan därför placeras var som helst i världen, t ex på öar i havet, direkt ovanför lämplig bergrund och där omedelbart pumpas ned för evig förvaring.

HyMeAirs CCS-teknik innebär därmed att vi till extremt låg kostnad kan sila/filtrera bort all den koldioxid som vi vill bli av med ur atmosfären. Först och främst de 40 miljarder ton som vi tillför atmosfären varje år, men vi kan även filtrera bort befintlig koldioxid ned till den ppm-halt som vi önskar, t ex från dagens 410ppm till 250ppm.

Även om man idag klarat av grundforskningen, att filtrera ut olika storlekar av molekyler i labbmiljö via "skräddarsydda" nanofilter t ex GO, återstår en hel del tillämpad forskning samt ingenjörsarbeten för tillverkning av filter i stor skala. Tusentals forskare och ingenjörer arbetar numera med nanofiltrering. Vattenrening via nanofiltrering sysselsätter t ex många forskare och ingenjörer, men de behöver en uttalad målsättning vad gäller nanofiltrering av luft. Jag har idag regelbundna kontakter med några av världens främsta forskare inom detta gebit, t ex inom KTH.

Dagens system och regler, naturromantiskt stöd till utveckling för att stoppa klimatförändringar har de facto blivit historiens största globala misslyckande.

Villkoret för att ge FN och alla stater tillgång till denna del av min patentansökan,

att fånga upp koldioxid ur atmosfären med hjälp av vindens kraft samt nanofiltrering, är därför att dagens misslyckade regelverk absolut inte får fortsätta att stå i vägen för räddningen av vår och våra barns överlevnad. Gott omdöme slår ut osunt regelverk.

I Sverige konstaterade t ex RRV att de flesta stora projekt som får statligt stöd upphör, försvinner, när de statliga pengarna är slut. Vi kan konstatera att trots denna förgörande kritiska rapport satsar staten hejvilt på nya enorma miljardprojekt, t ex kol med vätgas  som, utan att vi vet vilken innovation som ligger bakom, påstås "kanske" ge oss teknik att framställa stål utan kol om sisådär 20-40 år, "förutsatt att koldioxid blir dyrare än vätgas", samt en enorm batterifabrik som saknar tillgång till egen teknik.

EU bör t ex satsa åtminstone 0,01 procent av sin budget under 10 år till ett helt fristående projekt för att lösa EU och världens koldioxidproblem.

Vi vet att EU alltmer komplicerade, betungande och korruptionsuppmuntrande regelverk är på väg att rasera vettig utveckling, t ex rädda EU-medborgarnas liv och framtid.

FN/EU/Sverige kan inte fortsätta använda samma gamla, pinsamt galna medeltida metoder som tidigare. FN/EU och Sverige kan givetvis inte fortsätta springa in i  samma "bergvägg" med samma misslyckade metoder och resultat, dag efter dag, år efter år.

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

Här bifogas en enkel förklaring om metoden:

Att fånga koldioxid ur luften, eliminera klimathotet, en ny CCS-innovation.

Övergripande förenklad beskrivning:

En kubikmeter luft väger 1,3 kilo och innehåller ett par dussin olika molekyler och atomer. Luften i ett vardagsrum väger 100 kilo.

En kubikmeter luft innehåller en otrolig mängd atomer och molekyler. 

Om man skulle förstora alla enskilda atomer och molekyler i en kubikmeter luft, till samma storlek som en ärta, skulle hela jorden bli täckt av ett massivt lager av ärter. Det finns så många atomer och molekyler i luften att varje atom eller molekyl kolliderar med en annan atom eller molekyl, två miljoner gånger varje sekund. Eftersom olika atomer och molekyler har olika storlekar kan man filtrera de molekyler man vill få åtkomst till om man har ett tillräckligt fint nät/filter. Under de senare åren har forskare börjat utveckla fantastiska filter - nanofilter - som kan filtrera atomer och molekyler, till exempel grafenfilter (GO). Med hjälp av skräddarsydda nanofilter kan vi nu filtrera ut de molekyler vi vill komma åt, till exempel väte, metangas, vattenånga, men också växthusgaser, såsom koldioxid. Lika enkelt som att med en kökssil separat ris från ärter.

Tekniken är inte längre grundforskning. Filtreringstekniken är numera tillämpad forskning som många arbetar med varje dag. Denna utveckling går nu blixtsnabb. Nu är det dags att påskynda utvecklingen och hitta industriella metoder för att börja bygga fullskaliga "Nano Towers" - för att snabbt minska mängden koldioxid från atmosfären och rädda världen.

För att ta hand om koldioxid i luften behövs en kraftkälla. Vinden är alltid närvarande. Vinden är en enorm kraftkälla som kan förstöra hela städer och driva stora vindkraftverk. Vind finns överallt.

Med HyMeAirs innovation kommer världen att få tillgång till en ny och extremt billig metod för "Capture, Carbon dioxide and Store (CCS)". Nanofilter som grafen (GO) är ny teknik som kan filtrera, ut önskvärda molekyler, till exempel koldioxid ut ur luften. Nanofilter används redan dagligen för filtrering av vatten.

Example of standard atmosphere content, also showing the different molecule sizes:

Gas                              Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

 

                                            "Size"                                                        Covalent          volume

 

                                                                                                              radius             

 

Hydrogen, H2                        2                                       0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                       0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4                       16                                      0,66 g/l                                 0,00020

Water vapour, H2O                18                                      X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                      0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO            28                                     1,14 g/l                                 0,00002

Nitrogen, N2                          28                                     1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                       1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                      1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                      1,98 g/l                                 0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                      1,98 g/l                                 0,00003

Xenon, Xe                             54                                      5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                      3,71 g/l           110/201          0,00010

(+ 11 other)

 

HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture the greenhouse gasses(CO2 and N2O):

 

 

 

 

Största delen av luften, ca 99%, blåser med full kraft rakt igenom koldioxidfällan eftersom kväve- och syremolekylerna i luften är mindre än koldioxidmolekylerna. Koldioxiden samlas i fällan.

Detta betyder att luftens 0,041 % koldioxid fångas, extremt effektivt för vidare slutförvaring i berggrunden. Denna gasfälla kan naturligtvis också fånga upp många andra farliga gaser med en större molekylstorlek än "44", till exempel HFC-23. HFC-23 är en klimatgas där ett ton anses motsvara 12 000 ton koldioxid - växthuseffekt.

Under ett år händer detta:

1. Ett år = 31,5 miljoner sekunder.

2. Många platser har en genomsnittlig vind på 10 meter per sekund, vilket ger en dynamisk      kraft om 60 newton per kvadratmeter. (En newton = förflytta ett kilo en meter på en sekund.)

3. På ett år blåser 315 miljoner kubikmeter luft genom en kvadratmeter hönsnät.

4. På ett år blåser således 126 000 kubikmeter koldioxid (252 ton) genom en kvadratmeter      hönsnät.

5. Om man ökar ytan från en kvadratmeter till 25 000  blåser 3 150 000 000 kubikmeter koldioxid = 6 300 000 ton koldioxid genom ett hönsnät.

6. I jämförelse med ett hönsnät har naturligtvis ett nano/grafenfilter begränsad penetrationsförmåga.

7. En effektivitet om minst 33 % är sannolikt möjlig, vilket skulle fånga mer än 2 000 000 ton koldioxid per filtreringstorn ("Nanotowers").

8. Om världen, FN ledarskap, bygger 6 000 torn/år för endast 300 miljarder/år under fem år, får världen 30 000 befintliga torn som ta hand om 60 miljarder ton koldioxid per år för slutförvaring.

9. Betalning för att bygga och driva dessa torn kan lätt ordnas genom en internationell "tvingande" beskattning  av alla fossila bränslen, olja, gas och kol, via en koldioxidskatt om mindre än en procent av producentens försäljningspris.

En fantastisk win-win för både mänsklighetens överlevnad och producenterna av fossila bränslen. Alla människor i världen skulle dessutom få runt 6 000 kr per år i minskad skatt.

Vi skulle då kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom och rädda liv. 

Luftens olika molekyler är olika i "storlek".

Man kan idag utforma nano/grafenfilter som kan filtrera ut molekyler i önskad storlek.

Man kan också öka den del av filtret som bildar "hålrum", från till exempel 33% hålrum till 66% hålrum, per ytenhet. Det låter bra med 66 procent, men det är inte hela sanningen.

Även om t ex ett grafenfilter är extremt tunt, 0,00001 millimeter, det ser tjock ut i ett mikroskop. "Hålrum" består nämligen av "kanaler" som begränsar molekylernas penetreringsförmåga något.

Ett hönsnät har en genomträngningsförmåga om närmare 100 procent, ett nano/grafennät har sannolikt en nedsatt penetrationsförmåga, sannolikt minst 33 procent, även om grafenfiltret tillverkas med 66 procent hål per ytenhet. En fördel är att grafenfiltret inte kan täppas till, genom smuts.

Hur fångas  koldioxidmolekylerna i stor skala?

Med enkla och billiga runda torn, byggt av många smala fackverkstolpar placerad i en cirkel, "omsvepta" av nano/grafenfilter. Med ett "Nano Towers", till exempel 100 meter i diameter, 250 meter i höjd, får man ett aktivt filterområde på cirka 39.000/ 25.000 kvadratmeter, oavsett varifrån vinden blåser. Ett sådan "Nano Towers" kommer att vara tyst, ha samma höjd och se ut som en "fet" vindturbin, utan några rotorblad.

Konstruktion och driftskostnader för "Nano Towers" kan vara lägre än för en vindturbin. Livslängden kan sannolikt bli dubbelt så lång som för ett vindkraftverk eftersom ett "Nano Towers" inte har rörliga delar.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

Till klimatpolitiska rådet (Uppdaterad, förtydligad och korrigerad - efter påpekande, 2018-01-01 - tack.) Ingrid Bonde, Jonas Kuylenstierna, Tomas Kåberger, Åsa Löfgren, Sverker Sörlin, Markku Rummukainen, Karin Bäckstrand, Katarina Eckenberg, Ola Alterå.

Nu är det slut med klimatpopulism se: Klimatlagens hårda krav, med kommentarer

TT-rubrik: ” Nya klimatrådet ska säga obekväma sanningar".  Många, kanske en majoritet, ser fram emot ett klimatråd som har modet att tala om enkla sanningar.(Här följer en lättillgänglig översikt, också en lösning som kan eliminera klimathotet och ge oss obegränsat med energi- och rent vatten.)

Det är numera populärt med fake news och koncensus inom vetenskapen, ”jorden är platt”-syndromet.

Vetande har dock aldrig någonsin skapats via ”omröstningar”.

Klimatförändringar måste stoppas med helt nya åtgärder, de metoder som vi hittills provat fungerar bevisligen inte.

Mycket tyder på att politik och intellektuell begränsning - blixtsnabbt förvärrar läget. Förhoppningsvis kommer rådet, likt klimatförändringarna, att ha ett globalt perspektiv.

Man hoppas att rådet talar om: produktionskostnader utan subventioner - inte marknadspriser, om energi - inte förvirrar och förvärrar begrepp genom att dela upp energi i olika slag av överföring/omvandling t ex elenergi (El = ca 27 % av Sveriges totala energiförbrukning om ca 550 TWh), talar om energi i stället för effekt, inte påstår rena dumheter som att man kan producera ”fossilfri energi” med ”fossilfri  energi”, avslöjar ovetenskaplig bortförklaringar och påhitt från forskare, ”diesel-gateexperter” m fl, och att rådet särskiljer på miljö, väder och klimat.

De som har läst på vet att stora delar av klimatforskningen är byggd på spekulativ deduktions- och linjärforskning.

Det enda vetenskapliga evidens att tillgå är mätningarna av ökningstakten av koldioxid i atmosfären. Mauna Loa har mätt ppm-halten sedan 1950-talet. Vi vet därför med hundra procent säkerhet att koldioxidhalten sedan 2013 ökar i en takt som vi aldrig tidigare har upplevt, cirka 2,5ppm per år.

År 2013 sammanfaller händelsevis med tidpunkten när vi i världen på allvar började satsa mångmiljard-stöd på ”politisk och ideologisk utvald” - ”förnybar fossilfri energi”? Alla andra siffror som figurerar är tyvärr osäkra beräkningar, uppskattningar och datamodeller, t ex temperaturökningar, "utsläpp" etc.

Merparten av människor i världen är i praktiken ”klimatförnekare”, eftersomde flesta i första hand hellre ser till sin egen och sin familjs omedelbara egennytta än allmän ”omvärldsnytta”. Det är naivt att tro att denna ”lokala” överlevnadsinstinkt och familjenära egoism går att ändra - annat än marginellt.

Men oavsett vilken "inställning" man har, om man är ”klimataktivist” eller ”klimatförnekare”, tycker nog nästan alla människor att det är mycket bättre om vi upphör att förbränna fossila bränslen som släpper ut  40 miljarder ton koldioxid och andra klimatgaser varje år.

Den bistra sanningen är att det idag finns fler extremt fattiga,  0,7-0,9 miljarder, än hela världens befolkning under medeltiden, som då var 0,5 miljarder. Tillkommer, 1,7 miljarder fattiga som saknar basala nödvändigheter t ex toalett, elström och rent vatten.

Varje dag dör 1000 små barn, av otjänligt vatten. En tredjedel av världens befolkning, 2,4 miljarder, behöver omedelbart mycket mer energi/rent vatten.

Det är ofattbart/skamligt att byråkrater, politiker, utsedda prominenta delegationer samt ”gröna goda” människor, främst i Sverige, blundar inför realiteten att vi snabbt och kraftfullt måste öka världens energianvändningen för att förbättra utsatta människors primärbehov och rädda liv. (Sverige fokuserar på utvisningar av några få unga starka män, inte på att 1000 barn dör varje dag p g a dåligt vatten.)  

Vi har tyvärr ett megaproblem, människor behöver ju enorma mängder energi för att överleva, i dag konsumerar vi genomsnittligen närmare 25 000 kWh vardera per år - utan energi dör vi. I dag överle-ver 7 miljarder tack vare ca 86 % billig fossil energi. Fossil energi ökar varje år: BP Statistical Review.  

Vi producerar 5-6 % kärnenergi. Begränsad vattenkraft står för 5-6 %. Att bränna ved/grödor ger några procent energi. Trots många år med tusentals miljarder i skattestöd, malus- bonussystem, certifikat och regleringar, omdirigeringar mm, utgör vindkraft och solenergi försumbara 1,5-2 %.

Vindkraftverk, solpaneler samt batterier kräver mycket stora mängder billig fossil energi att bygga, driva, underhålla och skrota (Från gruvprospektering till destruktion.) Det är troligt att en hel del av dessa anläggningar, t ex ett antal dyra vindkraftverk, producerar mindre energi under sin 20 års livstid än den insatsenergi som åtgår under den totala bygg- drift- underhåll- och destruktionsprocessen.

Man kan konstaterat att vi måste lösa enorma problem om vi och mänskligheten vill överleva. Problemen ökar nu blixtsnabbt. Vi kan bevisligen inte rädda vår framtid med naiva blåögda drömmar om vind, sol, ved, samt batterier, eller forskarpåståenden ”inte för sent”. Fakta:

 1. Människor släpper ut 40 miljarder ton klimatgaser per år via förbränning av fossila bränslen.
 2. Vi är snart 50 % fler, över 10 miljarder människor.
 3. Vi har säkra evidens, Mauna Loa , på att atmosfärens koldioxidhalt sedan 2013 börjat öka mycket dramatiskt. (Andra uppgifter grundas på osäkra och otillförlitliga - ”beräkningar”.)
 4. Den brutala sanningen är att det är absolut omöjligt att ersätta 86 %, 155 000 TWh,    21 000 kWh per person i världen, enorma mängder fossil energi, cirka 45 000 000 000 liter eq. olja varje dag. Vi kommer därför aldrig kunna ersätta vårt ständigt ökande energibehov med extremt dyr och energikrävande ”förnybar fossilfri energi”.
 5. ”Förnybar fossilfri energi” existerar inte, detta uttryck är dessvärre en saga, en dröm, ett rent påhitt, som via Internet, massmedier och galenskap på några få år fått global spridning. Inte ens vattenkraft, eller människan själv, är fossilfria. De marginella energikällor, som man nu satsar 10 000-tals miljarder på varje år och felaktigt kallar för ”förnybar fossilfri energi”: Väderkvarnar, ved och solstrålar är de facto cirka 10 ggr dyrare att producera jämfört med fossil energi. Propaganda om att det går att producera vind- och solenergi billigare än fossil energi är generade falsk. Varför utför inte staten vetenskapligt seriöst välgjorda konsekvens-utredningar i stället för att  låta IVL genomföra en slarvig och ovetenskaplig metautredning om el-bilsbatterier? En enkel överslagsberäkning visar att en el-bil släpper ut minst 2 ggr mer koldioxid än en bensinbil under 15 000 mils körning. Sverige fortsätter trots alla bevis satsa biljoner på solenergi, vindkraftverk, biobränslen samt batterier innan man säkert vet att detta är hållbar energi som är rejält prisvärd och trygg, jämfört med fossil energi.
 6. Det är tragiskt att konstatera: Oavsett hur mycket vi försöker spara, oavsett hur idogt vi försö-ker förbättra gammal teknik, oavsett hur hårt vi försöker bearbeta och tvinga människor att sluta använda fossila bränslen - har detta - och kommer detta - att garanterat misslyckas. Tyvärr kommer åtgärderna i stället påskynda resan mot vår undergång genom att extremt dyr energi givetvis ger upphov till fattigdom som skapar konflikter, flyktingströmmar och stora krig.  Vedervärdigheterna kommer snart inträffa - även på din bakgata - om vi inte gör något nytt.
 7. Fakta är att våra liv, och vår överlevnad, beror på vår nuvarande tillgång 86 % fossil energi. Våra liv består av 86 % fossil energi, hur kan någon överhuvudtaget inbilla sig att vi kan avskaffa 86 % av våra liv utan att det uppstår enorma konflikter, flyktingströmmar och krig? Hur kan någon överhuvudtaget tro att vi kan ersätta 86 % av våra liv med medeltida teknik?
 8. Innerst inne förstår nog de flesta, åtminstone de som uppriktigt och ärligt via egen kontroll av befintlig klimat- och energiforskning/teknik försökt förstå, att vår enda möjlighet för att vi skall överleva, få en framtid, är att vi snabbt försöker hitta en ny, en enormt stor energikälla som kan ersätta de ökande och gigantiska mängder fossil energi vi använder, varje dag.

Populistiska stöd till solpaneler, el-bilar, el-cyklar mm innebär att man på ett otillständigt sätt beslagtar skattepengar från de fattigaste samt mindre välbeställda människor som t ex butiksbiträden, poliser, pensionärer m fl och ger dessas pengar till de rikaste av människor, det fåtal som har råd att köpa dyra el-bilar, solpaneler och el-cyklar. Vi har påbörjat en stor global omfördelning från fattiga till rika.

Fossil energi och kärnkraft är väldigt ny energi, dessa energikällor började utvecklas tiotusen år efter den moderna människans intåg, så sent som under 1850-talet.

Olja, kol, gas och kärnkraft har inneburit att vi blivit rikare, friskare och många fler.

Före 1850-talet var våra energikällor muskelkraft, väderkvarnar, solstrålar, vattenhjul, ved och lite kol.

Medeltidens energislag klarade knappt av att försörja dåtidens 0,5 miljarder, nu är vi fler än 7 miljarder och inom kort 50 % fler - snart över 10 miljarder.

Man behöver inte vara begåvad för att inse att vi kommer att få fruktansvärda svårigheter om vi upphör att använda 86 % av den energi som vi idag använder för att överleva.

Våra problem kommer då inte att bli klimatförändringarna utan andra, mycket mer allvarliga problem.

Om vi upphör att tillföra energi för vår överlevnad kommer många fler att oundvikligen börja svälta och då börja slå ihjäl varandra, på samma sätt som vi människor alltid har gjort.

Den numera närliggande frågan är, när kommer detta börja inträffa, om 8, 12 eller 16 år? När kommer vi börja döda varandra i strider om grundläggande överlevnadstillgångar som energi och vatten?

  

Ovan inkomstkurva är upplysande, den speglar också befolkningstillväxten, vår livslängdsökning, allt det som av en ”händelse” började ta fart, efter att E. Drake 1859 hittade världen första stora oljekälla.

Under 2000-talet har världens ”gröna profeter” steg för steg byggt upp ett skräckscenario rörande klimatförändringar. Regeringen och SVT/SR ”favorit” är att utpeka naturkatastrofer, trots att dessa bevisligen har minskat år efter år: DN.

Dagliga överdrifter, sagor och rena lögner accepterats med hänvisning till att detta ”gynnar en god gärning”, att vi alla måste ”stiga på det gröna tåget”, även om det nu börjar uppdagas att det ”gröna tåget” färdas åt helt fel håll (t ex ökning av ppm-halten).

Typisk "propaganda och vilseledande" är att, som t ex SVT och Aftonbladet ställa virala ”idiotfrågor”: Hur allvarliga tycker du att klimatförändringarna är? Man får givetvis samma slags svar om man frågar: Hur allvarliga tycker du att krig är? Vill du leva ett lyckligt liv? Vill du vinna högsta vinsten?

SVT sänder ständigt osaklig "partisk" propaganda, se alla anmälningar till Granskningsnämnden. PPM-ökningen: Expressen och forskare försöker nu vilseleda och skrämma människor genom att påstå att träden numera tar upp mindre koldioxid, vilket är lika vetenskapligt vansinnigt som att påstå att människor numera konsumerar mindre syre för att överleva.

DN har dock nyss, modigt och överraskande, vågat avslöja ”falska” isbjörnar och de typiska vardagsbedrägerierna från ”gröna organisationer”.

Att kritiskt granska politiker, ”gröna organisationer”, forskare, industri och andra som numera livnär sig på osanningar om klimat- och energifrågor innebär att man numera blir stämplad som ”förnekare”. Att kritiskt granska fakta börjar bli farligt, det är tydligt att all kritik tystas ned, även inom massmedier. Internet har inneburit att extrem ”klimatdogm” har fått ett större globalt och blixtsnabbt genomslag än någon tidigare ”ideologi”, t ex kommunism, nazism, röda khmerer.

Ett gigantiskt problem är att vi via 140-teckens propaganda på kort tid ”lyckats” skapa en vitt utbredd rädsla för klimatförändringar hos människor, framförallt hos barn.

Katastrofen är att vi saknar alla ”verktyg” att ta itu med klimatförändringarnas faktiska och praktiska problem.

Naturligtvis måste människor ges hopp om en framtid, för utan framtidshopp kommer alla världens organiserade samhällen snabbt rasa ihop i ett anarkistisk kaos.

Hittills har ”trösten och hoppet” bestått av att ideologer, politiker och massmedier påstått att vi kan upphöra använda fossila bränslen, 86 % av våra liv, och i stället börja använda, något moderniserade, men i grunden medeltida typer av energikällor: Väderkvarnar, solstrålar, ved, samt batterier. Dessa, de så kallade ”förnybara fossilfria energikällor”, påstås kunna rädda mänskligheten från undergång.

Nu börjar allt fler förstå att denna propaganda, som "galenskapens" gröna drömmare, politiker, forskare och massmedier har predikat, är påhittade luftslott - utan substans - se t ex fakta om ppmhaltökningen.

År 1994 var jag positiv till Internet, jag skrev då en liten bok om hur Internet kommer att förändra vår framtid, ingen hade gjort detta förut, enbart teknikböcker. Boken blev en succé, 200 000 svenska ex samt översatt till flera språk. Nu är jag djupt bekymrad av Internet. Det är skrämmande att populistiska slagord, via politiker, forskare, massmedier, social medier m fl, paroller som saknar eftertanke, helt plötsligt kan få totalt globalt genomslag, även om de medför en livsfarlig utveckling av vår framtid.

Det är också skrämmande att många av världens 45 miljoner forskare numera regelmässigt i sina anslagsäskanden nästan alltid anför åtminstone något litet påhitt som har med klimatet att göra, ”greenwashing”, annars får forskaren inte särskilt mycket av de många 1 000 miljarder USD som tilldelas ”forskningen” varje år. En del forskning verkar nu vara på väg att bli ”parasitforskning”, genom att många forskare struntar i att ta ansvar för mänsklighetens framtid. Forskarna försöker i stället komma åt så mycket pengar man kan - snabbt. Forskning börjar förlora allmänhetens förtroende.

Enkla exempel: Solpaneler har blivit billigare under 2000-talet p g a att vi gått från att tillverka ett fåtal handtillverkade till rationellt massproducerade, via ingenjörer - vilket nu börjar närma sig vägs ände. Men hur mycket har forskarna, de som fått tusentals miljarder kronor för att utveckla solceller, lyckats att öka verkningsgraden per kvm under 2000-talet? Fakta: Från ca 18 % till försumbara ca 20 %!

”Alla tror” att litiumbatterier blir mycket billigare för varje år, massmedier, politiker och industrin påstår ju ständigt detta. Sannolikt har de sedan 2016, ökat i pris (Otaliga och olika dolda stöd försvårar prisberäkningar). 2017 har t ex koboltpriset fördubblats, nickel och litium har blivit mycket dyrare osv.

”Förnybar fossilfri energi” finns inte, inte ens vattenkraft eller muskelkraft, fakta:

Vattenkraftverk: måste byggas med maskiner som kostar typiskt 86 % billig fossil energi att bygga och driva. De avverkar en mycket stor areal skog/natur och tar då bort en stor aktiv kolsänka, som år efter år inte kan bidra till ett naturligt koldioxidupptag. Efter detta måste man med typiskt 86 % billig fossil energi producera och frakta enorma mängder av betong, stål, turbiner, generatorer och tillföra andra material för att bygga dammen. Tillkommer elnätsbygge. Dammen måste därefter drivas och underhållas varje dag, och förr eller senare destrueras, allt med typiskt 86 % billig fossil energi.

Muskelkraft: Cirka en femtedel av all energi vi använder, genomsnittligen ca 5000 kWh per människa och år, åtgår för att producera mat och vatten (varav typiskt 86 % är billig fossil energi). Energiomvandlingsförlusten vid mat- och vattenproduktion är drygt 80 % eftersom en människa de facto endast ”förbrukar” cirka 700 kWh per år. (Omvandlingsförlusten och faran för mänskligheten blir givetvis betydligt högre för ekomat eftersom den kräver både mer arbetskraft och närmare dubbelt så stora odlingsytor. Detta innebär att varje eko-banan till ett rikt barn, fråntar ett fattigt barn en måltid. )
Politiker, massmedier, forskare, industrin och andra måste sluta att manipulera ovetande människor med sina ständiga påståenden och uppenbara lögner som att väderkvarnar, solstrålar, ved, vatten, samt batterier är ”förnybar fossilfri energi” och mänsklighetens framtida ”räddning”.

Den blixtsnabba IT-utvecklingen har grundlurat oss alla att tro att all teknikutveckling går rasande snabbt. IT-explosionen beror på att transistorerna blixtsnabbt har gjorts mindre och mindre, snart är de inte större än en atom. Transistorerna och IT-tekniken blir då fantastiskt mycket mer effektiv, man kan packa miljontals på en liten yta och de drar mycket mindre energi. IT-utvecklingen följer naturlagarna. Men för att t ex ett vindkraftverk skall producera mer energi är det precis tvärtom, jämfört med en transistor, man måste bygga vindkraftverken högre och större, detta är också en naturlag. Naturlagarna är en av anledningarna att forskarna inte nämnvärt lyckats öka verkningsgraden i solceller, ved, vindturbiner eller den 200-åriga batteritekniken, och mycket annat.

När det gäller ved, biobränslen, har man ”lyckats med konststycket” att avsevärt minska verknings-graden. Detta låter som ”Alice i Underlandet”, men det är faktiskt sant: I stället för att samla ihop och bränna upp veden och/eller grödorna direkt använder man numera stora mängder billig fossil energi för att omvandla ved till flytande biobränslen, se KVA. Dessutom åtgår det enl UNESCO-IHE 70 ggr mer rent vatten att producera flytande biobränslen jämfört med olja. I Sverige importerar vi ca 70-80 % av vår konsumtion av flytande biobränslen. Detta innebär att vi, även inom bioenergi, har börjat ”exportera” Sveriges klimatgasutsläpp - "den svenska modellen". Svenska staten har nu också börjat satsa enorma pengar på t ex projekt att ersätta kol med vätgas: Ny Teknik frågar: ”Hur ska ni kunna göra vätgas billigare än kol?”  Svar: ”Tanken är att det ska ske om 20-30 år. Då blir koldioxiden dyrare att släppa ut, säger Görnerup” (Chef för detta miljard - ”forskningsprojekt”.) Projektets forskare sitter tydligen och väntar på att koldioxid via skatter skall bli "dyrare" än vätgas, kanske 2050? Ingen vet vilka innovationer, patent och/eller teoretiska forskningsrön ligger bakom detta projekt?

Detta ”projekt” liknar f n ett tragiska skämt, ungefär som RRV konstaterade i sin revision av Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket, kanske i tävlan med Sveriges ”Åsa-Nisse Gigafactory”, som vi skattebetalare redan satsat högriskkapital på, mångmiljonbelopp via Energimyndigheten och Vinnova samt andra - trots att inte heller detta projekt omfattas av någon som helst ny teknik.

Det är inte en lätt uppgift som ni i klimatrådet har fått i er hand - mänsklighetens överlevnad.  Att vi drabbas av klimatförändringar har FN via IPCC sedan lång tid tillbaka konstaterat varnat för. Rådet behöver därför inte ägna en enda sekund för att varna oss om detta. Människor i hela världen har redan snappat detta budskap, det behövs m a o inte en enda ny ”expert” som varnar oss.

Vad vi nu behöver är givetvis någon eller några som de facto omedelbart gör något åt problemen.

Dagens livsfarliga ”klimatstödsåtgärder” innebär endast att man tar pengar från de fattigaste och ger dessas pengar till de rikaste, detta kommer inom några år skapa stora motsättningar och problem. Rådet bör givetvis motarbeta denna obehagliga och mycket farliga utveckling.

Ett av världens största ”klimatproblem” är att världen nu överöser industrin, propagandister, forskare och andra med skattepengar, tiotusentals miljarder varje år. Dessutom har stater och överstatlighet utvecklat ett oöverskådligt spindelnät av certifikat, malus- bonussystem, stöd och omfördelningar. Denna hajp, vansinniga penningutrullning, som tog fart efter 2010, kommer påskynda vår undergång.

Att för klimatpolitiska rådet fajtas mot denna enorma övermakt av pengar kräver mod och blir inte lätt.

Om klimatpolitiska rådets ambition är att försöka skapa en framtid för oss alla är er enda möjlighet att försöka finna och förmå staten att försöka hitta och satsa på en ny, en enormt stor energikälla, som klarar av att ersätta all den fossila energi vi människor idag använder för att överleva från dag till dag.

Atmosfären blir sannolikt vår räddning. Nikola Tesla konstaterade redan på 1800-talet att luften vi andas innehåller all energi och rent vatten mänskligheten behöver.

Varje kubikmeter luft innehåller 1,3 kilo molekyler, även energimolekyler och vattenmolekyler.

För 100 år sedan fanns inte nanofilter som klarade av att filtrera fram olika storlekar av molekyler. 

Nu börjar man kunna producera ”skräddarsydda” nanofilter, vi kan därmed snart ta tillvara luftens olika molekylinnehåll av t ex vätgas, metangas och vatten. Att fånga och eliminera koldioxid är lättast.

Grundtekniken är mycket enkel, samma princip som en kökssil. Vi kan lätt bygga stora runda torn omsvepta av nanofilternät som kan fånga luftens olika molekyler. Man behöver givetvis en kraftkälla. Vind är en enormt stor och gratis kraftkälla. Vindens kraft driver t ex vindkraftverk och vinden kan förgöra hela städer. Luften blåser mot tornen och nanofilternäten silar ut de molekyler vi vill tillvarata. Produktionskostnaderna kommer enligt beräkningarna att bli en tiondel av dagens lägsta produktions-kostnader för energi och vatten. Vi kan därför avskaffa all fattigdom i världen. (Om man vill detta?)

Se t ex mitt förslag om hur lätt detta kan genomföras: http://hymeair.com/no-more-poor

Förhållandevis ren energi, och rent vatten, finns i luften runt omkring oss - i överflöd.

Idag används nanofilter för vattenrening. Den forskargrupp jag har kontakt med hos KTH har t ex i en första, dock ej vetenskapligt grundad test, filtrerat fram vätgas ur luften vi andas, vår minsta molekyl. Processen är självklar, enkel och mycket billig att utveckla men vi måste naturligtvis ägna metoden några års utvecklingstid för att nå industriell produktion.

Själv har jag ägnat 3 år för att försöka förstå verklighetens klimatförändringar, energikällor, ”gröna” organisationers strukturer och penninghunger, samt myriaden av skatteöverföringssystem.

När jag insåg att i stort sett allt vi hittills gjort kommer påskynda mina 14 barn/barnbarns undergång ägnade jag 2 år och mina resurser för att försöka lösa problemen - lösningen är sannolikt - luften vi andas.

Jag har försökt att få svar på varför staten inte ens vill genomföra enkla billiga tester av denna teknik?

Troligtvis har propagandan för vindkraft, solceller, biobränslen och batterier redan har gått för långt, är för ideologiskt laddad, och omfattar alltför mycket pengar? Att vår riksdag, regering och massmedier därför hellre, av egoistiska skäl, bekvämlighet, rädsla för etablissemanget, väljer den inslagna vägen, att försöka avskaffa 86 % av våra liv? Man bryr sig inte ett dugg om att detta är en väg, som inom kort troligtvis leder en stor del av våra nära, kära och mänskligheten, mot en snabb undergång?

 

Vågar vi hoppas att TT-rubriken blir sann?: ”Klimatrådet ska säga obekväma sanningar”

Med vänlig hälsning

Stockholm den 2018-01-01

Claes Persson,

claes.w.persson@gmail.com

 

Alla ni som blivit utvalda att driva klimatrådet, med uppdrag från oss skattebetalare att ni skall fixa så att vi alla skall få uppleva en framtid, har naturligtvis all grundläggande kunskap jag beskrivit i denna skrift, energikonsumtion per capita etc, det torde vara därför ni tackat ja till ert nya uppdrag.

Ni har givetvis också kännedom om ny-, samt gammal enkel basvetenskap, men för säkerhets skull bifogar jag ändå information om de simpla fakta som Nikola Tesla konstaterade redan på 1800-talet.

Detta är teknik som staten tyvärr inte vill satsa ett enda öre på att ens undersöka, troligtvis för att denna teknik kommer att skada dagens många egenintressen: politiska och ideologiska låsningar, forskares självkänsla, massmedier och ekonomiska klimatprofitörer.

Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket m fl satsar därför i stället hellre våra skattepengar på ”politiskt gångbara projekt”: t ex att utveckla ”datingappar”, katthalsband”,  och ”appar för att hitta närodlad potatis”, m fl galenskaper.  

Jag har givetvis mer information om klimat- och energikällor, m fl frågor förknippade, som jag gärna ställer till ert förfogande, i de fall någon av er i klimatpolitiska rådet är seriöst intresserad av korrekt, kritisk och sund vetenskap, och av att rädda våra liv?

Ni ärade i klimatpolitiska rådet har givetvis inte blivit utvalda för att få status, löner och erkännande. Nej, vår och världens nära framtid är numera ert gemensamma, enskilda och personliga ansvar.

Klimatlag: Svensk författningssamling 2017:720

SFS nr: 2017:720
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet 
Utfärdad: 2017-06-22 
ÄndringsregisterSFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 


/Träder i kraft I:2018-01-01/

1 § I denna lag finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.

2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

3 § Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.

4 § Regeringen ska varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen.

Klimatredovisningen ska innehålla 
1. en redovisning av utsläppsutvecklingen,
2. en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen, och
3. en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas.

5 § Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits.

Handlingsplanen bör innehålla en beskrivning av 
1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,
2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade utsläppsinventeringen,
3. prognosticerade utsläppsminskningar,
4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,
6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås,
7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och
8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.

 

Kommentarer till Klimatlag (2017:720)

Klimatlagen förändrar radikalt tidigare klimatpolitiskt arbete som hittills bedrivits "på en höft", utan konsekvensutredningar och främst med stöd av substanslösa populistiska "gröna" slagord samt overifierade utfall av skattestöd, certifikat och malus- bonussystem etc. (Vilket faktisk utfall ger t ex den samlade mängden/"spindelnätets" stöd och system för att gynna klimatutvecklingen? Sådana utredningar saknas.). 

Klimatlagens 2 § punkt 4 säger att de åtgärder under punkt 1, 2 och 3 som skall vidtas måste vila på "vetenskaplig grund" man kan anta att detta avser evidensbaserad grund. (Ett klarläggande om vad som avses med "vetenskaplig grund" är givetvis nödvändigt.)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 6 och 7 innebär att man äntligen tvingas genomföra seriösa, neutrala strikt vetenskapliga konsekvensutredningar innan man satsar pengar på projekt, stöd, malus-bonussystem med mera som man "tror" kan bidra till klimatlagens övergripande målsättning. (Det går t ex inte längre bara påstå att man kan använda "fossilfri energi" för att tillverka "fossilfria" energikällor eller batterier, förrän man via en konsekvensutredning bevisat att den "fossilfria energin" man hänvisar till, verkligen är 100 % "fossilfri".)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 8 innebär att man alltid måste pröva nya metoder och innovationer för att uppnå klimatlagens målsättning. Det räcker m a o inte att man försöker att marginellt förbättra t ex medeltida energikällor som väderkvarnar, solstrålar, ved, samt batterier.

Klimatlagens 6, 7 och 8 § kräver att de nationella målen skall synkroniseras med de globala, detta innebär t ex att det f o m den 2018-01-01 är förbjudet att importera flytande biobränslen vars produktion förorsakat större utsläpp än produktion av motsvarande svenska biobränslen, osv.

Claes Persson, januari 2018

 

INNOVATION: Engineered porous materials for filtration are necessary for separation and purification gases which can as well find applications in other areas like the separa-tion of CO2 from flue gas, biogas and filters for air quality control, amongst others. 

Polymers like (polysulfone (PSF), polyethylene oxide (PEO), polyimide (PI), polydimethylsiloxane (PDMS), and zeolites or carbon molecular sieves inorganic materials or porous nanoparticles in a polymeric matrix (mixed matrix membrane) have been used for gas separation. Ultrathin membranes fabricated with MOFS (metal organic frameworks) and graphene oxides are currently attracting tremendous interest towards gas separation as these are thin and have suitable porosity facilitating rapid gas permeation. Due to the limitations in fabrication methods of Graphene oxide nanomembranes, high costs and stability concerns, very few of these materials have found application in industry where predominantly polymer-based membrane materials still rule the game. Graphene oxide prepared from natural flake graphites through one-pot synthesis processes opens new avenues for the fabrication of futuristic gas separation membranes. PCT-patent application: WO 2017/204706 A1:

1.  Air, contains energy: hydrogen and methane, also water and greenhouse gases.

2.  The wind, only 4 meters/second and the enormously heavy rotor blades on a wind turbine will start to rotate, 10 Newton/m2. In many places, the mean wind is 10 meters per second, 60 newton per m2. 

3.  Nano filter, designed to capture the molecules one want to extract from the air.

4.  Small pump, the filter systems can supplement with a pump that creates a slight negative pressure.

The technique is no longer basic research; it´s now applied research and development step.

HyMeAir has filed a PCT patent application in 148 countries, a technique that will eliminate the climate change and give us an unlimited amount of energy and water from the air.

Technology based on simple principles, air, the wind and the latest type of nano filters. Graphene, and other nano filters can nowadays be manufactured with the desired “hole size” to suit the air’s different “sizes” of molecules. E.g., nano filter is today used for filtering water from unwanted molecules.

We have filtered out the air’s smallest molecule, hydrogen gas, from the air.

For increased permeability, the part of the filter area that is holes can manufacture for exceeding 60 percent of the filter surface. Nano technology (nm): Consist of dimensions less than 100 nm. One nm is one million part, of a millimeter.

1.  To capture and take care of the energy gasses out of the air.

The hydrogen molecule (H2), is “size” 2. The methane molecule (CH4) is “size” 16. A filter with a “hole size” less 17, can therefore, separate hydrogen and methane out of the air. Then the energy gasses are collected in a tank. There is so much hydrogen and methane gas in the atmosphere that these gases cover the world’s energy needs.

2.  To capture greenhouse gasses in a “trap.”  

     ENKEL, BILLIG, NY SVENSK CCS-TEKNIK SOM SNABBT KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN GENOM ATT ELIMINERA ALLA O-ÖNSKADE KLIMATGASER.

Greenhouse gas carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxide (N2O) molecules both “size” 44. A graphene filter with a “hole size” 45 can let through both these greenhouse gasses when it blows. The next graphene filter has a “hole size” 43, which means that the carbon dioxide and nitrous oxide caught in a trap. Air consists of 99% of nitrogen (N2) with “size” 28 and oxygen (O2) with “size” 32. That means that almost all, 99 % of captured air, nitrogen and oxygen, blows right through the climate gas trap - full force.

Climate gasses are then led down into the earth’s crust for permanent storage. Unlike today’s use of CCS technology, HyMeAirs CCS technology at little cost can reduce the air and atmosphere’s climate gasses from 410ppm to 300ppm within a few years. We never more need to worry about climate change caused by people. We never need to organize climate meetings or build wind turbines, solar panels, batteries or biofuels.

3.  To capture water molecules from the air in a “trap.”

One of the world’s biggest problems is the lack of pure water. The same type of “molecule-trap” as the greenhouse gas “trap” but with another hole-size in the graphene filters (19 and 17), can be used to capture the gas molecule H2O “size” 18 from the air. The “trap” will give unlimited access to clean water in all countries in the world, at little cost. The most efficient way to capture molecules from the air is to build round towers covered with nano filters, “NanoTowers.” Whatever wind direction, the efficiency will then maximized.

Example of standard atmosphere content is also showing the different molecule sizes:

FÖR TYDLIGARE TABELL, UTÖKAD FÖRKLARING ETC SAMT BILDER, SE: www.hymeair.com

Gas                                      Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

                                            “Size”                                                         Covalent          volume

                                                                                                              radius

 

Hydrogen, H2  2                                          0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                          0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4 16                                        0,66 g/l           x                    0,00020

Water vapour, H2O                18                                        X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                        0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO               28                                        1,14 g/l           x                    0,00002

Nitrogen, N2    28                                        1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                        1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                        1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                        1,98 g/l           x                    0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                        1,98 g/l           x                    0,00003

Xenon, Xe                             54                                        5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                        3,71 g/l           110/201          0,00010

( + 11 more)

 

The molecules can be extractable separately or together, for example energy:

To extract H2 + He + CH4 together via a customized graphene filter with holes that pass through these gases but not gases with larger molecules than CH4. One can then burn the gases together. (Helium to ignored.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KVA konstaterar att biobränslen släpper ut mycket mer koldioxid än fossila bränslen, IVA konstaterar att tillverkningen av el-bilbatterier släpper ut stora mängder koldioxid osv.

Den "gröna" bluffen om "förnybar fossilfri energi" är givetvis inget annat än en gigantisk bluff som nu börjar avslöjas.

Kungl. Vetenskapsakademien KVA 

 

Jag har aldrig sett någon seriös, sann förklaring, om hur "förnybar fossilfri energi" skall kunna klara av att ersätta den enorma mängd billig fossil energi vi använder för vår överlevnad, har du?

Inom kort är vi dessutom 10 miljarder människor.

Vår enda chans är att hitta en ny, enormt stor energikälla, samt teknik för att eliminera en stor del av atmosfärens koldioxid.

Energikällan och tekniken finns redan - i luften vi andas!

 

"Parisavtalet" i all ära, men sanningen är att det inte föreligger något avtal, inte ens en överenskommelse. Ländernas "åtaganden" är ju inte bindande. Dessutom saknar "Parisavtalet" konkreta mål om och hur omställningen skall genomföras? "Parisavtalet" kan tyvärr liknas vid en slags besvärjelse.

 

Klimatutsläpp är ett enormt globalt problem, som nu efter alla "åtgärder" sedan 2010, ökar i en takt som världen aldrig tidigare har upplevt, 2-3ppm/år. Vill vi fortsätta med samma "åtgärder",  de som sannolikt tidigarelägger din egen och mänsklighetens undergång?

 

Nedanstående fakta utgörs av ungefärliga och övergripande siffror.

För att göra exemplen enkla och överskådliga förklaras skillnaden mellan produktionspriser kontra marknadspriser samt används kWh för energikonsumtion.

 

Fakta:

Genomsnittligen gör varje människa i världen av med cirka 25 000 kWh per år. Dessa 25 000 kWh ger upphov till cirka 5 000 kg klimatgaser varje år. Generellt ger således 5 kWh energiåtgång upphov till 1 kg växthusgaser. Energiproduktion och utsläpp av klimatgaser är relativt enkla att förstå, på makronivå. Man måste dock hålla tungan rätt i mun och inte låta sig luras av "klimataktivister" eller "klimatförnekare". I sin iver att genomföra en "grön" värld har det idag tyvärr blivit kutym, framförallt för "klimataktivister" och "klimatforskare", att på många olika och mycket fantasifulla sätt försöka manipulera siffror och energislag/typer.

 

Fakta:

Av all energi vi använder utgör el-energi en liten del, endast drygt 20 % av den energi världen använder. Man bör därför aldrig tala om el-energi i energisammanhang utan enbart om energi. (Klimataktivister gillar att blanda ihop el-energi och energi.)

 

Fakta:

Extremt billig energi från fossila bränslen utgör 86 % av all energi mänskligheten använder för att varje dag kunna överleva, kärnkraft utgör cirka 5-6 %. Resterande cirka 8  % kommer till största delen från vattenkraft. Globalt skattesubventionerad och malus- bonusstödd vindkraft och solenergi utgör cirka 1,5 - 2 %.

 

Fakta:

Produktionskostnad för energi har inte något samband med marknadspris för energi. Exempel: För närvarande ligger marknadspriserna för ett fat olja på drygt 400 kr. Oljepriserna har dock under senare åren pendlar mellan 200 kr och 1 000 kr per fat.

Uppskattningsvis har världens genomsnittliga produktionskostnader för fossila bränslen räknat över lång tid varit cirka 0,1 kr per kWh, oavsett om marknadspriset har varit 200 kr eller 1 000 kr per fat olja. Vindkraft, solenergi och flytande biobränslen kostar i genomsnitt minst 10 ggr mer att producera jämfört med fossila bränslen, 1 kr per kWh. Detta trots att man i dag producerar (bygger) vindkraftverk, solpaneler, flytande biobränslen och batterier med hjälp av, typiskt 86 %, extremt billiga fossila bränslen för produktion av dessa "förnybara energikällor". Det vill säga: Om inte dagens extremt billig fossil energi varit tillgänglig hade t ex ett vindkraftverk kostat cirka 5-10 ggr per att tillverka och driva.

Fakta:

Klimataktivister säger gärna: Vi använder "grön" energi för att producera "gröna" energikällor, de flesta inser att detta är kvalificerat nonsens. Mer än 90 % av alla energi vi använder utgörs av fossil energi och kärnkraftsenergi.

"Förnybara fossilfria energikällor", som de facto inte existerar, får varje år enorma skattestöd i ett oräkneligt antal former, dessutom olika stöd i olika länder, samt malus- bonussystem som belastar varje skattebetalare ytterligare. IMF uppger klimatkostnader om 5-10 % av världens BNP. I Sverige cirka 300 miljarder, 120 000 kr netto per tvåbarnsfamilj varje år, ett belopp som ökar blixtsnabbt.

 

Fakta:

Världens befolkning ökar explosivt, inom kort är vi 50 % fler, cirka 10-12 miljarder. Varför skulle någon av dessa nykomlingar inte vilja ha det du och dina barn har?

 

Fablernas värld:

För att klara klimatproblemen tycker de "gröna" att vi skall fortsätta att nyintroducera medeltidens tekniker, marginellt upphottade: Väderkvarnar, solstrålar och ved.

Dessa fungerade visserligen inte bra under medeltiden, "men nu har vi ny teknik" sägs det.

Vi har t ex sedan millenniumskiftet, trots stöd av tiotusentals forskare och tusentals miljarder kr, endast lyckats öka verkningsgraden på solpaneler från cirka 18 % till 20 %.

Om vi tar ännu mer pengar från det fattigaste och investerar många tiotusen miljarder kr till på solpaneler kanske vi kan öka verkningsgraden till 21 % eller 22 %.

Alla inser att sådana, ytterst marginella "tekniksprång", inte ens är värda att noteras.

Hur skall några få procent effektivare solpaneler eller vindkraftverk kunna ersätta 86 % av den fossila energi vi behöver för vår överlevnad?

Dessa 86 % fossil energi motsvarar över 40 000 miljoner liter olja per dag!

 

Du är tyvärr grovt missinformerad av klimataktivister, klimatforskare, politiker och massmedier.

Du kanske tror att teknikutvecklingen går med en rasande fart, och det gör den, men endast inom IT och annan atomnära teknik som har hjälp av naturlagar, ju mindre transistorerna blir dess effektivare, billigare och strömsnålare blir t ex din Smartphone.

Utvecklingen inom det som oriktigt kallas "förnybar fossilfri energi" fungerar tvärtom.

Utvecklingen inom vindkraft, solpaneler, flytande biobränslen samt batterier står inte still, men den går så sakta framåt att den aldrig någonsin klara av att rädda vår framtid, naturlagar sätter stopp för detta. De flesta förstår nog att t ex ett vindkraftverk måste bli större, högre och därmed dyrare för att bli en liten aning mer effektivt.

 

Alla vill nog att vi slutar släppa ut 40 miljarder ton växthusgaser varje år men vi kommer aldrig att uppnå något resultat om vi fortsätter att ljuga om verkligheten.

 

Man säger: "Vi måste förändra vårt sätt att leva", vilket innebär krig och konflikter.

Idag utgörs genomsnittligen ungefär 13 % av våra levnadskostnader av energikostnader.

Om vi "förändrar vårt sätt att leva", d v s slutar använda billiga fossila bränslen, kommer energikostnaderna att uppgå till minst 50 % av våra levnadskostnader, vi blir helt enkelt mycket fattiga. Världen kommer samtidigt fyllas på med 3-4 miljarder nya innevånare.

Man behöver inte vara ett orakel för att förstå att snabbt ökande fattigdom kommer att innebära konflikter, massiva flyktingströmmar och ständiga krig, överallt i världen.

Det är ju tyvärr så människor fungerar. Detta kommer troligtvis börja inträffa inom 5-10 år.

Om vi fortsätter att hoppas på att "förnybara fossilfria energikällor" kommer att fungera kommer våra liv och vårt sätt att leva m a o att förändras - mycket drastiskt!

 

Lyckligtvis finns nu teknik som inom kort kan rädda vår framtid: www.hymeair.com

 

Claes Persson, claes.w.persson@gmail.com, november 2017

Klimathotet kan elimineras

FN, EU och Sverige tycks vara helt ointresserade av att rädda oss och våra barn, varför?

Klimathotets enkla, lättkontrollerade fakta:

1. Klimathotet, användning av fossila bränslen är en GLOBAL angelägenhet (CO2, NOx)

2. CO2-halten ÖKAR snabbare än någonsin, +2,5pmm/år (Mauna Loa)

3. Utsläppen i Sverige ökar oroväckande (SCB)

4. Nästan all energi vi behöver för att ÖVERLEVA är fossil energi, 86 %. Användningen av fossila bränslen i världen ÖKAR varje år.

5. Energiförbrukning ger alltid utsläpp, oavsett om det rör sig om vattenkraft, människor eller annat. Genomsnittligen förbrukar varje människa 5 000 kWh per år, enbart för basal mat- och vattenproduktion.

6. I genomsnitt släpper vi ut 5 000 kg CO2, per människa i världen/år, via fossila bränslen.

(Vore det inte bättre att eliminera detta och låta naturen sköta sina utsläpp själv?)

7. Sluta särskilja el, från energiförbrukning, Detta görs enbart för att förvirra okunniga.

Sedan 2010 avsätter världens stater enorma summor i direkta och indirekta skattestöd, påhittade certifikat, missriktade malus-bonussystem etc till undermånlig " hållbar, förnybar energi".

UTAN EXTREMT BILLIG FOSSIL ENERGI hade vi inte haft råd att bygga fruktansvärt ineffektiva solpaneler, vindkraftverk, biobränslen eller batterier.

Världen brandskattar de fattigaste och ger till de rikaste, t ex de som har råd att köpa en elbil.

(En 100 kWh elbil släpper ut dubbelt så mycket CO2 som en bensinbil vid 15 000 mils körning.)

"100% förnybara energikällor" torde vara världshistoriens största bedrägeri.

"Förnybara energikällor" finns givetvis inte, detta förstår en normalbegåvad mellanstadieelev.

Bioenergi är t ex en av de mest energi- och vattenkrävande som finns (70 ggr mer vatten än olja enl FN). Idag importerar Sverige t ex 80 % biobränslen, m a o exporterar vi dessas utsläpp.

Vem som helst borde förstå att: Eftersom världens förbrukning av fossila bränslen ÖKAR varje år, då spelar det ingen roll om t ex Sverige, slutar använda fossila bränslen. Det Sverige då gör är att "flytta" världens ständigt ökande utsläpp till annan plats. Sverige drabbas likafullt - exakt lika hårt.

CCS-teknik är den ENDA metod som finns för att eliminera CO2 och NOx, punkt 1-7.

Dock är dagens CCS-metod helt omöjlig att genomföra. Det är omåttligt dyrt att fånga och transportera bort CO2 från varje enskild fabriksskorsten i världen.

Vi måste använda helt ny CCS-teknik. En teknik som filtrerar bort den koldioxid som vi vill bli av med, direkt ur atmosfären, med hjälp av vind och nanofilter, t ex grafenoxid.

FN, EU och Sverige har nyligen blivit erbjudna att helt självständigt och GRATIS använda en ny Svensk CCS-teknik som kan eliminera klimathotet för all framtid, till en uppskattad driftskostnad om 40 kr per person i världen/år. Se:www.hymeair.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ELIMINATE THE CLIMATE CHANGES - FOREVER. Free offer to UN, UN-members, EU, Sweden and others, and PRESS RELEASE.

HYMEAIR AB - FREE OFFER - ELIMINATE THE CLIMATE CHANGES - FOREVER.

Are your State, Organization or Company interested In Rescuing Our World? Now there is a possibility. 

With the help of HyMeAirAB new, extremely low-cost technology, and entirely free patent license, you will soon be able to eliminate all human-made climate threats: 

All who want the free license, who can rescue us, our children, animals, nature and our world, are asked to register their interest before May 15, 2018, to HyMeAir, CEO: 

claes.w.persson@gmail.com  HyMeAir has no reservation, claim or later claim, due to your interest via your email.  

(If you have no interest in saving the world - ignore this message.) 

HyMeAir is a True, Social Company, recently founded by innovator Claes Persson, Stockholm, Sweden. "If You Care - HyMeAir"

HyMeAir is The First Genuine Company, Working for you, Your Children's and Our Worlds Survival, in an Old Honourable Fashion.

HyMeAir, CEO Claes Persson, Creates New Vital Innovations Regularly

If founding an innovations company, of course, one start inventing something that is "simple," e.g., new, better water.

(This fantastic water will soon be "published.")

Our new ventilation innovation, which filters out bacteria and viruses from the incoming external air as well as internal air, for example, in hospitals, aircraft, and other spaces.

HyMeAirs most crucial innovation is our new CCS-method, that cheap and easy remove carbon dioxide from the atmosphere, 

e.g., all the carbon dioxide that's derived from fossil fuel. The novelty will thereby eliminate all human-made climate change - forever.

The same simple Nanofiltration method will also give our world all the cheap energy and all the clean water our world needs.

This fantastic innovation will bring all of us, and more than 15 billion people, a bright and prosperous future. Our future might be called - "No More Poor"

The world's greatest tragedy - our utterly unsuccessful climate measures.

According to IMF, climate change and all "artificial" energy sources and "measures," cost about USD 1,000 net per person in the world/year. 

In Sweden, for example, a 2-child family pays USD 16,000 / year after tax.

Nevertheless, the world's only actual evidence, Mauna Loa-measurements since the 50's, show that current medieval technology: 

"Windmills, sun rays, wood," mean that the carbon dioxide has increased faster than ever, particularly after 2013. 

In Sweden, emissions increase every day (SCB), despite the government's billions. 

Sweden and the world evidently make everything completely wrong but are not allowed to be criticised. 

Critical reviews may no longer occur within energy and climate. A serious critical examination is now called "denial."

The world's most common lie is: "sustainable, renewable fossil-free energy" -  such energy does not exist.

We need to have energy and water to survive. Globally, cheap fossil energy accounts for 86% of all our energy, the volume increasing! 

Without cheap fossil energy, significantly more expensive (x7) wind turbines, solar panels, biofuels, and batteries. 

Forget all naive fantasies that people will voluntarily abandon 86% of their lives. 

History has taught us what happens with lack of energy and water: people start killing each other. 

To avoid constant world wars, we must immediately cease today's unserious poster policies. 

The world must stop fatal and corruptive: tax support, certificates, malus bonuses and other support, 

too the extremely costly medieval sources of energy, which evidently do not eliminate the climate threat. 

Before it is too late, stop all support to the "nature romantic" and "doomsayers" madness. It has already gone too far. Our children and we want a future.

FREE - HyMeAir now offers the world a new, patent-pending, innovation - FREE!

A new method that eliminates all the carbon dioxide, inside the atmosphere, we want to get rid.

The UN, EU, and others have said that they are looking forward to innovations that reduce the carbon dioxide in our atmosphere, new CCS technology. 

Now there is an innovation, new CCS technology, so simple that a small child understands how it works, a new method that soon can save humanity.

Using the constant power of the wind and new technology, nano filter, e.g., GO, that filters out and finally dispose of all the carbon dioxide from the atmosphere, 

we want to get rid of, for example, reduce the carbon dioxide content from 410ppm to 250ppm. 

The innovation can shortly remove the climate threat forever, to a negligible cost estimated at only about USD 8, per world citizen and year. The question is:

Politicians, mass media, "green organizations," climate researchers, industry, and others, do they WANT to eliminate the climate threat? Exception: 

The Biggest daily newspaper in Sweden "Dagens Nyheter," emphasized CCS technology on February 4, 2018: https://www.dn.se/ledare/ett-hal-i-sveriges-klimatpolitik/

We now live in a completely crazy world where politicians allowed extraordinarily, ignorant and selfish "green organizations," 

using our tax money, to crush our humanity.

For example, hidden lies: 110 Nobel Prize winners have reported Greenpeace for: "Crimes Against Humanity" regarding food production. 

This Report, from the World's Foremost Scientists, has been ignored. 

People in Sweden do not even know about this dramatic announcement because it does not fit the biggest Swedish mass media to publish: 

SVT, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, etc. 

Swedish mass media don't want to oppose the selfish amateur organization Greenpeace? Instead, mass media fight against all these Nobel Prize Winners!

This example also shows that politicians and mass media seems NOT at all interested in saving the world's climate.

Customized nano filters can filter out different size of molecules, e.g., CO2, see the innovation on YouTube.

This offer and press release continues, mostly in Swedish,

with a lot of  in-depth information and simplified information about the innovation  - which will, within ten years, have rescued our future, see attached:

(Most of the attached, important, texts are in Swedish, as well as most of the references, but the Swedish references mirror a global context. 

Please translate the attached documents to suitable language. 

If you wish to receive further, brief information about different sources of energy as well as, prominent unserious rumours, spread emanating from various government agencies

and mass media on climate change and energy sources, in Swedish, please contact claes.w.persson@gmail.com )  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortsättningpressmeddelande:

Hur länge skall UN, EU och Sveriges politiker m fl fortsätta detta uppenbara bedrägeri kallad: "hållbar, förnybar fossilfri energi", denna megabluff?

"Våra åtgärder funkade inte i förrgår, de funkade inte i går, och de funkar ännu sämre i dag. Men vi som leder UN, EU och Sverige tror ändå, med dåres envishet, att medeltida teknik: vind, sol och ved - kommer att fungera i morgon".

Politiker har nu ersatt innovationer, fysik, kemi och ekonomi med farlig "klimatpolitik", med stöd av "pseudoforskning", som avsiktligt tycks vara riktad mot fattiga. Se t ex:

https://www.svd.se/bjorn-lomborg-det-manskliga-priset-for-dyrare-el

Det finns ingen "hållbar, förnybar fossilfri energi" eftersom  86 % av all energi i världen är billig fossil energi. Det krävs enorma mängder billig fossil energi för att bygga, driva och riva, dagens men ursprungligt medeltida energikällor: Väderkvarnar, solstrålar, ved/biobränslen. För vattenkraft och kärnkraft används naturligtvis också billig fossil energi. Man baxnar när hör att förment "seriösa" ministrar, riksdagsmän, massmedier, "klimatforskare", Klimatpolitiska rådet, gröna organisationer och andra ständigt upprepar mantrat, den uppenbara lögnen: "hållbar, förnybar fossilfri energi".

Doktorn: "Din fot är allvarligt blodförgiftad". Patienten: "Verkligen tråkigt, men detta går väl att eliminera via amputation?". Dr: "Självklart, men MP, medkännande politiker, har valt andra åtgärder, du får nu en rullstol, värktabletter, senare får du morfin och sondmatning, allt betalas av politiker med skattebetalarnas pengar".

P: "Då kommer jag dö"? Dr: "Självklart". P: "Men det är ju lätt och billigt att eliminera problemet och låta mig leva"? Dr: "Kan så vara, men jag måste följa det populistiska politiska regelverket, som numera också innefattar att låta naturen ha sin gång."

Dr: "Du skall i stället vara tacksam för att populistiska politiker använder så mycket av skattebetalarnas pengar på dig - den korta och plågsamma tid du har kvar".

Upptäcks ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man eliminerar felet.

Att tro att det finns separat "hållbar, förnybar, fossilfri energi" är lika dumt som att tro att man kan dricka det rena vattnet ur ett vattenglas som innehåller 86 % smutsigt vatten. Du är helt enkelt grundlurad.

Bedrägeri är ett starkt ord, men är numera tydligt relevant. Allt fler människor förstår att de nu utsätts för ett gigantiskt bedrägeri av olika "klimat-alarmisters" katastrofala åtgärder. En svindel som i grunden bygger på simpel "naturromantik", "medlöperi" och förnekande av evidens, att vägra inse fakta, att åtgärderna t ex ökar koldioxidhalten snabbare än någonsin. En ny globala "religion" som passar de lättledda, de som inte förstår, eller negligerar sanningar.

Världens äldsta yrke är "domedagsprofet". Att samla mindre vetande, "troende lärjungar" - för att tjäna pengar och makt. Allra farligast är numera spindelnätet av djupt okunniga "gröna goda organisationer" globalt, nationellt och lokalt.

Idag används klimathotet fullständigt vettlöst av "domedagsprofeter", i olika syften och  i nästan alla sammanhang - trots att UN redan 2001 rapporterade:

"I klimatforskning måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat ickelinjärt system, och därför är långsiktig prognostisering av framtida klimat inte möjlig."

Bland annat av detta skäl "existerar" givetvis inte "klimatforskare". Ingen människa eller institution kan påstå sig ha övergripande kunskap och evidens om klimatet.

Klimathotet utpekas dock av många olika intressegrupper som orsak till allt elände.

För att förvirra och vilseleda människor och massmedier blandar man allt i en enda röra, oavsett om det rör väder, miljö, krig, energikällor, eller annat icke klimatrelaterat.

"Expressen Klimat" har blandat allt från miljöförstörelsen av Östersjön till körsång. Expressen-rubrik "Flygresan är 133 846 gånger värre än tåget", en monumental lögn där Expressen refererar till namngivna forskare som med emfas förnekar Expressens uppgifter. Sanningen är att flyg drar cirka 5 ggr mer bränsle än tåg, per passagerare och km. De "gröna" klimataktivisterna vräker ur sig vilka vansinniga lögner som helst.

Vänsterns klimatdröm och agenda är "klassisk" omfördelning, det som historiskt alltid misslyckas. En annan vänsterfalang samt klimatrörelser fantiserar om att alla andra skall börja konsumera mindre, bli minst lika utfattiga som på medeltiden. Detta trots att en tredjedel av världens befolkning, 2,4 miljarder, är extremt fattiga eller fattiga. Människor som saknar tillgång till elström, rent vatten, toaletter, mat, eller viktiga livsförnödenheter. Dessa stackars människor behöver givetvis mycket mer energi, inte mindre. Man hoppas att "de gröna goda" är naiva - allt annat vore förskräckligt.

"Klimatpolitik" har nu ersatt fysik, kemi och innovatörer. Normalt sund och vetenskaplig kritisk granskning innebär numera att personen blir utpekad och förföljd som "förnekare" - även av massmedier! Den kanske största och starkaste gruppen är idag alla som profiterar på klimathotet. Klimat- och intresseorganisationer, politiker, företag, "klimatforskare", massmedier och människor hittar numera på mängder av olika "fantasifulla" sätt att försöka komma åt alla enorma globala skattestöd och omfördelningar, 10 000-tals miljarder varje år. Många söker ökad makt. De flesta verkar numera strunta i originalidén: "Att rädda vår egen och våra barns framtid". I stället har vi via skattepengar startat den största globala tävlingen i världshistorien: "Follow the Tax Money and grab as much as possible - fast". Bevisligen ökar CO2-halten snabbare än någonsin, och de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.

UN, EU, regeringar och massmedier: Om ni verkligen vill rädda mänskligheten från undergång måste ni omedelbart sluta satsa på medeltida teknik som bevisligen är ett misslyckande. Sluta också satsa på den ultimata stolligheten, att tro att det går att ändra människors beteende och inköp. Det räcker att genomföra en enda enkel åtgärd, att eliminera atmosfärens koldioxid, tekniken finns nu tillgänglig helt GRATIS.

Samstämmig forskning visar att enskilda innovatörer och små företag ständigt står för 80 % av alla viktiga innovationer, världens forskare för mindre än 20 %.

Innovatörer/uppfinnare kreerar och patentsöker nyskapande produkter och metoder.

Forskare ägnar sig åt aktiv, planmässig och metodisk undersökning inom avgränsade fält. Olika forskningsrapporter är ofta motsägelsefulla, ofta "skåpmat". Exempel:

Vår tids kanske största innovation, transistorn, som idag är nödvändig i praktiskt taget alla tekniska sammanhang, uppfanns och patenterades av Julius Edgar 1923. Skandalen - tre forskare inom Bell Labs erhöll Nobelpriset 1956, efter att de i forskar-världen visat en exakt kopia av Edgars transistorpatent från 1923. Skall Nobelpris gå till innovatörer eller till enskilda forskares marknadsföring? Se Nobels testamente.

Trots forskarvärldens återkommande debacle är samverkan mellan innovatörer samt skickliga forskare mycket viktigt. Särskilt eftersom forskarna får över 99 % av staters innovationsstöd, som i Sverige är över 30 miljarder per år, innovatörerna endast 1%. HyMeAir har påbörjat initialt samarbete med en forskargrupp hos KTH som leds av en professor, en världsledande expert inom grafen- och nanofiltrering, som också är gedigen innovatör, i samarbete med mig, Claes Persson, som är innovatör av ny epokgörande teknik som kan rädda vår och våra barns framtid. Vid en första, icke vetenskaplig test, filtrerades vätgas ur luft. Vätgas är universums minsta molekyl.

Om HyMeAir och Claes Persson: HyMeAir är ett svenskt innovationsföretag grundat av Claes Persson 2016.Claes är en serieentreprenör som grundat flera framgångsrika företag sedan 1968. Claes har bland annat grundat dataföretaget Lap Power som under 90talet blev Sveriges mest snabbväxande företag och börsvinnare. Claes har efter flera års heltidsforskning och betydande kostnader patentsökt en metod att utvinna "oändliga mängder" energi och vatten ur luften vi andas. Samma enkla metod/innovation kan också användas för att eliminera all koldioxid som världen vill bli av med - ta bort klimathotet - för alltid.

Claes har även patentsökt ventilationssystem för t ex sjukhus, flygplan, gasmasker

m fl, som via nanofiltrering ger oss ren luft som befriats från virus och bakterier.

Claes har nu också en unik, möjligen revolutionerande, patentansökan på gång inom vattenteknik. Då Claes inte är "legitimerad" forskare, utan en besvärlig kritiker, har Svenska staten, Regeringen Vinnova, Energimyndigheten m fl, utan motivering, beslutat att: Sverige INTE skall satsa på den innovation som snabbt kan rädda mänskligheten från klimathotet, inte ens med en sedvanlig innovationscheck om

100 000 kr. I direkt strid mot UN önskan om ny CCS-teknik vägrar Sverige stödja sådan utveckling. Sverige låter hellre oss, våra barn och mänskligheten förödas.

Vad har Claes gjort för fel? Claes har satsat tid och pengar på en innovation som kan rädda oss alla. Är detta en "djävulens politik" som saknar veklighetsförankring?

Kontakt och information: Claes Persson, CEO HyMeAir AB, Stockholm, Sweden

Web:    www.hymeair.com

E-mail: claes.w.persson@gmail.com

Ny innovation tar bort all CO2, vi vill bli av med.

Kostnad ca 40 kr per år och människa i världen.

HyMeAir ger nu bort denna patentsökta del av innovationen GRATIS till världens människor och länder - med hopp om att UN, världens regeringar och att de "goda gröna" - faktiskt VILL - förhindra vår och våra barns undergång?

UN, Parisavtalet och de flesta ser fram emot någon ny innovation CCS-teknik som eliminerar klimathotet. Dagens "förnybara energikällor" har ju bevisligen misslyckats. Med stöd av Nikola Teslas 100-åriga konstaterande om luftens rika innehåll, samt forskning har Claes uppfunnit en metod som med hjälp av moderna nanofilter och vindens kraft kan filtrera bort all koldioxid som vi vill eliminera från atmosfären.

En helt ny CCS-innovation som inom några få år kan befria världen från alla klimatförändringar som fossila bränslen förorsakar. En innovation som inom kort kan rädda ditt, dina barns liv och framtid, samtidigt ge oss en möjlighet att utplåna all extrem fattigdom.

Dagens galenskap måste stoppas, även manipulerade människor måste räddas.

Allt vi hittills har gjort och allt vi gör har skändligen misslyckas. Mauna Loa  säkra evidens visar att koldioxidhalten nu ökar snabbare än någonsin sedan 50-talet, från 400ppm maj 2013 till 410ppm april 2017.

Världen äter mer kött, kör, flyger och konsumerar mer än någonsin. Ändå saknar  2,4 miljarder människor t ex toalett, elström, rent vatten och livsförnödenheter. Alla dessa behöver mycket mer energi. Fler än 1000 små barn dör varje dag av otjänligt vatten. Befolkningen ökar, snart är vi 50 % fler än idag, över 10 miljarder.

Den extrema fattigdomen tycks nu börja öka - för första gången på över hundra år!

Det finns inga klimatåtgärder vi hittills gjort som visar en positiv utveckling - tvärtom, allt vi har gjort och allt vi gör - ökar utsläppen -  vi krossar nu vår nära framtid.

Människor släpper numera ut närmare 40 miljarder ton koldioxid varje år, 5 000 kilo för varje människa i världen. Denna koldioxid kan vi eliminera, varför vill man inte?

Många människor förstår att det inte finns någon "förnybar fossilfri energi". Man vet att den som påstår att det finns "förnybar fossilfri energi" är djupt okunnig. Man vet att 86 % av all energi utgörs av extremt billig produktion av fossila bränslen. Alla andra energikällor byggs och drivs därför med stöd av typiskt 86 % extremt billig fossil energi. De flesta människor förstår att 2000-talets populism, "förnybart", i stort sett endast består av ständigt "förnybara" pengar, från hårt arbetande skattebetalare.

Vi måste givetvis omedelbart stoppa alla misslyckade "medeltida" åtgärder: Vindkraft, solenergi, ved-omvandling och all annan galenskap. Vi måste omedelbart stoppa det globala vansinnet att varje år dela ut 10 000-tals miljarder varje år i stöd, skattestöd, transfereringar, certifikat, malus- bonussystem till "ny energi". Åtgärder som nu blixtsnabbt håller på att leda oss, våra familjer och hela världen i fördärvet.

I världen finns numera ett stort antal människor, politiker, massmedier och forskare som till och med "jublar" - inför varje nytt misslyckande - tokdårar som ser fram emot att springa in i samma bergvägg, skrikande "det är inte för sent". 

Vi måste avskaffa klimatmarodörernas medeltida, dödsdömda tekniker, tankar, och fakturor: Vind, sol, ved samt batterier, allt som uppenbart ökar CO2-halten.

"Kill the Beast":

Vår enda möjlighet att överleva är givetvis att börja med att filtrera bort alla de 40 miljarder ton koldioxid vi släpper ut varje år, 5 000 kg/människa i världen.

Det kostar uppskattningsvis 300 miljarder kr per år, endast 40 kr per människa, att bygga 6 000 runda torn per år under 5 år som fångar all koldioxid vi släpper ut (30 000 torn). Koldioxiden lagras på sedvanligt sätt i lämplig berggrund.

Enkla och billiga filtreringstorn, omslutna av nanofilter, t ex cirka 250 m höga, 100 m i diameter. 300 miljarder är struntsumma jämfört med de otroliga pengar, minst 50 000 miljarder kr/år som IMF beräknar att dagens klimatförändringar, skatter, åtgärder, subventioner, malus- bonussystem mm kostar världen. I världen finns cirka 500 000 dyra vindkraftverk som bara levererar 1 % av världens energibehov, 30 000 torn som eliminerar koldioxiden är en bråkdel. Förutom att eliminera klimathotet för alltid, skulle alla människor i världen få minst 6 000 kr netto i minskade skatter och utgifter per år. Vi skulle därmed kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom - om vi vill?

Dagens extremt dyra CCS-teknik filtrerar koldioxiden vid varje fabriksskorsten. Koldioxiden måste därefter komprimeras och fraktas via enorma pipelines, tankbilar och/eller båtar långa sträckor till lämpliga berggrunder för evig förvaring.

Sådana enskilda CO2-fångare, transporter samt komprimering/kylning av koldioxid vid varje enskild fabriksskorsten är givetvis enormt dyrt. Man har därför endast haft råd att genomföra detta vid några få av världens miljontals fabriker.

Dagens CCS-teknik kan m a o aldrig rädda mänskligheten.

HyMeAirs helt nya CCS-teknik filtrerar ut koldioxiden direkt ur atmosfären med hjälp av nanofilter och vindens kraft.

Filtreringstornen kan därför placeras var som helst i världen, t ex på öar i havet, direkt ovanför lämplig bergrund och där omedelbart pumpas ned för evig förvaring.

HyMeAirs CCS-teknik innebär därmed att vi till extremt låg kostnad kan sila/filtrera bort all den koldioxid som vi vill bli av med ur atmosfären. Först och främst de 40 miljarder ton som vi tillför atmosfären varje år, men vi kan även filtrera bort befintlig koldioxid ned till den ppm-halt som vi önskar, t ex från dagens 410ppm till 250ppm.

Även om man idag klarat av grundforskningen, att filtrera ut olika storlekar av molekyler i labbmiljö via "skräddarsydda" nanofilter t ex GO, återstår en hel del tillämpad forskning samt ingenjörsarbeten för tillverkning av filter i stor skala. Tusentals forskare och ingenjörer arbetar numera med nanofiltrering. Vattenrening via nanofiltrering sysselsätter i dag många forskare och ingenjörer, men de behöver en uttalad målsättning vad gäller nanofiltrering av luft. Jag har idag regelbundna kontakter med några av världens främsta forskare inom detta gebit, t ex inom KTH.

Det råder numera globalt koncensus om att människors förbränning av fossila bränslen innebär ökad koldioxidhalt, att detta är orsaken till klimatförändringar.

Dagens "klimatåtgärder". Enligt IMF kostar klimatförändringarna och "åtgärder" redan uppåt 10 % av världens BNP. Massmedier och andra grönas patetiska desperata försök/kampanjer för att försöka få människor att minska sin konsumtion, har inneburit att koldioxidhalten sedan 2103 nu ökar snabbare än den någonsin gjort under modern historisk tid. Vi måste omedelbart sluta ljuga och lura oss själva, sluta med de "klimatåtgärder" som så tydligt och uppenbart visat sig vara kontraproduktiva, "klimatåtgärder" som snabbt tidigarelägger vår och våra barns framtid. Endas sättet att komma tillrätta med problemet är givetvis att filtrera bort överskottet av koldioxid ur atmosfären. En ny innovation, en koldioxidfälla är patentsökt. HyMeAir erbjuder nu alla som vill rädda världen att få gratis tillgång till denna funktion inom detta patent.   

Dagens system, regler och "naturromantiskt" stöd till utveckling för att stoppa klimatförändringar, har de facto blivit historiens största globala misslyckande.

Villkoret för att ge UN och alla stater fri tillgång till denna del av min patentansökan,

att fånga upp koldioxid ur atmosfären med hjälp av vindens kraft samt nanofiltrering, är därför att dagens misslyckade regelverk absolut inte får fortsätta att stå i vägen för räddningen av vår och våra barns överlevnad. Gott omdöme slår ut osunt regelverk.

I Sverige konstaterade t ex RRV att de flesta stora projekt som får EU- och statligt stöd upphör/försvinner, när de statliga pengarna är slut. Vi kan konstatera att trots denna förgörande kritiska rapport satsar staten hejvilt på nya enorma miljardprojekt,

t ex kol med vätgas som, utan att vi vet vilken innovation som ligger bakom, påstås att "kanske" ge oss teknik att framställa stål utan kol om sisådär 20-40 år, "förutsatt att koldioxid blir dyrare än vätgas"? Vi satsar på en enorm batterifabrik som saknar tillgång till egen teknik? Men vi satsar inte ett öre för att eliminera CO2, klimathotet?

EU bör satsa felräkningspengar, 0,01 procent av sin budget under 10 år till ett helt fristående projekt för att lösa EU och världens koldioxidproblem. Vi vet att EU alltmer komplicerade, betungande och korruptionsuppmuntrande regelverk är på väg att rasera vettig utveckling - rädda EU-medborgarnas liv och framtid.

Förutom att ge bort förfoganderätten av denna del av min patentansökan gratis,, metoden för koldioxidfiltrering, åtar jag mig att i samarbete med t ex KTH och andra, med kritiskt omdöme som stöd, starta upp detta projekt som, med min innovation som grund, kommer att eliminera överskottet av koldioxid i atmosfären.

Bakgrunden till min innovation och patentansökan, att med hjälp av vindens kraft samt moderna nanofilter ta tillvara de molekyler man vill komma åt, metangas, vätgas, vattenånga och klimatgaser som t ex koldioxid är att jag efter tre års studier av klimathot och energikällor upptäckte att i stort sett allt vi gör, gör vi fel, och att detta dessutom kostar enorma belopp, vilket nu gör fattiga fattigare och rika rikare.

Eftersom jag har en stor familj, bland annat 14 barn och barnbarn, nödgades jag att försöka finna en lösning som kan rädda våra, våra barn och mänsklighetens liv och framtid. Den största faran för mänskligheten är inte klimathotet utan de ekonomiska spänningar som de "gröna goda" nu skapar, detta kommer inom kort ovillkorligen leda till enorma flyktingströmmar, konflikter och krig över hela världen.

Efter ett par års forskning fann jag att, i luften vi andas, i kombination med ny nanofiltreringsteknik samt vindens enorma kraft, finns lösningen på mänsklighetens mest akuta problem:

Att ge alla människor oändlig tillgång till extremt billig energi, oändlig tillgång till billigt rent vatten, samt eliminera den koldioxid som vi vill filtrera bort.

UN, EU och Sverige kan inte fortsätta använda samma gamla, tragiskt pinsamma och galna medeltida metoder som tidigare, att springa in i  samma "bergvägg" med samma misslyckade metoder och resultat, dag efter dag, år efter år.

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

Att fånga koldioxid ur luften, eliminera klimathotet, en ny CCS-innovation.

Övergripande information och förenklad beskrivning:

En kubikmeter luft väger 1,3 kilo. Dessa 1,3 kilo utgörs av ett par dussin olika molekyler och atomer. Luften i ett vardagsrum väger t ex cirka 100 kilo.

En kubikmeter luft innehåller en otrolig mängd atomer och molekyler. Om man skulle förstora alla enskilda atomer och molekyler i en kubikmeter luft, till samma storlek som en ärta, skulle hela jorden bli täckt av ett massivt lager av ärter.

Det finns så många atomer och molekyler i luften att varje atom eller molekyl kolliderar med en annan atom eller molekyl, två miljoner gånger varje sekund.

Eftersom olika atomer och molekyler har olika storlekar kan man filtrera fram de molekyler man vill få åtkomst till om man har ett tillräckligt fint nät/filter. Under de senare åren har forskare börjat utveckla fantastiska filter - nanofilter - som kan filtrera atomer och molekyler, till exempel grafenfilter (GO).

Med hjälp av skräddarsydda nanofilter kan vi nu filtrera ut de molekyler vi vill komma åt, till exempel väte, metangas, vattenånga, men också växthusgaser, såsom koldioxid. Lika enkelt som det är att med en sil separera ris från ärter.

Tekniken är inte längre grundforskning. Filtreringstekniken är numera tillämpad forskning som många arbetar med varje dag. Denna utveckling går nu blixtsnabb.

Nu är det dags att påskynda utvecklingen och ta fram industriella metoder för att börja bygga fullskaliga "Nano Towers" - för att snabbt minska mängden koldioxid från atmosfären och rädda världen.

För att ta hand om koldioxid i luften behövs en kraftkälla. Vinden är alltid närvarande. Vinden är en enorm kraftkälla som kan förstöra hela städer och driva stora vindkraftverk. Vind finns överallt.

Med HyMeAirs innovation kommer världen att få tillgång till en ny och extremt billig metod för "Capture, Carbon dioxide and Store (CCS)". Nanofilter används redan dagligen för filtrering av vatten.

Example of standard atmosphere content, also showing the different molecule sizes:

Gas                              Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

 

                                            "Size"                                                        Covalent          volume

 

                                                                                                              radius             

 

Hydrogen, H2                        2                                       0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                       0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4                       16                                      0,66 g/l                                 0,00020

Water vapour, H2O                18                                      X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                      0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO            28                                     1,14 g/l                                 0,00002

Nitrogen, N2                          28                                     1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                       1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                      1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                      1,98 g/l                                 0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                      1,98 g/l                                 0,00003

Xenon, Xe                             54                                      5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                      3,71 g/l           110/201          0,00010

(+ 11 other)

HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture the greenhouse gasses(CO2 and N2O):

Största delen av luften, ca 99%, blåser med full kraft rakt igenom koldioxidfällan eftersom kväve- och syremolekylerna i luften är mindre än koldioxidmolekylerna. Koldioxiden samlas i fällan.

Detta betyder att luftens 0,041 % koldioxid kan fångas i  koldioxidfällan, extremt effektivt, för vidare slutförvaring i berggrunden.

Denna gasfälla kan naturligtvis också fånga upp många andra farliga gaser med en större molekylstorlek än "44", till exempel HFC-23. HFC-23 är en klimatgas där ett ton anses motsvara

12 000 ton koldioxid - växthuseffekt.

Under ett år händer detta, samt förslag om utförande:

1. Ett år = 31,5 miljoner sekunder.

2. Många platser har en genomsnittlig vind på 10 meter per sekund, vilket ger en dynamisk kraft om 60 newton per kvadratmeter. (En newton = förflytta ett kilo en meter på en sekund.)

3. På ett år blåser 315 miljoner kubikmeter luft genom en kvadratmeter hönsnät.

4. På ett år blåser således 126 000 kubikmeter koldioxid (252 ton) genom en kvadratmeter hönsnät.

5. Om man ökar ytan från en kvadratmeter till 25 000 kvadratmeter blåser 3 150 000 000 kubikmeter koldioxid = 6 300 000 ton koldioxid genom ett hönsnät.

6. I jämförelse med ett hönsnät har naturligtvis ett nano/grafenfilter begränsad penetrationsförmåga.

7. En effektivitet om minst 33 % är sannolikt möjlig, vilket skulle fånga mer än 2 000 000 ton koldioxid per filtreringstorn ("Nanotowers").

8. Om världen, under FN ledarskap, bygger 6 000 torn/år för endast 300 miljarder/år under fem år, fåvärlden 30 000 befintliga torn som ta hand om 60 miljarder ton koldioxid per år för slutförvaring.

9. Betalning för att bygga och driva dessa torn kan lätt ordnas genom en internationell "tvingande" beskattning  av alla fossila bränslen, olja, gas och kol, via en koldioxidskatt om mindre än en procent av producentens försäljningspris. En fantastisk win-win för både mänsklighetens överlevnad OCH producenterna av fossila bränslen. Alla människor i världen skulle dessutom få runt 6 000 kr per år i minskad skatt. Vi skulle då kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom och rädda liv

Anm.

Luftens olika molekyler är olika i "storlek".

Man kan idag utforma nano/grafenfilter som kan filtrera ut molekyler i önskad storlek.

Man kan också öka den del av filtret som bildar "hålrum", från till exempel 33% hålrum till 66% hålrum, per ytenhet.

Det låter bra med 66 procent, men det är inte hela sanningen.

Även om t ex ett grafenfilter är extremt tunt, 0,00001 millimeter, ser det tjock ut i ett mikroskop. "Hålrum" består nämligen av "kanaler" som begränsar molekylernas penetreringsförmåga något.

Ett hönsnät har en genomträngningsförmåga om närmare 100 procent.

Ett nano/grafennät har en nedsatt penetrationsförmåga, sannolikt dock minst 33 procent, även om grafenfiltret tillverkas med 66 procent hål per ytenhet.

En fördel är att grafenfiltret inte kan täppas till av smuts.

Hur fångas  koldioxidmolekylerna i stor skala?

Med enkla och billiga runda torn, byggt av många smala fackverkstolpar placerad i en cirkel, "omsvepta" av nano/grafenfilter.

Med ett "Nano Towers", till exempel 100 meter i diameter, 250 meter i höjd, får man ett aktivt filterområde på cirka 39.000/25.000 kvadratmeter, oavsett varifrån vinden blåser.

Ett sådan "Nano Towers" kommer att vara förhållandevis tyst, ha samma höjd och se ut som en "fet" vindturbin, utan några rotorblad. Konstruktion och driftskostnader för "Nano Towers" kan vara lägre än för en vindturbin. Livslängden kan sannolikt bli dubbelt så lång som för ett vindkraftverk eftersom ett "Nano Towers" inte har rörliga delar. Med tillgång till "oändlig" och billig energi och rent vatten klarar vi lätt alla våra framtidsbehov, t ex miljö, mat- och vattenförsörjning etc. Allt vi hittills har gjort har ju bevisligen ökat koldioxidutsläppen och därmed påskyndat mänsklighetens undergång. Det är bråttom att överge våra patetiska försök att utveckla medeltidens teknik: väderkvarnar, solstrålar och ved. Dessa energikällor fungerade inte under medeltiden och fungerar tyvärr bevisligen ännu sämre idag.

Att dessutom tro att man ändra människors beteende och egoism är så galet naivt att man tro att detta är ett påhitt av förskolebarn, "Alla borde vara snälla"! En tredjedel av världens människor, 2,4 miljarder är extremt fattiga, eller fattiga, är det dessa fattiga som skall "spara", eller betala mer för energi?

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Världshistoriens största tragedi - våra totalt misslyckade klimatåtgärder.

Enligt IMF kostar klimatförändringarna och våra åtgärder över 6 000 kr netto för varje människa i världen - varje år! (I Sverige kostar det en 2-barnsfamilj ca 100 000/år.)

Världens enda evidens, Mauna Loa -mätningar sedan 50-talet, visar att nuvarande "klimatsatsningar" ökar CO2-halten snabbare än någonsin. Vi måste omedelbart stoppa idiotisk plakatpolitik, härvan av skattestöd, certifikat, malus-bonus. Stoppa den dåraktiga naturromantiska galenskapen, innan hela mänskligheten går under.

En innovationen, ny CCS-teknik, kan rädda mänskligheten genom att filtrera bort allCO2 ur atmosfären som vi vill bli av med, t ex sänka CO2-halten från 410 till 250ppm.

Innovationen tar bort hela klimathotet - till en kostnad om 40 kr per människa och år. 

 

Hur länge skall FN, EU och Svenska beslutfattare m fl fortsätta detta uppenbara bedrägeri som kallas "förnybar fossilfri energi", denna vansinnig megabluff?

"Våra åtgärder funkade inte i förrgår, de funkade inte i går, och de funkar ännu sämre i dag. Men vi som leder FN, EU och Sverige tror ändå, med dåres envishet, att värdelös medeltida teknik: vind, sol och ved - ändå kommer att funka i morgon".

Politiker har nu ersatt verklighetens fysik, kemi och ekonomi med livsfarlig "politik".

 

Doktorn: "Din fot är allvarligt blodförgiftad". Patienten: "Verkligen tråkigt, men detta går väl att eliminera via amputation?". Dr: "Självklart, men medkännande politiker (MP) har valt andra åtgärder, du får nu en rullstol, värktabletter, senare får du morfin och sondmatning, allt subventionerat av skattebetalarna" P: "Då kommer jag väl dö"?

 

Dr: "Självklart". P: "Men det är ju lätt och billigt att eliminera problemet och låta mig leva"? Dr: "Kan så vara, men vi måste följa det populistiska politiska regelverket, och framförallt låta naturen ha sin gång. Du skall i stället vara tacksam för att politiker och vi skattebetalare satsar så mycket pengar på dig, den korta tid du har kvar".

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

 

Det finns givetvis ingen "förnybar fossilfri energi" eftersom  86 % av all energi är billig fossil energi. Det krävs enorma mängder billig fossil energi för att bygga och driva dyra de misslyckade medeltida energikällorna: Väderkvarnar, solstrålar och ved.

 

Att tro att det finns separat "förnybar fossilfri energi" är lika dumt som att tro att man kan dricka det rena vattnet ur ett vattenglas som innehåller 86 % smutsigt vatten.

 

Många människor förstår att de nu utsätts för ett gigantiskt bedrägeri, en svindel som bygger på simpel "naturromantik", en "religion" som passar många lättledda, de som inte förstår eller negligerar sanningen. Till detta kommer miljontals företag och människor som passar på att "beslagta" en stor del av dina skattepengar.

 

Andra vet att CO2-halten ökar snabbare än någonsin och att de redan rika nu blir ännu rikare, med stöd av "goda gröna" människors ytlighet och bristande kunskap.  

 

FN, EU, regeringar och massmedier: Om ni verkligen vill rädda mänskligheten från undergång måste ni omedelbart sluta satsa på medeltida teknik som bevisligen ständigt misslyckas. Det räcker att genomföra en enda enkel åtgärd, att börja med att eliminera atmosfärens koldioxid. Det är bråttom.

 

Ny innovation tar bort all CO2, vi vill bli av med. Kostnad 40 kr per år och människa i världen.

 

Med stöd av Nikola Teslas 100 åriga konstaterande om luftens molekylinnehåll, samt forskning har HyMeAir funnit en metod som med hjälp av nanofilter och vindens kraft kan filtrera bort all koldioxid som vi vill eliminera från atmosfären. En helt ny CCS-innovation som inom några år kan befria världen från alla klimatförändringar som fossila bränslen förorsakar. En innovation som inom kort kan rädda ditt, dina barns liv och framtid, samtidigt ge oss en möjlighet att utplåna all extrem fattigdom. Dagens galenskap måste omedelbart stoppas, även manipulerade människor måste räddas.

Allt vi hittills har gjort och allt vi gör har skändligen misslyckas.

Mauna Loa  säkra evidens visar att koldioxidhalten nu ökar snabbare än någonsin sedan 50-talet, från 400ppm maj 2013 till 410ppm april 2017.

Vi äter mer kött, kör, flyger och konsumerar mer än någonsin. Ändå saknar  2,4 miljarder människor  toalett, elström, rent vatten och tillräckligt med livsförnöden-heter. Alla dessa behöver mycket mer energi. Fler än 1000 små barn dör varje dag av otjänligt vatten. Befolkningen ökar, snart är vi 50 % fler än idag, över 10 miljarder. Den extrema fattigdomen tycks nu börja öka - för första gången på över hundra år!

Det finns inga klimatåtgärder vi hittills gjort som visar en positiv utveckling - tvärtom, allt vi har gjort och allt vi gör - ökar utsläppen -  vi krossar nu vår nära framtid.

Människor släpper numera ut närmare 40 miljarder ton koldioxid varje år, 5 000 kilo för varje människa i världen. Denna koldioxid kan vi eliminera, varför vill man inte?

 

De flesta människor förstår att det inte finns någon "förnybar fossilfri energi". Man vet att den som påstår att det finns "förnybar fossilfri energi" är djupt okunnig. Man vet att 86 % av all energi utgörs av extremt billig produktion av fossila bränslen. Alla andra energikällor byggs och drivs därför med stöd av typiskt 86 % extremt billig fossil energi. De flesta människor förstår att 2000-talets populism, "förnybart", i stort sett endast består av ständigt "förnybara pengar", från hårt arbetande skattebetalare.

 

Vi måste givetvis omedelbart stoppa alla misslyckade "medeltida" åtgärder: Vindkraft, solenergi, ved-omvandling och all annan galenskap. Vi måste omedelbart stoppa det globala vansinnet att varje år dela ut 10 000-tals miljarder varje år i stöd, skattestöd, transfereringar, certifikat, malus- bonussystem till "ny energi". Åtgärder som nu blixtsnabbt håller på att leda oss, våra familjer och hela världen i fördärvet.

I världen finns numera ett stort antal människor, politiker, massmedier och forskare som varje år "jublar" - inför varje nytt redovisat misslyckande - tokdårar som ser fram emot att springa in i samma bergvägg skrikande "det är inte för sent" - igen i morgon.  

Vi måste avskaffa dessa klimatmarodörers medeltida, dödsdömda tekniker och tankegångar: Vind, sol, ved samt batterier, allt som uppenbart ökar CO2-halten.

"Kill the Beast":

Vår enda möjlighet att överleva är givetvis att börja med att filtrera bort alla de 40 miljarder ton koldioxid vi släpper ut varje år, 5 000 kg/människa i världen.

Det kostar uppskattningsvis högst 300 miljarder kr per år, endast 40 kr per människa, att bygga 6 000 runda torn per år under 5 år som fångar all koldioxid vi släpper ut. Koldioxiden lagras på sedvanligt sätt i lämplig berggrund.

Enkla och billiga filtreringstorn, omslutna av nanofilter, t ex cirka 250 m höga, 100 m i diameter. Kostnaden 300 miljarder är struntsumma jämfört med de otroliga pengar, mer än 50 000 miljarder kr/år som IMF beräknar att dagens klimatförändringar, skatt, åtgärder, subventioner, malus- bonussystem mm kostar världen.

Förutom att vi skulle eliminera klimathotet för alltid skulle dessutom alla människor i världen få mer än 6 000 kr netto i minskade skatter och utgifter - varje år - vi skulle därmed kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom - om vi vill?

Dagens extremt dyra CCS-teknik filtrerar koldioxiden vid varje fabriksskorsten. Koldioxiden måste därefter komprimeras och fraktas via enorma pipelines, tankbilar och/eller båtar långa sträckor till lämpliga berggrunder för evig förvaring.

Dessa enskilda CO2-fångare, transporter samt komprimering/kylning av koldioxid vid varje enskild fabriksskorsten är givetvis enormt dyrt. Man har därför endast haft råd att genomföra detta vid ett par av världens miljontals fabriker.

Dagens CCS-teknik kan m a o aldrig rädda mänskligheten.

HyMeAirs helt nya CCS-teknik filtrerar ut koldioxiden direkt ur atmosfären med hjälp av nanofilter och vindens kraft.

Filtreringstornen kan därför placeras var som helst i världen, t ex på öar i havet, direkt ovanför lämplig bergrund och där omedelbart pumpas ned för evig förvaring.

HyMeAirs CCS-teknik innebär därmed att vi till extremt låg kostnad kan sila/filtrera bort all den koldioxid som vi vill bli av med ur atmosfären. Först och främst de 40 miljarder ton som vi tillför atmosfären varje år, men vi kan även filtrera bort befintlig koldioxid ned till den ppm-halt som vi önskar, t ex från dagens 410ppm till 250ppm.

Även om man idag klarat av grundforskningen, att filtrera ut olika storlekar av molekyler i labbmiljö via "skräddarsydda" nanofilter t ex GO, återstår en hel del tillämpad forskning samt ingenjörsarbeten för tillverkning av filter i stor skala. Tusentals forskare och ingenjörer arbetar numera med nanofiltrering. Vattenrening via nanofiltrering sysselsätter t ex många forskare och ingenjörer, men de behöver en uttalad målsättning vad gäller nanofiltrering av luft. Jag har idag regelbundna kontakter med några av världens främsta forskare inom detta gebit, t ex inom KTH.

Dagens system och regler, naturromantiskt stöd till utveckling för att stoppa klimatförändringar har de facto blivit historiens största globala misslyckande.

Villkoret för att ge FN och alla stater tillgång till denna del av min patentansökan,

att fånga upp koldioxid ur atmosfären med hjälp av vindens kraft samt nanofiltrering, är därför att dagens misslyckade regelverk absolut inte får fortsätta att stå i vägen för räddningen av vår och våra barns överlevnad. Gott omdöme slår ut osunt regelverk.

I Sverige konstaterade t ex RRV att de flesta stora projekt som får statligt stöd upphör, försvinner, när de statliga pengarna är slut. Vi kan konstatera att trots denna förgörande kritiska rapport satsar staten hejvilt på nya enorma miljardprojekt, t ex kol med vätgas  som, utan att vi vet vilken innovation som ligger bakom, påstås "kanske" ge oss teknik att framställa stål utan kol om sisådär 20-40 år, "förutsatt att koldioxid blir dyrare än vätgas", samt en enorm batterifabrik som saknar tillgång till egen teknik.

EU bör t ex satsa åtminstone 0,01 procent av sin budget under 10 år till ett helt fristående projekt för att lösa EU och världens koldioxidproblem.

Vi vet att EU alltmer komplicerade, betungande och korruptionsuppmuntrande regelverk är på väg att rasera vettig utveckling, t ex rädda EU-medborgarnas liv och framtid.

FN/EU/Sverige kan inte fortsätta använda samma gamla, pinsamt galna medeltida metoder som tidigare. FN/EU och Sverige kan givetvis inte fortsätta springa in i  samma "bergvägg" med samma misslyckade metoder och resultat, dag efter dag, år efter år.

Upptäcker man ett allvarligt fel delar man inte ut "värktabletter", man fixar felet.

Här bifogas en enkel förklaring om metoden:

Att fånga koldioxid ur luften, eliminera klimathotet, en ny CCS-innovation.

Övergripande förenklad beskrivning:

En kubikmeter luft väger 1,3 kilo och innehåller ett par dussin olika molekyler och atomer. Luften i ett vardagsrum väger 100 kilo.

En kubikmeter luft innehåller en otrolig mängd atomer och molekyler. 

Om man skulle förstora alla enskilda atomer och molekyler i en kubikmeter luft, till samma storlek som en ärta, skulle hela jorden bli täckt av ett massivt lager av ärter. Det finns så många atomer och molekyler i luften att varje atom eller molekyl kolliderar med en annan atom eller molekyl, två miljoner gånger varje sekund. Eftersom olika atomer och molekyler har olika storlekar kan man filtrera de molekyler man vill få åtkomst till om man har ett tillräckligt fint nät/filter. Under de senare åren har forskare börjat utveckla fantastiska filter - nanofilter - som kan filtrera atomer och molekyler, till exempel grafenfilter (GO). Med hjälp av skräddarsydda nanofilter kan vi nu filtrera ut de molekyler vi vill komma åt, till exempel väte, metangas, vattenånga, men också växthusgaser, såsom koldioxid. Lika enkelt som att med en kökssil separat ris från ärter.

Tekniken är inte längre grundforskning. Filtreringstekniken är numera tillämpad forskning som många arbetar med varje dag. Denna utveckling går nu blixtsnabb. Nu är det dags att påskynda utvecklingen och hitta industriella metoder för att börja bygga fullskaliga "Nano Towers" - för att snabbt minska mängden koldioxid från atmosfären och rädda världen.

För att ta hand om koldioxid i luften behövs en kraftkälla. Vinden är alltid närvarande. Vinden är en enorm kraftkälla som kan förstöra hela städer och driva stora vindkraftverk. Vind finns överallt.

Med HyMeAirs innovation kommer världen att få tillgång till en ny och extremt billig metod för "Capture, Carbon dioxide and Store (CCS)". Nanofilter som grafen (GO) är ny teknik som kan filtrera, ut önskvärda molekyler, till exempel koldioxid ut ur luften. Nanofilter används redan dagligen för filtrering av vatten.

Example of standard atmosphere content, also showing the different molecule sizes:

Gas                              Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

 

                                            "Size"                                                        Covalent          volume

 

                                                                                                              radius             

 

Hydrogen, H2                        2                                       0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                       0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4                       16                                      0,66 g/l                                 0,00020

Water vapour, H2O                18                                      X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                      0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO            28                                     1,14 g/l                                 0,00002

Nitrogen, N2                          28                                     1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                       1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                      1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                      1,98 g/l                                 0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                      1,98 g/l                                 0,00003

Xenon, Xe                             54                                      5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                      3,71 g/l           110/201          0,00010

(+ 11 other)

 

HyMeAir. Principle sketch, nano filter trap to capture the greenhouse gasses(CO2 and N2O):

 

 

 

 

Största delen av luften, ca 99%, blåser med full kraft rakt igenom koldioxidfällan eftersom kväve- och syremolekylerna i luften är mindre än koldioxidmolekylerna. Koldioxiden samlas i fällan.

Detta betyder att luftens 0,041 % koldioxid fångas, extremt effektivt för vidare slutförvaring i berggrunden. Denna gasfälla kan naturligtvis också fånga upp många andra farliga gaser med en större molekylstorlek än "44", till exempel HFC-23. HFC-23 är en klimatgas där ett ton anses motsvara 12 000 ton koldioxid - växthuseffekt.

Under ett år händer detta:

1. Ett år = 31,5 miljoner sekunder.

2. Många platser har en genomsnittlig vind på 10 meter per sekund, vilket ger en dynamisk      kraft om 60 newton per kvadratmeter. (En newton = förflytta ett kilo en meter på en sekund.)

3. På ett år blåser 315 miljoner kubikmeter luft genom en kvadratmeter hönsnät.

4. På ett år blåser således 126 000 kubikmeter koldioxid (252 ton) genom en kvadratmeter      hönsnät.

5. Om man ökar ytan från en kvadratmeter till 25 000  blåser 3 150 000 000 kubikmeter koldioxid = 6 300 000 ton koldioxid genom ett hönsnät.

6. I jämförelse med ett hönsnät har naturligtvis ett nano/grafenfilter begränsad penetrationsförmåga.

7. En effektivitet om minst 33 % är sannolikt möjlig, vilket skulle fånga mer än 2 000 000 ton koldioxid per filtreringstorn ("Nanotowers").

8. Om världen, FN ledarskap, bygger 6 000 torn/år för endast 300 miljarder/år under fem år, får världen 30 000 befintliga torn som ta hand om 60 miljarder ton koldioxid per år för slutförvaring.

9. Betalning för att bygga och driva dessa torn kan lätt ordnas genom en internationell "tvingande" beskattning  av alla fossila bränslen, olja, gas och kol, via en koldioxidskatt om mindre än en procent av producentens försäljningspris.

En fantastisk win-win för både mänsklighetens överlevnad och producenterna av fossila bränslen. Alla människor i världen skulle dessutom få runt 6 000 kr per år i minskad skatt.

Vi skulle då kunna passa på att avskaffa all extrem fattigdom och rädda liv. 

Luftens olika molekyler är olika i "storlek".

Man kan idag utforma nano/grafenfilter som kan filtrera ut molekyler i önskad storlek.

Man kan också öka den del av filtret som bildar "hålrum", från till exempel 33% hålrum till 66% hålrum, per ytenhet. Det låter bra med 66 procent, men det är inte hela sanningen.

Även om t ex ett grafenfilter är extremt tunt, 0,00001 millimeter, det ser tjock ut i ett mikroskop. "Hålrum" består nämligen av "kanaler" som begränsar molekylernas penetreringsförmåga något.

Ett hönsnät har en genomträngningsförmåga om närmare 100 procent, ett nano/grafennät har sannolikt en nedsatt penetrationsförmåga, sannolikt minst 33 procent, även om grafenfiltret tillverkas med 66 procent hål per ytenhet. En fördel är att grafenfiltret inte kan täppas till, genom smuts.

Hur fångas  koldioxidmolekylerna i stor skala?

Med enkla och billiga runda torn, byggt av många smala fackverkstolpar placerad i en cirkel, "omsvepta" av nano/grafenfilter. Med ett "Nano Towers", till exempel 100 meter i diameter, 250 meter i höjd, får man ett aktivt filterområde på cirka 39.000/ 25.000 kvadratmeter, oavsett varifrån vinden blåser. Ett sådan "Nano Towers" kommer att vara tyst, ha samma höjd och se ut som en "fet" vindturbin, utan några rotorblad.

Konstruktion och driftskostnader för "Nano Towers" kan vara lägre än för en vindturbin. Livslängden kan sannolikt bli dubbelt så lång som för ett vindkraftverk eftersom ett "Nano Towers" inte har rörliga delar.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

Till klimatpolitiska rådet (Uppdaterad, förtydligad och korrigerad - efter påpekande, 2018-01-01 - tack.) Ingrid Bonde, Jonas Kuylenstierna, Tomas Kåberger, Åsa Löfgren, Sverker Sörlin, Markku Rummukainen, Karin Bäckstrand, Katarina Eckenberg, Ola Alterå.

Nu är det slut med klimatpopulism se: Klimatlagens hårda krav, med kommentarer

TT-rubrik: ” Nya klimatrådet ska säga obekväma sanningar".  Många, kanske en majoritet, ser fram emot ett klimatråd som har modet att tala om enkla sanningar.(Här följer en lättillgänglig översikt, också en lösning som kan eliminera klimathotet och ge oss obegränsat med energi- och rent vatten.)

Det är numera populärt med fake news och koncensus inom vetenskapen, ”jorden är platt”-syndromet.

Vetande har dock aldrig någonsin skapats via ”omröstningar”.

Klimatförändringar måste stoppas med helt nya åtgärder, de metoder som vi hittills provat fungerar bevisligen inte.

Mycket tyder på att politik och intellektuell begränsning - blixtsnabbt förvärrar läget. Förhoppningsvis kommer rådet, likt klimatförändringarna, att ha ett globalt perspektiv.

Man hoppas att rådet talar om: produktionskostnader utan subventioner - inte marknadspriser, om energi - inte förvirrar och förvärrar begrepp genom att dela upp energi i olika slag av överföring/omvandling t ex elenergi (El = ca 27 % av Sveriges totala energiförbrukning om ca 550 TWh), talar om energi i stället för effekt, inte påstår rena dumheter som att man kan producera ”fossilfri energi” med ”fossilfri  energi”, avslöjar ovetenskaplig bortförklaringar och påhitt från forskare, ”diesel-gateexperter” m fl, och att rådet särskiljer på miljö, väder och klimat.

De som har läst på vet att stora delar av klimatforskningen är byggd på spekulativ deduktions- och linjärforskning.

Det enda vetenskapliga evidens att tillgå är mätningarna av ökningstakten av koldioxid i atmosfären. Mauna Loa har mätt ppm-halten sedan 1950-talet. Vi vet därför med hundra procent säkerhet att koldioxidhalten sedan 2013 ökar i en takt som vi aldrig tidigare har upplevt, cirka 2,5ppm per år.

År 2013 sammanfaller händelsevis med tidpunkten när vi i världen på allvar började satsa mångmiljard-stöd på ”politisk och ideologisk utvald” - ”förnybar fossilfri energi”? Alla andra siffror som figurerar är tyvärr osäkra beräkningar, uppskattningar och datamodeller, t ex temperaturökningar, "utsläpp" etc.

Merparten av människor i världen är i praktiken ”klimatförnekare”, eftersomde flesta i första hand hellre ser till sin egen och sin familjs omedelbara egennytta än allmän ”omvärldsnytta”. Det är naivt att tro att denna ”lokala” överlevnadsinstinkt och familjenära egoism går att ändra - annat än marginellt.

Men oavsett vilken "inställning" man har, om man är ”klimataktivist” eller ”klimatförnekare”, tycker nog nästan alla människor att det är mycket bättre om vi upphör att förbränna fossila bränslen som släpper ut  40 miljarder ton koldioxid och andra klimatgaser varje år.

Den bistra sanningen är att det idag finns fler extremt fattiga,  0,7-0,9 miljarder, än hela världens befolkning under medeltiden, som då var 0,5 miljarder. Tillkommer, 1,7 miljarder fattiga som saknar basala nödvändigheter t ex toalett, elström och rent vatten.

Varje dag dör 1000 små barn, av otjänligt vatten. En tredjedel av världens befolkning, 2,4 miljarder, behöver omedelbart mycket mer energi/rent vatten.

Det är ofattbart/skamligt att byråkrater, politiker, utsedda prominenta delegationer samt ”gröna goda” människor, främst i Sverige, blundar inför realiteten att vi snabbt och kraftfullt måste öka världens energianvändningen för att förbättra utsatta människors primärbehov och rädda liv. (Sverige fokuserar på utvisningar av några få unga starka män, inte på att 1000 barn dör varje dag p g a dåligt vatten.)  

Vi har tyvärr ett megaproblem, människor behöver ju enorma mängder energi för att överleva, i dag konsumerar vi genomsnittligen närmare 25 000 kWh vardera per år - utan energi dör vi. I dag överle-ver 7 miljarder tack vare ca 86 % billig fossil energi. Fossil energi ökar varje år: BP Statistical Review.  

Vi producerar 5-6 % kärnenergi. Begränsad vattenkraft står för 5-6 %. Att bränna ved/grödor ger några procent energi. Trots många år med tusentals miljarder i skattestöd, malus- bonussystem, certifikat och regleringar, omdirigeringar mm, utgör vindkraft och solenergi försumbara 1,5-2 %.

Vindkraftverk, solpaneler samt batterier kräver mycket stora mängder billig fossil energi att bygga, driva, underhålla och skrota (Från gruvprospektering till destruktion.) Det är troligt att en hel del av dessa anläggningar, t ex ett antal dyra vindkraftverk, producerar mindre energi under sin 20 års livstid än den insatsenergi som åtgår under den totala bygg- drift- underhåll- och destruktionsprocessen.

Man kan konstaterat att vi måste lösa enorma problem om vi och mänskligheten vill överleva. Problemen ökar nu blixtsnabbt. Vi kan bevisligen inte rädda vår framtid med naiva blåögda drömmar om vind, sol, ved, samt batterier, eller forskarpåståenden ”inte för sent”. Fakta:

 1. Människor släpper ut 40 miljarder ton klimatgaser per år via förbränning av fossila bränslen.
 2. Vi är snart 50 % fler, över 10 miljarder människor.
 3. Vi har säkra evidens, Mauna Loa , på att atmosfärens koldioxidhalt sedan 2013 börjat öka mycket dramatiskt. (Andra uppgifter grundas på osäkra och otillförlitliga - ”beräkningar”.)
 4. Den brutala sanningen är att det är absolut omöjligt att ersätta 86 %, 155 000 TWh,    21 000 kWh per person i världen, enorma mängder fossil energi, cirka 45 000 000 000 liter eq. olja varje dag. Vi kommer därför aldrig kunna ersätta vårt ständigt ökande energibehov med extremt dyr och energikrävande ”förnybar fossilfri energi”.
 5. ”Förnybar fossilfri energi” existerar inte, detta uttryck är dessvärre en saga, en dröm, ett rent påhitt, som via Internet, massmedier och galenskap på några få år fått global spridning. Inte ens vattenkraft, eller människan själv, är fossilfria. De marginella energikällor, som man nu satsar 10 000-tals miljarder på varje år och felaktigt kallar för ”förnybar fossilfri energi”: Väderkvarnar, ved och solstrålar är de facto cirka 10 ggr dyrare att producera jämfört med fossil energi. Propaganda om att det går att producera vind- och solenergi billigare än fossil energi är generade falsk. Varför utför inte staten vetenskapligt seriöst välgjorda konsekvens-utredningar i stället för att  låta IVL genomföra en slarvig och ovetenskaplig metautredning om el-bilsbatterier? En enkel överslagsberäkning visar att en el-bil släpper ut minst 2 ggr mer koldioxid än en bensinbil under 15 000 mils körning. Sverige fortsätter trots alla bevis satsa biljoner på solenergi, vindkraftverk, biobränslen samt batterier innan man säkert vet att detta är hållbar energi som är rejält prisvärd och trygg, jämfört med fossil energi.
 6. Det är tragiskt att konstatera: Oavsett hur mycket vi försöker spara, oavsett hur idogt vi försö-ker förbättra gammal teknik, oavsett hur hårt vi försöker bearbeta och tvinga människor att sluta använda fossila bränslen - har detta - och kommer detta - att garanterat misslyckas. Tyvärr kommer åtgärderna i stället påskynda resan mot vår undergång genom att extremt dyr energi givetvis ger upphov till fattigdom som skapar konflikter, flyktingströmmar och stora krig.  Vedervärdigheterna kommer snart inträffa - även på din bakgata - om vi inte gör något nytt.
 7. Fakta är att våra liv, och vår överlevnad, beror på vår nuvarande tillgång 86 % fossil energi. Våra liv består av 86 % fossil energi, hur kan någon överhuvudtaget inbilla sig att vi kan avskaffa 86 % av våra liv utan att det uppstår enorma konflikter, flyktingströmmar och krig? Hur kan någon överhuvudtaget tro att vi kan ersätta 86 % av våra liv med medeltida teknik?
 8. Innerst inne förstår nog de flesta, åtminstone de som uppriktigt och ärligt via egen kontroll av befintlig klimat- och energiforskning/teknik försökt förstå, att vår enda möjlighet för att vi skall överleva, få en framtid, är att vi snabbt försöker hitta en ny, en enormt stor energikälla som kan ersätta de ökande och gigantiska mängder fossil energi vi använder, varje dag.

Populistiska stöd till solpaneler, el-bilar, el-cyklar mm innebär att man på ett otillständigt sätt beslagtar skattepengar från de fattigaste samt mindre välbeställda människor som t ex butiksbiträden, poliser, pensionärer m fl och ger dessas pengar till de rikaste av människor, det fåtal som har råd att köpa dyra el-bilar, solpaneler och el-cyklar. Vi har påbörjat en stor global omfördelning från fattiga till rika.

Fossil energi och kärnkraft är väldigt ny energi, dessa energikällor började utvecklas tiotusen år efter den moderna människans intåg, så sent som under 1850-talet.

Olja, kol, gas och kärnkraft har inneburit att vi blivit rikare, friskare och många fler.

Före 1850-talet var våra energikällor muskelkraft, väderkvarnar, solstrålar, vattenhjul, ved och lite kol.

Medeltidens energislag klarade knappt av att försörja dåtidens 0,5 miljarder, nu är vi fler än 7 miljarder och inom kort 50 % fler - snart över 10 miljarder.

Man behöver inte vara begåvad för att inse att vi kommer att få fruktansvärda svårigheter om vi upphör att använda 86 % av den energi som vi idag använder för att överleva.

Våra problem kommer då inte att bli klimatförändringarna utan andra, mycket mer allvarliga problem.

Om vi upphör att tillföra energi för vår överlevnad kommer många fler att oundvikligen börja svälta och då börja slå ihjäl varandra, på samma sätt som vi människor alltid har gjort.

Den numera närliggande frågan är, när kommer detta börja inträffa, om 8, 12 eller 16 år? När kommer vi börja döda varandra i strider om grundläggande överlevnadstillgångar som energi och vatten?

  

Ovan inkomstkurva är upplysande, den speglar också befolkningstillväxten, vår livslängdsökning, allt det som av en ”händelse” började ta fart, efter att E. Drake 1859 hittade världen första stora oljekälla.

Under 2000-talet har världens ”gröna profeter” steg för steg byggt upp ett skräckscenario rörande klimatförändringar. Regeringen och SVT/SR ”favorit” är att utpeka naturkatastrofer, trots att dessa bevisligen har minskat år efter år: DN.

Dagliga överdrifter, sagor och rena lögner accepterats med hänvisning till att detta ”gynnar en god gärning”, att vi alla måste ”stiga på det gröna tåget”, även om det nu börjar uppdagas att det ”gröna tåget” färdas åt helt fel håll (t ex ökning av ppm-halten).

Typisk "propaganda och vilseledande" är att, som t ex SVT och Aftonbladet ställa virala ”idiotfrågor”: Hur allvarliga tycker du att klimatförändringarna är? Man får givetvis samma slags svar om man frågar: Hur allvarliga tycker du att krig är? Vill du leva ett lyckligt liv? Vill du vinna högsta vinsten?

SVT sänder ständigt osaklig "partisk" propaganda, se alla anmälningar till Granskningsnämnden. PPM-ökningen: Expressen och forskare försöker nu vilseleda och skrämma människor genom att påstå att träden numera tar upp mindre koldioxid, vilket är lika vetenskapligt vansinnigt som att påstå att människor numera konsumerar mindre syre för att överleva.

DN har dock nyss, modigt och överraskande, vågat avslöja ”falska” isbjörnar och de typiska vardagsbedrägerierna från ”gröna organisationer”.

Att kritiskt granska politiker, ”gröna organisationer”, forskare, industri och andra som numera livnär sig på osanningar om klimat- och energifrågor innebär att man numera blir stämplad som ”förnekare”. Att kritiskt granska fakta börjar bli farligt, det är tydligt att all kritik tystas ned, även inom massmedier. Internet har inneburit att extrem ”klimatdogm” har fått ett större globalt och blixtsnabbt genomslag än någon tidigare ”ideologi”, t ex kommunism, nazism, röda khmerer.

Ett gigantiskt problem är att vi via 140-teckens propaganda på kort tid ”lyckats” skapa en vitt utbredd rädsla för klimatförändringar hos människor, framförallt hos barn.

Katastrofen är att vi saknar alla ”verktyg” att ta itu med klimatförändringarnas faktiska och praktiska problem.

Naturligtvis måste människor ges hopp om en framtid, för utan framtidshopp kommer alla världens organiserade samhällen snabbt rasa ihop i ett anarkistisk kaos.

Hittills har ”trösten och hoppet” bestått av att ideologer, politiker och massmedier påstått att vi kan upphöra använda fossila bränslen, 86 % av våra liv, och i stället börja använda, något moderniserade, men i grunden medeltida typer av energikällor: Väderkvarnar, solstrålar, ved, samt batterier. Dessa, de så kallade ”förnybara fossilfria energikällor”, påstås kunna rädda mänskligheten från undergång.

Nu börjar allt fler förstå att denna propaganda, som "galenskapens" gröna drömmare, politiker, forskare och massmedier har predikat, är påhittade luftslott - utan substans - se t ex fakta om ppmhaltökningen.

År 1994 var jag positiv till Internet, jag skrev då en liten bok om hur Internet kommer att förändra vår framtid, ingen hade gjort detta förut, enbart teknikböcker. Boken blev en succé, 200 000 svenska ex samt översatt till flera språk. Nu är jag djupt bekymrad av Internet. Det är skrämmande att populistiska slagord, via politiker, forskare, massmedier, social medier m fl, paroller som saknar eftertanke, helt plötsligt kan få totalt globalt genomslag, även om de medför en livsfarlig utveckling av vår framtid.

Det är också skrämmande att många av världens 45 miljoner forskare numera regelmässigt i sina anslagsäskanden nästan alltid anför åtminstone något litet påhitt som har med klimatet att göra, ”greenwashing”, annars får forskaren inte särskilt mycket av de många 1 000 miljarder USD som tilldelas ”forskningen” varje år. En del forskning verkar nu vara på väg att bli ”parasitforskning”, genom att många forskare struntar i att ta ansvar för mänsklighetens framtid. Forskarna försöker i stället komma åt så mycket pengar man kan - snabbt. Forskning börjar förlora allmänhetens förtroende.

Enkla exempel: Solpaneler har blivit billigare under 2000-talet p g a att vi gått från att tillverka ett fåtal handtillverkade till rationellt massproducerade, via ingenjörer - vilket nu börjar närma sig vägs ände. Men hur mycket har forskarna, de som fått tusentals miljarder kronor för att utveckla solceller, lyckats att öka verkningsgraden per kvm under 2000-talet? Fakta: Från ca 18 % till försumbara ca 20 %!

”Alla tror” att litiumbatterier blir mycket billigare för varje år, massmedier, politiker och industrin påstår ju ständigt detta. Sannolikt har de sedan 2016, ökat i pris (Otaliga och olika dolda stöd försvårar prisberäkningar). 2017 har t ex koboltpriset fördubblats, nickel och litium har blivit mycket dyrare osv.

”Förnybar fossilfri energi” finns inte, inte ens vattenkraft eller muskelkraft, fakta:

Vattenkraftverk: måste byggas med maskiner som kostar typiskt 86 % billig fossil energi att bygga och driva. De avverkar en mycket stor areal skog/natur och tar då bort en stor aktiv kolsänka, som år efter år inte kan bidra till ett naturligt koldioxidupptag. Efter detta måste man med typiskt 86 % billig fossil energi producera och frakta enorma mängder av betong, stål, turbiner, generatorer och tillföra andra material för att bygga dammen. Tillkommer elnätsbygge. Dammen måste därefter drivas och underhållas varje dag, och förr eller senare destrueras, allt med typiskt 86 % billig fossil energi.

Muskelkraft: Cirka en femtedel av all energi vi använder, genomsnittligen ca 5000 kWh per människa och år, åtgår för att producera mat och vatten (varav typiskt 86 % är billig fossil energi). Energiomvandlingsförlusten vid mat- och vattenproduktion är drygt 80 % eftersom en människa de facto endast ”förbrukar” cirka 700 kWh per år. (Omvandlingsförlusten och faran för mänskligheten blir givetvis betydligt högre för ekomat eftersom den kräver både mer arbetskraft och närmare dubbelt så stora odlingsytor. Detta innebär att varje eko-banan till ett rikt barn, fråntar ett fattigt barn en måltid. )
Politiker, massmedier, forskare, industrin och andra måste sluta att manipulera ovetande människor med sina ständiga påståenden och uppenbara lögner som att väderkvarnar, solstrålar, ved, vatten, samt batterier är ”förnybar fossilfri energi” och mänsklighetens framtida ”räddning”.

Den blixtsnabba IT-utvecklingen har grundlurat oss alla att tro att all teknikutveckling går rasande snabbt. IT-explosionen beror på att transistorerna blixtsnabbt har gjorts mindre och mindre, snart är de inte större än en atom. Transistorerna och IT-tekniken blir då fantastiskt mycket mer effektiv, man kan packa miljontals på en liten yta och de drar mycket mindre energi. IT-utvecklingen följer naturlagarna. Men för att t ex ett vindkraftverk skall producera mer energi är det precis tvärtom, jämfört med en transistor, man måste bygga vindkraftverken högre och större, detta är också en naturlag. Naturlagarna är en av anledningarna att forskarna inte nämnvärt lyckats öka verkningsgraden i solceller, ved, vindturbiner eller den 200-åriga batteritekniken, och mycket annat.

När det gäller ved, biobränslen, har man ”lyckats med konststycket” att avsevärt minska verknings-graden. Detta låter som ”Alice i Underlandet”, men det är faktiskt sant: I stället för att samla ihop och bränna upp veden och/eller grödorna direkt använder man numera stora mängder billig fossil energi för att omvandla ved till flytande biobränslen, se KVA. Dessutom åtgår det enl UNESCO-IHE 70 ggr mer rent vatten att producera flytande biobränslen jämfört med olja. I Sverige importerar vi ca 70-80 % av vår konsumtion av flytande biobränslen. Detta innebär att vi, även inom bioenergi, har börjat ”exportera” Sveriges klimatgasutsläpp - "den svenska modellen". Svenska staten har nu också börjat satsa enorma pengar på t ex projekt att ersätta kol med vätgas: Ny Teknik frågar: ”Hur ska ni kunna göra vätgas billigare än kol?”  Svar: ”Tanken är att det ska ske om 20-30 år. Då blir koldioxiden dyrare att släppa ut, säger Görnerup” (Chef för detta miljard - ”forskningsprojekt”.) Projektets forskare sitter tydligen och väntar på att koldioxid via skatter skall bli "dyrare" än vätgas, kanske 2050? Ingen vet vilka innovationer, patent och/eller teoretiska forskningsrön ligger bakom detta projekt?

Detta ”projekt” liknar f n ett tragiska skämt, ungefär som RRV konstaterade i sin revision av Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket, kanske i tävlan med Sveriges ”Åsa-Nisse Gigafactory”, som vi skattebetalare redan satsat högriskkapital på, mångmiljonbelopp via Energimyndigheten och Vinnova samt andra - trots att inte heller detta projekt omfattas av någon som helst ny teknik.

Det är inte en lätt uppgift som ni i klimatrådet har fått i er hand - mänsklighetens överlevnad.  Att vi drabbas av klimatförändringar har FN via IPCC sedan lång tid tillbaka konstaterat varnat för. Rådet behöver därför inte ägna en enda sekund för att varna oss om detta. Människor i hela världen har redan snappat detta budskap, det behövs m a o inte en enda ny ”expert” som varnar oss.

Vad vi nu behöver är givetvis någon eller några som de facto omedelbart gör något åt problemen.

Dagens livsfarliga ”klimatstödsåtgärder” innebär endast att man tar pengar från de fattigaste och ger dessas pengar till de rikaste, detta kommer inom några år skapa stora motsättningar och problem. Rådet bör givetvis motarbeta denna obehagliga och mycket farliga utveckling.

Ett av världens största ”klimatproblem” är att världen nu överöser industrin, propagandister, forskare och andra med skattepengar, tiotusentals miljarder varje år. Dessutom har stater och överstatlighet utvecklat ett oöverskådligt spindelnät av certifikat, malus- bonussystem, stöd och omfördelningar. Denna hajp, vansinniga penningutrullning, som tog fart efter 2010, kommer påskynda vår undergång.

Att för klimatpolitiska rådet fajtas mot denna enorma övermakt av pengar kräver mod och blir inte lätt.

Om klimatpolitiska rådets ambition är att försöka skapa en framtid för oss alla är er enda möjlighet att försöka finna och förmå staten att försöka hitta och satsa på en ny, en enormt stor energikälla, som klarar av att ersätta all den fossila energi vi människor idag använder för att överleva från dag till dag.

Atmosfären blir sannolikt vår räddning. Nikola Tesla konstaterade redan på 1800-talet att luften vi andas innehåller all energi och rent vatten mänskligheten behöver.

Varje kubikmeter luft innehåller 1,3 kilo molekyler, även energimolekyler och vattenmolekyler.

För 100 år sedan fanns inte nanofilter som klarade av att filtrera fram olika storlekar av molekyler. 

Nu börjar man kunna producera ”skräddarsydda” nanofilter, vi kan därmed snart ta tillvara luftens olika molekylinnehåll av t ex vätgas, metangas och vatten. Att fånga och eliminera koldioxid är lättast.

Grundtekniken är mycket enkel, samma princip som en kökssil. Vi kan lätt bygga stora runda torn omsvepta av nanofilternät som kan fånga luftens olika molekyler. Man behöver givetvis en kraftkälla. Vind är en enormt stor och gratis kraftkälla. Vindens kraft driver t ex vindkraftverk och vinden kan förgöra hela städer. Luften blåser mot tornen och nanofilternäten silar ut de molekyler vi vill tillvarata. Produktionskostnaderna kommer enligt beräkningarna att bli en tiondel av dagens lägsta produktions-kostnader för energi och vatten. Vi kan därför avskaffa all fattigdom i världen. (Om man vill detta?)

Se t ex mitt förslag om hur lätt detta kan genomföras: http://hymeair.com/no-more-poor

Förhållandevis ren energi, och rent vatten, finns i luften runt omkring oss - i överflöd.

Idag används nanofilter för vattenrening. Den forskargrupp jag har kontakt med hos KTH har t ex i en första, dock ej vetenskapligt grundad test, filtrerat fram vätgas ur luften vi andas, vår minsta molekyl. Processen är självklar, enkel och mycket billig att utveckla men vi måste naturligtvis ägna metoden några års utvecklingstid för att nå industriell produktion.

Själv har jag ägnat 3 år för att försöka förstå verklighetens klimatförändringar, energikällor, ”gröna” organisationers strukturer och penninghunger, samt myriaden av skatteöverföringssystem.

När jag insåg att i stort sett allt vi hittills gjort kommer påskynda mina 14 barn/barnbarns undergång ägnade jag 2 år och mina resurser för att försöka lösa problemen - lösningen är sannolikt - luften vi andas.

Jag har försökt att få svar på varför staten inte ens vill genomföra enkla billiga tester av denna teknik?

Troligtvis har propagandan för vindkraft, solceller, biobränslen och batterier redan har gått för långt, är för ideologiskt laddad, och omfattar alltför mycket pengar? Att vår riksdag, regering och massmedier därför hellre, av egoistiska skäl, bekvämlighet, rädsla för etablissemanget, väljer den inslagna vägen, att försöka avskaffa 86 % av våra liv? Man bryr sig inte ett dugg om att detta är en väg, som inom kort troligtvis leder en stor del av våra nära, kära och mänskligheten, mot en snabb undergång?

 

Vågar vi hoppas att TT-rubriken blir sann?: ”Klimatrådet ska säga obekväma sanningar”

Med vänlig hälsning

Stockholm den 2018-01-01

Claes Persson,

claes.w.persson@gmail.com

 

Alla ni som blivit utvalda att driva klimatrådet, med uppdrag från oss skattebetalare att ni skall fixa så att vi alla skall få uppleva en framtid, har naturligtvis all grundläggande kunskap jag beskrivit i denna skrift, energikonsumtion per capita etc, det torde vara därför ni tackat ja till ert nya uppdrag.

Ni har givetvis också kännedom om ny-, samt gammal enkel basvetenskap, men för säkerhets skull bifogar jag ändå information om de simpla fakta som Nikola Tesla konstaterade redan på 1800-talet.

Detta är teknik som staten tyvärr inte vill satsa ett enda öre på att ens undersöka, troligtvis för att denna teknik kommer att skada dagens många egenintressen: politiska och ideologiska låsningar, forskares självkänsla, massmedier och ekonomiska klimatprofitörer.

Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket m fl satsar därför i stället hellre våra skattepengar på ”politiskt gångbara projekt”: t ex att utveckla ”datingappar”, katthalsband”,  och ”appar för att hitta närodlad potatis”, m fl galenskaper.  

Jag har givetvis mer information om klimat- och energikällor, m fl frågor förknippade, som jag gärna ställer till ert förfogande, i de fall någon av er i klimatpolitiska rådet är seriöst intresserad av korrekt, kritisk och sund vetenskap, och av att rädda våra liv?

Ni ärade i klimatpolitiska rådet har givetvis inte blivit utvalda för att få status, löner och erkännande. Nej, vår och världens nära framtid är numera ert gemensamma, enskilda och personliga ansvar.

Klimatlag: Svensk författningssamling 2017:720

SFS nr: 2017:720
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet 
Utfärdad: 2017-06-22 
ÄndringsregisterSFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 


/Träder i kraft I:2018-01-01/

1 § I denna lag finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.

2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

3 § Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.

4 § Regeringen ska varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen.

Klimatredovisningen ska innehålla 
1. en redovisning av utsläppsutvecklingen,
2. en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen, och
3. en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas.

5 § Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits.

Handlingsplanen bör innehålla en beskrivning av 
1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,
2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade utsläppsinventeringen,
3. prognosticerade utsläppsminskningar,
4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,
6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås,
7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och
8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.

 

Kommentarer till Klimatlag (2017:720)

Klimatlagen förändrar radikalt tidigare klimatpolitiskt arbete som hittills bedrivits "på en höft", utan konsekvensutredningar och främst med stöd av substanslösa populistiska "gröna" slagord samt overifierade utfall av skattestöd, certifikat och malus- bonussystem etc. (Vilket faktisk utfall ger t ex den samlade mängden/"spindelnätets" stöd och system för att gynna klimatutvecklingen? Sådana utredningar saknas.). 

Klimatlagens 2 § punkt 4 säger att de åtgärder under punkt 1, 2 och 3 som skall vidtas måste vila på "vetenskaplig grund" man kan anta att detta avser evidensbaserad grund. (Ett klarläggande om vad som avses med "vetenskaplig grund" är givetvis nödvändigt.)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 6 och 7 innebär att man äntligen tvingas genomföra seriösa, neutrala strikt vetenskapliga konsekvensutredningar innan man satsar pengar på projekt, stöd, malus-bonussystem med mera som man "tror" kan bidra till klimatlagens övergripande målsättning. (Det går t ex inte längre bara påstå att man kan använda "fossilfri energi" för att tillverka "fossilfria" energikällor eller batterier, förrän man via en konsekvensutredning bevisat att den "fossilfria energin" man hänvisar till, verkligen är 100 % "fossilfri".)

Klimatlagen, t ex 5 § punkt 8 innebär att man alltid måste pröva nya metoder och innovationer för att uppnå klimatlagens målsättning. Det räcker m a o inte att man försöker att marginellt förbättra t ex medeltida energikällor som väderkvarnar, solstrålar, ved, samt batterier.

Klimatlagens 6, 7 och 8 § kräver att de nationella målen skall synkroniseras med de globala, detta innebär t ex att det f o m den 2018-01-01 är förbjudet att importera flytande biobränslen vars produktion förorsakat större utsläpp än produktion av motsvarande svenska biobränslen, osv.

Claes Persson, januari 2018

 

INNOVATION: Engineered porous materials for filtration are necessary for separation and purification gases which can as well find applications in other areas like the separa-tion of CO2 from flue gas, biogas and filters for air quality control, amongst others. 

Polymers like (polysulfone (PSF), polyethylene oxide (PEO), polyimide (PI), polydimethylsiloxane (PDMS), and zeolites or carbon molecular sieves inorganic materials or porous nanoparticles in a polymeric matrix (mixed matrix membrane) have been used for gas separation. Ultrathin membranes fabricated with MOFS (metal organic frameworks) and graphene oxides are currently attracting tremendous interest towards gas separation as these are thin and have suitable porosity facilitating rapid gas permeation. Due to the limitations in fabrication methods of Graphene oxide nanomembranes, high costs and stability concerns, very few of these materials have found application in industry where predominantly polymer-based membrane materials still rule the game. Graphene oxide prepared from natural flake graphites through one-pot synthesis processes opens new avenues for the fabrication of futuristic gas separation membranes. PCT-patent application: WO 2017/204706 A1:

1.  Air, contains energy: hydrogen and methane, also water and greenhouse gases.

2.  The wind, only 4 meters/second and the enormously heavy rotor blades on a wind turbine will start to rotate, 10 Newton/m2. In many places, the mean wind is 10 meters per second, 60 newton per m2. 

3.  Nano filter, designed to capture the molecules one want to extract from the air.

4.  Small pump, the filter systems can supplement with a pump that creates a slight negative pressure.

The technique is no longer basic research; it´s now applied research and development step.

HyMeAir has filed a PCT patent application in 148 countries, a technique that will eliminate the climate change and give us an unlimited amount of energy and water from the air.

Technology based on simple principles, air, the wind and the latest type of nano filters. Graphene, and other nano filters can nowadays be manufactured with the desired “hole size” to suit the air’s different “sizes” of molecules. E.g., nano filter is today used for filtering water from unwanted molecules.

We have filtered out the air’s smallest molecule, hydrogen gas, from the air.

For increased permeability, the part of the filter area that is holes can manufacture for exceeding 60 percent of the filter surface. Nano technology (nm): Consist of dimensions less than 100 nm. One nm is one million part, of a millimeter.

1.  To capture and take care of the energy gasses out of the air.

The hydrogen molecule (H2), is “size” 2. The methane molecule (CH4) is “size” 16. A filter with a “hole size” less 17, can therefore, separate hydrogen and methane out of the air. Then the energy gasses are collected in a tank. There is so much hydrogen and methane gas in the atmosphere that these gases cover the world’s energy needs.

2.  To capture greenhouse gasses in a “trap.”  

     ENKEL, BILLIG, NY SVENSK CCS-TEKNIK SOM SNABBT KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN GENOM ATT ELIMINERA ALLA O-ÖNSKADE KLIMATGASER.

Greenhouse gas carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxide (N2O) molecules both “size” 44. A graphene filter with a “hole size” 45 can let through both these greenhouse gasses when it blows. The next graphene filter has a “hole size” 43, which means that the carbon dioxide and nitrous oxide caught in a trap. Air consists of 99% of nitrogen (N2) with “size” 28 and oxygen (O2) with “size” 32. That means that almost all, 99 % of captured air, nitrogen and oxygen, blows right through the climate gas trap - full force.

Climate gasses are then led down into the earth’s crust for permanent storage. Unlike today’s use of CCS technology, HyMeAirs CCS technology at little cost can reduce the air and atmosphere’s climate gasses from 410ppm to 300ppm within a few years. We never more need to worry about climate change caused by people. We never need to organize climate meetings or build wind turbines, solar panels, batteries or biofuels.

3.  To capture water molecules from the air in a “trap.”

One of the world’s biggest problems is the lack of pure water. The same type of “molecule-trap” as the greenhouse gas “trap” but with another hole-size in the graphene filters (19 and 17), can be used to capture the gas molecule H2O “size” 18 from the air. The “trap” will give unlimited access to clean water in all countries in the world, at little cost. The most efficient way to capture molecules from the air is to build round towers covered with nano filters, “NanoTowers.” Whatever wind direction, the efficiency will then maximized.

Example of standard atmosphere content is also showing the different molecule sizes:

FÖR TYDLIGARE TABELL, UTÖKAD FÖRKLARING ETC SAMT BILDER, SE: www.hymeair.com

Gas                                      Atomic/mol mass                  Density          Atomic/mol     % air

                                            “Size”                                                         Covalent          volume

                                                                                                              radius

 

Hydrogen, H2  2                                          0.09 g/l           28/31              0,00006

Helium, He                            4                                          0,17 g/l           31/28              0,00050

Methane, CH4 16                                        0,66 g/l           x                    0,00020

Water vapour, H2O                18                                        X/Y g/l            60/66              0 <

Neon, Ne                              20                                        0,90 g/l           38/69              0,00200

Carbon monoxide, CO               28                                        1,14 g/l           x                    0,00002

Nitrogen, N2    28                                        1,25 g/l           65/75              78,0800

Oxygen, O2                          32                                        1,43 g/l           60/66              20,9500

Argon, Ar                              40                                        1,78 g/l           71/106            0,93000

Carbon dioxide, CO2              44                                        1,98 g/l           x                    0,04000

Nitrous oxide, N2O                44                                        1,98 g/l           x                    0,00003

Xenon, Xe                             54                                        5,89 g/l           108/130          0,00001

Krypton, Kr                           84                                        3,71 g/l           110/201          0,00010

( + 11 more)

 

The molecules can be extractable separately or together, for example energy:

To extract H2 + He + CH4 together via a customized graphene filter with holes that pass through these gases but not gases with larger molecules than CH4. One can then burn the gases together. (Helium to ignored.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KVA konstaterar att biobränslen släpper ut mycket mer koldioxid än fossila bränslen, IVA konstaterar att tillverkningen av el-bilbatterier släpper ut stora mängder koldioxid osv.

Den "gröna" bluffen om "förnybar fossilfri energi" är givetvis inget annat än en gigantisk bluff som nu börjar avslöjas.

Kungl. Vetenskapsakademien KVA 

 

Jag har aldrig sett någon seriös, sann förklaring, om hur "förnybar fossilfri energi" skall kunna klara av att ersätta den enorma mängd billig fossil energi vi använder för vår överlevnad, har du?

Inom kort är vi dessutom 10 miljarder människor.

Vår enda chans är att hitta en ny, enormt stor energikälla, samt teknik för att eliminera en stor del av atmosfärens koldioxid.

Energikällan och tekniken finns redan - i luften vi andas!

 

"Parisavtalet" i all ära, men sanningen är att det inte föreligger något avtal, inte ens en överenskommelse. Ländernas "åtaganden" är ju inte bindande. Dessutom saknar "Parisavtalet" konkreta mål om och hur omställningen skall genomföras? "Parisavtalet" kan tyvärr liknas vid en slags besvärjelse.

 

Klimatutsläpp är ett enormt globalt problem, som nu efter alla "åtgärder" sedan 2010, ökar i en takt som världen aldrig tidigare har upplevt, 2-3ppm/år. Vill vi fortsätta med samma "åtgärder",  de som sannolikt tidigarelägger din egen och mänsklighetens undergång?

 

Nedanstående fakta utgörs av ungefärliga och övergripande siffror.

För att göra exemplen enkla och överskådliga förklaras skillnaden mellan produktionspriser kontra marknadspriser samt används kWh för energikonsumtion.

 

Fakta:

Genomsnittligen gör varje människa i världen av med cirka 25 000 kWh per år. Dessa 25 000 kWh ger upphov till cirka 5 000 kg klimatgaser varje år. Generellt ger således 5 kWh energiåtgång upphov till 1 kg växthusgaser. Energiproduktion och utsläpp av klimatgaser är relativt enkla att förstå, på makronivå. Man måste dock hålla tungan rätt i mun och inte låta sig luras av "klimataktivister" eller "klimatförnekare". I sin iver att genomföra en "grön" värld har det idag tyvärr blivit kutym, framförallt för "klimataktivister" och "klimatforskare", att på många olika och mycket fantasifulla sätt försöka manipulera siffror och energislag/typer.

 

Fakta:

Av all energi vi använder utgör el-energi en liten del, endast drygt 20 % av den energi världen använder. Man bör därför aldrig tala om el-energi i energisammanhang utan enbart om energi. (Klimataktivister gillar att blanda ihop el-energi och energi.)

 

Fakta:

Extremt billig energi från fossila bränslen utgör 86 % av all energi mänskligheten använder för att varje dag kunna överleva, kärnkraft utgör cirka 5-6 %. Resterande cirka 8  % kommer till största delen från vattenkraft. Globalt skattesubventionerad och malus- bonusstödd vindkraft och solenergi utgör cirka 1,5 - 2 %.

 

Fakta:

Produktionskostnad för energi har inte något samband med marknadspris för energi. Exempel: För närvarande ligger marknadspriserna för ett fat olja på drygt 400 kr. Oljepriserna har dock under senare åren pendlar mellan 200 kr och 1 000 kr per fat.

Uppskattningsvis har världens genomsnittliga produktionskostnader för fossila bränslen räknat över lång tid varit cirka 0,1 kr per kWh, oavsett om marknadspriset har varit 200 kr eller 1 000 kr per fat olja. Vindkraft, solenergi och flytande biobränslen kostar i genomsnitt minst 10 ggr mer att producera jämfört med fossila bränslen, 1 kr per kWh. Detta trots att man i dag producerar (bygger) vindkraftverk, solpaneler, flytande biobränslen och batterier med hjälp av, typiskt 86 %, extremt billiga fossila bränslen för produktion av dessa "förnybara energikällor". Det vill säga: Om inte dagens extremt billig fossil energi varit tillgänglig hade t ex ett vindkraftverk kostat cirka 5-10 ggr per att tillverka och driva.

Fakta:

Klimataktivister säger gärna: Vi använder "grön" energi för att producera "gröna" energikällor, de flesta inser att detta är kvalificerat nonsens. Mer än 90 % av alla energi vi använder utgörs av fossil energi och kärnkraftsenergi.

"Förnybara fossilfria energikällor", som de facto inte existerar, får varje år enorma skattestöd i ett oräkneligt antal former, dessutom olika stöd i olika länder, samt malus- bonussystem som belastar varje skattebetalare ytterligare. IMF uppger klimatkostnader om 5-10 % av världens BNP. I Sverige cirka 300 miljarder, 120 000 kr netto per tvåbarnsfamilj varje år, ett belopp som ökar blixtsnabbt.

 

Fakta:

Världens befolkning ökar explosivt, inom kort är vi 50 % fler, cirka 10-12 miljarder. Varför skulle någon av dessa nykomlingar inte vilja ha det du och dina barn har?

 

Fablernas värld:

För att klara klimatproblemen tycker de "gröna" att vi skall fortsätta att nyintroducera medeltidens tekniker, marginellt upphottade: Väderkvarnar, solstrålar och ved.

Dessa fungerade visserligen inte bra under medeltiden, "men nu har vi ny teknik" sägs det.

Vi har t ex sedan millenniumskiftet, trots stöd av tiotusentals forskare och tusentals miljarder kr, endast lyckats öka verkningsgraden på solpaneler från cirka 18 % till 20 %.

Om vi tar ännu mer pengar från det fattigaste och investerar många tiotusen miljarder kr till på solpaneler kanske vi kan öka verkningsgraden till 21 % eller 22 %.

Alla inser att sådana, ytterst marginella "tekniksprång", inte ens är värda att noteras.

Hur skall några få procent effektivare solpaneler eller vindkraftverk kunna ersätta 86 % av den fossila energi vi behöver för vår överlevnad?

Dessa 86 % fossil energi motsvarar över 40 000 miljoner liter olja per dag!

 

Du är tyvärr grovt missinformerad av klimataktivister, klimatforskare, politiker och massmedier.

Du kanske tror att teknikutvecklingen går med en rasande fart, och det gör den, men endast inom IT och annan atomnära teknik som har hjälp av naturlagar, ju mindre transistorerna blir dess effektivare, billigare och strömsnålare blir t ex din Smartphone.

Utvecklingen inom det som oriktigt kallas "förnybar fossilfri energi" fungerar tvärtom.

Utvecklingen inom vindkraft, solpaneler, flytande biobränslen samt batterier står inte still, men den går så sakta framåt att den aldrig någonsin klara av att rädda vår framtid, naturlagar sätter stopp för detta. De flesta förstår nog att t ex ett vindkraftverk måste bli större, högre och därmed dyrare för att bli en liten aning mer effektivt.

 

Alla vill nog att vi slutar släppa ut 40 miljarder ton växthusgaser varje år men vi kommer aldrig att uppnå något resultat om vi fortsätter att ljuga om verkligheten.

 

Man säger: "Vi måste förändra vårt sätt att leva", vilket innebär krig och konflikter.

Idag utgörs genomsnittligen ungefär 13 % av våra levnadskostnader av energikostnader.

Om vi "förändrar vårt sätt att leva", d v s slutar använda billiga fossila bränslen, kommer energikostnaderna att uppgå till minst 50 % av våra levnadskostnader, vi blir helt enkelt mycket fattiga. Världen kommer samtidigt fyllas på med 3-4 miljarder nya innevånare.

Man behöver inte vara ett orakel för att förstå att snabbt ökande fattigdom kommer att innebära konflikter, massiva flyktingströmmar och ständiga krig, överallt i världen.

Det är ju tyvärr så människor fungerar. Detta kommer troligtvis börja inträffa inom 5-10 år.

Om vi fortsätter att hoppas på att "förnybara fossilfria energikällor" kommer att fungera kommer våra liv och vårt sätt att leva m a o att förändras - mycket drastiskt!

 

Lyckligtvis finns nu teknik som inom kort kan rädda vår framtid: www.hymeair.com

 

Claes Persson, claes.w.persson@gmail.com, november 2017